Seën Jou Vyande

Een aand het ‘n spoorwegsendeling buite ‘n kroeg naby ‘n groot stadstasie gepreek. ‘n Groep dronk mans het hom gespot en hom gevloek. Toe die trein fluit om te vertrek, het hy by die venster uitgeleun om nog ‘n paar finale woorde te sê.

Een van die mans, sy gesig skoon vertrek van woede, het tot feitlik by die sen¬deling geloop en toe in sy gesig gespoeg. ‘n Doodse stilte het op die groepie neergedaal. Die trein het begin beweeg. Terwyl die sendeling die spoeg met sy sakdoek afgevee het, het hy geglimlag, sy hand na die man uitgesteek en baie duidelik, maar vriendelik, gesê: “Die Here seën jou, broer!”

VERBAAS OOR OPTREDE
Die toeskouers was verstom. Stadig het die trein by die stasie uitgetrek… en die omstanders het van verba¬sing bly staan. Omtrent middernag het die trein by nog ‘n groot stadstasie gestop. Die sen¬deling het wakker geword van iemand wat baie hard na hom geroep het. Alleen op die platvorm was die man wat vroeër in die sendeling se gesig gespoeg het. Nog steeds in sy nagklere, het die sendeling afgeklim en by hom gaan staan.

DRINGENDE VERSOEK
“Ek het die sneltrein gevat om jou in te haal,” het die man gesê. “Toe jy jou hand uitgesteek het en my geseën het, was dit asof daar ‘n elektriese stroom van jou na my gevloei het. Ek wil jou Jesus leer ken.” Jesus het gesê: “Maar as julle gewillig is om te luister, sê Ek julle moet julle vyande liefhê. Doen goed aan die wat julle haat.

Nee, jul¬le moet julle vyande liefhê! Doen goed aan hulle! Leen aan hulle! En moenie bekommerd wees dat hulle julle nie kan terugbetaal nie. Dan sal julle beloning in die hemel baie groot wees, en julle sal werklik optree as kinders van die Allerhoogste, want Hy is goed vir die ondankbares en die slegtes. Julle moet barmhartig wees soos jul¬le Vader barmhartig is.” Luk 6:27, 35-36

DIE EKSTRA MYL
Hierdie is miskien dié deel van Jesus se lering wat die maklikste geïgnoreer word; tog is dit die kragtigste. Die opdrag om jou vyande te seën, bots lynreg met elke instink om te oorleef – dit skreeu teen elke wet van selfbeskerming.

Ons deins terug van die gedagte, veral wanneer ons of ons geliefdes baie seergemaak word. In plaas van seëninge, wil ons eerder die vloek van God oor ons vyande uitspreek. Ons wil graag sien hoe hulle vernietig word.

KRAGTIGE RIGLYNE
Hier is ‘n paar kragtige riglyne hoe om jou vyande te seën:
• Wees geseën met God se teenwoordigheid
• Wees geseën met God se krag
• Wees geseën met God se vrede
• Wees geseën met God se beskerming
• Wees geseën met God se doel vir jou
Dink net wat hierdie seënwense inhou: Dit spreek die Teenwoordigheid en Krag van die Allerhoogste, die Almagtige en Wonderbare God van die Skepping en Herskepping uit oor ons vyande. Paulus het dit só gestel in Romeine 12:20: “As jou vyande honger is, gee aan hulle iets om te eet. As hulle dors is, les hulle dors. Deur dit te doen, sal julle hulle bloedrooi van skaamte maak.” Die ‘vuri¬ge kole’ klink vir ons meer aanvaarbaar, maar ons moet onthou dat dit die ‘vurige kole van God se Heilige Teenwoordigheid’ is. As jy jou vyande seën, is dit wat jy op hulle afbid. Dit is nie eers vir jou nodig om baie spesifiek te wees nie – laat Hom net toe om God te wees.

PRAKTIESE RAAD
Nou die praktiese raad: Wanneer jy van binne kook van woede, of pyn, bid hierdie vyfvoudige seënwens af op die persoon wat die oorsaak van jou gemoedstoestand is. Doen dit doelbewus… en doen dit herhaaldelik! Twee verbasende dinge sal gebeur: Jy sal ervaar hoe die Heilige Gees jou bekragtig en hoe die God van genade ‘jou vyand’ aanraak.

