Uitdagings Van Ledigheid En Plesier

Soos baie ander jong paartjies het ek en my vrou, Linda, gedurende die eerste paar jaar van ons huwelik op ’n baie beskeie inkomste oorleef. Dit was onvermydelik dat ons van een salaristjek na die volgende geleef het. Die eerste twee jaar was veral moeilik. Ons was arm, maar gelukkig. Ons was aktief betrokke by ons kerk, ons woonstelletjie was skoon en netjies en die belangrikste van alles – ons het mekaar gehad. ’n Paar jaar gelede het ons finansiële swaarkry egter tot ’n einde gekom.

’n Seën of ’n vloek?
Ek het die onderwys verlaat en ’n beroep in die sakewêreld begin volg. In plaas van R120 000 per jaar, het ek nou R240 000 per jaar verdien – met ’n maatskappymotor! Terselfdertyd het my vrou gegradueer en voltyds begin werk. Binne die bestek van ’n kort tydjie het die Pearson-gesin se inkomste met 150% gegroei.

Om in ‘yuppie’-hemel te leef
Net soos dit dikwels gebeur met individue en gesinne wat in die valstrik van materia-lisme trap, het daar saam met die ekstra inkomste ’n innerlike dringendheid ontwikkel om die geld te spandeer. Ek het myself ‘bederf’ met ’n splinternuwe motorkar. Die vermoë om dit te kon koop, het kragtige gevoelens van eiewaarde en bewustheid van stygende status in my ontketen.
Ek het die motor elke dag gewas en een keer ’n week gepolitoer. Wanneer ek agter die stuur is, het ek gevoel hoe ek ons vroeëre ‘raapskraap-lewe’ al verder agterlaat.
Ek was in ‘yuppie’-hemel, maar sonder dat ek dit besef het, was my geestelike lewe besig om te sink. My toewyding aan Christus – my brandende geesdrif om Sy getroue dissipel te wees, het afgekoel.
Ek het steeds dieselfde leerstellings geglo, maar my daaglikse lewe het ’n ander leerstelling weerspieël – ’n leerstelling van welvaart, eiegeregtigheid en materialisme. Die dinge van hierdie wêreld het belangriker geword as die dinge van God. Die tevredenheid van vroeër is deur ’n voortdurende begeerte na meer en beter vervang. Ek het ’n swak Christelike lewe geleef en my dieper en dieper in die groef van begeerte en meer besittings ingegrawe.

Nederige berou
Genadig is ek deur die werkende krag van die Heilige Gees tot nederigheid gebring en wesenlik uitgedaag toe ek ’n paar maande aan ’n mannegroep behoort het en uit hulle voorbeeld geleer het hoe om ’n godvrugtige, voorspoedige lewe te leef – en nie deur besittings beheer word nie. Slegs ’n paar jaar te vore, het ek gevoel ek weet alles, maar nou was ek berouvol oor waar ek my bevind het.

Jou geld of jou lewe
Een van die wanopvattings wat dikwels oor geld en besittings uitgespreek word, is dat dit boos is en verwerp en verag moet word. As God jou met ’n groot aandeel in hierdie wêreld se goedere geseën het, beteken dit nie noodwendig dat jy ’n slagoffer van materialisme is nie. Wanneer jy jou rykdom en besittings belangriker as die dinge van God ag, word die perke egter oorskry.
“Niemand kan vir twee base tegelyk werk nie. Hy sal óf die een minder ag en die ander een hoër, óf vir die een meer oorhê en en die ander een afskeep. Julle kan nie God én Mammon dien nie.” Matt 6:24. Volgens Jesus sal een van die twee dus aan die kortste ent trek. Jy gaan óf jou toewyding aan God inboet deur aan jou begeerte vir die mooi besittings voorrang te gee, óf jy sal jou toewyding aan materialisme afskaal deur God met jou hele hart te volg – en dit behels opoffering, om eenvoudig te lewe, om te gee en om te dien.

Waar jou skat is…
Hoeveel van ons het snags al wakker gelê en planne beraam hoe om daardie nuwe stel gholfstokke of daardie nuwe Lexus te bekom. Hoeveel van ons het al gesê: “Die lewe sou volmaak wees as ek net …gehad het.”
Hoeveel van ons het ons al bevind waar ons ’n fyn etiese balans probeer handhaaf, reikend na iets wat buite ons bereik sal bly, tensy ons daardie grens oortree? Vir die Christen in die besigheidswêreld is materialisme ’n subtiele gevaar. Materialisme is nie so voor die hand liggend gevaarlik soos om te steel of om rond te slaap nie, maar dit is geensins minder dodelik vir jou emosionele en geestelike welsyn nie.

