EVANGELISASIE IN SY NAAM

Liewe Vriend,
“Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God.” 1 Korinthiërs 1 v 17 – 18.
In die bogenoemde hoofstuk, beskryf Paulus die boodskap van die kruis van Christus as synde die krag van God. In Romeine 1 v 16, benadruk hy dieselfde konsep met ‘n klein verskil in die bewoording: “Want ek skaam my nie vir die Evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo.” So, wat is hierdie Evangelie, wat is die boodskap van die kruis? Wel, dit is niks anders nie dan die Woord van God betreffende Sy Seun, die getuienis van Christus Homself, die verheerliking van die Naam van Jesus. Dit dra groot krag! As ons aanbeweeg na 1 Korinthiërs 2, dan sien ons die merkwaardige verband tussen die prediking van Jesus en die krag van die Heilige Gees. “Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor Hom as die gekruisigde.” Wat sê Paulus hier? Eenvoudig net dit. Toe Paulus getuig het, het hy van Jesus gepraat; wanneer hy gebid het, het hy dit gedoen in die Naam van Jesus; wanneer Paulus aanbid het, het hy Hom verheerlik. Kom laat ons nou lees wat skryf hy in verse 4 en 5 : “Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dus is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God.” Hier is die resultaat wanneer die Naam van Jesus opgehef word: die Heilige Gees kom in werking! Die Heilige Gees reageer op die noem van Sy Naam, hetsy deur getuienis, aanbidding of gebed. Hy begin onmiddellik handel – die Naam van Jesus word ‘n magtige voertuig waarin die Gees beweeg om die werk te laat plaasvind. Verheerlik Hom, liewe vriend! Sy Naam is onmeetlik, kosbaar by uitnemendheid, merkwaardig kragdadig, asembenewend heilig. Die oomblik wanneer Sy Naam en Sy Gees met mekaar verbind, word kettings verbreek, duisternis vlug en wonderwerke begin manifesteer.
Tesame in Sy diens,
Tamryn Klintworth
Evangelis
‘N LANGVERWAGTE WONDERWERK

Die Naam van Jesus bring lewe, genesing en vrymaking. Hierdie is ‘n eenvoudige waarheid wat die 64-jarige Xoliswa Mtyongwe self aanskou het. Nadat sy van ‘n pastoor verneem het van ons MDANTSANE Evangelisasie-veldtog wou sy geen tyd mors om dit by te woon nie. Na menige doktersafsprake en operasies, het sy alle hoop verloor. “Vir tien jaar lank was ek in pyn. Geen dokters kon my help nie,” was haar kommentaar. Tydens die genesingsgebede het Xoliswa die wonderwerk ontvang waarvoor sy so lank gebid het. “My liggaam is genees, ek het geen pyn meer nie!” het sy uigeroep. Terwyl sy op en af op die verhoog gespring het en haar getuienis gelewer het, het sy verduidelik hoe selfs haar pastore en bure almal bewus was van haar lyding. Dis al waaroor sy kon praat. “Ek het gesukkel om skoene te dra, ek kon niks vir myself doen nie. Ek het baie kerkdienste en begrafnisse gemis omdat ek niks anders kon doen as net om in my bed te bly lê nie. Ek voel goed, ek is gesond, ek voel vry! Ek is so opgewonde nadat ek siek was vir so ‘n baie lang tyd. Nou sal ek nie meer sukkel nie. Na al hierdie jare kan ek weer skoene begin dra, ek is nou waarlik vry!” So het Xoliswa aanskou hoe die krag van God in haar lewe gemanifesteer het!

Tamryn is die stigter van In His Name Ministries,
‘n Evangelistiese organisasie, toegewy tot die verkondiging
van die Evangelie van Jesus Christus, dwarsdeur Afrika en die hele wêreld.
Op Facebook onder Tamryn Klintworth, of besoek die bediening se webtuiste by:
www.inhisname.org.za


Raad Vir Die Huwelik

Ek het dit van kleintyd af by my pa geleer: ’n vrou hanteer jy met respek. Jy lig nie jou hand teenoor jou vrou nie. As jy dit doen, het jy verloor. ’n Ware man hanteer ’n vrou op so ’n wyse dat sy bevestig: “Ek is vroulikheid. Een van die grootste geskenke in my lewe is dat die Here my “na Sy Beeld” geskape het. Ek vervul my spesifieke lewenstaak met ’n onuitblusbare vreugde as ’n lewensroeping van die Here. Ek is volledig mens as vrou.”