Jy sal voel hoe die bitter gif van haat, vergelding en onvergifnis uit jou dreineer. En dít is die eerste stap na vergifnis – presies dít wat God vereis. Slegs as ons só optree, is ons werklik kinders van die Allerhoogste God.
PAULUS AS VOORBEELD
Die storie van Paulus is een van die grootste stories van heldemoed wat nog ooit vertel is. Hy is 5 keer met die gevreesde kats geslaan – 39 houe per keer! 3 keer is hy met die rottang ge¬slaan, gevloek, geskel, deur die skares gestenig, gehaat en ook verraai deur die¬gene wat baie naby aan hom was.

Wat was die geheim dat hy “meer as oorwinnaar in Christus” was? Ek glo dat dit, onder andere, Sy vermoë was om sy vyande te seën, selfs terwyl die ergste en wreedste houe stukke vleis uit Sy liggaam geruk het. Lukas het nooit hierdie dinge in Handelinge beskryf nie. Ek glo dit is omdat Paulus hom verbied het om dit te doen. Hoekom? Hy was be¬vrees dat hy dalk meer as Christus vereer sal word. Hy het onge¬twyfeld geweet watter krag daar opgesluit lê in die seëning van sy vyande, en hy het hom daarin verbly dat hy elke sterk ves¬ting kon oorkom en mense vir Christus kon wen.
lewende voorbeelde
In Suid-Afrika is dit meer as ooit nodig om die seëninge van God af te bid op die-gene wat ons dink ons vyande is – of hulle nou in die regering, plaaslike regering, gemeenskap of tronk is. Wat ‘n verande¬ring sal dit nie teweegbring nie! Kan ons as mense ooit meet wat die effek van hierdie vyfvoudige seëning van die Allerhoogste God op die lewe van ‘n ander mens kan wees? God Self sal dit eendag aan ons openbaar wanneer Hy aan ons wys hoe ons liefde ander mense nader aan Hom gebring het.


Kreatief, Sensitief, Proaktief – Retief! Eksklusiewe Onderhoud!

Retief Burger is ‘n aanbidder in sy wese, maar vir hom gaan dit oor soveel méér as net liedjies. Sy musiek vind aanklank by ‘n wye spektrum Afrikaners omdat dit opreg en modern is. Hy is egter nie net ‘n aanbiddingsleier nie, maar glo dat God hom geroep het om mense te lei na die hart van die Vader.

Hy het ook ‘n passie om nuwe leiers op te rig wat oor alle kerk- en generasiegrense saamwerk vir een doel: om God bekend te maak en vir Sy eer te leef!

WAAR KRY JY JOU TALENT VANDAAN?
“Watse talent? My pa het in die Kraaie-koor gesing in Wilgenhof-koshuis en ons is ook aan musiek blootgestel van kleins af. My broer en albei my susters is ook musikaal. Almal het in kore gesing; my sussie het dwarsfluit gespeel, my broer die trompet en my jonger sussie het my in st. 5 leer kitaar speel.

EK HOOR JY HET ‘GEBRY’ TOE JY KLEIN WAS?
Ek is die jongste van die 4 kinders en ek het dit by my broer en jongste sussie aangeleer. Hulle altwee bry nog steeds. Ek het dit in my eerste jaar na skool verleer toe Hettie Brittz as spraakterapeut my daarmee gehelp het. Dit was nogal ‘n wonderwerk, want ek het dit binne drie maande afgeleer.

WANNEER IS JY GERED?
Ek glo my ma het my op vierjarige ouderdom na die Here toe gelei, maar my finale oorgawe was 28 September 1994 op ‘n CSV-kamp in Winkelspruit. Ds. Dirkie van der Spuy het die boodskap gebring oor hoe om van jou bagasie ontslae te raak. Ek het met groot ‘issues’ gesukkel in daardie tyd en kon dit alles by die kruis gaan neerlê. Ek het werklik alles daar oorgegee.

