Waarom is God Versteek?

Een van die bekendste ateïste van die 20ste Eeu, die Britse filosoof Bertrand Russell, het die volgende geskryf op die vraag wat hy sal doen as hy moet uitvind dat daar inderdaad ‘n God is: “Why I’m not a Christian? I will then ask the Almighty: ‘Why didn’t you give us more evidence?’”

Wetenskaponderwyser en outeur Ken Poppy, het hierop reageer. Hy was van me¬ning dat: “Russell seems to be positioning himself in case he needs to shift the blame to God for not being more convincing.”

‘VERSTEEKTE GOD’
Die 17de Eeuse Franse wiskundige, Blaise Pascal, het geskryf dat wat op aarde sigbaar is, nie die totale afwesigheid of teenwoordigheid van God aantoon nie, maar veel eer¬der die teenwoordigheid van ‘n versteekte God weerspieël. “Enigiets is rein vir die wie se harte rein is. Maar niks is rein vir hulle wat korrup en ongelowig is nie, want hulle gedagtes en gewetens is besoedel.” Tit 1:15.

Vir die wat willens en wetens blind is, mag dit voorkom of God afwesig is, of erger nog, dat, indien Hy daar is, Hy besonder wreedaardig is. Maar vir diegene wie se oë reeds geopen is, is daar ‘n oormag bewyse dat God in die Skepping, in ons gewetes en in Jesus Christus teenwoordig is. Daar is nie ‘n enkele plek in die ganse heelal of hier op aarde waar Sy vingerafdrukke nie gesien kan word nie. Ons word egter deesdae met ‘n baie venyniger en aggressiewer vorm van ateïsme gekonfronteer. Tog ironies dat militante ateïste so baie tyd daaraan spandeer om te bewys dat God, aan wie hulle in elk geval nie glo nie, nie bestaan nie.

KONFRONTEER ATEÏSTE
Indien jy al die vele verskriklike aanvalle deur ateïste op God gelees het, sal jy dadelik agterkom hoe geneig hulle is om die onderskeid tussen die Christendom en Islam te verwar. Hulle noem verskriklike gruwels wat in die naam van godsdiens gepleeg is en kom dan met die argument dat dit God se skuld is! Dit is in die eerste plek onregverdig om die slagoffers te blameer vir dit wat deur hul vervolgers gedoen is. Tweedens is hierdie ateïste ook geneig om die talle erger gruweldade wat deur ateïste gepleeg is, te ignoreer. Sekulêre, humanistiese, ateïstiese en politiese staatbestelle het veroorsaak dat die 20ste Eeu een van die bloedigste in die hele geskiedenis was.

Die dodetal wat deur sekulêre, huma¬nistiese en ateïstiese diktators soos Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Mao Tse Tung, Pol Pot, Haile Mariam Mengistu, Samora Machel, Agestino Neto, Fidel Castro en ander kommuniste agtergelaat is, is meer as 160 000 000 slagoffers. En dit is nie soldate wat op die slagveld gesterf het nie, maar burgerlikes wat in vredestyd, deur die hand van hul eie regerings, gesterf het. En dit alles in die naam van wetenskaplike sosialisme.

IRRASIONELE REDENASIE
Ons wil beslis nie hê dat elke ateïs die skuldgevoel oor die slagting aan die hand van sommige van die wreedaardiges moet deel nie. Dit sal ook nie regverdig of rasioneel wees indien ateïste Protestante Christene blameer vir die onverdraagsames en ekstremiste wat wandade teen hul voorva¬ders gepleeg het nie. Die feit van die saak is: daar is ‘n God.

Hy het ons gemaak. Hy het Sy stan¬daarde van reg en verkeerd in die Tien Gebooie bekendgemaak en ons is aan Hom verantwoording verskuldig. God is beslis nie versteek nie. Hy het Sy krag, majesteit en waarheid op vele maniere bekendgemaak en dit is baie duidelik in Sy Skepping te sien. Hy het ook deur Sy profete gepraat en deur Sy Seun, Jesus Christus.

GOD SE HANDEWERK
Indien jy al ooit die Drakensberge besoek het; dan het jy een van die groot waterskeidings van ons kontinent gesien. Jy kan jouself die reëndruppels indink wat van ‘n wolk kom, op die piek val en dan wegvloei na die Oranjerivier en uiteindelik in die Atlantiese Oseaan beland. ‘n Ander druppel vloei weg na die Tugelarivier en vloei na die Indiese Oseaan. Op een enkele punt is hierdie druppels water slegs ‘n meter geskei, dan honderde kilometer om dan uiteindelik duisende kilometer van mekaar geskei te wees. Dit neem een enkele druppel water meer as vier maande om die volle lengte van die Nylrivier te vloei tot in die Middellandse See. In Amerika is die Rockies die kontinentale skeiding en in Suid-Amerika is dit die Andesgebergte. Asië het die Himalajas en Europa weer die Alpe.

WATERSKEIDINGSVRAAGSTUK
Hierdie waterskeidings is baie belangrik in Geografie. Een ‘waterskeiding’ wat baie belangrik in Teologie is, en een van die ‘sleutelgeloofsoortuigings’ is, is die vraag: ‘Is daar ‘n God, of nie?’ Die Bybel begin immers met: “In die begin het God die ganse heelal gemaak, die hemel daarbo en die aarde hieronder.” Gen 1:1. Ateïsme is gebaseer op die veronderstelling dat daar geen God is nie. Jy glo òf die wêreld het homself geskep, òf jy glo in ‘n selfgenoegsame Opperwese wat altyd was, is en sal wees. Met ander woorde, die vraag is eintlik: Is God selfgenoegsaam en ewig? Of is die heelal selfgenoegsaam en selfonderhoudend? Die punt waar jy begin, is waar jy sal eindig. “Net die dwase sê vir hulleself: ‘Daar is geen God nie.’ ” Ps 14:1.

DIE GOD WAT ÍS
Elke stam en kultuur het ‘n idee oor God en ‘n naam vir God. Almal weet God bestaan, maar sommiges probeer die feit wegre¬deneer. Die hele rigting van die mens se bestaan word geaffekteer deur sy oortuiging dat hyself die opperwese van die heelal is, of hy erken die bestaan van ‘n Opperwese wat hy kan liefhê, vrees en as dié mag sien wat getart kan word, of as ‘n Heer wat gehoorsaam moet word. Die belangrikste is dat dít wat jy oor God glo, die verskil sal maak aan jou gedagtes, jou lewe en jou ewige eindbestemming.

