Vind Geestelike Rus

Die tydskrif, Time, het berig dat kundiges in die jare sestig reeds voorspel het dat tegnologiese vordering die hoeveelheid ure wat mense per week werk, radikaal gaan verander. Hulle het toe voorspel dat die gemiddelde persoon binne die volgende twintig jaar 22 uur per week sou werk. “Die groot uitdaging,” het die kundiges gesê, “sou wees om te weet wat om met al die oortollige tyd te maak.” Hoeveel van ons het vyftig jaar later, ná groot vordering in tegnologie, oortollige tyd beskikbaar?

Vind geestelike rus
Kom ons kyk hoeveel van ons word deur die lewe meegesleur. Voltooi die sin:
• Ek is gereed om tou…
• Ek is aan die einde van my…
• My senuwees is…
• My lewe is besig om…
• Ek weet nie meer watter…

Ons almal ervaar die druk van die sogenaam-de ‘rat race’. Net wanneer jy dink dat jy besig is om te wen, kom daar vinniger ‘rotte’ verby, maar onthou, die een wat die ‘rat race’ wen, bly steeds ’n rot!
Ons moet leer hoe om rus te ervaar. As ons fisieke rus nodig het, kan ons ’n uiltjie knip. As ons emosionele rus nodig het, kan ons met vakansie gaan. Waar vind ons egter geestelike rus? Hoe kan ons verligting kry vir die moeilikste lewenskwessies wat ons in die diepste deel van ons hart kwel?

Jy moet na Hom toe kom
God moedig ons herhaaldelik aan om na Hom toe te kom. Dit is sekerlik een van die Here se gunstelingwoorde.
Dit word ongeveer 1 825 in die New King James Version van die Bybel gebruik.
• “Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here…” Jes 1:18
• “Kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook dié wat nie geld het nie, kom koop en eet;” Jes 55:1
• “Kom julle alleen saam na ’n stil plek toe en rus ’n bietjie.” Mark 6:31
• “Elkeen wat die Vader vir My gee, sal na My toe kom; en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit verwerp nie.” Joh 6:37
• “Die Gees en die bruid sê: “Kom!” En elkeen wat dit hoor, moet sê: “Kom!” En elkeen wat dors het, moet kom; elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet!” Op 22:17

Die belangrikste uitnodiging
Jesus het mense gereeld genooi om met hulle behoeftes na Hom toe te kom. Christenskap begin met ’n persoonlike ontmoe-ting met Christus. Om in McDonalds te sit maak jou nie ’n hamburger nie. Om in ’n motorhuis te wees maak jou nie ’n motor nie. Om kerk toe te gaan maak jou nie ’n Christen nie – jy moet Christus ontmoet. Om inligting oor Jesus te bekom maak jou nie ’n Christen nie. Om by ’n Christen-groep aan te sluit maak jou nie ’n gelowige nie. Om Christen-ouers te hê maak jou nie ’n Christen nie. Jy word ’n Christen op daardie oomblik wanneer jy kies om op Sy uitnodiging te reageer om van jou eie weg af te sien en na Hom toe te kom.
Jy sal ontdek dat Hy die hele tyd vir jou gewag het. Het jy al gekies? Kan jy na ’n oomblik verwys toe jy besluit het om Sy uitnodiging te aanvaar?
Jy sê: “My lewe is in ’n gemors, ek dink nie ek is gereed om na Hom toe te kom nie.” Sy uitnodiging is dat jy moet kom, net soos jy is!
As jy honger is, Hy is die Brood van die lewe. As jy dors is, kom en drink uit die Fontein van die lewe. As jy vir ewig wil lewe, Hy belowe jou ’n lewe in oorvloed, wat nooit tot ’n einde sal kom nie.

Jesus is die grootste geskenk
Die soeke om jou behoeftes op jou eie te bevredig, lei na vele doodloopstrate. Die vermoeiende soeke van die siel…dit is waarna Jesus verwys. Hy het die beste gawe om te gee. Daar is rus vir diegene wat swoeg; daar is soveel mense wat deur eie inspanning en goeie werke probeer om God te vrede te stel. Hulle is opregte, pligsgetroue mense wat probeer om die weegskaal van goeie werke teenoor slegte dade in ewewig te hou in ’n poging om deur God aanvaar te word.

