Sekulere invloed en materialisme in die Kerk

Die afgelope dekades het bewys dat materialisme en sekularisme die grootste hindernisse in die verkondiging van die Evangelie is. Dit het selfs ’n groter invloed as byvoorbeeld vervolging, weerstand van ander godsdienste en demonies-okkultiese vestings.

Ek het God nie nodig nie
Die gevolge van sekularisme lei onafwendbaar tot humanisme. Humanisme stel die mens sentraal; die lewe wentel om die mens. Ek word die meester van my eie siel. Mense sê: “Ek kan dit self doen”, “ek bepaal my eie toekoms”, “ek het God nie nodig nie.” In humanisme vertrou mense op hulleself, hulle eie vermoëns en gawes om hulle eie toekoms te bepaal. Hulle gesindheid is: Ek het God nie nodig nie, want my eie vermoëns is genoeg om vir my ’n goeie lewe te verseker.”

Welvaart maak geloof oorbodig
Materialisme het ’n ander effek. ’n Land soos Suid-Korea het vir meer as 70 jaar lank herlewing en buitengewone kerkgroei beleef. Vir Christene was dit normaal om 5:00 in die oggend op te staan en by die kerk vir die kragtige werking van die Gees in hulle eie lewe, die kerk en die gemeenskap te gaan bid. In die vroeë tagtigerjare het Korea egter ’n tydperk van ekonomiese voorspoed betree. Dit het ’n onmiddellike uitwerking op die kerk gehad. Skielik was dit nie meer so ’nodig’ om vroeg op te staan om te gaan bid nie, want dit gaan mos nie regtig sleg nie. Daar was nie meer soveel geestelike druk en weerstand teen die Evangelie nie en Christene het meer geld gehad.
Geestelike sake soos mense se verlossing en om in die krag van die Heilige Gees te leef was nie meer so belangrik nie, want finansiële voorspoed het ’n gemaklike lewe moontlik gemaak en mense het God nie meer so nodig gehad nie. Die oomblik wanneer ons ‘genoeg’ het, verflou ons toewyding en ons afhanklikheid van God baie maklik.

God is nie meer nodig nie
Voorspoed bring mense tot waar God nie meer benodig word nie, want hulle glo vas dat hulle voorspoed deur hulle eie harde werk en vermoëns bepaal word. Wanneer God nie meer nodig is nie, neig mense maklik na ateïsme en agnostisisme. By welvaartsamelewings soos in Europa, Amerika en China, asook in Suid-Afrika, is daar ’n toename in ateïsme – welvaart maak geloof in God oorbodig. (Dit is egter belangrik om te verstaan dat dit nie die enigste redes vir ’n toename in ateïsme is nie.)

Voorspoedteologie die grootste gevaar
Voorspoed maak ook ’n ander ‘reus’ in ons wakker: gierigheid. Mense wat baie besit, wil meer hê. As gevolg van ons sondige natuur is dit ’n noodwendige gevolg van voorspoed. Mense word ook onvergenoegd. Voorspoed, gierigheid en onvergenoegdheid is op hulle beurt die bou-stene van ‘voorspoedteologie’.
Die prediking van voorspoedteologie is vandag die grootste gevaar vir die Kerk omdat dit op sukses en welvaart fokus. Daar is basies geen fokus op die redding en die sosiale nood van mense nie – dít is tog die kern van die Evangelie.
Indien ons voorspoedteologie ontleed, sien ons baie duidelik dat dit sy wortels in materialisme, sekularisme en humanisme het. Hierdie drie begrippe verklaar: Ons het God nie nodig nie: ons kan dit self doen.

Hoe bied jy weerstand teen sekularisme en humanisme?
• Bid vir ’n diep besef by mense oor die kortstondigheid van die lewe teenoor die Ewigheid; dat mense sal besin oor waar hulle die Ewigheid gaan deurbring
• Bid dat mense van hulle sonde bewus sal word en na ’n Verlosser sal soek
• Bid dat mense sal vra hoe hulle veilig kan wees en na ’n Beskermer sal soek
• Bid dat mense sal besef dat daar probleme is wat hulle nie self kan oplos nie en dat hulle na God sal soek
• Bid dat mense veral sal vra wat die doel van hulle lewens is, waarom hulle hier is en wat die sin van die lewe is
• Bid dat mense sal verstaan dat voorspoed en onafhanklikheid nie hulle diepste behoeftes aan ’n verhouding met God, intimiteit en die sin van die lewe kan bevredig nie

Vra ook die Here om jou spesifiek te wys waar voorspoedsdenke ’n vastrapplek in jou lewe gevind het, en bid dat God jou sal help om jou fokus onverskrokke op Hom terug te plaas.