FONDASIES VERKRUMMEL
Een van die redes waarom ons deesdae so ‘n militante en aggressiewe aanslag van ate¬ïste ervaar, is juis omdat al die pilare van ate¬ïsme besig is om te verkrummel. Eerstens omdat daar reuse vordering gemaak is om die Evangelie te verkondig en miljoene mense jaarliks tot die Christendom bekeer word en tweedens word daar al hoe meer op die hoogste intellektuele vlakke deur al hoe meer wetenskaplikes besef dat ateïsme onverdedigbaar is.

FEITE IS HARDKOPPIG
In ‘God, the Atom and the Universe’ het die wetenskaplike, Dr. James Reid, verklaar: “Science is preparing a surprise for mankind. At least it will be a surprise for those who have doubts about the Bible and its God. It will also come as a surprise for those who are labouring under the misapprehension that science undermines the Bible. It may even shock some scientists, who may be startled to find that their newly uncovered facts, or accepted theory, provide still another link in the chain of evidence that is showing that the facts of the universe support the Bible’s statements – including Creation.”

DOEL IN ONTWERP
Brandon Carter, hoogs gerespekteerde astro-fisikus van Oxford Universiteit het die hele akademiese wêreld verstom toe hy in 1973 uitgewys het dat Fisika en Astronomie albei aandui dat die heelal gekonstrueer is en onderhou word vir ‘n spesifieke doel. Die onderhouding daarvan kan nét wees vir die volhoubaarheid van intelligente lewe op hierdie planeet.

Professor Carter het dinge soos die konsekwente simmetrie van wiskundige vergelykings vir swaartekrag en die feit dat indien die massa van die proton ‘n fraksie groter of kleiner was, die ganse sonnestelsel ineen sou stort, as bewys genoem. Die heelal is ‘n bewys dat dit vir die mens ontwerp is. Dit noem hy die Antropiese Beginsel. Vir evolusioniste is ‘doel’ een van die mees weersinwekkende woorde wat daar is. Om te erken dat daar ‘n ‘doel’ met die Skepping is, is om te erken dat daar ‘n Skepper is.

DIE BEVOORREGTE PLANEET
Indien die aarde enigsins nader aan die son was, sou temperature te hoog vir enige vorm van lewe gewees het. Indien ons verder van die son sou wees, sou dit weer te laag vir enige vorm van lewe wees. Die atmosfeer om ons planeet is uniek om mens en dier te onderhou. So baie ander wetenskaplikes het soortgelyke ontdekkings en waarnemings gemaak dat ‘n mens dit met sneeuballe kan vergelyk wat in ‘n sneeu¬storting ontaard het wat die pilare van evolusie wegvee.

WISKUNDIGE GENIE
Een van die grootste sterrekundiges van alle tye, Sir James Jeans, het opgemerk dat hoe meer hy die heelal bestudeer, hoe meer blyk dit asof die heelal ‘n reusagtige idee van ‘n grootse wiskundige is. Wetenskaplikes wat die Intelligente Ontwerp van Lewe aanvaar, wys op vele sulke voorbeelde, soos bv. die maan. Indien daar geen maan was nie, sou daar geen lewe op aarde aarde wees nie.

Sonder die getye en sonder die maan, sou ons strande en baaie gevul wees met tonne en tonne gemors en oorblyfsels van een of ander aard. Die maan is verantwoordelik vir die vermenging van die atmosfeer.

Net soos wat swaartekrag van die maan die getye van die see beïnvloed, veroorsaak dit ook dat die regte hoeveelheid suurstof in die water teenwoordig is as golwe teen die rotse breek. Die gasgevulde water bepaal die lewe van plankton in die see en dit vorm weer die basis van die hele voedselketting en waarsonder ons almal sou sterf.

UITSPRAAK GEREGVERDIG
Vir iemand wat in evolusie glo, is dit onver¬klaarbaar dat die maan ‘bloot toevallig’ daar is en ‘bloot toevallig’ die regte grootte en afstand van die aarde is om al hierdie dinge só te laat plaasvind dat lewe op aarde volhoubaar is. Dink maar aan die stikstof in die atmosfeer – dit bestaan uit 78% stikstof, 21% suurstof en 1% ander komponente. Indien stikstof met feitlik enigiets anders vermeng word, word dit uiters giftig. Tog is dit nie die geval met die atmosfeer nie. Wat is dus die doel van stikstof in die atmosfeer? Daarsonder sou daar geen plante gewees het nie. Hoe het God dit bewerkstellig dat stikstof met die grond meng sodat plante kan groei, maar nie dat dit met die lug wat ons inasem, meng en veroorsaak dat ons sterf nie?

LEWENSBALANS
Wetenskaplikes is dit eens dat die honderde duisende weerligstrale daagliks regoor die wêreld noodsaaklik is om die molekulêre atmosferiese stikstof te verander in samestellings soos ammoniak en nitrate wat deur reën versprei word. Die stelsel produseer 100 000 000 ton stikstofplantvoedsel elke jaar en onderhou die wêreld. Telkens as ons donderweer hoor en weerlig sien, behoort ons stil te staan en net daaraan te dink dat indien dit nie vir die weerlig was nie, sou volhoubare lewe op aarde geensins moontlik gewees het nie.

DIE SKEPPING IS BEWYS VAN DIE ONTWERP DEUR ‘N SKEPPER
Wetenskaplikes wys ook op die intelligente ontwerp van stof. Vir so baie mense is stof bloot net onaangenaam, maar intelligente ontwerp wys egter daarop dat ons God baie dankbaar moet wees daarvoor. Een van die voordele daarvan is bloot kosmeties. Die lug is nie werklik blou nie, dit kom slegs so voor a.g.v. die effek van stof op lig. Indien jy 40 km reguit in die atmosfeer sou opgaan waar daar geen stof is nie, lyk die lug pikswart. Dink hier maar net aan die foto’s wat vanaf die maan geneem is en waar die lug pikswart vertoon.