Jy sal rus vind by die Kruis
Menslike inspanning voldoen nie aan die vereiste standaard van God nie. Die Kruis is die plek waar omruiling plaasvind – waar wat ek is, op Hom geplaas word en wat Hy is, aan my geskenk word. My slegte dade word verwyder en op Hom geplaas. Ek rus in Sy volmaakte dade wat op my rekening gekrediteer is.
Daar is rus vir diegene wat swaar laste dra vir diegene wat onder die swaar las van sonde steier. Die rus is ook beskikbaar vir diegene wat vir besittings, prominensie en plesier leef.

Vind vrede met God
In Jesus Christus is die volle skuld reeds vereffen. Jy kan ’n nuwe lewe begin; ’n nuwe blaadjie omslaan. God het Jesus nie ge-stuur om ons sonde in te vryf nie, maar om dit uit te vee. Hy het die skuld gedra en die prys betaal, daar is niks meer oor wat betaal moet word nie! Kom en rus in wat Jesus vir jou gedoen het.
Die verligting van die las is ’n werklikheid vir almal wat na Christus toe kom. Die Bybel noem dit “vrede met God”. Jy kan nou dadelik na Hom toe kom, deur geloof!

Moenie alleen worstel nie
In die Evangelie van Matteus nooi Jesus ons: “Neem My juk op julle en leer van My…want My juk is sag.” ’n Beter vertaling van die Grieks sou wees ‘dit pas goed’. Jesus was ’n timmerman. Hy het geweet wat dit was om die os se nek te meet sodat die juk presies pas en nie die os se nek sal skaaf nie. Wanneer Jesus Sy juk op jou plaas, pas dit presies by jou omstandighede. Sy juk pas goed en sy las is ligter as die las wat ons alleen gedra het.
’n Juk is ’n tipe harnas wat ’n paar osse met mekaar verbind. Jukke word vir twee gemaak, nie een nie. Die bedoeling was nooit dat ons sonder God deur die lewe gaan nie. Ons behoort nie op ons eie deur ons probleme te worstel nie. Hy sê dat Hy ons nooit in die steek laat of verlaat nie.
Die idee van ’n juk beeld die voorwaartse beweging uit van twee wat aan mekaar verbind is. Jy kan nie in dieselfde juk met Jesus trek en jou eie pad loop nie. Ons volg Hom en Sy leiding vir ons lewe. Sy juk is sag in vergelyking met mensgemaakte godsdiens-tige jukke. Sy las is lig in vergelyking met die las van menslike inspanning en goeie werke.

Verlossing is gratis
In Handelinge 15 waarsku die Apostel Petrus die leiers van die kerk in Jerusalem teen die gevaarlike juk van die volg van reëls en godsdienstige stelsels om deur God aanvaar te word.
Dit is die hoe die meeste mense ’n verhouding met God beskou – deur reëls en godsdienstigheid. Dít is nie die juk waarvan Jesus praat nie. Onder watter juk is jy? Die juk van Jesus of die mens?
Reëls en godsdienstigheid kan ’n persoonlike verhouding nie vervang nie. Daar is talle godsdienste in die wêreld en hulle almal moedig hulle volgelinge aan om hulle eie verlossing te bewerk. Slegs in die Evangelie word ’n weg tot verlossing uitgewys wat nie op die mense se eie inspanning gebaseer is nie. Die Apostel Paulus verduidelik dit só: “Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ’n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie.” Ef 2:8-9.
Hou op om jou verlossing te probeer verdien. Jy sal nooit vrede en geestelike rus in reëls en godsdiens vind nie, maar net in ’n persoonlike verhouding met God wat gebaseer is op die voltooide werk van Jesus.

Die Here se uitnodiging aan jou
Daar is ’n staande uitnodiging vir jou om te kom. Kom met jou swaar laste en probleme. Gee dit vir Hom. Hou op om met jou eie pogings teen die oneindige leer van goeie werke na die Hemel te klim. Rus in Hom en vind volmaakte vrede – dié vrede wat jou verstand te bowe gaan.
As jy nog nooit op die uitnodiging van Jesus gereageer het nie en jy is nie seker of jy ’n kind van God is nie; dat jou sonde vergewe is; en dat jy die Ewige lewe het nie, nooi ons jou om ons te kontak. e-pos ons by: info@juig.co.za en ons sal jou help om daardie versekering te bekom.