Koers vir die lewe
Nie my pa of my oupa was manne met baie universiteitsgrade nie, maar hulle het geslag na geslag aan die genade van die Here geglo en daarvolgens geleef. Hulle het geglo in die God van die genadeverbond wat Homself uit genade aan ons en ons kinders verbind. Wat déúr ons, Sy koers vir die lewe aan ons kinders as Sy skepsels oordra.

By pa en oupa geleer
Ek het nie net my naam van Oupa gekry nie. Ek het via Pa en Oupa ook die belang-rikste dinge van die lewe geleer. Van geloof as ’n geankerde vertroue in God, van integriteit wat van jou ’n staatmaker onder die mense maak, van standvastigheid in die Bybelse waarheid wat opgesom word met die woordjie ‘liefde’, van medemenslikheid, en die humor in elke saak.

Hanteer elke vrou met respek
Maar, ek het ook van Pa en Oupa geleer: Jy hanteer elke vrou – klein of groot, wit of swart, uitgesproke of inkennig – met respek. Nie omdat sy nie self die respek kan afdwing nie, maar omdat jy glo dat die beeld van God in haar vroulikheid herstel moet word, of reeds in beginsel herstel is. Dat Christus ook daarvoor gesterf en opgewek is. Dat Hy vroue ook geestelik opwek en nuutmaak om egte vroue te wees.

Mans, julle moet julle vroue liefhê
Toe ek aanvanklik Paulus se opdrag aan die mans in die gemeentes van Efese en Kolosse lees: “Mans, julle moet julle vroue liefhê…” het ek gewonder waarom hy iets anders vir die vroue sê. Hy sê eenvoudig: “Vrouens, wees aan julle mans onderdanig…” Paulus het met hierdie stelling groot waarhede duidelik gemaak wat ook vandag van toepassing is, ongeag die feit dat die destydse vrou minder status in die gemeenskap gehad het.

Nie ’n besitting of slaaf nie
Wanneer ’n man sy vrou liefhet en met liefde hanteer, verontmenslik of verneder haar ‘onderdanigheid’ of respek vir sy emosies en oordeel haar nie. ’n Man se ware romantiese liefde vir sy huweliksmaat maak nie van haar ’n besitting of slaaf nie; nie wat haar geselskap, geestelike kameraadskap, werkvermoë óf seksualiteit betref nie. Haar behoeftes is net so ’n prioriteit as syne.

’n Geskenk van die Here
Hy besit haar nie om sy eie ego te bou of sy selfsug of drange te bevredig nie. Sy word sy vrou om, soos sy kinders, ‘n geskenk van die Here te wees. En, ’n geskenk waarvoor jy omgee, pas jy op. Die kleinste merkie of teken van skade, kwel jou…
Die opdrag: “Mans, julle moet julle vroue liefhê,” sê eintlik: Die liefde alleen moet julle optrede begrens en bepaal. Enige optrede teenoor jou vrou wat buite hierdie raamwerk val, is ’n soort mishandeling. Liefdeloosheid en liefdelose handelinge is mishandeling.

Nie uitgesluit van God se norme nie
Selfs die feit dat die vrou destyds nie as die gelyke van haar man gesien is nie, het haar nie van huweliksliefde of romantiese, opbouende liefde uitgesluit nie. Liefde is steeds die Here se norm vir huweliksverhoudinge. Toe Paulus gesê het: “Mans julle moet julle vroue liefhê,” het hy vir die huwelike van destyds, maar ook vir die vandag, gesonde vore oopgebreek. Hy het die Bybelse norm vir die huwelik in waarlik onBybelse omstandighede bevorder.