Rentmeesterskap of eienaarskap
Dit maak nie saak hoe min of hoe baie jy besit nie, God besit alles. Om te verhoed dat materialisme wortelskiet, moet jy besef dat jy ’n rentmeester van God se eiendom is.
As jy probeer om die waarde van jou lewe te bepaal volgens wat jy besit, het jy reeds misluk, omdat die hele idee van eie-naarskap op ’n fondasie van sand gebou is. Jy besit nie werklik enigiets nie. Alles wat jy besit, behoort aan God.
Wanneer ons vasklou aan ’n ingesteldheid van eienaarskap en eiegeregtigheid, beïnvloed dit ons perspektief oor ‘teruggee’ aan God. Soms dink Christene omdat God die eerste 10% besit (tiende), die ander 90% aan hulle behoort. Die doel van die tiende is nie om ’n winsdelingskema met God te deel nie.
God stel daarin belang hoe jy alles bestuur wat Hy jou skenk. Ons kan hierdie mynveld van materialisme vermy as ons onsself as rentmeesters beskou van alles wat ons besit, in plaas van om eienaars daarvan te wees. “Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en dié wat daar woon, alles behoort aan die Here.” Ps 24:1.

Moenie bo jou vermoëns leef nie
Om op krediet te leef en dan nóg geld te leen om meer besittings aan te skaf, is die verskriklike valstrik van materialisme.
Toe kredietkaartmaatskappye besef dat mense op materiële vlak met mekaar meeding en tot sukses gemotiveer word deur die jaloesie van hulle bure, het sommige van hierdie maatskappye advertensies bedink wat hierdie drang uitbuit en aanmoedig.
As Christene moet ons ons prioriteite in plek stel en skatte in die Hemel opgaar en nie op aarde nie. God waarsku teen skuld; let wel, ek sê nie God verbied dit nie, maar skuld sal jou aan ander gebonde hou. Jy sal nie vry wees om die wil van God te doen nie.

Beskikbaarheid versus onbeskikbaarheid
Mense wat finansieel oorbelas is en ten opsigte van hulle be-roep en vryetydsbesteding oorlaai is, sal hulleself nie sommer beskikbaar stel vir diens aan God nie. Hoe sou jy Jesus se woord in Lukas 14:16-4 interpreteer as jy rentmeesterskap, tevredenheid, beskikbaarheid, eienaarskap en krediet in gedagte hou?
Die uitgenooide gaste wat in die gelykenis genoem word, was meer in ander belange geïnteresseerd as om die fees by te woon. Deur hulle toegewyde verbintenis met hulle eie agendas het hulle hulleself onbeskikbaar vir die fees gestel. Stel teenoor hierdie onbeskikbaarheid God se uitdaging in 2 Kronieke 16:9: “Die Here het Sy oë oral op die aarde sodat Hy dié kan help wat met hulle hele hart op Hom vertrou.” As ons harte verteer word deur materialisme of om ’n groter bankbalans te bekom, kan God ons nie vir Sy doel gebruik en versterk nie.
Deur Sy genade skenk God jou soveel dinge in hierdie lewe en Hy verwag van jou om daarna om te sien sonder om daaraan verknog te raak. In die woorde van Joe Stowell, “The real point of materialism is not how much we have, but what has us.”

JAMES M. PEARSON is die outeur van die boek, ‘Minefields in the Marketplace’.


Gevare Van Die Sosiale-Media-Kultuur

n Paar jaar gelede het ons by my man se familie gaan kuier en hy het die band met sy jonger broer versterk deur saam videospeletjies te speel, wat hulle ure lank gedoen het. Daarna het hulle vir aandete kom aansit. Ek en die kinders was bly om Greg weer terug te hê uit die speletjiebeswyming waarin hy was, maar ook dat hy spesiale tyd saam met sy broer kon deurbring.
Ná aandete het Greg aangekondig: “Ons gaan net gou die speletjie klaarmaak. Ons staan op die punt om die wêreld te verower.” My sinisme het die oorhand gekry; terwyl hy by die trappe afstap, het ek agter hom aangeroep: “Moenie vergeet dat wanneer jy die hele dag lank voor ’n televisieskerm sit, jy steeds niks gedoen om die wêreld te verower nie. Jy mag voel dat jy die wêreld verower het, maar jy het eintlik niks vír die wêreld gedoen nie.”