NICO BOUGAS is die internasionale koördineerder van Hellenic Ministries. Vir meer inligting e-pos: nico@bougas.info of www.hellenicministries.com


Oorsake En Oplossings Tot Die Euwel

Die bylmoord op die Van Breda-gesin in De Zalze-landgoed laat ‘n mens verbyster. Weer eens word daar in die media, soos, News24 en die Sunday Times, wyd bespiegel oor die moord en wie die verdagte is.
Vroeër het ouermoorde sporadies voorgekom: In 2000 skiet Kevin Pezarro (20) beide sy ouers dood. In 2001 vermoor Justin Walker (17) sy ma met ’n mes en pleeg daarna selfmoord. Riaz Kadwa (24) skiet beide sy ouers in 2007 dood.
In die afgelope drie jaar is daar egter ’n toename in dié tipe moorde. In 2012 kap die aangenome Martin Brits (17) ds. Willem Brits met ’n byl dood. Die Griekwastad-moorde wat Don Steenkamp (17) in April 2012 gepleeg het, is ook nog vars in die geheue. In Maart 2013 verwurg Phoenix Racing Cloud (17) en haar kêrel haar ma. In Maart 2014 skiet
Herman Pienaar beide sy ouers in Centurion dood (hy is vir sielkundige waarneming opgeneem); en pas Desember 2014 nog steek ‘n 16-jarige seun sy ouma met ’n swaard dood nadat hy glo deur die dood en reeksmoordenaars gefassineer was. Dit is duidelik dat ouermoord aan die toeneem is. Waarom? Wat is die oorsaak van hierdie bose tendens?

‘n Komplekse kwessie
Ouermoord is ’n komplekse kwessie. Volgens kundiges speel omgewings-, biologiese en sielkundige faktore ’n rol. En hoe ongewild dit ook al in die sekulêre wêreld mag wees – daar is ook ’n geestelike aspek aan hierdie saak verbonde. Van die oorsake wat kenners identifiseer, is: dwelms, satanisme, ‘n verbrokkelde ouer-kind-verhouding, mishandeling, depressie, psigopatie of skisofrenie. Alle voorvalle kan nie oor dieselfde kam geskeer word nie; elkeen bevat sy eie unieke elemente wat tot die tragedie bygedra het.

Versadig met geweld
Prof. Christiaan Bezuidenhout, ‘n kriminoloog aan die Universiteit van Pretoria skryf die toename aan ouermoord toe aan die feit dat “die samelewing sy kantelpunt vir geweld bereik het”. Volgens hom is die samelewing verby die punt van herstel. “Kinders sien gereeld geweld in hulle huis of omgewing.”

Afwesige ouers
Hy gaan voort: “Kinders se kognitiewe bane word nie [meer] van kleins af gevorm sodat hulle leer wat reg is en wat verkeerd is nie.” Soveel kinders word weens afwesige ouers en enkelouergesinne op hulle eie groot. Dus is daar ’n leemte wat betref teregwysing en die aanleer van goeie maniere en respek vir ander en veel belangriker, die korreksie van verkeerde gedrag. Morele gedrag is nie aangebore nie en moet aangeleer word.

Gebrek aan geestelike leiding
Vroeër is ’n Christelike grondslag nog vasgelê deur godsdiensonderrig op skool, saalopening met Bybellees en gebed. Hoewel dit beslis nie ’n Christen van die kind gemaak het nie, is ’n wete van wat reg is, vasgelê.
Talle jongmense het geen basiese kennis van die Bybel nie. Ons humanistiese sekulêre samelewing het só ver van God se standaard afgewyk dat die volgende geslag nie ’n loodlyn het waarteen gedrag gemeet kan word nie.

Disfunksionele gesinne
Wanneer ’n kind in ’n disfunksionele gesin grootword, leer hy nie hoe om op ‘n gesonde manier aan sy frustrasies uiting te gee nie. Oormatige streng beheer oor die kind, konflik in die huis, mishandeling of emosionele manipulasie laat die vertrouensverhouding tussen ouer en kind skade ly. Binne so ’n kookpot van opgekropte emosies kan ’n ‘snellergebeurtenis’ tot ’n uitbarsting lei waar die kind onbeheersd moord pleeg.