God Se Tydsberekening

Ella Kritzinger het haar eerste CD op ’n ouderdom uitgegee wanneer almal in die musiekbedryf sou sê dit is te laat om te begin. Dít het sy gedoen nie omdat sy ’n ‘pop idol’ wou wees nie, maar omdat sy gehoorsaam was aan ’n roeping van God.
Ella is ongekunsteld en so maklik om mee te gesels, ’n kind van die Kalahari met vaalbos en rolbos in haar bloed en ’n liefde vir God wat in haar woorde uitborrel. In haar lied ‘Marta en Maria’ inkorporeer sy speels ’n ietsie van ‘O, die liewe Martatjie, Martatjie’ en openbaar ’n diep insig in vrouwees. Op haar musiek wil jy gemaklik opkrul en saam met haar as vriendin by die voete van Jesus kuier.

Soekend na meer
Dit was in haar dertigs dat Ella ’n krisis-oomblik beleef het. Sy beskryf dit as daardie fase wanneer die ‘prentjie’ voltooi is, met ’n suksesvolle man, kinders, en ’n mooi huis, maar ten spyte daarvan dat jy alles het wat jy dink jou gelukkig sou maak, ’n ware lewensvreugde ontbreek. Sy beskryf daardie oomblik as een waar sy letterlik met haar neus teen die mat haar lewe totaal aan God oorgegee het. Sy was soekend na sin vir haar lewe en het na God uitgeroep vir Sý wil en doel vir haar lewe. Dit is daar, plat op die mat, waar Sy vrede haar aangeraak het. Sy het geweet dat sy volkome sin in haar lewe sal ervaar wanneer sy besig is met dit waarvoor God haar geskape het.

Woorde en melodieë
Ses weke daarna het Ella ’n melodie en woorde in haar kop gehoor. Sy het by ’n robot stilgehou en die woorde gou op ’n stuk papier neergeskryf voordat sy dit vergeet.
Wat dit so merkwaardig maak, is dat Ella glad nie note kan lees of skryf nie, skaars kon klavierspeel en ook nie ’n digter is nie. By die huis aangekom, het sy voor haar klavier gaan sit en ure geneem om die melodieë wat sy hoor, uit te tokkel en te memoriseer omdat sy dit nie kon neerskryf nie.
Twee jaar lank het sy dit gedoen sonder dat selfs haar man daarvan geweet het, tot hy eendag vroeër as gewoonlik huis te gekom het en nie kon glo wat hy hoor nie. Ella is ’n skaam tipe mens wat nie met ’n ding te koop loop nie. Toe vriendinne wat die liedjies hoor, bewoë raak en dit duidelik word dat dit mense aanraak, het Ella se gedagtes teruggegaan na dié dag op die mat toe sy alles vir God gegee het.

Stap deur die oop deur
Dit haar ses maande geneem om vir Christa Steyn te bel, met wie haar pad vroeër gekruis het. Christa se rustige stem het Ella die moed gegee om die geleentheid te benut. Christa het besef dat hierdie nie ’n gewone opneem van ’n CD met mooi ‘liedjies’ is nie, en het later erken: “Ek wag al my lewe lank op so ’n projek.”