DIE KOMPLEKSITEIT EN WONDER VAN GOD SE SKEPPING
Ons word ook deur kundiges ingelig dat stof iets baie belangriks doen: elke druppel reën bevat ongeveer agt miljoen druppeltjies wat om ‘n spikkeltjie stof gevorm is. Indien dit nie vir stof was nie, sou dit nooit gereën het nie en sonder reën sou die hele wêreld in iets soos die Sahara-woestyn ver-ander en sou ons almal sterf. Alles spreek duidelik van ontwerp.

Indien ons die kompleksiteit en wonder van God se Skepping bedink, word dit baie duidelik dat Hy beslis nie ‘versteek’ is soos van die skeptici beweer nie. “Die hemele verkondig die heerlikheid van God. Die uitspansel getuig van die werk van Sy hande.” Ps 19:1.


Geborge Kinders in ‘n Moeilike Wereld

Dit raak al hoe duideliker dat hedendaagse kinders meer be¬skroomd is, huiweriger is om enige risiko’s te neem en baie meer angsbevange is as vorige geslagte. Daar kan baie redes daarvoor wees, maar een van die hooffaktore is oorbeskermende ouers.

Dié ouers, wat die kinders se beste belange op die hart het, is daarvoor verantwoordelik dat kinders min selfvertroue het en veel eerder na Ma toe hardloop as om self die probleme te probeer oplos. Deur te probeer om die lewe so probleemvry en pynloos moontlik vir die kinders te maak, word alles deur die ouers self gedoen en dit verhoed dat hul kinders die vermoëns ont¬wikkel om hulle volle potensiaal te bereik.

OORBESKERMENDE OUERS
Kinders wie se ouers alles vir hulle doen, is sielkundig baie broos en angsbevange. Hulle het geen begeerte om enigiets deur te voer nie en dit wil al hoe meer voorkom asof ons besig is om ‘n generasie ruggraatlo¬ses groot te maak.

Die skrikwekkende werklik¬heid is dat hierdie kinders on¬volwasse en angstige vol¬was-senes word en baie met ern¬stige sielkundige probleme sukkel. Wat is werklik die probleem en hoe kan dit opgelos word? Wat as jy self ‘n oorbeskermende ouer is – hoe kan jy nou jou foute wat jy reeds gemaak het, regstel? Hoe kan ‘n ‘Christelike opvoeding’ bydra om hierdie probleem by ons kinders aan te spreek?

DIE KERNPROBLEEM: SKUGTER LEWENSWYSE
In die boek, No More Jellyfish, Chickens, or Wimps, sê die skrywer Paul Coughlin: “Christians are raising some of our culture’s wim¬piest kids.” Die groot probleem is dat ons, as Christene, geneig is om weg te skram van deugde soos skranderheid, vrymoedigheid en moed.

Hierdie drie aspekte van integriteit vereis ‘n aktiewe en selfgeldende houding teenoor die lewe, maar baie Christene dink dat dit verkeerd is om selfgeldend te wees. Dus word ons kinders geleer om altyd dierbaar, aangenaam en inskiklik te wees, t.s.v. die omstandighede. ‘Aangenaam’ beteken nie noodwendig ‘goed’ nie. Jesus Self was sagmoedig en Hy het Homself ook beskeie genoem. Hierdie karak-tertrekke is sinoniem met onderdanigheid en buigsaamheid. Ons moet egter vra: aan wie was Hy onderda¬nig? Die antwoord: Sy Vader se Wil!

IDENTITEIT IN CHRISTUS
Dit is wat ons altyd moet onthou. Onderdanigheid en buigsaamheid is nié vrees vir konflik nie. Dit is ook nié beskroomdheid nie! Onderdanigheid en buigsaamheid is om te weet wie ons in Christus is en dat ons glo wat God sê, waar is en dat ons in gehoor¬saamheid aan Hom, ons liefde vir Hom sal uitleef aangesien Hy ons eerste liefgehad het. Hierdie hele uitgangspunt is gans anders as wat ons aan ons kinders leer en self ook uitleef. Hoekom is ons kinders so be¬skroomd en bang? Een studie het getoon dat 85% van alle kerkgangers ‘n passiewe persoonlikheid het. Hoekom? Die Bybel sê tog: “Regverdiges is so dapper soos leeus.” Spr 28:1. Nêrens in die Bybel lees ons enigiets dat ons so soet soos stroop moet wees nie.

SELFGELDING NOODSAAKLIK
Dit is nodig dat ons ons kinders aanmoedig om geregtigheid na te jaag en deugde soos onversetlike selfliefde aan te neem – nie aggressiewe of selfsugtige gedrag nie. Nee, selfgeldende, selfversekerde gedrag wat geborge kinders kweek.

Ons het nie net kinders met beter maniere wat weet wanneer om ‘asseblief’ en ‘dankie’ te sê nodig nie, maar ook kinders wat bereid sal wees om ‘n maat op skool te verdedig indien hy of sy geterg word oor die ou klere wat hy/sy dra. Ons het kinders nodig wat vriende sal maak met die een wat deur die bullebakke afgeknou word en dan bereid is om dié een te verdedig. Ons het kinders nodig wat dit nie sonder meer sal aanvaar as dinge in die lewe verkeerd of nie aanvaarbaar is nie.

WAAR IS MOED EN INTEGRITEIT HEEN?
Baie tieners is bang om hul ware gevoelens met hul ouers, of enigiemand, te deel omdat hulle nie veroordeel wil word nie. Baie word vroeg reeds geleer dat hulle gevoe¬lens oor die dinge om hulle, sleg of verkeerd is. Hulle leer dat sekere emosies ontoelaatbaar en onaanvaarbaar is. Sommige word selfs gestraf indien sekere gevoelens verwoord word. Die hartseer feit is dat sommige van hierdie jong volwassenes hul na dwelms, fantasiewêrelde, geheime lewens en selfskending wend in ‘n desperate poging om die hoë sielkundige spanningsvlakke te kan hanteer.