Van daar af het ek betrokke geraak by ons skool se CSV, gehelp om aanbidding te lei en geestelik meer gegroei. Ek het ingeskakel by ‘n selgroep met die naam Sion, waar ander jong mense my help fondasies lê het. Ons gemeente (NG Suid¬oos-Pretoria) se jeuggroep, onder leiding van Immanuel van Tonder, het my ook baie bygestaan.

WANNEER HET JY BESEF JY WIL VOLTYDS SING?
Dit was ‘n baie natuurlike proses. Ek het nooit hierdie ambisie gehad om ‘n voltydse musikant te word nie. Op skool het ek gehelp met lofprysing en aanbidding op verskeie plekke en na skool het ek by C-Kruis (‘n bediening deur die uitvoerende kunste) aangesluit en het daar vir die eerste keer saam met ‘n orkes gespeel.

Ons het twee albums in daardie tyd opgeneem onder die naam Anoetic en my liefde vir musiek het gegroei. My primêre passie is nog steeds leierskap en lering in die plaaslike kerk, alhoewel ek in hierdie seisoen van my lewe baie op musiek fokus.

WATTER UITDAGINGS MOET JY IN DIE BEDRYF IN DIE GESIG STAAR?
Ek dink die uitdaging is om ‘n mens se oorspronklike onskuld en afhanklikheid te behou. Dis ook maklik om te bedien vanuit roetine en nie vanuit ‘n plek van oorvloed nie. Die verhoog bly ‘n gevaarlike plek, ver¬al as mens weet die Here deel Sy eer met niemand nie.

Trots en onafhanklikheid is altyd ‘n versoeking. Daarom is die uitdaging om binne gesonde verhoudings in my plaaslike gemeente en familie te bly, waar vriende méér as net ‘n verhoogpersoonlikheid ken.

HOEKOM IS LOFPRYSING EN AANBIDDING DIE GENRE WAAROP JY FOKUS?
Dis vir my regtig moeilik om te sing en mense kyk net vir my, bedoelende vermaak. Ek bly maar net ongemaklik daarmee. Ek sal eerder mense in aanbidding wil lei, sodat hulle ‘n eerstehandse ontmoeting met die Here kan hê – en nie ‘n ontmoeting met Retief nie. Die liedjies wat ek skryf, kom uit my binnekameraanbiddingstye saam met die Here en daarom val dit binne die lofprysing en aanbidding-genre.

SKRYF JY ANDER MUSIEK OOK?
Ek skryf wel, maar bitter min.

IS JY INGESKAKEL BY ‘N GEMEENTE? IS DIT VIR JOU BELANGRIK?
Verseker – Every Nation in Pretoria-Oos is my huis waar ek aktief dien en betrokke is op baie meer terreine as net musiek. Ek glo kunstenaars kan nie in onafhanklikheid bedien nie. Dit is bitter gevaarlik. Kunstenaars word dikwels net vir hulle vaardigheid erken en daar word baie maal min na hulle karakter gekyk. ‘n Plaaslike gemeente wat ‘n kunstenaar reg hanteer (ek weet ook baie kunstenaars word verkeerd in gemeentes hanteer), sal in liefde meer waarde aan die persoon sélf heg as aan sy vaardigheid. As ‘n kunstenaar nie werklik geken word in ‘n geestelike familie nie, kan hy maklik agter sy gawe wegkruip en onverantwoordbaar leef.

VERKLAAR JOU FILOSOFIE RONDOM ‘BLESSENG’ VS ‘BUILDING’?
My gawe, of dit nou my musiek, aanbiddingsleiding of prediking is, is primêr nie méér as ‘n tydelike seëning nie. Dit wentel gewoonlik rondom ‘n gebeurtenis of ‘n eenmalige optrede. Daar is geen manier hoe ek langtermyn impak kan maak nie. Alhoewel ek glo die Here gebruik dit ook om groot werk in mense se lewens te doen, wil ek nie ál my tyd en energie daarin sit nie. Daarom glo ek dat ek plaaslik moet bou. Daarmee bedoel ek dat ek doelbewus ‘n handjie vol mans dissipel en help groei na volwassenheid in Christus.