Unieke befondsing
Ella se eerste CD is op unieke wyse befonds. Omdat sy nie ’n mens is wat van ‘kaggelkaffies’ hou nie, het haar man vir haar 20 Bonsmara koeie vir haar verjaarsdag gekoop! Daardie jaar was die verjaardagkaartjie ’n foto van haar koeie op haar pa se plaas.
Dit is ook hierdie gunsteling koeie wat sy verkoop het om vir haar CD te help betaal. “Dit was die beste uit my ‘oes’ en ek wou nie gehad het John moes vir alles betaal nie, al wou hy dit ook hoe graag gedoen het.” Haar man, John, ondersteun Ella in woord en daad. In Ella se eie woorde: “As jy vir ’n vrou ’n oormaat liefde en aanvaarding gee, gaan sy tot volheid en sin in haar lewe kom. Dit is wat John vir my gedoen het.”
Haar eerste CD, ‘Gebede vir Vroue’ is in 2010 vrygestel en die gene-
singsproses tot vergifnis speel tematies ’n groot rol in die liedjies op die CD. Haar tweede CD, ‘Gebede vir Vroue: Volume 2’ handel oor die groeifase ná die genesingsproses. Ella merk op dat dit handel oor hoe om hierdie ‘nuwe’ lewe nou te leef. Daarom is daar byvoorbeeld ’n lied soos ‘Lawe Lappie’ wat oor selfbejammering gaan.” Ella bedien vroue graag: “Daar is geweldig druk op vroue – jy is ma, jy is vrou, sommige vroue sien ook nog na hul ouers om, staan haar plek vol in ’n beroep, dien in die kerk, moet vriendinne ondersteun, en êrens ook nog die ‘gym’ en by God uitkom.” Haar lied, ‘Gebreekte Kruike’ gaan juis daaroor dat dit nie saak maak hoe jy lyk nie, of jy perfek is nie, elke kruik kan God gebruik.”

Passie vir gebed
Ella het ’n passie om te bid: “Gebed is die fondasie vir jou verhouding met God. Gebed en luister na God!” Sy glo dat God tyd van ons vra. Sy het letterlik elke dag ’n afspraak met God, ’n beplande tyd wat opsy gesit is om met Hom te bestee: “In ons tydgedrewe lewens sal ons dit nie doen as ons nie tyd daarvoor opsy sit nie. Jy moet beplan vir tyd met God. Hoe meer tyd ek met Hom bestee, hoe duideliker word Sy Woord vir my.”

Bring mense by God se liefde uit
Haar musiek is een aspek van haar lewe en net ’n deel van haar eintlike passie – om mense by God se liefde en genesing uit te bring – daarom hou sy ook nie ‘konserte’ nie. Saam met haar vriendinne, Hilize Schutte en Jeanine Smit, is sy deel van ’n span wat betrokke is by die berading van stukkende mense. Sy vertel dat hulle ‘n rukkie gelede’n heroïenverslaafde vrou beraad het en bevryding gedoen het. Die vrou bid al 5 jaar lank dat iemand haar moet help. God het gehoor en iemand gestuur wat haar by dié beradingspan uitgebring het. Ella kyk met ander oë na hulle wat verlore op straathoeke staan: “Wie sou kon dink dat hulle ook gebede opstuur daar waar hulle staan!” Ella voeg by: “Ons staan almal maar eintlik op die hoek van die straat; sonder Jesus is ons almal verlore straatmense.”

Praktiese advies vir groentjies
Vir ‘groentjies’ wat met ’n musiekloopbaan wil begin, het Ella die volgende raad: “Die belangrikste is om eers te bid! Om ’n CD te maak is duur, wees dus seker oor wat jy wil doen. Jy hoef nie dadelik musikante ten duurste te huur nie. Gaan na ’n studio toe en laat hulle vir jou ’n klankbaan maak (‘backtrack’), jy kan vier liedjies opneem vir ongeveer R 3 000. Praat met mense om jou, vra en vind uit, maar wees ook versigtig, daar is baie ‘haaie’. Moenie moed verloor nie, alles gebeur op God se tyd.

God se tyd nie myne nie
“Ek moes leer dat tyd geleentheid is. Dat elke minuut deel uitmaak van God se Horlosie, nie myne nie. God se doel en plan vir ons lewe is nie altyd wat ons dink dit moet wees nie. Prediker 9:11 sê: “Dit is nie die vinnigstes wat die resies wen nie, nie die sterkstes wat die oorlog wen nie…nie die verstandiges wat ryk word nie, nie die met kennis met wie dit goed gaan nie. Alles word bepaal deur tyd en geleentheid.” Daar is ’n tyd vir alles. Hy het ’n doodgewone mens soos ek geneem. Kyk wat kan jy doen as jy jou lewe vir Hom gee. ’n Eenvoudige huisvrou wat nie note kan lees of skryf nie se appelkis is omgegooi en gebruik om ander te seën.”

