Verbly julle in die Here en juig, regverdiges, jubel alle opregtes!

Ps.32:1.

Briewe
Gedigte
Vra vir Val
Stemmings
Skrywersriglyne
Sosiale Netwerk
Gebeure & Konferensies
Kompetisies
Gratis Nuusbrief


19 Jun 2019  

Ek het julle samevattende antwoord gelees in JUIG! Tydskrif Volume 11 Uitgawe 4 en kan nie genoeg met julle saamstem nie! Ek het ook met ’n kundige van die Heidelbergse Kategismus en ander gepraat om te probeer verstaan waarom hulle dan nie die verskille (wat julle so mooi uitwys) kan verstaan nie. Verder was ek verlede Sondag (28 April 2019) toevallig in die erediens van ’n NG Kerk, Pretoria en was uiters geskok, toe ek hoor dat twee van die predikante se dienste opgeskort is. Dit is my vermoede dat dit weens die omstrede interpretasie van die groot- en kleindoopstandpunte is.

Ek het ook Teresa Conradie se standpunt gelees oor die interpretasies van die hofbeslissing in die Gaum-saak. Ek stem met haar interpretasie daarvan saam. Dit is inderdaad so dat, as ’n reël, die hof nie gretig is om in te meng met godsdiens sake nie.

Ek het twee eiertjies te lê. Eerstens is my aanslag gemik op die hofuitspraak waaroor almal verward is en tweedens, op die invloed van die kategismus (wat ek nou as versamelnaam gebruik) op godsdienstiges, teenoor die lewe van ’n wedergebore ware Christen. Laasgenoemde beskryf julle so mooi met julle opsomming van hoe jy ’n wedergebore Christen uitken aan die vrugte van die Gees van God, wat in ons woon soos genoem in Galasiërs 5:22.

Kom ons handel gou my argumente oor die hofuitspraak af. Een van die groot redes hoekom ’n hof geen besigheid het met geloofsdinge nie: God is almagtige God en Vader en alleenheerser van Sy Koninkryk en ons is almal diensknegte van God in Jesus Christus. Dit is ’n totaal outokratiese regering met God-drie-eenheid aan die hoof. Indien ons almal God se gebooie sou nakom, asook die Grootste Gebod (om God lief te hê met jou hele hart en siel en jou naaste soos jouself) sou daar geen nodigheid gewees het vir ’n demokratiese regering en ’n mensgemaakte grondwet nie. Die Bybel, as anker in God, is en sou oorgenoeg wees.

Nietemin, Suid-Afrika het ’n regering wat demokraties verkies is en wat onderhewig is aan ’n grondwet wat die handves van menseregte insluit. (Laasgenoemde word gelys sodat ons mekaar nie uitbuit en te na kom nie). Maar, ongelukkig het ons ’n samelewing “van liberalisme en boosheid… waar anti-Bybelse waardes en beginsels ingestel en gewettig word” geword. Ons verloor uit die oog dat die regstelsel van ons land gebaseer is op ’n dokument-van-alle-dokumente – die grondwet – waaruit die staat sy gesag kry. Maar dis net ’n wet. Die grondwet plaas alles in regskompartemente om regsekerheid vir die bevolking te gee. Dit kan nie dink nie, kan nie voel nie en hoewel daar gepraat word dat dit “the good society” bevorder, is dit mense wat dit moet interpreteer en dan moet vestig.

Die voorwoord (preamble) van die grondwet bevat ’n versugting: “Mag God ons mense beskerm”. Ons sing “Nkosi Sikelel’iAkrika” (God seën Afrika). Die oogmerk van die grondwet is om menswaardigheid, gelykheid en vryheid te bevorder in Suid-Afrika. Maar wat doen ons? Ons plaas die grondwet bo die Woord van God! Ons regverdig onsself binne die grondwet en maak babas dood (aborsiewet) omdat ongewenste swangerskappe ongerieflik geword het. Ons verhef selfdegeslagvehoudings tot heilige huwelike, want die handves van menseregte sê almal (hoe verdwaald ook al) het gelyke. Niks word meer op die Woord van God gebaseer nie. Soos julle duidelik noem in die artikel, is regverdiging en heiligmaking verlore en word goed, sleg genoem en sleg word goed genoem, ten spyte dat die Woord van God daarteen waarsku (Jesaja 5:20; 2 Timoteus 3:1-5).