Ouers wat nie hul kinders geleer het om self te voel, te dink, dinge te verwerk of self besluite te neem nie sal vind dat, wanneer hulle dan, in hul tienerjare, die lewe en sy vraagstukke moet hanteer, hulle geen idee het hoe om dit te doen nie. Deur ons kinders te leer om foute of sonde te vermy, verwyder ons hulle inderwaarheid daarvan om die aankweek van positiewe karaktertrekke soos vrymoedigheid en integriteit, te ontwikkel. Ten einde hierdie deugde te bemeester, is meer as net lysies ‘moets’ en ‘moenies’ nodig. Dit is uiters noodsaaklik om te leer wat mag nie gedoen word nie, maar dit is ook nodig om op sonde te fokus – die sonde om nie te doen wat reg is nie.

BASIESE WAARDES
Moed is die vermoë om vrees, pyn, gevaar, onsekerheid of intimidasie te konfronteer, of dit nou vir onsself of vir ander is… moed is die basiese waarde waarop alle ander deugde soos wysheid, matigheid en geregtigheid berus. I.p.v. om ons kinders te waarsku om nie by iemand wat verkeerd behandel word, betrokke te raak omdat hulle moontlik self iets kan oorkom nie, mag dit dalk ‘n baie goeie idee wees om met hulle te gesels oor wat in so ‘n situasie gedoen behoort te word. I.p.v. om op die kantlyn te staan. Tydens ‘n skoolgeveg, byvoorbeeld, is die regte ding om te doen om eerder ‘n onderwyser te gaan roep wat kan ingryp.

OORBESKERMENDE OUERS EN ONDERONTWIKKELDE KINDERS
Hoeveel keer het jy al na jou kind se skool toe gejaag om huiswerk wat by die huis vergeet is, te gaan aflaai? Het jy al ooit ‘n sportafrig¬ter geskakel om te kla omdat jou kind nie vir ‘n span gekies is nie? Kies jy jou kinders se vriende, klere of selfs hul haarstyle? Is jy moontlik ‘n oorbeskermende ouer?

Daar is natuurlik grense: ons kinders kan nie die huis verlaat en ontoepaslik aangetrek wees nie. Hulle kan ook nie net doen wat hulle wil nie. Maar hulle kan be-slis kies of hulle ‘n blou of ‘n rooi trui wil dra; al dink jy een lyk beter as die ander. Laat hulle toe om hul eie gevegte te veg sonder om elke keer in te gryp as daar ‘n probleem is.

SIMPTOME VAN OORBESKERMING
• Onderbreek die kind dikwels
• Skryf aan die kind voor wat hy/sy behoort te dink en te voel asook dat die kind se gevoelens verkeerd is (mag moontlik aan hulle sê dis verkeerd om kwaad te wees)
• Hul kinders se inisiatief tot niet maak
• Onderwerpe kortaf verander (wanneer ‘n kind bv. oor iets kontroversieels gesels)
• Net bereid is om sekere kwessies te bespreek
• Van hulle kinders verwag om top-pres¬teerders te wees
Indien kinders teen onvermydelike uit¬dagings en teenspoed beskerm word, ont-wikkel hulle beslis nie ‘n begrip van hul eie vermoëns en swakpunte nie. Sommige word té selfversekerd met ‘n verwronge beeld van hulself. Ander weer, kom selfvertroue kort en dit lei tot angs en depressie – die ideale teiken vir afknouery.

Of oorbeskermende kinders arrogant (teveel selfvertroue) of selfverkleinerend (te min selfvertroue) word, hulle deel dieselfde kwaal: hulle fokus teveel op hulself en nie genoeg op ander nie. Kindersielkundige David Elkind, sê: “We learn through expe¬rience, and we learn through bad experiences. Through failure we learn how to cope.” Dit is nodig dat ons kinders elke dan en wan iewers faal sodat hulle uit hul foute kan leer en sterker mense kan word.

DIE DUN LYN TUSSEN BESKER¬MING EN OORBESKERMING
Ons kinders leer hoe om op te tree deur ons gedrag dop te hou. Is jy passief, aggressief of selfgeldend? Passiewes reageer, of kies om nié te reageer nie, op lewenskwessies i.p.v. om pro-aktief te wees. Aggressiewe mense oorreageer op wat om hulle gebeur. Beide hierdie twee groepe word deur vrees aangedryf. Vrees vir afkeuring of konflik laat die passiewe persoon aanvallend optree. Beide isoleer hulself van ander, selfs die¬gene wat vir hulle lief is.

Selfgeldende persone is pro-aktief en reageer met die regte hoeveelheid liefde en beleefdheid. Hulle maak ander mense nie onnodig seer nie, maar hulle maak seker dat hulle hul kant van die saak gestel kry. Hulle is beslis nie mense wat net ander tevrede hou nie en is ook nie ‘koue’ persone wat ander op ‘n afstand hou nie. Hulle probeer nie om ander te beheer nie en hulle laat hulle ook nie deur ander beheer nie. Hulle word nie deur vrees, angs of bekommernis beheer nie. En dit is waar ouers behoort te wees.

KARAKTERTREKKE VAN DIE MANMOEDIGES
Die punt is dat ons as ouers ‘n voorbeeld vir ons kinders behoort te wees deur ‘n ‘dapper’ lewenstyl te handhaaf. Ons behoort hulle aan te moedig om ‘n verskil te maak en nie verkeerde dinge te aanvaar nie, maar liewer deel van die proses te wees waardeur dinge reggestel word.