Dit doen ek binne die konteks van my plaaslike gemeente waar ek langtermyn bou om kerkplanters en leiers op te rig. Daardeur stort ek iets van myself in iemand in wat ook weer iemand anders op sy beurt kan dissipel. Om saam met ‘n plaaslike gemeente só doelbewus vanuit dissipelskap te bou, is vir my die naaste aan Jesus se opdrag in Matt 28.

AS JY VOOR ‘N GEMEENTE STAAN EN AANBIDDING LEI, WAT VISUALISEER JY?
Wanneer ek aanbidding lei, is my primêre fokus om die mense in aanbidding te lei en nié om my eie persoonlike tyd van aanbidding te hê nie. Partymaal is dit moeiliker as ander kere, afhangende van die gehoor se persoonlike verhouding met Jesus en die kerk se aanbiddingskultuur.

Party mense moet net meer begelei word om te verstaan waaroor dit gaan en in daardie gevalle fokus ek meer om hulle te help. Alhoewel ek werklik sing wat ek glo en uit my hart aanbid, is dit nie asof ek altyd hierdie groot openbarings en visioene sien nie. Tog moet ek byvoeg dat die Here my gereeld verras wanneer ek net ‘n spesiale oomblik met Hom het. Maar somtyds is dit ‘n keuse en ‘n daad van gehoorsaamheid omdat ek glo die Here is waardig om aanbid te word, ongeag my gevoelens en omstandighede.

WAT OMTRENT MUSIEK MAAK JOU SO OPGEWONDE WANNEER JY MET JOU TALENTE EINTLIK ENIGIETS KAN DOEN WAT JY WIL?
Musiek gaan reguit na ‘n mens se hart toe en op een of ander onverstaanbare manier verander dit mense se lewens radikaal en help dit hulle om met die Here kontak te maak.

Ek geniet ook wat ek doen verskriklik baie en omdat musiek deel is van my wese, kan ek nie ophou sing nie. Ek hou ook van lering en een van die beste maniere om Bybelse waarhede vas te maak, is deur mu¬siek. Ons onthou ‘n liedjie baie makliker as ‘n preek.

WAT IS JOU TOEKOMSPLANNE?
Wat presies in die toekoms gaan gebeur, is onduidelik, maar ek wil met elke tree die Here vertrou en Hom gehoorsaam. Musiek is ‘n groot deel van my lewe, maar leierskap en lering binne ‘n plaaslike gemeente bly my passie. Daarom gaan ek minder toer en fokus om te bou binne ‘n plaaslike konteks. Om doelgerig dissipels op te rig en verlore mense te bereik, bly my eerste roeping. Ek sal bly liedjies skryf, solank die Here my inspireer en dit salf. Ek wil net nóóit CD’s opneem net omdat daar ‘n mark daarvoor is en dit van my verwag word nie. As die Here my nie soontoe lei nie, dan wil ek dit nie vanuit die vlees doen nie. Ek is opgewonde oor die toekoms, en sien uit na wat die Here wil doen.

HET JY IETS OP DIE HART AANGAANDE AANBIDDING IN DIE KERK SPESIFIEK?
Ek dink dit is ‘n opwindende tyd in ons land se geskiedenis, omdat daar ‘n groot ople¬wing in kerke is t.o.v. lof en aanbidding. Nuwe liedjies word orals geskryf en die vloei van kreatiwiteit hou net nie op nie. Jy stap by enige Christelike winkel in en daar is ‘n magdom lof- en aanbidding-cd’s om van te kies. Maar daar is ‘n baie groot gevaar wat ook daarin opgesluit is.

Die gevaar van ‘worship con¬¬su¬me¬rism’ en die fokus op die kunstenaar as glanspersoonlikheid is alreeds ‘n realiteit. Om tussen ware aanbidding en geldmaakfoefies te onderskei, raak al hoe moeiliker. Ek dink dit is hier waar gesonde teo¬logie, karakterbou binne ‘n gees¬telike familie, aanspreeklikheid en motiewe wat getoets word, so belangrik is. Elke kunstenaar en platemaatskappy moet eerlike vrae vir hulleself beantwoord: soos hoekom ons doen wat ons doen. Die Here ondersoek die motiewe van ons harte en laat nie met Hom speel nie. Ek word gereeld in myself hiermee gekonfronteer en het ‘n paar betroubare geestelike leiers wat my gereeld hierdie moeilike vrae vra. Hierdie vraag is vir my eintlik so gevaarlik, want ek weet die Here gaan ons eendag aanspreeklik hou hieroor.