BENNIE MOSTERT is die bestuurder van Jerigo-Mure-Gebedsnetwerk in Pretoria. Meer inligting: www.jwipn.com


Ilse Roux: Getrou aan Jesus

Ilse Roux is die afgelope twee jaar deur ABIA (African Bridal Industry Academy) as die Wes-Kaap se trourokontwerper van die jaar aangewys. Sy put egter nie net vreugde daaruit om menige bruid se droom te bewaarheid nie, maar ook om in die voorbereiding van die Bruid van Christus betrokke te wees.

’n Meer intieme verhouding met God
Ilse het op laerskool haar hart “verskeie kere” vir die Here gegee en in Graad 10, op ’n ACSV-kamp, uiteindelik geloofsekerheid verkry. Ná jare van aktiewe betrokkenheid by haar kerk, het sy in 2008 ’n praatjie van Retha McPherson in Brackenfell bygewoon. Sy vertel: “Ek het dit aanvanklik nie besef nie, maar daardie dag het ek die doop met die Heilige Gees ontvang. Twee dae later het ek die teenwoordigheid van Heilige Gees oor my hele lyf ervaar. Dit het my verhouding met God heeltemal verander – meer intiem – iets waarna ek altyd gesmag het.”

Die belang van vas
Dieselfde jaar het Jentezin Franklin se boek, ‘Wanneer julle vas’, ook ’n nuwe Geestelike werklikheid vir haar oopgebreek. Vir die eerste keer het sy van die redes vir vas te hore gekom en van die verskillende soorte vas en duur van vastydperke gehoor. “Ek het die vas wat God verlang, waarna Jesaja verwys, ter harte geneem en het die bonatuurlike krag van God eerstehands beleef. Net soos ons die eerste tiende van ons inkomste vir die Here gee of aan die begin van die dag ons stiltetyd hou, vas ek graag aan die begin van ’n jaar vir wat voorlê; sodat God my nader aan Hom kan trek, kan toerus, leer en inspireer. Elke jaar stel unieke uitdagings aan ons sakebedrywe, bediening en ons persoonlike lewens. Jesaja 58:8 lui: ‘… Hy wat jou red, sal voor jou uitgaan, die mag van die Here sal agter jou aankom…’ Tydens elke vas suiwer God my hart en gedagtes; trek Hy my nader aan Hom en bevestig, of brei Hy my roeping uit.”

Begeerte om gedoop te word
’n Paar maande ná haar doop met die Heilige Gees het Ilse vir die eerste keer gevas. “Ek het drie weke lank op ’n Daniëlvas gegaan. Gedurende daardie tydperk het die woorde uit die Evangelies: ‘Bekeer julle en word gedoop,’ oral in my stiltetyd opgeduik.
Ek het naderhand gesê: ‘Here, ek is mos gedoop toe ek ’n baba was.’ Net daar besef ek toe dat babas hulle nie kán bekeer nie. Ek het ’n studie van al die verse oor die doop gemaak en kon nêrens die opdrag vind dat babas gedoop moet word nie. God se opdrag is baie duidelik: Bekeer julle en word gedoop.

’n Nuwe mens
Ek het ’n diep begeerte gehad om soos Jesus gedoop te word; onder die water gedompel. Dit simboliseer die ‘ou mens’ wat sterf en die ’nuwe mens’ wat opstaan. In daardie stadium was ons nie by ’n kerk wat sulke vreemde dinge gedoen het nie. ’n Moeder van ’n bruid wat haar rok by my laat maak het, het ingestem om my te doop.
In Matteus 28:19 kry elkeen van ons wat dissipels van Jesus Christus is, die opdrag: “…maak die mense My dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het…” Ek is op 31 Maart 2009 in ons swembad gedoop.