Jy mag dalk voel dat jy nie in staat is om ‘n voorbeeld te stel nie omdat jyself in vrees leef. Dit is belangrik om die dinge wat jou daarvan weerhou om ‘n geloofsvervulde en geborge lewe te lei, te hanteer. Om moed te ontwikkel, probeer om aan die volgende dinge te werk. Die beloning sal in sowel jou eie as jou kinders se lewens sigbaar wees.
1. Kweek ‘n empatiese verbeelding: probeer jouself in iemand anders se skoene plaas.
2. Raak pro-aktief en pro-sosiaal. Werk daaraan om ‘n positiewe invloed op ander se lewens te wees. Dit gebeur nie sommer net nie – dit mag nodig wees om te beplan hoe jy spesifieke mense gaan help en spring dan aan die werk.
3. Wees in beheer van ‘n kritiese situasie – veral as jou kinders by is. Dit is dan nodig om manmoedig te wees.
4. Kyk jou vooroordele in die oë en hanteer dit. Aanvaar en respekteer ander; selfs al is hulle van ander gelowe, rasse of status.
5. Ontwikkel ‘n avontuurlustige gees. Dit beteken nie jy moet nou ewe skielik gaan rekspring nie. Leer ‘n nuwe vaardigheid aan – dit kan jou net goed doen! En laat jou kind ook hierdie avontuurlikheid toe.
6. Wees moreel baie sterk gegrond – staan op vir die regte van ander en jouself. Byvoorbeeld as iemand die Here se Naam voor jou gebruik, neem standpunt in en sê baie duidelik so.
VREDEMAKERS, NIE LAFHARTIGES NIE
Onthou dat vredemaak nie die vermyding van konflik beteken nie. Om van ‘n pro-bleem weg te hardloop en te maak asof dit glad nie bestaan nie, of om té bang te wees om daaroor te praat, is lafhartig. Deur altyd in te gee, ‘n deurmat te wees, is beslis nie wat Jesus in gedagte gehad het nie. Dit is belangrik dat ons ons kinders beskerm en hulle opvoed oor die gevare in en van die wêreld.

Hulle het dissipline nodig en hulle moet weet wanneer hulle gedrag verkeerd is. Hulle behoort egter vry te wees om lewens te leef sonder die nimmereindigende ingryping van ouers. Gun hulle ruimte om self besluite te neem, maar laat dan ook toe dat hulle die verantwoordelikhede dra indien hulle foute maak. Die uiteindelike moedige stap vir ouers is om hulle kinders te laat gaan.

Dit is ‘n uiters vreesaanjaende ding om toe te sien hoe jou kind die aanslae van die lewe moet hanteer, maar as hulle geleer het hóé om sulke situasies te hanteer, is hulle beter toegerus daarvoor. 1 Kor 16:13-14 sê: “Wees op en wakker! Staan vas in wat julle glo! Wees moedig! Wees sterk! Alles wat julle doen, moet in liefde geskied.”


Christus, Hoof van die Kerk

n Rukkie gelede het ek en my gesin in die berge gaan kamp. Nadat ons tent opgeslaan het en al ons goed ge¬organiseer het, het ons gaan lê – gereed vir ‘n rustige nag in die natuur. Teen 2-uur die nag het ek wakker geword en asemha¬ling en krapgeluide gehoor. Ek het omgedraai om te kyk of dit my vrou was, maar sy was rustig aan die slaap!

Ek het gou besef dat dit ‘n Swartbeer, op soek na kos, was. Terwyl ek doodstil gelê het met die beer se snoet wat deur die tent hier aan my sy gedruk het, het ons miniatuur-kolliehond begin grom! Ek het hom gegryp en sommer onder die kombers ingedruk net om hom te probeer stilkry. Die hond het gewoel om los te kom en ek het net lê en dink: “Buddy, jy wil beslis nie hê wat aan die anderkant van hierdie tent is nie!” Ek het na God uitgeroep en Hom gesmeek om my en my gesin te beskerm, want daar was regtig niks wat ek aan die situasie kon doen nie.

HET JY AL BUITE BEHEER GEVOEL?
Was jy al ooit op daardie plek waar jy omring was deur gevaar en jy geen idee gehad het wat om te doen nie? Het jy al só ‘buite beheer’ gevoel, magteloos om dinge te verander; al was daar ander wat op jou gereken het? Die Bose is juis op soek na die wat hy kan verslind en doodmaak. 1 Pet 5:8-9: “Wees versigtig! Pas op vir die duiwel se aanvalle. Hy is julle groot vyand. Hy loop rond soos ‘n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Hom moet julle teenstaan deur standvastig in julle geloof te bly. Julle weet mos: Dwarsdeur die wêreld verduur lede van God se gesin dieselfde soort lyding.” Jy mag dalk voel daar is niks wat jy daaraan kan doen nie… maar dit is nie die waarheid nie!

MAGSENTRUM VAN GOD
Daar is beslis iets wat jy as deel van Sy Kerk kan doen om hoop te bring aan mense en om die Bose te beveg. Satan probeer ge¬sinne vernietig en lewens ruïneer, maar God het alreeds die geveg gewen. Die Kerk is die episentrum van God se mag en Sy voertuig om mense te bevry. God se strategie is om, deur die Kerk, Sy krag vry te laat sodat mense vry kan kom van sonde en siektes om ‘n oorvloedige lewe te lei. Joh 10:10: “Die dief kom vir niks anders as om te steel, dood te maak en te vernietig nie. Ek het gekom dat jul¬le lewe kan hê, ja, om dit oorvloedig te hê.”

KERK NIE ‘N SOSIALE KLUB NIE
Soos wat jy saam met God wandel, sal jy oor oplossings vir die wêreld se probleme beskik. Ons is nie ‘n sosiale klub of ‘n gemeenskapsorganisasie nie. Ons is nie net ‘n godsdienstige instelling nie. Ons is God se volk wat hier op aarde geplant is en deur ons kan God die wêreld om ons aanraak.
Ons is nie hier vir die gemeenskap of vir onsself nie… ons is hier vir God. Ons behoort aan Hom en ons is Sý liggaam. Jesus het ons ‘n baie intieme verhouding beloof: “As iemand My liefhet, sal hy My boodskap gehoorsaam uitvoer; en My Vader sal hom ook liefhê en ons sal na Hom toe kom en by Hom tuisgaan.” Joh 14:23.

IN LYN MET GOD
Wat gebeur as jy nie in lyn is met God of jou kerk volg Hom nie? Die Bybel vertel hierdie storie in Luk 9: 28 – 45 toe Jesus voorberei het om na die Kruis te gaan en op die berg verheerlik is. Op die spesifieke tydstip het Petrus en die ander dissipels geslaap en net wakker geword om Jesus saam met Elia en Moses te sien.

Sonder dat hy geweet het wat hy sê, het Petrus opgespring en voor¬gestel dat hulle ‘n altaar op die plek bou om die geleentheid te herdenk. Sy reaksie het gewys dat hy die oom¬blik wou geniet en ‘n tabernakel wou bou… wat hy en sy vriende gedink het ‘Jesus moes doen’, sonder dat hulle regtig verstaan het wat die Wil van God die Vader was (klink vir my nogal na baie hedendaagse Christene).