Waar is ons bekeerlinge van Christus wat moet betoog teen sulke duiwelsdinge? In stede dat die Kerk die mense die Pad van God se Lig wys, en lei daarvolgens, konformeer die Kerk en pas by die wêreld aan. Onse Angus Buchan word selfs gevra om te oorweeg om die Bybel aan te pas sodat ons van “Father / Mother God” moet praat. Is ’n beter benadering van die gemeenskap van die heiliges (die ware Kerk van God wat bestaan uit wedergebore kinders van God) nie maar net om vas te klou aan onse God en Bybelse beginsels nie? Om gay mense lief te hê en maar net jou te distansieer van hulle sondige leefwyse nie? Dis al. Soos wat jy ’n verslaafde liefhet, maar jou distansieer van sy leefwyse. Soos wat jy enige sondaar liefhet, maar jou moet distansieer van sonde. Dis al. Die Kerk moet hom distansieer van dié wat aborsies doen en liewer konsentreer om sulke vroue by te staan met oneindige liefde en versorging.

Wat betref die opskorting van die dienste van predikante omrede hulle nie die doktrine van die kerk nakom nie: Die kategismus is weereens interpretasies van mense gebaseer op Bybelse tekste. Dis onbegryplik waarom die Kerk nie net die Bybeltekste as brondokument gebruik nie. Hoekom is daar gronde vir ’n sekondêre bron wat soveel gewig dra dat dit tot skorsing van predikante kan lei. Selfs in die reg het ’n sekondêre bron nooit die oorredende bewyslas van ’n primêre bron nie. My kritiek is met soveel liefde bedoel. Draai terug na die Bybelse waardes. Soos al die ander artikels in JUIG! getuig, kategismus is hoogstens riglyne, maar die Bybel moet deurslaggewend wees. En indien daar ’n moontlike ander interpretasie is, moet ons ons laat lei deur God se Heilige Gees en dalk veranderinge bring aan ons kategismus. Dit is die hart van die bekeerling wat saak maak en besny moet word in Christus Jesus, ons Heer.

Het van die dwalinge nie gekom met elke teoloog wat nuwe interpretasie wil bring nie en wat opgegroei het in bestaande kategismus nie? Dis dalk die bron van dwalinge. Lees vir ’n verandering die Engelse Bybel en spoor die Hebreeuse en Griekse bronwoord na. Jy sal verstom staan. [...]

Hoe dan as ons leraars gemeet en te lig bevind word op grond van mensgemaakte kategismus en nie op die diepgewortelde, oorkoepelende allesomvattende liefde van God nie? Maak dit regtig saak as ek meer as eenkeer gedoop word? Wat my betref, deel ek in die verbond wat God met Abraham gesluit het as ’n nie-Jood. Ek het my saligmaking gekry van ons God en Vader wat Sy eniggebore Seun, ons Here Jesus, vir ons sondes laat sterf het en my gewas het met Sy bloed sodat ek nou as kind van die Koning van die Heelal heelhartig, trots en met oorgawe na God se troon kan kom. Ek honger en dors na ’n innige lewe met my God en Vader en Heilige Gees in Jesus, soveel so, dat ek oor en oor gedoop sal wil word met ’n brandende begeerte om nader en nader aan God te kan leef. Mag hulle wat verstrengel geraak het in die kategismus, begin om te honger en dors na God se Woord.

Rina Pienaar

Back

Tel: +27 (0)21 852 4061 Faks: +27 (0)21 852 5781 Epos: info@juig.co.za

Tuisblad | Oor ons | Nuutste Uitgawe | Vorige Uitgawes | Adverteer | Advertensiegids | Inteken | Gedigte | Briewe | Sosiale Netwerk | Stemmings | Kompetisies | Gebeure | Nuus | FAQs | Skakel Ons | Terme en Voorwaardes |
Privaatheidsbeleid

English? Click here for our sister publication