Van skoolhou na bruidsboetiek
Ilse was 11 jaar lank ’n biologie-onderwyser aan die Hoërskool Stellenberg, waar sy ook hokkie en atletiek afgerig het en by die CSV betrokke was. Naaldwerk was egter altyd ’n stokperdjie; sy was bekend as die biologiejuffrou wat matriekafskeidrokke en trourokke maak. Haar skeppings het een na die ander toekennings ontvang: “In 2003 het ek die eer-ste keer werklik God se opdrag in Maleagi 3 oor die gee van tiendes gesnap. Vier maande nadat ons ons volle tiende begin gee het, het ek my roeping ontvang: God het gesê: ‘Bid vir die bruide terwyl jy met hulle rokke besig is; seën hulle huwelike, want satan val huwelike aan.’ Ek het ’n jaar later uit die onderwys bedank om voltyds trourokke en aandrokke te maak.

Huweliksverryking
’n Paar jaar later (tydens ’n vas) gee die Here haar opdrag om nie net vir die bruid nie, maar ook die bruidegom te bid sodat die Here hom kan oprig as ’n koning, priester en profeet van sy huisgesin.
In 2011 (ook tydens ’n vas) brei Hy die opdrag weer eens uit: “Nooi getroude paartjies na huwelikseminare uit.” Ilse en haar man, Francois, het toe begin om huwelikseminare te reël.

’n Goeie span
Ilse en Francois het mekaar by ’n atletiekaf-rigtingskursus op Stellenbosch ontmoet: “Die lang, donker man met die sagte oë en groot hande het beslis my oog gevang…Hy het ’n atletiekafrigtingsboek vir my geleen. Maande ná die kursus het ek ’n metgesel vir ’n funksie nodig gehad en sy nommer was voorin die boek… Ons het twee jaar lank uitgegaan en is op 15 Desember 1998 op Malmesbury getroud.
Ons het van die begin af geweet dat ons ’n goeie span is. As sportbestuurder sê Francois graag: lede van dieselfde span, hou nie telling nie. Ons maak tyd vir mekaar, al is dit soms ’n uitdaging.”

Heelheid uit gebrokenheid
Aanvanklik het Ilse en Francois bloot die seminare gereël en ’n spreker genooi, maar ná ’n opleidingskursus in 2011, bied hulle die huwelikseminare nou self aan. Ilse vertel: “As onderwyseres het ek gesien hoe stukkend kinders kan wees wat uit gebroke huwelike kom. Daar word gesê: ‘Broken kids become broken parents and broken parents break their children.’ Ek glo God se hartsbegeerte is om hierdie negatiewe kringlope in positiewe getuienisse te omskep.”

Beywer julle vir God
Ilse se gunstelingteks is Matteus 6:33: ‘ …beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee. Vir haar gaan alles om God en Sy plan vir Sy bruid: “Of ek nou broodjies inpak vir skool, op my knieë ’n trourok se soom sny, intree vir familie of vriende, ’n personeelvergadering lei, by ’n vroueoggend getuig, of ’n huwelikseminaar aanbied: Ek is besig om die bruid van Christus voor te berei (in vlees en in Gees), om vlekkeloos en skoon te wees, om wakker te wees wanneer Christus weer kom. Ek is bloot ’n dienskneg van die Allerhoogste God.”

Raad vir ’n suksesvolle huweliksdag.
• Gaan haal jou trourok ten minste drie dae voor die troue en neem jou ma of strooimeisie saam sodat hulle sal weet hoe om jou aan te trek
• Kies van die begin af gemaklike skoene. Moenie skoene se hoogte wissel nie. Jy kan jou rok raak trap
• Delegeer klein takies wat op die dag moet gebeur aan die koördineerder, bruidsmeisies of betroubare familie en vriende
• Maak seker dat jou geestelike voorbereiding net so deeglik soos jou fisieke voorbereiding vir die troudag is
• As jy vriendinne het wat ’n geestelike pad saam met jou stap, kan hulle jou salf in jou nuwe rol as eggenote, skoondogter en potensiële ouer
• Baie bruide wil voor die troue gewig verloor. As die bruid sou kans sien daarvoor, stel ek voor dat sy liewer fokus op haar geestelike voorbereiding en vir familielede, haar nuwe rol en hulle as egpaarspan deur byvoorbeeld te vas. Die gewigsverlies word dan ’n absolute byvoordeel
• ’n Huweliksvoorbereidingskursus is ’n waardevolle belegging in julle toekoms