Psigiatriese siektes
Dr. Hannetjie Brits, ‘n opvoedkundige sielkundige, vind dat baie kindermisdadigers aan ongediagnoseerde psigiatriese siektes soos skisofrenie ly. Dikwels weet ouers dat hulle kinders ‘anders’ is, maar is huiwerig om om hulp aan te klop omdat hulle dit nie finansieel kan bekostig nie; daar ’n stigma aan sielkundiges en psigiatriese siektes kleef; of omdat hulle bloot nie wil erken dat daar ’n probleem is nie.
Tekens van psigiatriese probleme in kinders:
• gebrek aan emosies met gepaardgaande wreedheid
• gebrek aan berou
• ernstige gedragsprobleme wat ander te na kom en sosiale norme verbreek
• mishandeling van diere
• seksuele aggressie
• vandalisme
• diefstal en leuens sonder berou
• Geen onderskeiding tussen reg en verkeerd nie
Ouers wat sulke eienskappe opmerk, moenie huiwer om die hulp van ‘n psigiater of sielkundige in te roep nie.

Dwelms
Dwelms is ’n groot bydraende faktor tot ouermoord. In die Phoenix-moord was dwelms byvoorbeeld betrokke. Volgens dr. Anna van der Hoven, kriminoloog aan UNISA, verloor kinders hulle perspektief wanneer die chemikalieë die denke begin versteur. Die gebruik van tik word veral aan uiters gewelddadige aggressie gekoppel.
Ouers se eerste reaksie wanneer hulle van die dwelmprobleem bewus word, is om finansiële toelae te staak. As die kind dan aan onttrekkingsimptome begin ly, en nie in ’n rehabilitasiesentrum is nie, kan hy sy ouers verantwoordelik hou en kan sy magtelose woede en aggressie oorgaan tot moord.

Die okkulte
Tieners is van nature nuuskierig oor die bonatuurlike en word aangetrek deur geestelike ervarings. Dit is ook tydens hierdie tienersoeke na identiteit en rebellie teen gesag dat hulle met die okkulte deurmekaar raak. Ouers moet bedag wees op ’n skielike belangstelling in die magiese, okkulte, satanisme en die dood. Me. Therese Lategan, ‘n kliniese sielkundige wat in aggressiewe gedrag by kinders spesialiseer, raai ouers aan om hulp in te roep voordat aggressie of depressie buite beheer raak en tot ’n gesinsmoord of selfmoord kan lei.

Die wortel van die kwaad
Hoewel al hierdie faktore geldig is, lê sonde 99,9% aan die wortel daarvan. Dit bly ‘n bepaalde besluit om jou ouers te vermoor. Waar die mens homself as god in sy eie lewe verhef, oes hy die ‘dood’. As sonde gesien word as die simptoom van die gedrag, verstaan ons die Bybel se uitspraak dat die loon van die sonde die dood is. ‘dood’ het verskillende vorme hier op aarde. Die oplossing is dat die gevalle mens nuut gemaak word, en dat die vleeslike mens na die Gees moet begin wandel. Dit is net in Christus dat daar lewe in oorvloed is.

Wat is die oplossing?
Spreuke 22:6 gee duidelike riglyne: “Gee leiding aan ’n jongmens oor hoe hy moet leef, en hy sal ook as hy al oud is nie daarvan afwyk nie.” Wanneer ’n kind van kleins af liefdevol geleer is wat gehoorsaamheid, verantwoordelikheid en bedagsaamheid is, sal hy/sy ’n goed aangepaste lid van die gesin en samelewing wees. Ongelukkig word ouerlike dissipline deesdae met outoritêre ouers vereenselwig wat hulle kinders emosioneel onderdruk en hulle vryheid ontneem.
James Dobson, ‘n Christen-sielkundige, verduidelik dat kinders juis veilig voel wanneer daar reëls is. Hy vertel van ’n geval waar ’n kleuterskoolheining verwyder is sodat die kinders ‘meer vryheid’ kon ervaar sonder die visuele versperring. Die kindertjies het egter in die middel van die speelgrond saamgebondel. Daar is sekuriteit in vasgestelde grense; daar is die kind juis vry om sy persoonlikheid te ontwikkel. Sonder dissipline heers wanorde en onsekerheid.