Lewe in ’n vals wêreld
My man het gelag, wetend dat ek ’n grap gemaak het, maar ook dat daar tog waarheid in my opmerking steek. Hierdie videospeletjie-, sosiale-media-verslaafde-kultuur is tevrede met namaaksels sonder dat hulle selfs daarvan bewus is. Seuns sit tuis voor hul rekenaarskerm en voel asof hulle oorwinnaars, beskermers, kampioene, vegters, beroemde sportmanne en selfs musikante is sonder om eens ’n druppeltjie te sweet of om aan ’n ware rugbybal of musiekinstrument te raak.
Mans sit voor die rekenaarskerm terwyl vroue met wie hulle nog nooit gepraat, uitgegaan het of mee getroud is nie, hulle seksueel prikkel. Meisies sit voor skerms waar hulle boodskappe en twiets skryf, of foto’s van hulleself oplaai vir sogenaamde vriende wat hulle nog nooit in lewende lywe ontmoet het nie.

Word ons kultuur ’n nabootsing van die werklikheid?
Om die wêreld te verower beteken dat jy van die rusbank af opstaan, by die deur uitloop, die son op jou gesig voel terwyl jy letterlik iets doen om die wêreld te verower. Jy kan ook nie die wêreld verower sonder om met ander mense in die wêreld in kontak te kom en betrokke te raak nie.
Om ’n vrou naak te sien, behoort te vereis dat jy haar in lewende lywe ontmoet het, dat jy haar leer ken, haar uitneem, ’n roomys vir haar koop, haar familie ontmoet, opofferings vir haar maak, jouself kwesbaar maak vir haar, haar vra om met jou te trou en om in die huwelik te tree. Julle gedeelde naaktheid behoort sonder skaamte, geheimhouding of bedrog te wees omdat jy jouself tot hierdie vrou, en haar alleen, verbind het om haar ten volle getrou lief te hê.

Ware vriendskap
Eweneens behoort om vriende te hê ’n werklike ontmoeting van aangesig tot aangesig in te sluit, of ten minste ’n stem-tot-stem-gesprek wat meer inspanning verg as om slegs 140 letters te tik of ’n kort boodskappie te stuur. Vriendskap moet die toets van die tyd kan deurstaan wat betroubaarheid en eerlikheid vereis.
Vriendskap vereis die toewyding om verontrief te word: soos wanneer ’n vriend in die middel van die nag die behoefte het om met jou te praat en jou uit die slaap waarna jy smag, wakker maak en jy die oproep steeds neem; of wanneer ’n vriend iets verkeerds doen en jy ’n ongemaklike waarheid aan hom/haar moet tuisbring, in die hoop dat dit in die regte lig aanvaar sal word en die vriendskap sal versterk. Vriendskap is nie kort, niksseggende sinnetjies en om net te sê wat iemand wil hoor nie. Vriendskap behels intimiteit.
Ons hartsbegeerte is om met ander te kommunikeer en in verbintenis te wees – maar hoe meer ‘vooruitgang’ ons maak, hoe minder ken ons mekaar.

Vals verhoudings, vals gevoelens
Die jeug wat op hierdie manier grootword, is mislei. Hulle ervaar nie ware verhoudings en ware emosies nie. Ek sien deurentyd die uitwerking van hierdie gebrokenheid wanneer ek met hulle praat.
Die beste plek om verandering teweeg te bring, is in jou eie huis. ’n Sesjarige maatjie van my seun het my onlangs aan die mou gepluk en gevra: “ Tannie, het Michael ’n ADSL of ’n Wii? Watter rekenaarspeletjies het hy? Brady weet nie watter speletjies julle in julle huis het nie.”
Hierdie oulike seuntjie het dronkgeslaan na my opgekyk en gewonder hoekom my seuntjie nie weet wat die name van sy rekenaarspeletjies is nie.
“Ons het ’n Wii,” het ek geantwoord, “maar ons speel rekenaarspeletjies net as ’n gesin saam, net soos ons bordspeletjies speel, en die enigste een wat ons tans het, is ’n sportspeletjie en ’n avontuurspeletjie.” Toe kyk hierdie seuntjie my nog meer verbysterd aan en sê: “Ek het die hele naweek lank op my eie rekenaarspeletjies in my kamer gespeel.”