Kontak Ilse vir meer inligting oor opkomende huwelikseminare of om as spreker op te tree by: ilse@ilserouxbridal.co.za of 021 – 919 8498, www.ilserouxbridal.co.za


God Is Steeds Op Sy Troon

Die woorde van Jesus spreek tot ons hedendaagse werklikheid: “In die wêreld sal julle dit moeilik hê…” Televisienuusprogramme, webjoernaal, koerante, rubriekskrywers en kundiges is dit almal eens oor een tema: hulle voorspel dat daar in die toekoms op elke vlak van die samelewing ernstige uitdagings sal wees.

Hier is van hulle menings:
1. Verwag meer natuurrampe: Daar was nog altyd natuurrampe, maar dit is hoe gereeld, en die skaal daarvan, wat kommerwekkend is. Die noodlenings-organisasie, World Vision, het onlangs bekend gemaak wat volgens hulle die vyf ergste natuurrampe van 2013 was. Tifone in Indië en die Filippyne (tifoon Haiyan en Phailin) het duisende gedood en miljoene ontwortel.
Drie weke ná die tifoon, was daar ook ’n aardbewing in die Filippyne waartydens honderde gesterf het en ’n verdere 350 000 mense ontwortel is. Tornado’s het Amerika getref – een het in Oklahoma City verwoesting gesaai, twee skole beskadig en talle mense gedood. Dan was daar ’n stuk of tien tornado’s wat Noord-Texas met ramspoedige gevolge getref het. ’n Kundige het oor die vloede in Engeland gesê dat mense daaraan gewoond moet raak omdat dit “die toekoms is”.
2. Verwag meer ekonomiese probleme: Hoewel daar in dele van die wêreld optimisme heers oor ’n herstel van die afgelope paar jaar se ekonomiese ellendes, neem werkloosheid in ander dele toe en is groeiende wanhoop en gevolglike burgerlike onluste aan die toeneem. Baie mense is van mening dat die ergste nog voorlê.
3. Verwag meer politieke probleme: Ons hoef net ons televisie aan te skakel om dit te sien! In baie lande leef miljoene mense in ’n voortslepende nagmerrie; Noord-Korea, Suid-Soedan, die DRK, Brasilië, Irak en Iran en meer onlangs, die Oekraïne met Rusland wat in sy nek blaas, om maar net ’n paar te noem.

Hierdie dinge is niks nuut nie
Dit is inderdaad waar dat hierdie uitdagings niks nuuts is nie en dat die siklusse kom en gaan. Daar word egter allerweë erken dat die gereelde herhaling en skaal daarvan aan die toeneem is.
Jesus se woorde: “In die wêreld sal julle dit moeilik hê,” word waar bewys!
In dieselfde vers verklaar Jesus egter dat Hy dit noem, nie om Sy volgelinge bang of negatief te maak nie, maar sodat hulle “vrede” mag ken en verseker weet dat Hy “die wêreld oorwin het.”
Hoe reageer ’n Christen dus wanneer hy hierdie dinge in die wêreld sien toeneem? Hoe bemoedig ons mekaar?

Ons herinner onsself:
1. God is steeds op Sy troon: Die Here Jesus bemoedig Sy volgelinge: “Hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin.” Ons word in die brief aan die Hebreërs daaraan herinner dat “daar ook niks in die skepping [is] wat vir God onsigbaar is nie; alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan Hom moet ons rekenskap gee.” Heb 4:13.
Die boodskap van die Bybel is dat ons ’n soewereine God dien wat die begin tot die voleinding ken en nooit deur wêreldgebeure verras word nie. Eweneens is Hy ten volle bewus van die gebeure in ons individuele lewens.
Die media noem selde God, Sy wil, of Sy planne vir die toekoms. Volgens hierdie mense is ons toekoms in die hande van politici, ekonomiese magte, die wil van mense en blote toeval.
As Christus se volgelinge erken ons egter dat ons perspektief altyd beperk is. Daar is ’n groter prentjie wat ons dikwels nie kan sien nie. God is steeds op Sy troon en Sy planne en doelwitte sal seëvier. Die hele geskiedenis is op pad na die dag wanneer “elke knie sou buig, en elke tong sou erken: ‘Jesus Christus is Here!’” Fil 2:10-11.
Die Psalmdigter vat dit pragtig saam in Psalm 2:1-4: “Waarom is daar onrus onder die volke, waarom smee die nasies planne – en dit tevergeefs? Die konings van die aarde is in opstand, die leiers span saam teen die Here en teen Sy gesalfde en sê: ‘Kom ons maak ons vry en gooi hulle juk af!’ Hy wat in die Hemel woon, lag hulle uit, die Here spot met hulle.”