Jou eie lewe moet spreek
Dit help nie ons preek Jesus en ’n Christelike lewenstyl, maar is self in opstand teen gesag nie. Om Christus aan te neem behels ’n getransformeerde lewe .
As die gesinstruktuur verbrokkel, is dit soveel makliker vir ’n onseker, soekende kind om by dwelms en satanisme betrokke te raak.
Bestee kwaliteittyd as gesin saam. Wanneer almal saam ’n bordspel geniet, of betekenisvolle gesprekke rondom ’n kampvuur voer, word gesinsbande gesmee en kan openhartige gesprekke op ’n natuurlike wyse plaasvind.
Tegnologie dra by tot die afstand tussen ouers en kinders – gesinslede sit elkeen met ‘n slimfoon in die hand sonder om met mekaar te kommunikeer en in voeling met mekaar te bly. Moenie self agter jou skootrekenaar wegraak en nie oogkontak en hartskontak met jou kinders maak nie. Wanneer jy nóú met jou kinders saamleef, sal jy makliker opmerk wanneer daar iets skort en sal daar ‘n vertrouensverhouding wees sodat julle daaroor kan gesels.


Een Kleur Van Waarheid

Teen dié tyd weet almal dat die fliek, ‘50 Shades of Grey’, mense na die teaters laat stroom het – ook sommige Christene. ’n Onlangse stukkie Facebook-kommentaar van my het, soos die tieners sê, ‘viral’ gegaan. Mense het mekaar aangeval; die hoofkarakter, Christian Grey, verdedig; hulle verhouding met Jesus probeer regverdig; en sterk uitsprake gelewer onder meer dat sulke boeke glad nie hulle verhouding met God of hulle huweliksmaats beïnvloed nie. My keel het effe toegetrek om te sien hoe kinders van die Here in geestelike blindheid meegevoer word. Hierdie artikel volg miskien ’n bietjie in die stilte ná die storm, maar ek voel steeds sterk daaroor om tog iets van my hart af te kry.

‘Wie is ons om te oordeel’ – die slagspreuk van ons tyd
Die titel van die fliek kondig reeds die waarheid aan – grys – die kleur van kompromie. Dit laat my dink aan wat die Woord ons oor louheid leer – iets wat God uitspuug. Die verstommendste was die mense se aggressiewe kommentaar: “Wie is jy om my te oordeel?”
Enige gesprek oor reg en verkeerd, sonde of nie, hetsy die geselsie by die werk, tussen vriende, of op sosiale media, bevat die woorde: Wie is ons om te oordeel…Elke mens maak sy eie keuses…Jy kan nie vir my besluit wat reg en verkeerd is nie.

Die Woord soos dit ons pas
Het ons as Christene in ons eiewaan van menseregte, dalk die punt bereik dat nóg mense nóg God ons mag oordeel? Lees ons God se Woord soos dit ons pas? Is daar iets in ons diepste wese wat voel: Wie is die Heilige Gees om ons te oordeel? Wat wil redeneer dat elke mens God se Woord tog lees en interpreteer soos hy wil, of hoe?
Die hartseer saak is dat as iemand op sonde in sy lewe gewys word, almal na God se Woord gryp wat sê dat nie eers Jesus die prostituut veroordeel het nie; dat die een sonder sonde die eerste klip moet gooi – ’n lekker wegkruipvers om in sonde aan te karring. Miskien moet ons onthou dat Jesus die prostituut vergewe het sonder oordeel, maar dat Hy haar ook gemaan het om dit nie weer te doen nie.

Die engel van die lig
As ons nie toelaat dat God se Woord ons gees, ons denke, keuses en leefstyl aanspreek en verander nie, sal die satan altyd tot ons manier van dink en leef toegang hê. 2 Tim 2:26 praat van die strik waarin ons trap – vir die satan om dan met ons te maak soos hy wil. Hy kom in die gedaante van ’n liefdesverhaal van die onskuldige meisie wat weggevoer word deur ’n man in beheer.
Die sterk intrige verblind ons vir al die boosheid van die BDSM (Bondage Discipline Sadomasochism) wat plek-plek plaasvind en die buitehuwelikse seks, om maar ’n paar te noem. As Christene moet ons so geoefen wees in die Waarheid dat die leuen homself ontbloot.
As ons egter bereid is om so ’n bietjie van die leuen te verdra ter wille van die mooi storielyn, beweeg ons op die terrein waar die strik lê en wag.