Om te beteken
Ella sê in haar laaste lied op CD 1: “Ek wil beteken, vir ander…Ek het by Jesus gesien.” By Ella leer ons: Jy is nooit te oud, of te jonk om te doen waarvoor God jou roep nie (Abraham en Dawid), as God jou roep, rus Hy jou toe. In die onmoontlike word juis Sy teenwoordigheid openbaar gemaak. Dit is ‘op die mat’, in diepe soeke na God, en Hom alleen, waar Sy wil vir ons gebore word, waar alles neergelê is, waar ons ongekwalifiseerde ‘niks’ ’n seën tot ander in Sy hande word. Hy neem ons vissies en broodjies en voed menigtes daarmee – nie omdat ons is wat ons is nie, maar omdat Hy is Wie Hy is.


Die Vyfde Gebod

Die eerste vier gebooie handel oor ons verpligtinge teenoor God, terwyl die laaste ses te make het met ons verpligtinge teenoor mense.
In antwoord op die vraag wat die grootste gebod is, het die Here Jesus Christus die twee tafels van die Wet soos volg opgesom: “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelykstaan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat.” Matt 22:36-40.

Behandel jou ouers goed
Die Bybel stel dit duidelik dat ons sal oes wat ons saai, en dat ons gemeet sal word met die maat waarmee ons ander meet. Die manier waarop ons ons ouers en mense wat ouer as ons is, behandel (ongeag daarvan of jy ’n kind, tiener of volwassene is) skep ’n patroon van hoe ons kinders óns gaan behandel.
In Grimm se feëverhale word die storie vertel van ’n ou man wie se oë voortdurend geflikker, en wie se hande onbeheerbaar gebewe het. Omdat hy geen blyplek gehad het nie, het hy by sy seun ingetrek. Sy skoondogter kon dit nie verdra dat hy aan tafel die eetgerei aanhoudend laat ratel, en drankies verspil het nie.
In haar woede en ergernis het sy daarop aangedring dat hy op sy eie in die hoekie moet eet, nie by die familie nie.

Om te maai wat jy saai
Hy het op sy eie begin eet, terwyl hy soms na die tafel geloer het waar sy familie sit. Tot op ’n dag wat sy hande só gebewe het, dat hy sy bord op die vloer laat val, en sy kos op die mat beland het.
Die skoondogter het geskree: “As jy soos ’n vark wil eet, sal ons jou soos ’n vark voer!” Sy het ’n houttrog op die grond neergesit en hom aangesê om soos ’n dier uit die trog te eet. Hy hét toe ook maar!
’n Paar dae later kom die vrou se jong seun opgewonde by die huis. Hy wou vir haar wys wat hy gemaak het: “Kyk, Mamma, ek het ’n trog gemaak, om jou en Pappa uit te voer wanneer ek groot is.”