Kinders bestee te veel tyd alleen
Is ek besorgd oor daardie kind, wat op sesjarige ouderdom alleen in sy kamer voor ’n skerm sit en ’n speletjie speel wat nie die werklikheid is nie? Nie noodwendig nie. Ek bedoel, die meeste kinderspel behels nie die werklikheid nie. Wat my wel bekommer is die tiener of die volwassene waarin hy kan ontaard as hy toegelaat word om tydens sy ontwikkelingsjare maar tevrede te wees met die namaaksel. Ek is bekommerd daaroor dat hy leer dat dit aanvaarbaar is om geïsoleerd van jou gesin, in jou eie kamer voor ’n rekenaarskerm te sit, waar niemand kan sien wat aangaan nie. Ek is bekommerd dat hy soveel bevrediging uit die emosies sal put wat hy ervaar wanneer hy hierdie speletjies speel, dat hy nie die nodige energie sal aanwend om ware ontmoetings en verhoudings te bou nie.
Ek is bekommerd (gegewe dat die gemiddelde ouderdom wanneer kinders vir die eerste keer pornografie sien, ongeveer 8-9 jaar oud is) dat hy eendag hierdie gedrag, om opwinding voor ’n rekenaarskerm op te soek, sal verplaas na die kyk van pornografie op daardie selfde skerm – in die geheimhouding en privaatheid van sy eie slaapkamer terwyl sy ouers aanneem dat hy maar net rekenaarspeletjies speel.

Bestee tyd saam
Daar is ’n paar dinge wat ons kan doen om ons kinders te help om volwassenes te word wat die ware Jakob wil ervaar en wat ware verhou-dings bou. Ons speel selde rekenaarspeletjies in ons huis. Wanneer ons dit egter wel doen, speel ons as ’n gesin saam.
Ons speel, praat, bemoedig, kompe-teer, leer goeie sportmanskap en groei in verhoudings terwyl ons rekenaarspeletjies speel, net soos wanneer ons bordspeletjies speel. Ons het een televisiestel waarna ons almal saam kyk.

Bestee tyd saam as ’n gesin
Ons het nie draagbare toestelle wat die kinders na hulle kamers mag neem en hulleself mee kan isoleer nie. Soms, as ’n spesiale vergunning, laat ek die kinders toe om ’n speletjie te speel of iets op die IPad te kyk terwyl ek in dieselfde vertrek doenig is.
Ons nooi dikwels ons kinders se vriende oor, om hulle ruim geleentheid te gun om te speel en met ander in ’n ware verhouding te kommunikeer; waar hulle moet leer hoe om met ander oor die weg te kom en waar hulle die voordeel van verbeelding en kreatiwiteit kan geniet.
Ek glo nie dat die ouer se rol is om gedurig hulle kinders te probeer vermaak en te verseker dat die kinders se dag volgepak is sodat hulle nie verveeld raak nie. Ek wil hê dat my kinders verveeld wees – want dit is wanneer hulle hulle eie tyd moet verwyl. Waarmee hulle vorendag kom om te doen, is beter as enige rolprent of rekenaarspeletjie.
Hulle word skeppers van kreatiewe en verbeeldingryke kunswerke, musiek en spel, in plaas van blote verbruikers van iets wat iemand anders uitgedink het in ’n rekenaarspeletjie of rolprent.

Kom in verbinding met die skoonheid van die lewe
Eenvoudig gestel, ons maak ’n doelbewuste keuse om toestelle af te skakel sodat ons met die werklikheid, liefde en mense in verbinding kan wees. Die opoffering is uitdagend wanneer ’n mens in hierdie tegnologiese ‘vooruitstrewende’ tye leef.
Ja, dit is vir ons die moeite werd, met die wete dat wat ons poog om te vermag, ons kinders sal help om ware verhoudinge met mense te vorm, dat hulle die lewe voluit sal leef deur werklik aan sport deel te neem en musiek te maak – en self die wonder van hierdie wêreld ontdek.


Gesond In Liggaam En Gees

Het jy geweet dat 37% van die wêreld se bevolking oorgewig is1, met twee derdes Suid-Afrikaanse vroue en ’n kwart van ons land se kinders wat tot hierdie statistiek bydra?
Die World Heart Federation het in April verlede jaar daarop gewys dat Suid-Afrikaners se veranderende dieet, wat meer suiker, vet en sout insluit met al hoe minder vrugte en groente, tot ’n toename in kardiovaskulêre siektes lei2. Ons land het ook die hoogste styging ter wêreld van mense bo 50 wat aan hoë bloeddruk ly, sê Jessica Bacon van die South African Heart and Stroke Foundation.

’n Saak van die hart
Teen dié tyd wil jy seker omblaai na die volgende artikel, want soortgelyke inligting oor dieetverwante siektes word voortdurend in ons kele afgedruk.
En tog word ons vetter en bly die statistiek styg. ’n Tekort aan inligting is egter nie die oorsaak nie. Dit is inderdaad ’n saak van die ‘hart’.