VERLANGE NA SY KOMS
Mag ons in alle egtheid die hart van die Here bly soek, woordgefundeerde liedjies skryf vanuit ons verhouding met die Here en eenvoud en egtheid najaag in die be-dryf. Ander positiewe aspekte is die FLAM webtuiste wat bladmusiek en nuwe liedjies so vrylik aan gemeentes beskikbaar stel. Dit gee ook plattelandse gemeentes geleent¬hede om nuwe musiek in hulle dienste te akkomodeer. Ek glo die talent onder ons jeug is fenomenaal met nuwe baanbrekers wat die rigting aandui vir die pad vorentoe.

Ek glo in die toekoms gaan al hoe meer liedjies geskryf word wat ons gaan aanmoedig om na verlore mense uit te reik, armes te help en ook om na die natuur om te sien. Die mandaat van die Kerk ‘om uit te gaan’ sal al hoe meer in nuutgeskrewe lirieke na vore kom. Ek glo ook dat die openbaring van Christus en die verlange na Sy koms in ons musiek gaan reflekteer. Kruiskulturele albums wat kerkeenheid en versoening verteenwoordig, gaan ook al hoe meer in albums verskyn.”

AANBIDDING IN GEES EN WAARHEID
Retief se nuutste album, ‘Oorgegee’, is onlangs vrygestel. Die opname is deur derduisende aanbidders bygewoon en was uitsonderlik, aangesien baie mense van regoor die land die akoestiese weergawes van die liedere voor die tyd van die internet kon aftrek en aangeleer het.

Gevolglik kon almal die Here die dag van die opname in Gees en Waarheid aanbid, en dít sien jy so duidelik op die DVD. Die nuwe liedere neem elke individu saam op ‘n persoonlike reis van oorgee aan die Een wat waardig is om al ons lof te ontvang. Die boodskap van ‘Oorgawe’ is een wat mens nou wêreldwyd op albums raakhoor en met musiek soos dié, is dit een wat jy saam, uit jou hart kan bedoel.


Het Jy ‘n Bybelse Wêreldbeskouing?

Die term ‘wê¬reld¬be¬skou¬ing’ is vinnig besig om ‘n baie algemene term te word. Maar weet jy wat dit regtig beteken?
Baie Christene het net ‘n vae idee hoe om die kernwaar¬hede van die Bybel te assimileer en betekenisvol op die uitda¬gings en geleent¬hede van die lewe te reageer.
‘n Onlangse studie onder Amerika¬ners, uitgevoer deur die Barna-Navor¬singsgroep, het aangetoon dat slegs 4% van die Amerikaanse bevolking oor ‘n ‘Bybelse’ wêreldbeskouing beskik. Toe George Barna, wat al sedert 1984 navor¬sing doen oor die Christelike Kerk en kultuur¬neigings, navor¬sing gedoen het oor die ‘wedergebore’ gelowiges in Amerika, was die skokkende ontdekking dat die groep ‘n skamele 9% van die be¬volking was. Barna se opname het ook ‘n verband gelê tussen ‘n persoon se wêreldbeskouing en sy/haar morele waardes en aksies.
Barna het opgemerk dat baie min Christene weet hoe om die kernwaar¬hede van die Bybel te inte¬greer en in hul alledaagse lewe te assimileer. Hulle weet nie hoe om betekenisvol op die uitda¬gings en geleent¬hede van die lewe te reageer nie.

WAT IS ‘N WÊRELDBESKOUING?
‘n Wêreldbeskouing is ‘n raamwerk waaruit ons die werklikheid beskou en sin uit die lewe in hierdie wêreld maak.
Dit is “enige ideologie, filosofie, teo¬lo¬gie, beweging of geloof wat ‘n oorkoepelende benadering skep vir die verstaan van God, die wêreld en die mens se verhoudings met God en die wêreld”, volgens David Noebel, outeur van ‘Understanding the Times’. ‘n Tweejarige glo byvoor¬beeld hy is die middelpunt van sy eie wêreld, ‘n sekulêre humanis glo dat die stoflike al is wat bestaan en ‘n Boeddhis glo hy kan van swaarkry verlos word deur selfreiniging.