Die Vader het toe ingegryp en gesê: “Dit is My geliefde Seun, My Uitverkore Een. Luister na Hom!” Luk 9:35. Tussen Jesus, Moses en Elia het Petrus sowaar iets te sê!

VAS AAN DIE SLAAP!
Op pad van die berg af, het die res van die dissipels ‘n duiwelbesete seun na Jesus gebring omdat hulle nie in staat was om die duiwels uit te dryf nie; selfs al het Jesus hulle geleer hóé. So baie van ons kerke is vandag in dieselfde posisie. Waarom?
1. Petrus was aan die slaap tydens die gebed. Hoeveel van ons stel nie ander dinge bo gebedstyd nie?
2. Jesus het nie net gekom, sodat ons al die mooi dinge kan geniet en al die seëninge kan ontvang nie. Dit is nie ons nalatenskap nie – lewens wat verander en na God draai, is wel. Maar ek sien dieselfde toneel in so baie kerke… diegene wat die gebedsbyeenkoms misloop, het dikwels die grootste monde in die Kerk. Luister na Jesus as die Hoof van jou Kerk. Hy ken al die antwoorde. Bid en vra Hom. Hy weet hoe om die gemeenskap te bereik; Hy weet wat God se Wil vir ons is. Hoe dikwels sê ons nie vir Hom: “Here, dit is wat ons wil doen – seën dit asseblief,” nie? Die is beslis nie die regte manier nie. Spr 3:6: “Vra na die Wil van God in alles wat jy doen. Hy sal die regte pad vir jou wys.” Jer 3:33 sê ook: “Vra My, en Ek sal jou antwoord gee. Ek sal jou ongelooflike dinge vertel…”
3. God sal jou dinge vertel wat jy nie weet nie. Die pa van die duiwelbesete kind het aangeneem dat Jesus se dissipels sou kon help, maar hulle was kragteloos. Jesus was ontstem hierdeur. Laat ek jou vra: As jy ‘n weerspannige seun gehad het, waarheen sou jy gaan? Na ‘n Kerk in ‘n pragtige gebou of na ‘n Kerk waar hy vrygemaak kan word? Die wêreld is op soek na die krag van God, sodat hulle kan vry kom.
DEMONSTREER DIE KRAG VAN GOD
Het Christene ‘n positiewe invloed op die gemeenskap? Demonstreer ons die krag van God? Stap ons die pad? Die Kerk is té besig met godsdienstige aktiwiteite. Ek het een keer na ‘n bekende hoenderrestaurant toe gegaan om kos te gaan koop, maar hulle het nie hoender gehad nie! Belaglik! Hulle het my koolslaai, tjips en kapokaartappel aangebied, maar ek wou hoender hê.

As iemand na die huis van God kom; dan moet hulle die teenwoordigheid van God aanvoel. Dit is tog nie onredelik nie. Pa’s en Ma’s, raak julle gebede die hemel? Kan julle in God se teenwoordigheid ingaan om julle kinders gesond te kry? Die plaaslike Kerk wat saamkom, is God se strategie om die wêreld aan te raak. 2 Kron 16:9a: “Die Here kyk oor die hele aarde om hulle te help wat met hulle hele hart op Hom vertrou.”

HY IS HEER OOR ALLES
Jy wonder seker al teen die tyd wat het nou van die storie van die beer geword? Ek het sy snoet hier reg by my kop teen die tent sien druk en op daardie oomblik het hy te¬ruggetree en aangestap en op ‘n ander plek na kos loop soek. Omdat ek kampervaring gehad het, het ek geweet hoe om my tent op te slaan – ons kos was verseël en die rommel was opgesluit in die bakkie.

Omdat ons kamp in orde was, het die beer aanbeweeg om ‘n kamp te vind wat nie in orde was nie. Hoe lyk jou kampeerplek? Is jy die een wat die satan gaan verskeur? Het jy toegelaat dat sonde en boosheid jou lewe inkom? Ek moedig jou aan om jou lewe in orde te kry – leer om as gesin te bid en saam met Hom te wandel. Hoor jy Hom? Indien wel, wees onmiddellik gehoor¬saam.

As jy Hom nie hoor nie, hoekom nie? Hy het jou lief en probeer naarstigtelik om jou te bereik. Jy kan Hom vandag hoor en jou hart terugdraai – dit is net ‘n gebed ver. Die Christenlewe is ‘n baie intieme verhouding met die Here. Hy wil jou hê… nie wat jy vir Hom kan doen nie. Moenie net in jouself belangstel nie!

Petrus wat soos ‘n dwaas voorgestel het dat daar ‘n tempel op die Berg van Verheerliking gebou moes word, het later die magtige Godsman geword omdat hy gekies het om te luister en gehoorsaam te wees. Hy het gekies om te bid en Jesus te vra om die Hoof van sy huisgesin en die Kerk te wees. Raak betrokke by ‘n plaaslike Kerk wat Christus en Sy Wil soek en word nederig! As Jesus nie die Here van alles is nie, is Hy Here van niks nie!


Christi Panagio: Geanker en Geborge in Hom

Christi Panagiotopoulos – vandag een van Suid-Afrika se gunsteling-voorbladnooi-ens asook lieflingvrou van die ewe bekende TV-aanbieder en akteur, Nico Panagiotopoulos. Christi het veral bekendheid verwerf as Karien in die SABC 2 sepie – 7de Laan, maar dit was net die begin. Met haar besondere skoonheid word sy deesdae ook gereeld gebruik as internasionale model en TV-aanbieder. Dit is veral haar ongelooflike liefde om te skep asook haar borrelende, kreatiewe sy, wat gelei het tot die totstandkoming van haar nuwe besigheid “Little Miss Decorator” waar sy troues, interessante partyjies, binnehuis-versiering, ens. reël.

Uit Christi straal daar vreugde, lewe en sonskyn – elemente wat elke mens aantrek om haar beter te leer ken. Sy is vol humor en lewenslus, soms selfs n ‘drama-queen’, maar begin jy met haar gesels, kom jy gou agter dat hierdie positiewe ‘lig’ in haar, geanker is in haar verhouding met Christus. Sy en haar man, Nico, is beide toegewyde Christene met ‘n innerlike vreugde en oortui¬ging van wie hulle in Jesus is.