Die spreekwoordelike padda in die warm water
Dit verg nie ’n Einstein om te sien hoe die wêreld die grense van wat reg en verkeerd is kort-kort verskuif nie. Ons word omring deur sagte pornografie en kom dit nie eers meer agter nie.
Homoseksuele verhoudinge word in elke tweede sepie en rolprent aangeblaas. Buite-egtelike seks is die norm en saambly voordat ons trou, word nie meer veroordeel nie. Is ons so gekondisioneer dat ons al in kookwater swem?

Sondige leefstyl geregverdig
Is die ligte vermaak van BDSM in die boek en fliek die begin van gewelddadige seks wat geregverdig word en eersdaags deur meer paartjies getoets gaan word in ’n soeke na iets nuuts vir die slaapkamer? Ons het reeds bekendes in ons land wat openlik in koerante en tydskrifte van hulle BDSM-leefstyl praat.

Een kleur van waarheid teenoor skakerings van sonde
My hart huil oor ons verslapte grense, ons louheid, ons selfregverdiging. Bowenal huil my hart oor die gees van wellus wat ons kinders verteer – ’n gees waarvoor ons as volwassenes die deur oopmaak in die naam van avontuur en romanse. Here, help ons! Gee ons ’n gees van onderskeiding. Gee vir ons die moed om U Woord te volg, ’n soeke na reinheid wat U Woord sal toelaat om ons te louter en te vorm, ons te weeg en ons te laat weet as ons te lou of te grys is. As kind van die Here kies ek nie enige van die 50 skakerings van leuens, sedeloosheid of rebelsheid nie. Ek kies een kleur van Waarheid!

GRETHA WIID is ’n verhoudingskenner, gasspreker en skrywer. Volg haar op facebook of twitter


Bedreiging In Die Midde-Ooste

Hoewel Iran se opmars na ’n kernbom ’n hewige meningsverskil tussen die Withuis en die Amerikaanse kongres veroorsaak het, het Iran se opmars na konvensionele oorheersing van die Arabiese wêreld grootliks ongemerk geskied. Dit was die geval in Washington, maar die Arabiere het daarvan kennis geneem. Die pro-Amerikaanse Arabiere, spesifiek die Arabiere in die
Golflande, is diep bekommerd.

Waarom moet ons besorgd wees?
Vroeër vanjaar het Houthi-rebelle wat deur Iran gerugsteun word, beheer geneem van die Jemenitiese regering, wat tot dusver pro-Amerikaans was. In September verlede jaar het hulle die hoofstad, Sanaa, ingeneem. Onlangs het hulle die presidensiële paleis in besit geneem en die president later gedwing om te bedank.

Die Houthi’s het godsdienstige griewe
omdat hulle Sjiïete in ’n hoofsaaklik Soenni-land is. Hulle is egter ook agente van Sjiïtiese Iran wat die rebelle bewapen, oplei en raad gee. Hulle slagspreuk – ‘God is groot. Die dood vir Amerika. Die dood vir Israel kon maar in Persies geskryf gewees het.
Waarom moet ons besorgd wees oor die staatsgreep? Eerstens omdat ons (as gematigde Westerlinge) op Jemen se regering staatmaak om ons robotvliegtuigoorlog teen ’n ander bedreiging, al-Kaïda in die Arabiese Skiereiland (AQAP), te ondersteun. Dit is nie eers duidelik of ons ons Amerikaanse ambassade in Jemen kan behou nie, wat nog te sê maneuvers teen AQAP uitvoer. Tweedens, omdat die toenemende Iranse hegemonie ’n dodelike bedreiging vir ons bondgenote en belange in die Midde-Ooste is.

Iran se mag in Sirië
In Sirië is Iran se mag soortgelyk aan die toeneem. Die Moslemleiers het die wankelende regime van Bashar Al-Assad gered deur wa-pens, geld en Iranse rewolusionêre wagte in te stuur, asook deur hulle Libanese eweknie, Hisbolla, te beveel om by die stryd aan te sluit. Hulle het in hulle doelwit geslaag. Die gematigde rebelle is ontwrig, terwyl Assad de facto saam met die Islamitiese Staat bestaan, wat ’n groot deel van sy land beheer.