Tempel van die Gees
As Christene weet ons dat ons liggaam die tempel van die Heilige Gees is: “Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig…” 1 Kor 3:16.
Ons het dus die verantwoordelikheid om na hierdie ‘tempel’ om te sien.

Die Gees is gewillig, maar…
Myns insiens behels dit dat ons sorg dat ons emosioneel, fisiek, geestelik en in ons denke so gesond moontlik is. En dikwels behels dít daardie heel laaste vruggie van die Gees – selfbeheersing: “Die vrug van die Gees is…selfbeheersing.” Gal 5:22.
Dit verg die selfbeheersing om emosionele kwessies te hanteer en nie bloot onder die mat in te vee nie, om ons geestelike mens te voed deur vroeg op te staan en Bybelstudie te hou, om te beheer waarna ons kyk en luister, en waarmee ons ons gedagtes vul. Dit verg die dissipline om te oefen en reg te eet. Tog is dit dikwels ’n geval van die gees wat gewillig is, maar die vlees is swak.

Leef as verloste mense
Skep moed, daar is hoop vir dié van ons wat met slegte gewoontes worstel! “Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om Sy wil uit te voer.” Fil 2:13. Ons het ’n helper, die Heilige Gees, wat ons hierin bystaan en help om nie volgens die vlees nie, maar die Gees, as verloste mense, te leef – in alle areas van ons lewe.

Nuwe gewoonte binne 21 dae?
Terwyl ons nog aan die begin van ’n nuwe jaar staan, is dit ’n geleë tyd om nuwe gewoontes vas te lê wat so ’n gesonde leefstyl tot gevolg sal hê. Gewoontes word gevorm deur ’n sekere handeling / gedrag herhaaldelik te doen.
Daar word gesê dat ’n gewoonte oor die verloop van 21 dae vasgelê kan word. Dit is ongelukkig nie heeltemal die waarheid nie en het ontstaan uit die werk van dr. Maxwell Maltz (’n plastiese chirurg) wat opgemerk het dat dit sy pasiënte gemiddeld ten minste 21 dae lank neem om aan hulle nuwe gelaatstrekke gewoond te raak. Sy waarnemings is egter nie noodwendig op gewoontevorming van toe passing nie.

Volgehoue toewyding
Hoe lank neem dit dan werklik om ’n gewoonte te vorm? Volgens navorsing van Phillippa Lally, ’n navorser in gesondheidsielkunde aan University College London, het dit gemiddeld meer as twee maande (66 dae) lank geduur voordat nuwe gedrag ’n gewoonte geword het.3 Die feit bly egter staan, goeie gewoontes vereis volgehoue toewyding.

Vorm gesonde gewoontes
Christelike Uitgewers Maatskappy, wat tradisioneel boeke met Christelike inhoud uitgee, het met die toenemende bewustheid van die noodsaaklikheid vir ’n gesonde leefstyl en dieet, besluit om in samewerking met bekende persoonlikheid, Michael Mol, en John Berry, van Kauai, ’n kookboek, ‘Jou beste lewe’, uit te gee wat ons as Christene kan help om goeie gewoontes aan te kweek en gesonde maaltydkeuses te maak.
Michael Mol dra verskillende hoede van verskillende vorms en groottes. Hy is ’n mediese dokter, ’n uitvoerende televisievervaardiger, aanbieder, internasionale spreker, besigheidskonsultant en maatskappydirekteur, maar die belangrikste posisie wat hy beklee, is dié van eggenoot en pa van drie.

Onlesbare dors na adrenalien
Vyftien jaar gelede het hierdie energieke traumadokter sy charisma van die ongevalle-teater na die televisieskerm oorgedra waar hy langer as ’n dekade lank Top Billing se anker-aanbieder was.
Hierna het hy sy passie vir die mediese wetenskap en die media gekombineer in ’n nuwe televisiereeks, Hello Doctor. Afgesien van al die hoede wat Michael dra, ly hy ook aan ’n ongeneesbare verslawing…’n onlesbare dors na adrenalien!
Van valskermspring uit ’n lugballon, om in Pamplona saam met die bulle te hardloop, tot om die onstuimige witwaters van die Zambezi op ’n lyfplank aan te durf, is daar niks waarvoor hy al ooit teruggedeins het nie.

Evalueer getuienis
Michael het die volgende te sê oor kos en gesond eet: “My filosofie betreffende kos kan in een sin opgesom word: ‘Jy is wat jy eet; vermy dus vark! Ek is nie ’n sjef nie, ek het geen formele dieetkunde-opleiding nie en wat ons op universiteit omtrent voeding geleer het, kan op ’n ‘post-it’-papiertjie opgesom word. Wat my mediese agtergrond my wel geleer het, is om die getuienis te evalueer en nie alle uitsprake blindelings te aanvaar nie.