2. Hy rig steeds Sy liefde en genade op ons: Ongeag wat die toekoms inhou, met al die potensiële slaggate en uitdagings, die boodskap van die Here Jesus en die hele Skrif is dat Hy ons liefhet en meer vir ons omgee as wat ons ooit sal kan begryp.
Die profete van die Ou Testament het na hulle wêreld met al sy probleme gekyk en besef dat baie van die probleme die gevolg van sonde en rebellie was, en tog het hulle hoop en vergifnis in die situasies uitgespreek. Hulle boodskap is meestal geïgnoreer en verwerp, maar die uitnodi-ging het altyd bly staan. In ons toenemend sekulêre wêreld, waar die boodskap van die Bybel nie meer ernstig opgeneem word nie, meestal geïgnoreer word en selfs teengestaan word, neem ons die Here se uitnodiging en waarskuwing ernstig op.
“Vra na die wil van die Here terwyl Hy nog te vinde is, roep Hom aan terwyl Hy nog naby is. Die goddelose moet sy verkeerde pad laat staan, die slegte mens sy slegte planne. Hy moet hom tot die Here bekeer, dan sal Hy hom genadig wees; hy moet hom tot ons God bekeer, Hy vergewe altyd weer.” Jes 55:6-7.
Die boodskap van die Here Jesus is dat Sy volk vrede kan ervaar, selfs te midde van ’n wêreld vol probleme, omdat Sy liefde nooit verander nie. Sy genade is altyd genoeg. Die sleutel is om na Hom te draai en afhanklik van Sy liefde en genade te lewe.

Hier is ’n kosbare belofte: “Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word.” Hebreërs 4:16.

3. Jesus is steeds die Verlosser en die enigste hoop vir die wêreld: Jesus verseker Sy dissipels met hierdie wonderlike woorde: “Hou moed: Ek het die wêreld oorwin.” Hy rig die aandag van Sy dissipels weg van ander oplossings af, na Hom toe.
Deur die hele brief aan die Hebreërs, wat geskryf is aan gelowiges wat vervolg is en swaar kry, word hierdie opdrag herhaal: Hou Hom voor oë en vestig jou oë en gedagtes op Jesus.
“Terwyl ons dan so ’n groot skare geloofgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die Kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou Hom voor oë wat so ’n vyandige optrede van die sondaars teen Hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie.” Heb 12:2-3.
In ’n onseker wêreld, vestig ons ons oë op Jesus wat “gister en vandag en tot in ewigheid [dieselfde is]”.

4. Die Here sal terugkeer en alles nuut maak: Vir 33 jaar lank het die Here Jesus geleef en die koninkryk van God vir drie jaar lank verkondig en bekend gemaak. Hy sal terugkeer, hierdie keer om oor die koninkryk te regeer. Die dag van Jesus se heerskappy kom vinnig nader.
Die sondige mensdom, verblind deur satan, dronk van mag, wat rykdom najaag en oortuig is dat hulle bo die dinge van God verhewe is, sal sien dat Jesus die Here is; elke knie sal buig en dit erken.
“Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weerklink, sal die Here self uit die Hemel neerdaal. Allereers sal dié wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan; daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lug in, die Here tegemoet. En so sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde. “ 1Tess 4:16-18.
As gelowiges ervaar ons die spanning daarvan om ín die wêreld, maar nie ván die wêreld te leef nie. Ons word geraak deur gebeure in die wêreld. Ons is nie vrygestel daarvan nie. Gelowiges sukkel en ly ook en moet ook swaarkry in die oë staar. Die geskiedenis van die Kerk is in ’n groot mate een van lyding. Daar is tans meer vervolging as ooit te vore.
Tog belowe Jesus dat Hy altyd met ons is. Daar kom ’n dag wanneer die basuin sal klink en God se kinders die Here sal ontmoet en vir ewig saam met Hom sal wees.
Ons leef dus nou met die wete dat ons dit “in hierdie wêreld moeilik [sal] hê,” maar terselfdertyd erken ons dat ons hoop en vertroue in Hom is wat “die wêreld klaar oorwin” het.

