Wanneer Is Jesus Gebore?

Baie Christene erken dat niemand presies weet wanneer Jesus se geboorte was nie. Die presiese datum van Jesus se geboorte is ook nie van kritiese belang nie, want spekulasie en polemiek daaroor kan veroorsaak dat Christene fokus verloor.

Bly by die basis van ons geloof
Dit is belangrik dat ons bly is en die kardinale gebeure in die lewe van Jesus Christus vier omdat Hy die basis van ons geloof is. Wanneer ons oor Sy geboorte dink, is daar baie kwessies wat diepsinnig is en ook in misterie gehul is.
God het na ons toe gekom, ’n mens geword, onder ons gewoon sodat ons gered kon word. Hy het nooit opgehou om God te wees nie, maar Hy het tog mens geword. Hy is uit ’n maagd gebore en het Sy menslike lewe as ’n hulpelose babatjie begin – net soos ons.
Hoe en hoekom Hy dit alles net vir ons gedoen het, is ’n onderwerp wat ons deurentyd verwonder en ons amper ‘dwing’ om Hom te aanbid. Elke Desember draai baie Christene (en ook nie-Christene, maar wat nogtans die Evangelieboodskap hoor)se lewens om hierdie magiese geboorte van Jesus Christus.

Twee denkskole oor dié datum
Pogings om te probeer vasstel wat die presiese datum is, val binne twee kategorieë – twee denkskole. Beide metodes maak staat op die telling volgens die ‘groep van Abia’. ’n ‘Groep’ was dié priesters wat ’n spe¬sifieke tyd in die tempel diens gedoen het.Die eerste metode begin met Luk 1:5,8 waar ons lees dat Sagaria, vader van Johannes die Doper, in die ‘groep van Abia’ in die tempel diens gedoen het. 1 Kron 24:7-19 dui aan dat daar 24 sulke groepe was. Die aanname is nou dat die agtste ‘groep’ die ‘groep van Abia’ was en dat dié dienstyd¬perk vroeg in Junie begin het.
Deur te aanvaar dat hierdie slotsom akkuraat is, glo sommige dat ons net vorentoe kan tel en die presiese datum van Johannes se geboorte kan vasstel en dan, deur ’n aftreksom te doen (Jesus is ses maande na Johannes gebore – Luk 1:24-36), Jesus se geboortedatum vasstel.
Geboorte en herfsfeeste val saam
As daar dus aanvaar word dat Elizabeth dadelik swanger geword het en dat Elizabeth sowel as Maria se swangerskappe normaal verloop het, sou Johannes in Maart gebore gewees het – nege maande na bevrugting. Volgens hierdie berekening, kon Jesus moontlik in September gebore gewees het. Vir sommige is die feit dat die herfsfeeste van die Ou Testament juis in hierdie tyd gevier word, ’n aanduiding dat hierdie berekenings korrek is.

Berekenings gemaak
Indien hierdie berekenings reg is, het die bevrugting van Maria deur die Heilige Gees (Luk 1:35) in Desember plaasgevind. Die tweede metode om Jesus se geboortedatum vas te stel, tel agteruit eerder as vooruit. Toe die tempel in 70 n.C. vernietig is, was dit tydens ‘die groep van Jojarib’ se diens.
Indien die priesterlike diens ononderbroke van Sagaria se tyd tot en met die vernietiging van die tempel was, sou die ‘groep van Abia’ tydens die eerste week van Oktober wees.

Twee datums moontlik
Sommige van die vroeë Christen-skrywers (John Chrysostom, 347 – 407) was van me¬ning dat Sagaria die boodskap van Johannes se geboorte op die Groot Versoendag ontvang het en dit was in September of Oktober. Dit sou dan meebring dat Johannes die Doper in Junie of Julie gebore is en Jesus ses maande later – in laat Desember of vroeg in Januarie. Sommige voorstaanders van hierdie tweede metode glo dat 25 Desember die akkurate dag van Jesus se geboorte is terwyl ander glo dis op 6 Januarie.

Keiser Augustus se sensusopdrag
In Luk 2:1-7 lees ons van die belastingsensus wat deur keiser Augustus beveel is. Hierdie sensusrekords is uiteindelik na Rome geneem en Cyril van Jerusalem (348-386 n.C.) het versoek dat die ware datum vir Jesus se geboorte van hierdie sensusdokumente geneem word. Volgens hierdie dokumente was die datum 25 Desember. Ongelukkig is hierdie rekords nie langer beskikbaar nie.