Daarom het Christi na hul troue besluit dat dit nie goed vir albei sou wees om gedurig in die kalklig te wees nie – een sou bietjie moes terugstaan om balans te handhaaf. Dit was nie moeilik vir haar om daardie persoon te wees nie; sy weet waar haar sekuriteit vandaan kom! Nico en Christi het die ware sin van die lewe vroeg in hul verhouding ontdek, ongeag die glanswêreld waarin hul hulself bevind het. ‘n Glanswereld wat soms maar gebroke, vlak en materialisties kan wees. JUIG! het met Christi na haar terugkoms van ‘n modesessie in Duitsland gaan gesels.

JY EN NICO KEN MEKAAR REEDS 10 JAAR. OP WATTER STADIUM IN JULLE LEWE HET JUL JESUS AS JULLE PERSOONLIKE SALIGMAKER AANGENEEM?
Ons het albei in huise met God en Christelike waardes grootgeword, maar het ook albei as jongmense self en bewustelik die besluit gemaak om Jesus aan te neem. Dit was vir ons belangrik om as volwassenes ‘n doelbewuste besluit te maak om Jesus as Redder te aanvaar.

VANDAT JULLE AMPER 5 JAAR GELEDE GETROUD IS, HET JULLE VERHOUDING MET JESUS ENIGSINS ‘N VERDIEPING ONDERGAAN?
Absoluut! Ek dink ‘n mens se verhouding met Jesus ondergaan voortdurende verdieping – totdat jy die dag hemel toe gaan! Die lewe is n geestelike reis en mens kan nooit genoeg kennis hê en genoeg lewenslesse leer nie.

BAIE MENSE BELEEF PARTYKEER ERGE SITUASIES EN VOEL, AS DIT NIE VIR JESUS WAS NIE, SOU HUL DIT NOOIT OORLEEF HET NIE. WAS DAAR AL OOIT TYE IN JOU LEWE WAARIN JY OOK HIERDIE BELEWENIS GEHAD HET?
Die moderne lewe waarin ons ons bevind, kan soms baie uitdagend wees en daar gebeur daagliks dinge wat ’n mens kan onderkry. Die wonderlike ding van ‘n verhouding met God is dat Hy jou altyd sal laat rustig voel. Jy moet net stil raak en vra. Nadat Nico se ma oorlede is, het sommige mense vir hom gevra hoe hy steeds in God kan glo. Dis egter as gevolg van God dat hy dit daardeur kon maak…

IN WATTER MATE DINK JY, KAN JY EN NICO JULLE CHRISTENSKAP UITLEEF IN DIE GLANSWÊRELD WAARIN JULLE JULSELF BEVIND?
Mense is al so seergemaak deur godsdiens en kerke dat dit soms oorweldigend vir ‘n ongelowige kan wees as jy skielik oor God begin praat – iets wat ons nie verstaan nie, want ons ken Jesus al ons hele lewe en weet hoe liefdevol Hy is. Die beste manier in ‘n bedryf soos hierdie (waar mense baie verskillende sienswyses het), is om te probeer om mense deur jou innerlike vreugde en liefde te laat wonder wat dit is wat jou so gelukkig maak. Om ‘n goeie voorbeeld te (probeer) wees. En te bid dat hulle harte teenoor Jesus versag en as hulle jou dan begin vra, beter jy regstaan!

WAT SOU JY SÊ IS DIE GROOTSTE REDE DAT SOVEEL GLANSPAARTJIES SE HUWELIKE OP DIE ROTSE BELAND?
Ek dink soveel mense se huwelike beland op die rotse. Ons weet net van die glanspaartjies omdat hulle in die kollig leef. Mense respekteer nie meer die huwelik en waarvoor dit staan nie. Ek dink dis uiters belangrik dat paartjies voor hulle trou, seker maak dat dit die regte besluit is en seker maak dat hulle huwelik deur God geseën is. Jy kan eenvoudig nét gelukkig wees as God jou huwelik seën. Ek en Nico weet vir ‘n feit dat die grootste deel van ons wonderlike huwelik aan God se seën op ons huwelik toegeskryf kan word.

WAT, DINK JY, IS DIE GROOTSTE BYDRAENDE FAKTOR TOT JUL GELUKKIGE HUWELIK?
God se seën! En dan natuurlik die ander gedeelte wat ons verantwoordelikheid is! Dis vir ons belangrik om ‘nice’ met mekaar te wees (soos wat ‘n mens is as jy net ontmoet het), om saam te lag, om saam laf te wees, om saam te bid, om mekaar te respekteer, om onsself te respekteer, om nie vir (te) lank vas te sit nie, om nie kwaad te gaan slaap nie, om mekaar se voete te vryf, om kinderlik en onvoorwaardelik lief te hê… Weet een ding: ‘n gelukkige huwelik en ware liefde vat werk, maar dis die beste ding waarvoor ek nog ooit gewerk het!

IS JULLE UITGESPROKE T.O.V. JULLE GELOOF AS MENSE VAN JULLE VERSKIL? SAL JULLE MINDER GEWILD WEES DEUR OP TE STAAN VIR BYBELSE BEGINSELS?
Ons het dit definitief al in ons lewens ervaar. Dit is egter so belangrik (en ons probeer elke dag, dis nie maklik nie) om nie vol opinies en standpunte te wees nie. Nico sê altyd mens moet nooit self praat nie, maar net praat as Jesus iets het om te sê.

Soms help dit baie meer om te luister en iemand nie te veroordeel nie – dis nie ons plek nie. Dis wel ons ‘werk’ om met liefde vir mense van ons ervarings te vertel. En dis hoekom dit so belangrik is om seker te maak dat jy soveel moontlik kennis van die Bybel het, sodat jy jou feite agtermekaar het as die situasies opduik.

HOE SIEN JY DIE ROL VAN VANDAG SE VROU TEENOOR HAAR MAN, VERAL WANNEER DIT KOM BY DIE ONDERDA¬NIGE VROU?
Ek het geen probleem daarmee nie! Miskien is dit omdat ek reeds my ‘selfsugtige’ tyd net vir myself gehad het en dat ek myself nou volkome as vrou en ma kan gee. Ek glo absoluut dat ‘n vrou en ma die atmosfeer van die huis bepaal. Dit is ‘n groot verantwoordelikheid, maar so ‘n belangrike een!

