Maar nou se die Here: Draai met volle oorgawe terug na my toe! Vas, huil en treur! Moenie julle klere skeur omdat julle hart seer is nie, skeur julle harte!

Joel 2:12,13

Briewe
Gedigte
Vra vir Val
Stemmings
Skrywersriglyne
Sosiale Netwerk
Gebeure & Konferensies
Kompetisies
Gratis Nuusbrief
View October 2013 Issue >>
 

Ongelukkig swig baie mense binne die Kerk onwetend vir ’n algemene taktiek van ateïste omdat hulle bang is dat die God van die Christelike geloof uitgekryt sal word as ’n liefdelose, veroordelende Skepper.
In ’n poging om God as irrelevant en uit voeling met ’n polities-korrekte wêreld uit te beeld, hoor ons stellings soos: “As God ’n God van liefde is, hoekom het Hy homoseksuele nie lief nie.” Of: “As God alwetend is, sal Hy verstaan hoekom sommige aborsies moet hê.”
Natuurlik is dit bedrieglike redenasies wat nie by die kern van die saak uitkom nie. En die kern, dít waaroor dit werklik gaan, verwys terug na Genesis. As God die Skepper is, het Hy die volslae reg om te sê wat met Sy skepping sal gebeur. Hy het dit gemaak, Hy besit dit, Hy maak die reëls! (En ja, Hy het ons lief).

’n Kulturele strydveld
Dit beklemtoon hoekom die skeppings-kwessie die deurslaggewende kulturele strydveld is. Deur die Kerk sover te kry om die skeppingskwessie as onbelangrik te sien en iets wat verdeeldheid saai, hoop die skeptici dat die Kerk die kwessie sal vermy.
Die kragtelose Achilleshiel van die Kerk – die allesomvattende ‘liberale’ deel daarvan – is so gretig om nie aanstoot te gee nie, dat hulle onwetend in hierdie anti-God-agenda inkoop of boedel oorgee deur die evolusieleer te aanvaar.
Wie bring werklik
die verdeeldheid?
Menige leiers van moderne kerkverskynsels, soos die ‘Emergent’-beweging, sal op ’n reguit vraag soos byvoorbeeld of homoseksuele seks ’n sonde is, ’n verduideliking van 1 Korintiërs 6:9 gee wat klink asof dit uit die nuwe ‘Ongeïnspireerde Tweetong’-vertaling van die Bybel kom. Hulle sal die voor die handliggende betekenis van sulke Skrifgedeeltes vermy om net nie aanstoot te gee nie.
Die motiewe mag goed bedoeld wees, ’n poging om verdeeldheid te vermy, maar ek wonder hoeveel van hulle besef dat diegene wat nie die Skrif op die eenvoudigste, ondubbelsinnige wyse aanvaar soos die outeurs dit bedoel het nie, diegene is wat eintlik die verdeeldheid saai – veral in die geval van Genesis.
As ons afwyk van ’n eenvoudige (en eerlike) begrip van die grondliggende betekenis vir die oorsaak van sonde, dood en ons nood vir redding, dan is die Bybel, en die Evangelie, self oop vir enige interpretasie wat ’n mens verlang – oor enige ander onderwerp. Per slot van rekening, as die waarheid nie by die eerste boek begin nie, waar begin dit dan?

Inklusiwiteit kan nie ten
koste van waarheid wees nie
Die liberale allesomvattende gedagte is dat God alle sondaars ‘lief het’ (sal bv. nie homoseksuele sondaars oordeel nie, inteendeel geen sondaars – diegene wat buite Christus is – nie). Dit het in der waarheid die teenoorgestelde uitwerking van wat die goedwillige Evangeliese kerke en leiers wil bereik. As God nie ’n probleem met sonde het nie, waarom dan ’n Christen word?
Die ewolusionêre, humanistiese wê-reldbeskouing sê dat Ewolusie ‘ware’ wetenskap is, daarom is Genesis verkeerd; daar is geen Skepper nie, dus is daar geen nodigheid vir ’n Verlosser nie. ’n Mens kan dus jou eie reëls vir die lewe maak. Daar was nie ’n ware eerste Adam nie, daar is dus geen sin aan die ‘laaste Adam (Jesus) nie.
Vir die meeste mense is Ewolusie die waarheid, en hierdie oortuiging sal voortduur as die Kerk nie glo wat dit veronderstel is om te glo nie! Om die oorsprong van sonde te vind en te omskryf wat dit is, beteken dat ’n mens na Genesis moet teruggaan – die Nuwe Testament verwys ook daarna (Romeine5:12).
Sonde is rebellie teen die Skepper (dit is hoe die oorgrote meerderheid van die wêreld vandag leef – in ’n mate deur ewolusie geregverdig). Ná die gebeure in die Tuin van Eden, is die Wet aan ons gegee sodat ons onder die besef van ons oortredinge kan kom en nog belangriker, Wie dit is wat te na gekom word. As insluiting ten koste daarvan is om aan te toon dat sonde die Skepper grief, hoe sal mense ooit verstaan dat hulle sondaars is en dat hulle gered moet word?

Dit is nie ingewikkeld nie
Die Evangelie is nie moeilik om te verstaan nie. Ons leef in ’n sonde-vervloekte, gevalle wêreld, ons gaan almal sterf en daar is niks wat ons kan doen om onsself te red nie. Is God ’n God van liefde? Beslis! “Maar God bewys Sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.” Rom 5:8. Christus is God se eie Seun – die Skepper van die heelal.
Dit sal egter nie sin maak as ons mense nie verwys na die grondliggende rede waarom hulle gered moet word nie. As ons dit nie doen nie, loop ons die gevaar om mense met ons liefhê in ’n ewigheid sonder God in te verdoem. “God het nie Sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word.” Jon 3:17. Laat ons op dieselfde manier ons naaste ‘liefhê’ deur hulle die waarheid van die Skepping te vertel.

GARY BATES is die hoof-uit-voerende beampte van ‘Creation Ministries International’. Uitgewers van ‘Creation Magazine’. Besoek
www.creation.com

Tel: +27 (0)21 852 4061 Faks: +27 (0)21 852 5781 Epos: info@juig.co.za

Tuisblad | Oor ons | Nuutste Uitgawe | Vorige Uitgawes | Adverteer | Advertensiegids | Inteken | Gedigte | Briewe | Sosiale Netwerk | Stemmings | Kompetisies | Gebeure | Nuus | FAQs | Skakel Ons | Terme en Voorwaardes |
Privaatheidsbeleid

English? Click here for our sister publication