Verwaarloos die oues van dae
Die vrou het in trane uitgebars toe sy besef watter aaklige ding sy aangevang het. Van toe af het die ou man sy maaltye saam met die familie aan tafel geëet, en die skoondogter het alles in haar vermoë gedoen om te probeer vergoed vir die onmenslike behandeling van haar skoonpa.
Daar is vandag ’n opsigtelike gebrek aan respek vir die oues van dae. In busse staan tieners nie meer op om vir ouer mense sitplekke aan te bied nie. Volwassenes wys al te gou hulle frustrasie as hulle tydens inko-
pies agter bejaardes in die tou moet staan, en baie kinders het weinig waardering vir die wysheid van hulle grootouers.
Wat selfs erger is, is dat so baie Christen-gesinne hulle bejaarde ouers in ouetehuise verwaarloos. Christene behoort ’n voorbeeld van sorgsaamheid vir diegene in nood te wees, en behoort tyd aan die oues van dae te bestee. God heg waarde aan die wysheid van die grysheid, en ons behoort dit ook te doen (Spr 16:31). “Wees gehoorsaam aan jou vader en moeder, jy is hulle kind; en moet hulle nie verag as hulle oud geword het nie.” Spr 23:22.
Vyf kategorieë van ouers
In sy uiteensetting van die Vyfde Gebod, verwoord Thomas Watson die ou Puri-teinse tradisie deur te onderskei tussen vyf kategorieë van vaderskap wat ons moet respekteer: politieke vaders, antieke va-ders, geestelike vaders, burgerlike vaders en natuurlike vaders.
• Met ‘politieke vaders’ het hy bedoel: ko-nings en prinse, goewerneurs en burgemeesters, munisipale-, provinsiale- en nasionale leiers.
• Met ‘antieke vaders’ het hy bedoel: ons vaders in die geloof, in sowel Bybelse tye as in die geskiedenis van die Kerk. (Dit sluit in Noag, Abraham, Isak, Jakob, Moses, Dawid, Elia, die profete en apostels; die vroeë kerkvaders; die sendelinge, bedienaars en die hervormers.)
• Met ‘geestelike vaders’ het hy bedoel: die bedienaars, leraars of leiers aan wie ons verantwoording moet doen.
• Met ‘burgerlike vaders’ het hy bedoel: ons werkgewer, ons onderwyser, of ons baas.
• En met ‘natuurlike vaders’ bedoel hy natuurlik ons biologiese ouers en grootouers. “Uit eerbied vir jou God moet jy eerbied bewys aan oumense en hulle met respek behandel. Ek is die Here.” Lev 19:32.

Wat van slegte ouers?
Sommige mense kan dalk sê: “Hierdie gebod is tog sekerlik nie op my van toepassing nie? My ouers was aaklig en het my as kind vreeslik misbruik…God verwag tog sekerlik nie van my om bose ouers te eerbiedig nie? Om die waarheid te sê, ja, God verwag wel van ons om ons ouers te eer – ongeag van hoe verwerplik hulle optrede ook al was.
Genesis 8-9 is ’n goeie voorbeeld daarvan. Kort ná die Vloed het Noag ’n wingerd aangelê. Toe die druiwe ryp was, het hy wyn gemaak en só dronk geword, dat hy in sy tent omgekap het. Hy was in ’n skandelike toestand, toe Gam – een van sy seuns – hom daar aangetref het. Gam het dadelik die ander twee broers daarvan vertel. Maar Sem en Jafet het hulle respek bewys deur die naakte Noag met ’n kombers te bedek, sonder om na sy naaktheid te kyk.

Eerbiedig jou ouers
Die Skrif wys ons daarop dat Gam en sy nageslag vervloek is, omdat hy geweier het om sy pa te eerbiedig, selfs al was Noag se optrede onverskoonbaar.
Sem en Jafet en hulle nageslagte, daarenteen, was deur God geseën oor die wyse waarop hulle hul pa eerbiedig het. Ons behoort ook ons ouers te eerbiedig, omdat ons weet dat dit God behaag.

Eer die owerheid
Ouers moet hulle kinders leer om alle wettige gesag te eerbiedig, beginnende by hulle eie ouers. Die welsyn van individuele gesinne berus op gehoorsaamheid aan die Vyfde Gebod. Maar dit ook gaan oor nog meer: Dié wat nooit leer om hulle ouers tuis te respekteer nie, sal waarskynlik ook nie hulle onderwysers by die skool respekteer nie, en as volwassenes waarskynlik ook nie die gereg respekteer nie.
Hierdie gebod beveel ons nie om ons ouers altyd te gehoorsaam nie, maar wel om hulle altyd te eer. Dit behels jou stemtoon en die ingesteldheid van jou hart, wat duidelik jou respek moet weerspieël.
Die Bybel waarsku dat oordeel dié sal tref wat hulle ouers nie eer nie – “Die oë van ’n man wat met sy vader spot en vir wie dit benede hom is om sy moeder te gehoorsaam, sal uitgepik word deur die kraaie, opgevreet word deur die roofvoëls.” Spr 30:17.