PERSOONLIKE BESKOUING
Iemand met ‘n Bybelse lewens- en wêreldbeskouing glo dat die belangrikste rede vir sy bestaan is om God lief te hê en te dien. Of dit nou bewustelik of onbewustelik is, elke persoon het ‘n sekere wêreldbeskouing.
‘n Persoonlike wêreldbeskouing is ‘n kombinasie van alles wat jy glo wat vir jou waar is; wat jy glo, word die dryfkrag agter jou emosies, besluite en aksies. Dit affekteer dus elke reaksie op elke terrein van jou lewe: van filosofie tot wetenskap, teo¬logie en antropologie tot ekonomie, regte, po¬litiek, kuns en sosiale orde. Alles! Kom ons ver¬onderstel jy glo daaraan dat skoonheid deur elke mens self bepaal word (relatiewe waarheid) teen¬oor skoonheid soos gedefinieer deur God se reinheid en kreatiwiteit (absolute waarheid). Dan is elke kunswerk, hoe vulgêr of abstrak ookal, ‘n skoonheidskepping.

BYBELSE WÊRELDBESKOUING
‘n Bybelse wêreldbeskouing is gebaseer op die onfeilbare Woord van God. Wanneer jy glo dat die ganse Bybel waar is; dan laat jy dít toe om die grondslag te wees van alles wat jy sê of doen. Dit beteken bv. dat jy die opdrag in Romeine 13, om die regering en gesagstrukture te eer, ernstig opneem.
Dit doen jy deur op ‘n verantwoordelike manier elke kandidaat te ondersoek voordat jy jou stem uitbring. Het jy ‘n Bybelse wêreldbeskouing? Beantwoord die volgende vrae wat gebaseer is op eise in die Bybel (wat George Barna in sy studie gebruik het):
• Bestaan absolute morele waarhede?
• Word absolute waarhede deur die Skrif gedefinieer?
• Het Jesus Christus ‘n sondelose lewe gelei?
• Is God die Almagtige, Alwetende Skepper van die heelal en regeer Hy vandag nog daaroor?
• Is redding ‘n gawe van God wat nie verdien kan word nie?
• Het Christene die verantwoordelikheid om sy/haar geloof met ander te deel?
• Is die Bybel akkuraat in alles wat daarin vervat is?
Het jy ‘ja’ op hierdie vrae geantwoord? Slegs 9% wedergeborenes het. Wat egter belangriker as jou ‘ja’ op hierdie vrae is, is of jou lewe dit wys. Toegegee, ons is almal sondaars en ons skiet ver tekort, maar die meeste van ons eerste reaksies sal wys wat ons ten diepste glo die reine waarheid is.

WAT VERWATER ‘N BYBELSE WÊRELDBESKOUING?
Hier lê die groot probleem: nie-Bybelse wêreldbeskouingidees vind jy nie sommer net in ‘n boek – wat wag om ontdek te word nie. Ons word deurentyd daarmee gebombardeer deur televisie, films, musiek, koerante, tydskrifte, boeke en akademici. Omdat ons in ‘n baie selfsugtige, gevalle wêreld leef, maak hierdie idees verleidelik aanspraak op die vlees. Gaandeweg neem ons dit al meer in ons wêreldbe¬skouing op.
Dis egter só tragies dat ons dit dikwels doen sonder dat ons dit eers besef.As voorbeeld: baie Christene sal saamstem dat 1 Tessalonisense 4:3 en ander Skrifverwysings ons vermaan om seksuele immoraliteit te vermy, maar hoe dikwels verval Christene nie in die versoeking van voorhuwelikse seks of buite-egtelike verhoudings nie? Is dit doodeenvoudig omdat hulle swak is wanneer hulle verlei word, of is dit omdat dit veel vroeër begin het met die verleidelike leuens van ons geseksualiseerde samelewing?
HOEKOM MAAK ‘N BYBELSE WÊRELD¬BE¬SKOU¬ING SAAK?
Indien ons nie werklik die Waarhede van God glo en dit leef nie; sal ons getuienis verwarrend en misleidend wees. Baie van ons gaan deur die lewesonder dat ons besef dat ons persoonlike wêreldbeskouing baie ernstig deur die wêreld beïnvloed is.
Die media en ander in¬vloede, die ge¬sekulariseerde geskiedenis-, regs-, wetenskaps- en politieke beskouing, God en ander mense, beïnvloed ons denke baie meer as wat ons ooit sal besef. Ons word dan “op sleeptou geneem deur leë, misleidende filosofie wat wel rekening hou met menslike tradisie en met kosmiese magte, maar nie met Christus nie.” Kol 2:8.