Iran skep ‘n front teen Israel
Iran se Siriese oorheersing is verder toegelig deur ’n eienaardige voorval in die Golanhoogland. ’n Israelse helikopter het ’n aanval op ’n konvooi aan die Siriese kant van die wapenstilstandslyn geloods. Diegene wat gesneuwel het, was egter nie Siriërs nie, maar vyf Hisbolla-vegters, insluitend ’n bri-gadier-generaal. Wat het hulle in die Siriese Golanhoogland gesoek? Volgens die Iranse regering wass hulle besig om “noodsaaklike raad” te gee. Waaroor? Drie dae tevore het die leier van Hisbolla gedreig om Galilea in Israel aan te val.
Dit blyk dat Tehran sy beheer oor Sirië en Hisbolla gebruik om sy eie front teen Israel te skep. Die Israeli’s kan hulle teen enige konvensionele aanval verweer. Die uiters ryk, maar militêr swak Arabiese Golflande, daarenteen, kan nie. Aan die noorde- en die westekant sien hulle hoe Iran besig is om ’n satelliet-‘Sjiïtiese sekelmaan’ te skep wat tot aan die Mediterreense See strek, bestaande uit Irak, Sirië en Libanon. Aan hulle suide- en westekant sien hulle hoe Iran volmag oor Jemen kry – en hulle word in die knyptang vasgevang.

Amerika berus by nuwe realiteit
Die Saoedi’s veg terug op die enigste manier tot hulle beskikking – met massiewe olie-produksie juis wanneer daar ’n ooraanbod en tuimelende oliepryse is, wat geweldige ekonomiese druk op Iran plaas. Die land benodig $136 (R1 500) per vat vir sy begro-ting. Die prys is ten tyde van die ter perse gaan onder $50 (R580) per vat.
Tog blyk dit asof die Obama-administrasie gereed is om te berus by die nuwe realiteit van Iran se oorheersing in Sirië. Die administrasie het die New York Times meegedeel dat dit die verklaarde doelwit om Assad te verwyder, wesenlik laat vaar.

Golflande in titaniese stryd
Vir die Saoedi’s en die ander Golfland-Arabiere is dit ’n nagmerrie. Hulle is in ’n titaniese stryd met Iran om hulle streek gewikkel. En hulle is besig om te verloor – hulle is besig om Jemen, Libanon, en Sirië te verloor en aanskou hoe Irak ná die Amerikaanse onttrekking toenemende deur Iran oorheers word.
Die nagmerrie kan vererger word deur Iran wat toegelaat word om voort te gaan met kernbewapening. Die Saoedi’s is reeds stomgeslaan dat Washington agter hulle rug geheime onderhandelinge met Tehran gevoer het. En hulle kan sien waarheen die huidige samespreking neig – die wettiging van Iran as ’n drempelkernstaat.
Dit maak dit des te meer onverstaanbaar waarom Obama sanksies, wat in werking sal tree as Iran nie instem om sy kernprogram te laat vaar nie en wat die Amerikaanse onderhandelingsposisie sal versterk, so verbete
opponeer. Per slot van sake was dit wat Obama die kongres laat verstaan het toe hy hierdie laaste poging tot onderhandeling begin het.

Wat is Amerika se rol?
[Die voor die handliggende vraag is dan – waarom praat Obama Tehran na en ignoreer hy willens en wetens Israel se dringende waarskuwings oor Iran?] Waarom steun Amerika Iran se aanspraak dat verligting van sanksies die nuwe norm is?
Obama het die Amerikaners verseker dat verligting van sanksies ’n tydelike toege-wing is om ter elfder ure onderhandelinge ’n kans te gee. Twee keer het die spertyd gekom en gegaan en geen nuwe sanksies is ingestel nie, net onvoorwaardelike verlenging van onderhandelinge.
[Westerse streeks-] bondgenote – Saoedi-Arabië, die vyf ander Golflande, Jordanië, Egipte en Israel – is diep bekommerd. Tehran is sigbaar aan die opmars in die land en openlik besig om kernkragstatus te bekom. En hulle een groot bondgenoot, hulle strategiese anker vir twee generasies lank, aanvaar beide gelate.