Eerbiedig of gehoorsaam?
Om jou ouers te eerbiedig (veral onredelike, ongelowige ouers) behels nie om toe te gee aan al hulle planne om hulle kinders van toewyding aan God te weerhou nie.
As ouers oormatig besitlik, of domine-rend is, staan hulle kinders nie onder enige verpligting om oormatige tyd en energie aan hulle voorskrifte en manipulering af te staan nie. Ons vernaamste verantwoordelikheid is om ons Hemelse Vader, die Here ons Skepper en Regter, te vereer. Ons verantwoordelikheid om ons ouers te eer, kom tweede – ná ons plig teenoor ons God.

Beskerming en stabiliteit
Die Vyfde Gebod beskerm alle mense teen hoogmoed en arrogansie – deur die opdrag om aan ouer mense respek te betoon, en die jeug daarvan te weerhou om na eie wil op te tree. Die Vyfde Gebod bied beskerming teen die onstabiliteit van die jeug en die selfsug van volwassenheid.
Dit verskaf stabiliteit deur ons teen impulsiwiteit, voortvarendheid en onerva-renheid te beskerm. Gehoorsaamheid aan hierdie gebod is die weg na seën. “Die Here het…gesê: Wees heilig, want Ek die Here julle God is heilig. Elkeen van julle moet eerbied hê vir sy ma en sy pa.” Lev 19:1-3.


Die Pad Na Herstel

Die uitdrukking ‘underdog’ word dikwels in sport gebruik. Dit het sy ontstaan in die 19de eeu gehad, gedurende ’n era toe hondegevegte ’n toeskouersport in Amerika en Brittanje was. Toe is daar na die hond wat gewen het, as die ‘top dog’ verwys. Die hond wat verloor het, was kenmerkend op die grond onder die ander een gedurende die geveg en is die ‘under dog’ genoem. Teenswoordig is die uitdrukking so algemeen dat dit eenvoudig een woord geword het: ‘underdog’.

Ons gevalle held
Onlangs was die internasionale nuus vol van die tragiese verhaal van Suid-Afrikaanse paralimpiese kampioen, Oscar Pistorius, wat aangekla is van die moord op sy vriendin en in Augustus weer in die hof sal verskyn. In Amerika is Lance Armstrong se poging om tydens ’n onderhoud met Oprah Winfrey te bieg dat hy wel verbode opkikkers gebruik het, met bittere teleurstelling ontvang – des te meer omdat hy die aantygings jare lank heftig ontken het.

Teen alle verwagtinge in
Hier tref ons twee ‘underdog’-tipes aan. Armstrong is met kanker gediagnoseer, het die siekte oorkom en toe die ‘Live- strong Foundation’ gestig. Miljoene dollars is ingesamel en bewustheid oor die voorkoming van kanker en ander siektes is bevorder. En hiervoor was hy die wêreld se liefling.
Pistorius is een van die grootste ‘underdog’-verhale ooit. Oscar se bene is op elf maande net onder die knie afgesit. Hy het sy fisieke beperkinge sowel as die openbare vooroordele oorkom deur as jong seun aan verskeie sportsoorte in sy tuisdorp deel te neem. Namate hy ouer geword het, het hy hom op die atletiekbaan toegespits. Met behulp van prostetiese bene wat spesiaal vir hom aangepas is, het die ‘Blade Runner’ met die 2012 Londen Olimpiese Spele oornag beroemdheid verwerf deur teen die wêreld se vinnigste ongestremde atlete deel te neem. Onmiddellik het die wêreld hulle steun aan die jong man toegesê.

’n Lewe in die kollig
Om op die voorgrond te wees en so intens dopgehou te word, is iets wat nie Armstrong of Pistorius sou wou hê nie. Vir Armstrong was die begeerte om ten alle koste te wen so groot dat dit hom daartoe gedryf het om die gawes, die geleentheid en die invloed wat God hom geskenk het, te misbruik. Daar word nog gewag om te sien watter wending Pistorius se verhoor gaan neem.
Namate die storie van sy lewe egter begin ontvou, kry ons toenemend ’n dieper insig in diegene wat vanuit ekstreme omstandighede moes terugveg. Ek kan nie poog om al die faktore wat tot hierdie tra-giese gebeure bygedra het, te verstaan nie, en ek sal ook nie probeer om ’n verklaring te gee nie. Wat ek egter kan aanbied, is ’n wyer perspektief oor hoe ‘underdogs’ ’n terugkeer kan maak.