ONTWIKKEL ‘N DIEP GELOOF
Deur God se Waarhede toegewyd te leer, toe te pas en in alle areas in ons lewens te vertrou – of dit nou is wanneer ons fliek kyk, met ons huweliksmaats kommunikeer, kinders grootmaak of in ‘n kantoor werk – ons kan ‘n diep omvattende geloof ontwikkel wat sal bly staan t.s.v. die getygolf onBybelse idees wat op ons afspoel.
Indien ons God se openbaring ons eie maak en met onwankelbare geloof daarop vertrou, sal ons begin om die regte besluite met toepaslike reaksies op lewensvrae oor seks, die huwelik, aborsie, kloning, stamselnavorsing en mediakeuses. Want, op die ou einde, is dit ons besluite en aksies wat wys wat ons regtig glo.
“Moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat Hy julle denkpatrone vernuwe.” Rom 12:2.


Bybelse Waarskuwing Aan Die Liberale Denkers!

Daar is onlangs in ‘n nasionale Son¬dagkoerant berig dat die NG Kerk ‘n nuwe voorstelbeleid oor saamwo¬nery goedgekeur wil hê. Dié kerk se taakspan vir leer en aktuele sake (Atlas) gaan oor die tradisioneel ononderhandelbare siening t.o.v. saamwoon herbesin. Stemme vanuit progressiewe geledere vir groter verdraagsaamheid teenoor saamwoners, het Atlas tot dié stap laat oorgaan. ‘n Voorstel in dié verband word vroeg hierdie jaar van die Atlas-span verwag. Dit is vir die Bybelse Christene wat die Woord van God ononderhandelbaar en letterlik interpreteer, ‘n ontstellende gedagte. Dit is tog uit die Skrif baie duidelik dat ontug (of seks buite die huwelik) baie sterk deur God verbied word en dit sluit uit die aard van die saak ook die saamwoon van ongetroude paartjies wat seks het, in. Daar is baie Skrifverwysings in die Ou en Nuwe Testament wat seksuele sonde bespreek en ook die belangrikheid van die huweliksverbond uitlig (Gen 34:1-8; Lev 19:20-22; Deut 22:13-30; Job 31:1-2; 1 Kor 6:9-20, om maar enkeles te noem. Hou tog Rom 7:4-6 hiermee saam in gedagte).

Ons kan nie die Woord van God veran¬der om by die kultuur van die dag te pas nie. Die afgelope 10 jaar het die aantal paartjies wat saamwoon het baie vermeerder (43% paartjies woon deesdae saam teenoor die 10% in 1990). T.s.v. wat die moderne neiging is, of wat Christelike liberale denkers sê, God bly dieselfe – gister, vandag en tot in alle ewigheid (Heb 13:8); selfs al sou die hemel en aarde verbygaan (Matt 24:35).

Die Bybel is dus baie duidelik dat Sy Woord nie aangepas kan word om ons sie¬nings en filosofieë te pas nie – dit lê nie in die interpretasie van Sy Woord nie, maar in die toepassing daarvan. Ons mág nie iets anders leer as dit wat in Sy Woord op¬geneem is nie (Openb 22:18-19).