Ek glo ook dat die man die hoof van die huis is – dis seker dan net belangrik dat jy self van jou hoof hou sodat jy na hom wil luis¬ter! My man maak gelukkig (meestal) sin; dus het ek glad nie ‘n probleem om na hom te luister nie! (En nou is ek weer terug by my punt dat jy en God saam moet seker maak dis die man vir jou – dit skakel later soveel probleme uit!)

IS DIT VIR JULLE BELANGRIK DAT JUL DIREKTE VRIENDEKRING OOK TOEGE¬WYDE CHRISTENE MOET WEES?
Dit is vir ons uiters belangrik om vriende te hê met wie ons diep, spirituele, inspi-rerende gesprekke kan hê. Dis belangrik omdat ‘n mens voortdurend by ander kan leer. En ons is baie bevoorreg om baie sulke mense in ons lewens te hê. Maar ons het ook vriende wat nie noodwendig dieselfde geloof as ons het nie. ‘n Mens kan altyd net probeer om uit liefde op te tree. Vir elke liewe mens wat oor jou pad kom, is daar vir ‘n rede.

BY WATTER GEMEENTE IS JULLE BETROKKE EN WAT BETEKEN SEL- OF OMGEEGROEPIES VIR JULLE?
In Johannesburg was ons by Rivers Kerk in Sandton. Ons was baie erg oor die kerk en pastoor. Hier in die Kaap besoek ons graag Common Ground kerk in Rondebosch met sy heerlike, humoristiese atmosfeer. Maar dis ons stiltetyd saam soggens, en ons albei se weeklikse omgeegroepies wat geestelik vir ons die meeste beteken.

Nico is by die ‘Firestarters’- ‘n groep mans wat bymekaar kom (en daar is nogal n hele klomp Grieke, opa!), en ons ‘girls’ het elke Dinsdag aand n ‘AA’ ontmoeting. Moenie bekommerd wees nie – ons ‘AA’ staan vir ‘Almighty Addicts’! Ons doen tans die ‘Vintage Jesus’-reeks en dis ongelooflik insiggewend. Dis so ‘n wonderlike ervaring om saam te gesels en saam te bid. Ons ken mekaar en mekaar se gebedslysies en wanneer God een van ons gebede beantwoord, kan ons almal saam daaroor bly wees!

JULLE HET ALBEI ONLANGS DIE DOOP VAN DIE GELOWIGE AFGELÊ. WAT BETEKEN DIT VIR JULLE EN WAT HET JUL¬LE OORTUIG OM DIT TE DOEN?
Ons wou dit al so lankal doen, maar dit was vir my belangrik om dit in ‘n omgewing te doen waar dit net oor ons en Jesus gaan. Ons het dus gewag vir die regte omstandighede. Die ‘Firestarters’ het ‘n doop vir ‘n paar van hulle lede gereël en dit was die perfekte geleent¬heid: baie spesiaal en baie intiem. En dis net nóg ‘n stap nader aan God in die soektog na ‘n beter, dieper verhouding met Hom.

WAT IS JOU GUNSTELING-CHRISTEN-BOEK/E?
Ek is mal oor Francine Rivers se boeke. Redeeming Love is my gusteling. Ek en Nico lees op die oomblik ‘Unlocking the Bible’ deur David Pawson, wat die Bybel so mooi verduidelik en baie vrae wat ons het, beantwoord. Dan geniet ek ook enige Angus Buchan & Joyce Meyer dagstukke en ek luis¬ter graag na haar en ‘Journey Franklin’ se cd’s wanneer ek in die motor ry…

WAT WAS JOU GROOTSTE GEESTELIKE ONDERVINDING TOT OP HEDE?
Ek ervaar ons huwelik as my grootste geestelike ondervinding. Ek wens ek kan vir mense verduidelik hoe ongelooflik spesiaal God se seën op jou huwelik kán wees. Ek en Nico kan nie ons liefde verduidelik nie, dis totaal en al bonatuurlik en ons ervaar dit soos die Bybel daarvan praat. Dis nie omdat ons so oulik is nie, maar omdat ons Hom gevra het om ons te seën met ‘n onver¬klaarbare liefde. En Hy het ons letterlik één gemaak voor Hom.

WAT DINK JY IS DIE GROOTSTE LEUEN WAT MENSE IN DIE VERMAAKLIKHEIDSWÊRELD UITLEEF EN GLO?
Ons almal in die vermaaklikheidswêreld loop die risiko om tydelik te vergeet waar¬oor die lewe eintlik gaan en in ons eie wêrelde vasgevang te word. Dis so ‘n moeilike bedryf: hoe jy lyk en watter handsak jy het, speel so ‘n groot rol. ‘n Mens kan baie vinnig ingesluk word en self daarmee behep raak. Ons maak ook die fout om onsself te definieer deur ander mense se opinies van ons (en glo my, almal het ‘n opinie oor jou as jy in die openbare oog is). Ons is almal net mense en kan so vinnig sekuriteit verloor, omdat dit soms so ‘n ondankbare beroep kan wees. Hulle bou jou op om jou af te breek. ‘n Mens moet baie hard daaraan werk om jou voete vas op die grond en jou oë op God (en die werklike belangrike dinge in die ou lewe) te hou.

NOEM EEN DING WAT MIN MENSE VAN JOU WEET!
Ek kan lekker (vr)eet! Ek en Nico kan vreeslik lekker smul aan pizza en sjokolade en tjips en moet onsself lettelik soms forseer om gesonder te eet!

WAT IS JULLE KERSWENSE VIR ‘N HONGER EN GEBROKE WÊRELD DAARBUITE?
Ons bid dat mense die waarheid sal glo en beleef. My siel kry soms so seer as ek sien hoe lelik mense kan raak. Ons bid dat mense die liefde van Jesus ervaar en dat dit hulle so sal ruk dat hulle net vir mekaar sal wil glimlag en liefde en eerlikheid en opregt¬heid en integriteit teenoor mekaar sal toon! Geseënde Kersfees en ‘God bless’!