Jy is wat jy eet
“Daar is ’n klomp kwaksalwery en hoorsê betreffende gesond eet en as ek die lesers enige raad sou gee, sal dit wees om die bewyse te beoordeel, opinies te bevraagteken en te toets wat te goed lyk om waar te wees.
Daar is ’n regte manier van eet en elkeen van ons moet ons dit ten doel stel om uit te vind wat dit is omdat ons regtig ís wat ons eet. Daar is min dinge wat so ’n groot uitwerking op jou gesondheid het as dít wat jy elke dag in jou mond sit.”

Gesonde eetgewoontes oorkom Epstein-Bar-virus
John Berry is een van die stigterslede van Kauai en het ’n kookkunsdiploma van die Santa Barbara City College in Kalifornië. Voor John se betrokkenheid by Kauai het hy ’n dekade lank as ’n sjef gewerk in ’n aantal restaurante en hotelle dwarsoor Kalifornië, die Amerikaanse Maagde-eilande en Hawaii.
John het deur gesonde eetgewoontes herstel van die Epstein-Barr-virus (chroniesemoegheidsindroom). Hy is ’n lewende voorbeeld van die voordele van voedsame kos en sap.

Maklike maaltye vir ’n besige leefstyl
Sy kosfilosie? “Vandag, meer as ooit, is die versoeking groot om ons gesondheid ter wille van gerief in te boet. Ons lewe almal teen ’n vinnige tempo en wanneer dit by eet kom, is geprosesseerde geriefskos ’n lokval. Daar is ’n desperate behoefte aan leiding oor wat ons moet eet en hoe ons ons lewens moet lei.
Hierdie boek maak voorsiening vir ’n verskeidenheid liggaamstipes en diëte. Daar is resepte wat paleo-vriendelik, glutenvry en vegetaries is, laekoolhidrate-hoëvet-, supernutriënt- en laevet-resepte. Dit is nie ’n een-grootte-pas-almal-dieet wat ons voorskryf nie, maar ’n kreatiewe benadering tot kos wat hoog is in voedingswaarde vir ’n besige leefstyl.

Geniet maaltye saam
“Almal se voedingsbehoeftes verskil, maar daar is iets wat ons almal gemeen het – die behoefte om ons kos saam met die mense vir wie ons lief is te geniet. Tydens maaltye geniet ons nie net die smake nie, maar skep ons ook saam herinneringe.
Om maaltye saam te geniet is kernbelang-rik vir ons welstand, maar ons moderne kultuur bedreig hierdie gewoonte. Baie gesinne eet apart weens oorwerkte ouers, kinders wat te veel buitemuurse aktiwiteite het of die afleiding van televisie en selfone.

Sit saam aan
“ ’n Onlangse studie oor tienergesondheid, het bevind dat tieners uit huishoudings wat gereeld saam eet, minder geneig is tot geweld, selfmoord, verslawing en vroeë seksuele aktiwiteit.
Iets so eenvoudig soos om saam by ’n tafel aan te sit kan ’n groter uitwerking hê as wat jy ooit sou kon droom! Die geleentheid om ons dag met mekaar te deel, versterk die bande wat ons saamsmee. Goeie geselskap en ’n smaaklike, voedsame maaltyd is beslis kos vir die siel. Geniet dit!”

Eer God met jou liggaam
Ons het elkeen ons toegekende aantal dae op hierdie aarde, waartydens ons die mense om ons kan liefhê en ’n lewe met ewigheidswaarde kan leef. ‘n Gesonde liggaam beteken dat jy dit makliker sal kan doen, sonder gesondheids-kwale. Waarom maak jy dit nie jou doelwit om hierdie maand op jou gesondheid te fokus en God in jou geestelike lewe, maar ook in jou liggaam te eer nie? Begin saam met ’n groep vriende stap of oefen, of ’n gesonde dieet te volg – dit kan sommer ook ’n manier wees om na ander uit te reik.

Wees alles vir almal
Selfs kerke kan ’n gesonde leefstylprogram loods as ’n manier om in die gemeenskap uit te reik deur strekklasse, oefenklasse of stapgroepe te fasiliteer. Paulus het ons aangemoedig om “vir almal alles te word” sodat hulle gered kan word 1 Kor 9:22. Deur die gesondheidsbehoefte van die gemeenskap om ons aan te spreek, kan ons hulle ook die ewige welsyn van die Ewige lewe bied.