Verloor Hom uit die oog
Wat hou dit nou vir ons in? Dit beteken dood¬eenvoudig dat niemand seker is presies wanneer Jesus gebore is nie. Die presiese datum van Jesus se Tweede Koms is baie dieselfde as die datum van Sy Eerste Koms (Matt 24:36, 42, 44, 50 en 25:13). Ten spyte hier¬van, is daar mense wat voorspel wanneer Hy weer op die wolke gaan kom en in die proses Jesus en die Evangelie heeltemal uit die oog verloor.
Selfs al weet ons nie die presiese datum van Sy Wederkoms nie, mag ons ons verheug en uitsien na die Tweede Koms. Ons kan Sy Wederkoms op enige dag van ons keuse vier, en dit is moontlik om dit te doen sonder om in voorspellings en spekulasies oor die regte datum betrokke te raak!

Ons vier ’n grootse Geskenk
Die Bybel beveel ons nie om die Eerste of die Tweede Koms van Jesus Christus te vier nie. Volgelinge van Jesus Christus mag hulle verheug oor die betekenisvolheid van hierdie twee gebeure. Jesus is die rede vir hierdie vreugdeseisoen. Ons vier nie ’n dag nie, maar eerder die feit dat God, in die persoon Jesus (Immanuel – God met ons, Matt 1:23) gekom het om ons van ons sonde te verlos. Dit was in Jesus wat God aan ons die grootste geskenk ooit gegee het.

Dank vir verlossing
Ongeag wanneer Jesus werklik gebore is, loop ons harte oor van dank en vreugde juis omdat God gekies het om Sy Seun in die wêreld te stuur sodat ons verlossing kan beleef. Die Evangelie vereis nie dat ons Kersfees, en om eerlik te wees, enige ander fees, vier nie. Die opdrag van Jesus in Matteus 28 is duidelik: maak dissipels.

Vier dit tot Sy eer
Dit is gepas dat ons, as broers en susters in Christus, God se liefde vier wanneer ons ontmoet. Of dit nou vir die Christelike feeste soos Kersfees of Paasfees, of enige van die ander jaarlikse feeste is, dit is ons geoorloof om vreugdevol eer en lof aan God te bring.
Elke viering is ’n uitdrukking van ons liefde en toewyding aan God. Laat elkeen van ons leer hoe om fees tot eer van God te vier sonder om ander mense wat dit nié soos ons vier nie, te veroordeel.

Van JUIG! se kant: Hierdie tyd van die jaar is juis dié geleentheid vir Christene om diegene wat slegs die kerk om sentimentele redes besoek, te bereik met die Evangelie. Laat ons nie hierdie geleentheid om dissipels te maak deur ons vingers laat glip oor ’n datum waaroor niemand werklik sekerheid het nie. +


Hou Tog Asseblief Op Baklei Oor Kersfees

Dit is erg genoeg dat rabid sekulariste Kersfees haat, maar dit is doodeenvoudig tragies dat sommige Christen-puriste ander oordeel omdat hulle dié dag vier.
Ek het onlangs geskryf oor hoe God deur die Bybelse Kersverhaal in die le¬wens van mense werk en ewe skielik het ’n hele klomp ingespring en my baie vinnig daaraan herinner dat die moderne viering van Kersfees eintlik ’n heidense vakansie¬dag is en dat dit diegene wat nie agterdogtig is nie en daarvan hou om geskenke te gee, reguit hel toe gelok word. Een persoon, net bekend as Albert, het op ’n aanlyn-forum geskryf dat hy ‘ongemaklik voel met die hele Kersviering’ omdat dit van demoniese oorsprong is.