Om ’n terugkeer te maak
As jy al ooit slegte keuses in jou persoonlike of professionele lewe gemaak het, is die goeie nuus dat alles nie verlore is nie. Daar is steeds hoop op herstel. Jy mag dalk nie so vinnig soos wat jy graag sou wou hê, herstel na die posisie waar jy voorheen was nie. Jy mag dalk ook op ’n plek, geheel en al anders as wat jy verwag het, op-
eindig. Ek glo egter dat die grootste faktor tot ’n hertoetrede, opregte berou voor God is. Die Skrif sê dat dit God se goedheid is wat ons tot bekering lei (Rom 2:4). Wanneer ons onsself voor God verootmoedig, ontvang ons nie net vergifnis nie, maar ons plaas onsself terug op die regte weg om ’n terugkeer te maak.

Verander jou denke
Die probleem begin by ons gedrag en die wyse waarop ons dink. Dit is die wyse hoe ons optree nadat die foute begaan is, wat die verskil maak. Ons kan ons mislukkings in verband bring met die talente wat begrawe word in die gelykenis in Matteus 25:14-30. Die een dienskneg het die geld en gawes wat aan hom toevertrou is vermeerder, terwyl die ander een syne begrawe het.
Om dit ’n stap verder te neem, die misbruik van daardie talente en roekelose gedrag het ook nagevolge. Op die ou end kan ons die talente verloor en kan dit aan iemand anders gegee word. ’n Geleent-heid wat vir jou bedoel was, kan aan iemand anders toegesê word.

Ware berou
Na gelang ons leer en oor ons foute besin, en ons begin toespits op die terugkeerproses, sal die Here ons op verskillende maniere herstel. Koning Dawid het na die Here uitgeroep om hom te herstel na sy grootste mislukking (Psalm 51:12). God het hom herstel. Daarbenewens het Dawid die Here gevra om hom gewillig te maak om God te gehoorsaam en om die Gees in hom te vernuwe. Ons sal daarby baat om Dawid se berou en sy plan vir herstel na te volg. Uiteindelik is ons hoogste hoop om eendag die grootste bekragtiging van die Here self te hoor, soos opgeteken in Matteus 25:21: “Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou heer.” Elke mens op hierdie aarde het die potensiaal om alles te wees waarvoor hulle geskape is, maar sommige, om die een of ’n ander rede, slaag nie daarin om dit te bereik nie. Elkeen kan word wat die Here hulle geskape het om te wees. Die potensiaal is altyd daar.

Word alles waarvoor God jou bestem het
Wat is jou potensiaal? Wat kan jy doen met die lewe wat aan jou gegee is, of dit nou met een, twee, of vyf talente is? Want dit maak nie saak wat aan jou gegee is nie, wat saak maak is wat jy doen met wat aan jou toevertrou is.

Wees ’n kampioen
Dit maak nie saak wat jou huidige omstandighede is nie, gebruik die gawes en ta-lente wat God jou gegee het om jou volle potensiaal te ontwikkel. Begin hier, waar jy nou is. Doen die beste wat jy kan met wat Hy jou gegee het, dan sal jy die meeste bereik en die beste weergawe van jouself in hierdie seisoen van jou lewe wees. My gebed is dat jy, of jy nou ’n pastoor, sakeman, leier, huisvrou of student is, aangevuur sal wees om dit wat jy het te neem en dit na jou beste vermoë aan te wend.
Onthou: die Here kan al die nederlae, beproewinge en frustrasies wat jy beleef het, gebruik om jou vermoëns en deursettingsvermoë te versterk sodat jy dit wat vandag op jou pad is, kan behartig. As jy met Hom saamwerk en op die korrekte wyse reageer, sal jy van ‘underdog’ na God se kampioen verander.