Die woorde van die Psalmdigter gee ons moed en perspektief:
“Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie; Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die Beskermer van Israel sluimer nie in nie en Hy slaap nie.” Ps 121:1-4.

DENNIS LOOTS is die senior-pastoor van Somerset-Wes Baptiste Kerk. www.swbc.co.za


Die Stille Geheim

Verslawings is skadelik vir ’n huwelik – of dit nou alkoholmisbruik of dobbel is. Daar is so baie plekke waar mense om hulp vir hierdie verslawings kan aanklop, maar in die geval van pornografie is dit ongelukkig nie die geval nie.
Miljoene mense, selfs ook Christene, is in pornografie vasgevang en weet nie waar om met vrywording te begin nie omdat hulp nie geredelik beskikbaar is nie. Daarbenewens is om te rook of wyn te drink sosiaal aanvaarbaar, maar pornografie is vir min mense moreel aanvaarbaar.
Desperate worsteling
Natuurlik begin genesing met belydenis aan God en om tyd in Sy teenwoordigheid te bestee. Tog is daar ’n skare Christene wat desperaat probeer vrykom, maar steeds voor hierdie verslawing swig. Mense wat nie die worsteling van versla-wing aan pornografie ken nie, oordeel dikwels vanuit hulle eie ‘heiligheid’. Sommige oordeel dat mense wat met pornografie sukkel, nie werklik gered is nie. Dalk moet ons onderskeid tref tussen regverdigmaking (‘justification’) en die proses van heiligmaking (‘sanctification’).

Hoekom kyk mense na pornografie?
Die logiese antwoord is dat mense dit vir seksuele stimulasie doen. Tog begin elkeen wat in pornografie vasgevang is, om verskillende redes daarmee. Baie mense is hierin vasgevang hoewel hulle huwelikslewe in die slaapkamer nie ongesond is nie. Waarom kyk mense dit dan?
• Blootstelling op jong ouderdom Baie kinders word op ’n ouderdom, wanneer hulle nuuskierig is oor hulle eie liggame en dié van die teenoorgestelde geslag, deur maats en media aan pornografie blootgestel. Pornografie word dan die basis van hulle seksuele kennis. Omdat die meeste kinders dit vanweë skuldgevoelens geheim hou en dikwels nie ouers het wat openlik oor seks praat nie, kry hulle nooit die waarheid as teenantwoord nie en bly lank vasgevang in die ‘geheim’ met gepaardgaande skuldgevoelens.
• Toevallige blootstelling Sommige mense swig voor pornografie by hulle werk of deur toevallige blootstelling op sosiale media. Hulle dink dat hulle net een keer sal kyk, maar een keer se kyk word maklik nog ’n keer, wat later in ’n probleem ontwikkel.
• Gevoelens van mislukking Wanneer ’n man soos ’n mislukking voel by sy vrou (veral op die seksuele gebied) en hy dikwels gekritiseer word, word pornografie maklik ’n seksuele uitla-ting sonder kritiek – in ’n wêreld waar die man goed genoeg kan voel. Met die anonieme vroue op die skerm of in ’n boek kan hy nie faal nie en hoef hy nie te vrees dat dít wat hy kan bied, te min is nie.

Deesdae is daar toenemend ook vroue wat onvervuld voel in hulle sekslewe of emosioneel verwerp voel en na liefde en aandag by mans op die internet soek. In die teenwoordigheid van hierdie mans – al is dit via tegnologie – voel hulle begeerlik. Iets wat as emosionele ontvlugting begin, kan later erotiese foto’s en meer behels.
• Emosionele ontvlugting Baie mense getuig dat pornografie ’n emosionele kruk is – soos sigarette en drank vir ander mense is – iets waarheen hulle vlug in oomblikke van verveeldheid; konflik; in tye van finansiële druk, stres, moedeloosheid of depressie.