Redes vir die boikot
Jy weet waarskynlik van baie Christene wat Kersfees om verskeie redes boikot – sommige se afkeer op feite gebaseer en ander nogal op betwisbare argumente. Hulle argumente is gewoonlik die volgende:
Die vakansie is heeltemal te gekommersialiseer en bevorder hebsug – hiermee stem ek ook saam.
Niemand weet regtig wanneer Jesus gebore is nie – dit is ook waar, want die Bybel gee nie die spesifieke datum nie. Albert, en ander anti-Kersfees-puriste, glo egter dat dit op 11 September, 3 v.C. gedurende Rosh Hashanna plaasgevind het.
Die datum 25 Desember, is gekies om die heidense fees, Saturnalia, te verchristelik – dit is waarskynlik waar, maar is dit verkeerd om enigiets te ‘verchristelik’? Ek is baie bly as ’n heidense fees met ’n Christelike fees vervang is!
Kersbome is ’n heidense tradisie aangesien die Druïde geglo het immergroen takke het magiese kragte om demone af te skrik – Donderdag is bv. na die Noorse god, Thor – die god van donder – vernoem. Dit impliseer geensins dat ek hom aanbid elke keer wat ek die woord gebruik nie.
25 Desember is die verjaarsdag van Nimrod, wat later bekend geword het as die heidense god, Baal. Baal het later bekend geword as ‘Nicholas’ of ‘Vader Kersfees’. Dit is om hierdie rede dat hulle glo demone word baie beslis losgelaat of vereer elke keer wanneer kranse, kerse, ornamente, vrugtekoek, sleë of enigiets in rooi en groen iewers gebruik word.

Sommige kritiek geregverdig
In alle regverdigheid teenoor hierdie Kersfees-kritici, moet ek egter erken dat ek nog nooit my eie kinders aangemoedig het om in Kersvader te glo nie. Dit was nie omdat ek bang was dat hy Baal, Nimrod of ’n ou Turkse biskop in vermomming is nie, maar omdat ek gevoel het ek sou vir my kinders jok as ek sou sê Kersvader het hulle geskenke gebring. Ek haat dit om in lang toue in winkels te staan en die vooruitsig om ’n vreemde ou man in my huis in te nooi sodat hy na my ‘slapende dogters’ kan loer, het my kriewelrig laat voel.
Maar ek hou van Kersfees. Ek hou van die Kersbome, die ornamente, die ligte, die geure, kosse, musiek, geskenke, familie en vriende wat die viering met my deel. Al die versierings laat my aan Jesus dink – van die klokke tot by die engel aan die punt van die Kersboom. Vir my is Kerstyd daardie wonderlike tyd van die jaar wanneer ek oor die wonder van Christus se geboorte en, hopelik, die vele kanse wat daar is om Sy wonderbare liefde met mense wat minder bevoorreg as ek is, te deel, kan dink.

Argument al baie oud
Mense argumenteer nou al vir ’n baie lang tyd oor Kersfees. Kersgeskenke is gedurende die Middeleeue deur die Rooms-Katolieke Kerk verban juis op grond van die heidense oorsprong. Toe het Anti-Katolieke Puriteine in Engeland oorlog teen Kersfees verklaar en dit is vanaf 1647 tot 1660 verban deur dit ’n ‘pouslike fees sonder enige regverdiging’ te noem. In Amerika het die Puriteine die Christene in een staat tussen 1659 en 1681 onwettig verklaar. Ten spyte van die feit dat Kersfees deesdae vir baie mense in ’n betekenislose gee van kaartjies en koop by uitverkopings ontaard het, wil die puriste nou nog die laaste bietjie Christelikheid ook uit die fees laat verdwyn.
Ek het nogal verwag dat ateïste Kersfees sou haat. Ek weet hulle sal die geboortetonele uit openbare plekke verban of Kers¬liedere sal nie meer in winkels gespeel word nie, maar dit is eenvoudig tragies wanneer Christene – wat elke geleentheid moontlik behoort te gebruik om die wonder van Jesus se geboorte te verkondig dié dag begin boikot of demonetiseer.

Moenie oordeel nie
Vier Kersfees op jou manier! Indien dit nie vir jou reg is om kransies en kerse te gebruik of kaartjies aan vriende stuur nie, moenie. Ek sal jou beslis nie daaroor veroordeel nie. Maar moet asseblief nie ander gelowiges oordeel net omdat hulle Kersfees as ’n rein en ordentlike fees tydens hierdie spesiale tyd van die jaar vier nie!
Ns. Geseënde Kersfees! +