Bemoediging In n Gevalle W�reld

Die werklikheid is dat daar in hierdie wêreld baie dinge teen ons is. Christene word in Pakistan deur oproerige skares doodgeslaan. Ons lees van gelowiges wat geskiet word en daar is berigte van onthoofdings deur terroristegroepe van die Islamitiese Republiek. Selfs in ‘the Land of the Free’ (Amerika) word wette deurgevoer wat in wese anti-Christen is. Die burgemeester van Houston, Texas, het ’n groep Christen-pastore gedagvaar om hulle preke aan die stadsowerhede voor te lê sodat die inhoud nagegaan kan word. Sy is aktief besig om ’n gay-regte-agenda te bevorder.

Godsdiensvooroordeel
In Engeland het die BBC toegegee dat hulle die Christelike geloof anders behandel as hoe hulle ander gelowe sou benader. In ’n blog, ‘biased BBC’, is daar die volgende aanhaling:‘Die hoof van die BBC, Mark Thompson, het erken dat die uitsaaier die profeet Mohammed nooit sal bespot soos dit Jesus bespot nie. Hy het hierdie verbasende erkenning van gods-diensvooroordeel geregverdig deur te suggereer dat om Mohammed te bespot dieselfde ‘emosionele krag as groteske kinderpornografie’ mag inhou. Maar om Jesus te bespot is geoorloof, sê hy, omdat die Christendom breë skouers het en minder met etnisiteit verbind word.’

Bemoedigende woorde
Jesus Christus het Sy dissipels met hierdie woorde bemoedig: “In hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin.” Johannes 16:33. Die Apostel Paulus herinner gelowiges in Rome, waar dit net so gevaarlik en moeilik was om ’n Christen te wees soos vir baie Christene deesdae, dat God vir hulle is. Die feit dat Hy vír hulle is, kan gesien word in ’n paar groot en objektiewe waarhede waaraan gelowiges moet vashou en waarvolgens hulle hulle le-wens kan oriënteer.

God se beloftes is onveranderlik
Ek woon in Somerset-Wes in die Helderbergkom. Die dorp word aan die een kant deur Valsbaai begrens en manjifieke berge wat aan die anderkant uittroon. Wanneer die Kaapse winter posvat, is daar dae wanneer ons die berge nie kan sien nie. Hulle is toe onder die wolke. Maar ons almal weet dat hulle nie weg is nie. Wanneer die wolke lig, is hulle daar, so mooi soos altyd.
Wanneer die donderwolke van die realiteite, teenkanting, vervolging en dood-gewone wreedheid van die lewe dreig om die gelowige te ontmoedig, moet ons onthou dat die waarheid van God se beloftes nie verander het nie. Hulle is steeds daar, onveran-derlik, selfs wanneer die storm woed.
Romeine 8 herinner ons aan ’n aantal van hierdie onveranderlike waarhede:

Daar is die wonder van ons Verlossing
Romeine 8:1: “Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie.” In ’n tipiese Bybelse onderbeklemtoning word ’n diepgaande waarheid gevier. ’n Entjie verder in die teks gaan Paulus voort deur te sê, om sondaars soos ons te red, het God “Sy eie Seun nie gespaar nie.” Romeine 8:32a.
Verlossing is nie ’n onbenullige gebeurtenissie nie, maar ’n ongelooflik liefdevolle onderneming deur die God van die heelal. Hy gryp by die mens se verlorenheid in en Hy hou niks terug nie, nie eers Sy Seun nie.
As God nie vir ons was nie, sou ons steeds in sonde vasgevang wees, steeds onder Sy gramskap, steeds sonder hoop. Maar, in die volheid van ons Vader se wil en tydsbereke-ning het Jesus in ons plek gesterf en soos die gesangeskrywer dit stel: “ ‘God looks at Him and pardons me.’ ”
In ’n wêreld wat toenemend teen ons is, herinner die wonder van ons verlossing ons daaraan dat God vir ons is.

Daar is die belofte van ons behoud
Miljoene van God se kinders lewe in ondraaglike situasies. Hulle besit niks, het alles verloor en het geen vooruitsig dat dinge sal verbeter nie.
Wanneer ek die beelde op die televisie sien van daardie reusagtige vlugtelingskampe waar mense doodeenvoudig probeer om elke dag te oorleef, is ek dankbaar vir alles wat ek het.
Tog spreek God se Woord tot selfs daardie gelowiges wat hulle in sulke uiterste situasies bevind. Die belofte is dat niks ons van Sy liefde kan skei nie. Hy sal ons behou en Hy gee ons ’n hoop en ’n toekoms. Gelowiges in moeilike omstandighede getuig deur die eeue heen van die wonderwerkende voorsiening van God.