Wortel nie altyd wellus nie
Daar is sekerlik nog redes waarom mense in pornografie verstrik raak, maar wat wel vir my belang-rik is, is dat ons besef dat daar Christene is wat met hierdie donker geheim saamleef en worstel. Die wortel van die probleem is nie altyd blote wellus of ’n swak karakter nie.

Die nagevolge van pornografie in die huwelik
• Baie paartjies getuig dat hulle verhouding aanvanklik baie vurig en passievol was, maar dat diep intimiteit mettertyd heeltemal gekwyn het
• Baie mense maak die fout om te dink dat ’n man meer begeerte vir sy eie vrou sal ontwikkel en andersom. Die teendeel is egter waar. Baie mans skram later van hul vroue weg as hulle vir hulle voorstelle en versoeke gekritiseer word; ook omdat hulle drange ontwikkel waaraan hulle vroue nie wil meedoen nie
• ’n Man wat wel ’n verhouding met God het, maar in die geheim met pornografie worstel, begin weens skuldgevoelens van God wegskram. Hy kruip weg soos ’n kind wat weet dat sy pa gaan raas oor wat hy aangevang het – iets wat die afstand tussen hom en God al groter maak. Soos met enige sondige geheim, ervaar hy die inspraak van die Heilige Gees al hoe moeiliker – en dít maak die proses om bevryding soveel moeiliker
• Hy voel soos ’n klug voor sy kinders, vrou, vriende en kollegas omdat hy ’n front moet voorhou dat hy moreel skoon lewe.
Skuldgevoelens vreet aan sy menswees, en sy dubbele lewe veroorsaak voortdurende spanning uit vrees dat hy uitgevang kan word
• Baie mans en vroue getuig dat die versla-wing hulle selfone en rekenaars oorneem, en dat dit baie van hulle werkstyd steel

Is jy of jou maat vasgevang?
• Jy is deel van God se genesingsplan vir jou maat! Vra God om jou die oop deur in jou of jou maat se gees te wys – wat was die oorsprong van die soeke na pornografie?
• Probeer vasstel of pornografie ’n emosionele kruk is. Dit is makliker om die versoeking te vermy as jy weet dat jy elke keer struikel wanneer jy byvoorbeeld finansieel sukkel
• Kry iemand aan wie jy verantwoordbaar is; teenoor wie jy eerlik kan oopmaak wanneer jy vasval
• Wees eerlik met jouself (of jou maat) oor die tye of plekke waar pornografie ’n probleem vir jou is. Hoe meer bewus jy van slaggate is, hoe makliker kan jy dit vermy
• Salf jou maat (selfs sonder hulle medewete). Proklameer daagliks God se waarheid oor verbond, reinheid en vryheid oor jou maat en julle huwelik
• Maak seker jou maat weet hy/sy is genoeg vir jou. Koester, waardeer en respekteer hulle in die klein dingetjies – emosioneel, geestelik én fisiek – al voel jy hy/sy verdien dit nie!
• Word ’n instrument van genade en liefde – geen veroordeling nie. As jou maat gered is, wil hulle vry wees. Hulle het stille, geestelike ondersteuning nodig
• Moenie in die slaapkamer emosioneel te veel druk op hulle plaas nie. Intimiteit sal saam met genesing kom
• Moenie jou maat peper met wat God van hulle verwag nie, dan hardloop hulle van jou én van God af weg! Dit help nie jy preek vir jou maat dat Jesus die Brood van die Lewe is, maar hulle kry nooit ’n krummel by jou te ete nie. Hulle moet Jesus in jou sien en hoor en nie met die Bybel geslaan word nie
• Jou geveg is nie teen jou maat se vlees en bloed nie. Staan in die Gees op vir hom/haar. Bid sonder ophou!
• Kry hulp voordat dit te laat is. Pornografie laat ’n bloedspoor van verwoeste lewens in baie gesinne – jou gesin en God se beloftes is te veel werd om net tou op te gooi!

Mag God ons huwelike en gees beskerm, ons gedagtes elke dag vernuwe en ons hart en oë gerig hou op alles wat goed, edel, rein en prysenswaardig is!

GRETHA WIID is ’n verhoudingskenner, gasspreker en outeur. Kontak haar by: www.grethawiid.co.za of Facebook: Gretha Wiid