Chrislam

Iewers in die 1800’s het Mark Twain die volgende gesê: “ ’n Leuen kan alreeds halfpad om die wêreld wees, dan is die waarheid nog besig om sy skoene aan te trek.” Daar kan nie ’n beter waarneming wees van wat tans in die tegnolo¬¬gie-deurdrenkte, sosiale-netwerk-gedre¬we 21¬ste Eeuse samelewing plaasvind nie.
Deur e-posse, virus-veldtogte, Twitter en Facebook kan gerugte soos ’n veldbrand versprei word sonder dat feite wat deur sogenaamde kenners op webwerwe geplaas word, hoegenaamd geverifieer word. Die ergste hiervan? Dit kan jare lank in die kuberruim bly rondsweef.
JUIG! was onlangs die getuie van ’n hele klomp e-posse wat in ons e-posbusse beland het en wat daarop aanspraak gemaak het dat Rick Warren (Christen-skrywer en pastoor van Saddleback Church in Amerika) aan die hoof van ’n nuwe beweging – Chrislam – is wat die Christen- en Islam-geloofsoortuigings met mekaar vermeng juis omdat hulle so graag wil fokus op die dinge wat die twee groepe gelowiges in gemeen het. Hierdie twee gelowe staan in direkte kontras met mekaar ten opsigte van waarin hulle glo.

Vals verslae en verwarrende feite
Hierdie selfde e-pos verwys ook na verskeie blog-werwe (aanlyn-mini-webwerwe wat die skepper daarvan toelaat om eie menings of gedagtes oor sake te lug en wat geensins geverifieer is nie) wat verslag van ’n Chrislam-veldtog, gehou op 26 Junie 2011, deur verskeie Protestante kerke in Amerika, lewer en waarvolgens daar Korans langs Bybels in die kerk geplaas is en een¬heid tussen Moslems en Christene bepleit is.

’n Woordoorlog
Indien hierdie veldtog werklik plaasgevind het en indien Rick Warren werklik Chrislam as geloof bevorder, het die Liggaam van Christus beslis rede om bekommerd te wees en rede om hulself teen hierdie valse lering en valse profete uit te spreek. Op versoek van lesers dat JUIG! kommentaar op hierdie hele aangeleentheid lewer en hierdie eise ondersoek, het ons dit onmiddellik gedoen.
Ongelukkig (en geensins verrassend nie) is hierdie sensasionele e-posse gelaai met vals verslae (voortspruitend uit verwarrende bronne) en die bloggers wat op hierdie veldtog kommentaar gelewer het, het nooit die feite nagegaan nie. Duisende (indien nie honderdduisende) Christene regoor die wêreld het ook op hierdie lawaaiwa gespring en verklaar dat Rick Warren ’n agent van die duiwel is en op ’n boikot van Memorial Drive Presbyterian Church (MDPC) – wat die hele Chrislam-veldtog sou geïnisieer het, aangedring.
Die middelpunt van hierdie hele geskil was Jack Van Impe, wat Rick Warren en Robert Schuller daarvan beskuldig het dat hulle valse profete is wat Chrislam in Amerika bevorder. TBN het die spesifieke uitsending waarin Van Impe hierdie aansprake maak, onttrek. Dit het tot gevolg gehad dat Van Impe Ministries TBN verlaat het en met ’n virus-veldtog begin het waarin die leiers beskinder is. Rick Warren en ook MDPC het verklarings uitgereik waarin sake reggestel is (besoek www.joymag.co.za vir detail), maar ongelukkig het baie bloggers ver¬kies om hierdie verklarings te ignoreer en gaan steeds voort om Van Impe se aansprake te bevorder. Die gevolg? Vele verwarde Christene!