Meer as oorwinnaars
In Romeine 8 raak Paulus al die hoofpunte aan
• Daar is diegene wat beskuldigings en aanklagtes teen God se kinders sal bring. Tog herinner hy ons daaraan dat dit God is wat regverdig maak (v 33)
• Daar sal diegene wees wat oordeel en veroordeel. Aan die regterhand van die Vader is Jesus wat vir ons intree (v 34)
• Wat van teenspoed en moeilikhede? Jy kan verseker weet dat dit sal kom, maar die belofte is dat ons meer as oorwinnaars is (v 36-37)
• Geïnspireerd vra Paulus, wat van gevalle engele en demone en magte en owerhede? Wat van die dood self? Is daar enigiets in die skepping wat ons van God se liefde kan skei?

Kyk na Sy verstommende antwoord:
Romeine 8:38-39: “Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.”
God is vir ons en Hy sal ons nie verlaat nie, selfs wanneer ons die lewe se pynlike raaisels in die gesig staar en die ergste van menslike boosheid verduur. Hy is met sy kinders en niks kan ons van Sy liefde skei nie.

Daar is die versekering dat Hy vir ons intree
Romeine 8:34: “Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree.”
Wanneer gevra word: “Wie sal ons veroordeel?” is die antwoord: “Baie”. Op ’n persoonlike vlak moet ons erken dat daar in ons almal se lewens nie ’n tekort aan bewyse is om ons voor ’n heilige God skuldig te bevind nie. Die vyand is daarop uit om ons te veroordeel.
Die wêreld veroordeel ons dikwels. Deur die eeue heen het Christene oordeel en veroordeling verduur. In plekke van onderdrukking en vervolging word onskuldige mense dikwels vir geen ander rede veroordeel as dat hulle volgelinge van Christus is nie. Op daardie plek van outoriteit, daar waar dit saak maak; waar die finale oordeel is en gemaak sal word, dáár sit Jesus ons Verlosser en Hy doen voorspraak namens ons. Selfs as die hele wêreld dus teen ons is, is ons verseker dat God vir ons is en op die lange duur, is dit wat saak maak.
Ons het ’n baie beperkte perspektief en verstaan maar min van die werklikhede wat ons omring, maar die Here van here sien alles en Hy doen vir ons voorspraak. Hy doen dit omdat Hy vir ons is, en nie teen ons nie.

Daar is die werklikheid van ons verheerliking
Romeine 8:16-18: “Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is; en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie.”
Die vroeë gelowiges het mekaar met hierdie waarheid deur hulle beproewinge en teen-spoed bemoedig – “Hy kom binnekort.”
Die Apostel Paulus parafraseer die profeet Jesaja wanneer hy die Korintiërs met hierdie woorde bemoedig: “Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir dié wat Hom liefhet.” 1 Kor 2:9.
Moeilikhede, teenspoed, vervolging, siekte en selfs die dood is nooit die laaste woord nie. Jesus het ’n plek vir ons voorberei en die Skrif se belofte is dat ons nie eens kan begin om ons die wonder en heerlikheid daarvan voor te stel nie. Geen teenkanting en vervolging, bespotting en verwerping kan hierdie werklikheid verander nie. Ons sal in Sy teenwoordigheid wees, die wonder van Sy heerlikheid sien, Sy kosbare stem hoor sê: “Mooi so, goeie en getroue dienskneg…gaan in in die vreugde van jou Heer.”
Hierdie wonderlike waarhede is die gelowige se anker en gee hom hoop binne ’n wêreld wat geheel en al onverskillig teenoor God staan.
“God is vir ons wie kan teen ons wees?” Wat Paulus wesenlik sê, is dat as God vir ons is, ons dit in gedagte moet hou wanneer ons na die res kyk. ’n Vriend het my onlangs van die wiskundige vergelyking vertel – ‘neig na nul’. Dit beteken dat iets gewigtig mag lyk, maar wanneer dit met ander groter werklikhede vergelyk word, ‘neig dit na nul’. Dit is wat die Apostel sê. Daar is situasies en werklikhede wat te kragtig en gewigtig in die oomblik en tydens die moeilike seisoen mag lyk, maar wanneer dit in die perspektief van die Ewigheid gestel word, ‘neig dit na nul’.
Dit is nie om die werklikhede van mense se lewens gering te ag, of om die lyding van miljoene Christene ligtelik af te maak nie. Maar dit herinner ons daaraan dat God vir ons is. Dít is ons langtermyn hoop.