Die Vyf Krone Van Die Nuwe Testament Ons Hemelse Beloning

Die Bybel sê dat almal wat hulle geloof en vertroue in Christus geplaas het, voor die regterstoel belonings sal ontvang vir hulle werke. Dit sal ’n kroningdag wees. Die Nuwe Testament vertel ons van vyf krone wat uitgedeel sal word. Die enigste beloning waarna ons moet streef, is die “mooi so, goeie en getroue dienskneg” van die Verlosser.


Die Genesing Van Ons Land

Ons land is stukkend. Wat gaan ons daaromtrent doen? Dit is hoog tyd dat ons die kwaad met die goeie oorwin. Ons onderskat te dikwels die verskil wat ons klein bydraes kan lewer. Joël 3:9-10 sê: “Wek die helde op … laat die swakke sê: Ek is ’n held.” Elke bietjie dra by tot ’n swaai in momentum.


ACDP-Reaksie Op Suid-Afrika Se Grondkwessie

Grondherverdeling bring weens ons pynlike verlede hoop aan sekere mense en boesem vrees by ander in. Ons moet besef dat ons sáám ’n pad vorentoe moet baan om hierdie probleem op te los. Dit is ’n groot geleentheid vir ons as gelowiges om biddend met ’n oplossing na vore te kom.


Aan Die Opstandingskant Van Die Kruis

Christus se oorwinning oor die dood, die grondslag van ons geloof, het alles beteken vir die eerste gelowiges. Vir hulle was Paasfees nie bloot ’n vakansiedag nie. Hulle het nie Sy opstanding uit die dood gevier en bloot net weer met hulle lewe voortgegaan nie. Die gekruisigde lewe begin aan die opstandingskant van die Kruis.