Wat was die oorsaak van die gerugte?
Ter wille van die waarheid, laat ons net vasstel om watter redes mense hierdie aansprake gemaak het:
Rick Warren is ’n evangelis en waarskynlik een van die invloedrykste Christene van die moderne tyd. Hy word dus dikwels genooi om as geleentheidspreker op te tree en hy is baie strategies t.o.v. sy getuienis en optrede teenoor Moslems. Tot op hede het hy nog nie enige kompromie t.o.v. die Evangelie gemaak nie, maar het Christene veel eerder aangemoedig om gemeenskaplike gronde met Moslems (en ook mense van ander gelowe) te vind ten einde hulle vir Christus te wen. Juis op grond hiervan verstaan baie mense sy roeping verkeerd en kritiseer sy besluite. Dit duur reeds jare lank en is dus duidelik dat Warren die teiken van verskeie Christen-groepe is wat sy motiewe verdag wil verklaar.
MDPC het ’n reeks aangebied om mense toe te rus om uit te reik na Moslems. Hieroor is verkeerd gerapporteer en ’n verklaring van die kerk lui: “Dit is duidelik dat die vals inligting t.o.v. MDPC op webwerwe in omloop is. Die outeurs van dié werwe beskuldig MDPC van: 1) ’n preekreeks waarin Christendom en Islam vermeng word, 2) Sondagskool-klasse waarin die woorde van Mohammed geleer word, 3) plasing van kopieë van die Koran langs die Bybel in die kerkbanke. Hierdie aantygings is absoluut onwaar. Die skeppers van hierdie webwerwe is hiervan in kennis gestel en gevra om die verspreiding van leuens te staak. Hulle het geweier en verkies om met bose laster voort te gaan.”
“Ons is van mening dat hierdie situasie uit die aanbieding van ’n seminaar, verskeie maande gelede deur MDPC en wat ge¬noem is ‘Jesus in die Koran’ (JIC) , spruit. Die JIC-seminaar wil mense toerus om Islam as geloof beter te verstaan. Net om sake in perspektief te stel: MDPC het nog nooit ’n diens gehou waarin Islam en Christendom verbind is nie. Geen Sondagskoolklasse is aangebied waarin daar enigsins na die lering van Mohammed verwys is nie en ons het ook nie enige Koran langs ons Bybels in die kerkbanke gesit nie. Hierdie aantygings is dus absoluut vals…”
“Ons nooi enigeen om ons persoonlik te besoek en na ons dienste en Bybelstudie te luister. Julle kan ook ons waardes en geloofsoortuigings ondersoek. Julle sal vind dat ons ’n kerk is wat die sentraliteit van Jesus Christus as God ten einde die mens met Hom te versoen, verkondig. Ondersoek asseblief die feite en moenie net blindelings glo wat mense in onkunde kwytraak nie. Baie dankie vir julle biddende oorweging van hierdie baie belangrike saak.”

Evalueer die media
In die lig van die e-posse en die verdagmaking van Rick Warren en MDPC, wat kan uit hierdie situasie geleer word? Eer¬s¬tens: voordat Christene enige e-posse wat op sekere waarhede aanspraak maak, aan¬stuur, ondersoek dit eers en moenie sonder meer alles aanvaar nie. Dit is baie hartseer dat sommige mense hulle abso¬luut verlustig in die verdeeldheid in die Liggaam van Christus en ons behoort kennis te neem van diesulkes se agendas.
Tweedens: laat ons vir mekaar bid en probeer vasstel waarom sekere kerke en predikante sekere ‘ongewone’ evangelistiese strategieë waarmee ons moontlik nie mag saamstem nie, gebruik. Indien dit on-Bybels is, behoort ons ons daarteen uit te spreek, maar indien dit Bybels gegrond is en mense tot redding in Christus bring, behoort ons ons van veroordeling te weerhou. +
CHRISLAM: FEITE & FIKSIE
Chrislam is ’n relatiewe nuwe geloof wat in 1970 in Nigerië gestig is. Hier¬die geloof meng Christelike en Moslem-oortuigings en die stigter maak daarop aanspraak dat beide dieselfde oorsprong en kern¬dogma het. Volgens amptelike syfers is daar 1 500 volgelinge wat sowel die Bybel en die Koran bestudeer. In die 1980’s het nog ’n Nigeriese ‘profeet’ sy eie weergawe van Chrislam gevestig en daar is vandag reeds twee verskillende bewegings binne hierdie godsdiens.
Dit wil voorkom asof Chrislam grond in Amerika wen – dit word ook in verskeie ander lande met ’n toevloei van Moslem-inwoners ervaar.
Rick Warren, ’n vierde generasie prediker, is op geen manier aan hierdie godsdiens gekoppel nie. Hy is hieraan gekoppel op grond van sy evangelistiese strategieë. In een diens het Warren verklaar: “Ons kan nie ons vyande vir Christus wen nie, net ons vriende. Dit is dus noodsaaklik dat ons vriendskapsbrûe sal bou en diegene wat anders as ons glo, sal liefhê. Jesus kan dus oor die brug tot in hul harte stap.
Kritici van Warren het sy raad “om gemeenskaplike gronde met Moslems” te soek, as goedkeuring en bevordering van Chrislam interpreteer.


