Behoort Christene bloed te skenk?

Ongeveer 4 300 mense in Suid-Afrika wag vir ’n lewensreddende orgaan- of kornea-oorplanting, maar slegs 0,2% van ons bevolking is geregistreerde orgaanskenkers.

Party mense beskou orgaanskenking as die uiterste vorm van verminking van die menslike liggaam. Gedeeltes soos 1 Korintiërs 6:19-20 word dikwels gebruik om die standpunt te verdedig dat organe nie uit iemand se liggaam geoes moet word nie. Sommige gelowe, soos Jehovasgetuies, glo ook dat die Bybel bloedoortappings verbied en haal die Bybel aan om hulle oortuigings te staaf.

Wat sê die Bybel oor ons rentmeesterskap van ons aardse liggame en oor die skenk van bloed of bloedoortappings? Is daar hoegenaamd teksverse wat sinvol aangehaal kan word en wat lig op die onderwerp kan gooi?

Skaf gerus vir jou die nuutste JUIG! Tydskrif aan wat tans op die rakke is, om meer oor hierdie artikel te lees. Ware mense, ware lewe, ware Christenskap!


Profesie moet getoets word

Tydens die COVID-pandemie het vele “profete” verkondig dit is die antichris se finale strategie om nuwe wêreldordes te loods. Enigiets vanaf wegrapings tot die wederkoms was op hande. Die wêreld se uurglas was leeg. Maar toe daag 2022 op en die Korona-virus bring toe nie die wêreld tot finale stilstand nie. Geen een van die “kenners” van die eindyd het egter hulle fout bely nie.

Hoekom glo baie gelowiges alles wat sogenaamde eindtydkenners aan hulle opdis? Is Deuteronomium 18 se voorskrifte vir ware profesie uit hulle Bybels verwyder? Hoe is dit moontlik dat die heel basiese Nuwe-Testamentiese inligting oor die eindtyd gedurig oop oë misgelees word?

Skaf gerus vir jou die nuutste JUIG! Tydskrif aan wat tans op die rakke is, om meer oor hierdie artikel te lees. Ware mense, ware lewe, ware Christenskap!


Die onfeilbare en gesaghebbende Woord van God

Daar is al honderde boeke geskryf oor die onweerlegbare bewyse vir die goddelike inspirasie van die Bybel. Daar is baie van hierdie geverifieerde voorbeelde en hulle is uiteenlopend. Die meeste mense – spesifiek die kritici van die Bybel – het ongelukkig nie een van hierdie boeke gelees nie. Min het trouens die Bybel self gelees!

Baie mense is dus geneig om die gewilde dwaling te glo dat die Bybel vol foute is en nie meer van toepassing op ons moderne wêreld is nie. Wat is die feite oor die Bybel en die waarheid daarvan?

Skaf gerus vir jou die nuutste JUIG! Tydskrif aan wat tans op die rakke is om meer oor hierdie artikel te lees. Ware mense, ware lewe, ware Christenskap!


Evangelis en gesinsman

Johandré Potgieter is ’n jong evangelis wat bewys dat die vuur in die harte van evangeliste uit die vorige geslag, soos Reinhard Bonnke en Billy Graham, hoog brand in die harte van die volgende geslag evangeliste.

Die onblusbare begeerte om mense van die hoop te vertel wat slegs Jesus kan bied het Johandré as tiener reeds gedryf. Hy wou elke beskikbare sent vir evangelisasie gebruik terwyl die meeste tieners dit gewoonlik op hulleself sou spandeer.

Skaf gerus vir jou die nuutste JUIG! Tydskrif aan wat tans op die rakke is om meer oor hierdie artikel te lees. Ware mense, ware lewe, ware Christenskap!