Bekende Skrywer: ‘Laaste Dae’ is Hier – Israel Nou Omring Deur Vyande

Volgens Hal Lindsey, die Christen-spreker en -outeur, is die ‘laaste dae’ hier en Bybelse profesieë wat jare gelede voorspel is, skyn baie na aan vervul te wees.
“Die profete Sagaria, Esegiël en Jesaja het almal profeteer dat ’n herbore volk, Israel, hulle alleen en sonder vriende, met hul rug teen die see sal bevind. Hulle sal omring wees van vyande en sal nêrens heen kan draai nie,” het Lindsey in ’n onlangse verslag gesê. “Klink dit bekend?” wou hy weet. “Daardie dag het aangebreek.”
Terwyl die gevare feitlik daagliks toeneem, het Lindsey gemaan: “Ons het nog selde ’n nasie gesien wat tegelykertyd so baie dreigemente teen hulle bestaan moet hanteer.” Die aanval op die Israeliese ambassade in Kaïro was ’n slegte teken. Nadat hulle op Tahir-plein betoog het, het duisende Egiptenare na die Israeliese ambassade marsjeer.
“Honderde het die gebou aangeval, die konsulaat betree en kantore geplunder, lêers verwoes, die Israeliese vlag verbrand en amper die ses Israeliese veiligheidswagte, wat agtergebly het nadat die hele perso¬neel en hul gesinne na Israel afgevoer is, keelaf gesny. Lindsey is van mening dat die ommeswaai in Egipte se verhouding met Israel onmiskenbaar is. “Het ons ’n duideliker bewys nodig dat die militêre leiers in Egipte nie die wil of die moed het om teen die Moslem Broederskap op te staan en die 1979-Camp David- ooreenkoms met Israel te onderhou nie?” het hy gevra.
’n Wêreldwye politieke storm teen Israel is ook in die VN aan die opbou. Die Pa¬lestynse regering het die VN versoek om die Wesbank, Gaza en Oos-Jerusalem as deel van onafhanklike Palestina te erken, natuurlik gegrond op die grense van voor 1967. Die Algemene Vergadering word deesdae deur Arabiese en Moslem-meerderhede en hul simpatiseerders oorheers, maar ’n stem in die AV dra geen wetlike gewig tensy dit deur die Veiligheidsraad bekragtig word nie. Alhoewel Obama aangedui het dat sy administrasie hierdie besluit sal veto, hoop hy dat dit nie dié punt sal bereik nie omdat hy die Palestyne ’n staat beloof het en hy die Moslem-wêreld verseker het dat hy dit sou kon bewerkstellig. Hulle het hom geglo en gebruik nou openlik sy woorde as wapens teen hom.
Israel sal in groot gevaar wees indien die VN aan die Palestynse eise toegee. Israel sal dan op een belangrike plek slegs nege myl breed wees. Dit sal inhou dat terroriste Tel-Aviv van die heuwels van die Wesbank kan sien. Vuurpyle en missiele kan dan baie maklik op Israel afgevuur word. Israel sal verder ook die reg verloor om Samaria of Judea (Wesbank) of Oos-Jerusalem te betree om Joodse setlaars of toeriste, of enige ander toeriste by te staan, of om heilige plekke te besoek.
Hulle sal nie langer meer dié gebiede of Gaza kan betree om missiellanseerbasisse wat deur die Palestyne beman word, te vernietig nie. Dit sal dan as inval van soewereine gebied beskou word en die Palestynse bondgenote rede gee om hulle tot hulp te kom. Lindsey het ook uitgewys dat Abba Eban eens na hierdie spesifieke onverdedigbare grense as ‘Auschwitz-grense’ verwys het omdat dit so ’n groot gevaar vir Israel inhou.
Selfs Turkye, wat eens ’n vriend van Israel was, het ook teen hom gedraai. Israel se ambassadeur is uit Turkye verban en sy eie ambassadeur uit Tel Aviv teruggeroep. Turkye het ook gedreig om Turkse oorlogskepe te stuur om Israel se vlootteenwoordigheid buite die 12-myl-gebiedswaters uit te daag. Sy eerste minister, Erdogan, se uiteindelike doelwit is om Turkye te herstel tot sy status van voor die Eerste Wêreldoorlog, nl. as leier van die Islamitiese wêreld en die dominante mag in die Midde-Ooste.
Hy sien homself ook as die opkomende magspersoon van die streek – om hierdie rede is hy stadig maar seker besig om Turkye se sekulêre regering af te takel en Turkye weer as Islamitiese staat te vestig. Turkye is ook in toenemende mate besig om van die Weste te onttrek. Gesien in die lig van hierdie wêreld¬omstandighede, is die profesieë van die ou profete nader aan vervulling as wat die Weste wil toegee. +