Genadiglik (ten minste in hierdie saak) het die meer konserwatiewe lidmate van die kerk teen hierdie voorstel in opstand gekom. Prof. Piet Strauss, die huidige mo-derator, het sy kommer oor hierdie voorstel baie duidelik gestel en weer beklemtoon dat die kerk ‘n baie groot fout sou maak, indien hierdie voorstel goedgekeur sou word. Die gevolge is ernstig en sommige is selfs van mening dat dit meer emosioneel kan wees as die hele debakel rakende homoseksualiteit. Strauss is van mening dat besinning oor etiese kwessies altyd welkom is, maar dat die kerk nie seks buite die huwelik kan kondoneer nie. “In ons debat oor homoseksualiteit het ons gesê seks hoort binne die huwelik. Saamwoon is nie vir die kerk aanvaarbaar nie. Ek glo daar is genoeg Skrifgetuienis vir dié siening.”

SIENING VAN DIE SEKULÊRE PERS
Dit is dus glad nie verrassend dat die sekulêre pers, wat in wese teen Bybelse Christelike waardes en beginsels gekant is, hierdie saak prominensie gegee het aangesien dit hul agenda is om die massas onder die indruk te bring dat saamwoon ‘normaal’ en aanvaarbaar is en dat die ‘tradisionele’ waardes eintlik afgeskryf behoort te word nie.

WAT SÊ DIE BYBEL OOR DIEHUWELIK?
JUIG! staan onomwonde vir Bybelse waarhede. Soos alreeds in vorige uitgawes gemeld, is JUIG! van mening dat saamwoon nié Skriftuurlik is nie. (Kyk na ‘Die Saamleef-leuen’ in ons Sept/Okt-uitgawe). Die Kerk word deur ‘n paar uitgesproke liberale teo¬loë en lidmate gekaap, ten einde hul standpunte via die media te propageer en te laat klink asof die meerderheid hul standpunt huldig.

Ons weet egter dat as God vir ons is, geen mens teen ons kan wees nie. Die Bybel waarsku ook: “…daar kom ‘n tyd wanneer mense nie meer na die regte onderrig sal luister nie. Hulle sal hul eie begeertes volg en leermeesters soek wat net verkondig wat hulle wil hoor. Hulle sal die waarheid ver¬werp en vreemde mites navolg.” 2 Tim 4:3-4. In Heb 13:4 lees ons die volgende oor die huwelik: “Respekteer die huwelik in alle omstandig¬hede. Wees getrou aan julle huweliksmaats. God sal almal wat immoreel lewe en in die huwelik ontrou is, in die oordeel bring.”

Die meeste Christene wat erns maak met die bestudering van die Bybel, gebruik egter die Amplified Bible – ons haal dus hierdie vers ook daaruit aan: “Let marriage be held in honor (esteemed worthy, precious, of great price, and especially dear) in all things. And thus let the marriage bed be undefiled (kept undishonored); for God will judge and punish the unchaste [all guilty of sexual vice] and adulterous.”

In die Spiritfilled Life Bible lees die vers só: “Marriage is honourable among all, and the bed undefiled; but fornicators and adulterers God will judge.” In Ef 5:5 lees ons: “Want hiervan kan jul¬le seker wees: Niemand wat seksuele sondes en immorele dade doen, en niemand wat gierig lewe – so iemand dien immers afgode – sal die koninkryk waar Christus en God regeer, as erfdeel ontvang nie.”

EN DIE LI¬BERALES?
Moenie dit wat in die Bybel staan, verdraai t.w.v. selfvoldoening nie. Slaan ag op die Skrif in Openb 22:18-19. Vra die Heilige Gees om jou te onderrig en te leer – ook t.o.v. heiligheid en ‘n heilige leefwyse. Die Bybel is baie reguit oor die prys van ‘n heilige lewe:

“Gaan die koninkryk deur die nou poort binne. Want wyd is die poort, en breed is die pad wat na die ondergang lei, en daar is massas wat daardeur ingaan. Hoe bitterlik nou is die poort, en hoe smal is die pad na die lewe nie! Min is die mense wat dit kry!” Matt 7:13–14. Christen-wees is ‘n baie smal pad om op te loop en ons moet baie beslis die prys daarvan bereken. Die oomblik wat mense probeer voorgee dat dit ‘maklik’ is, moet ons weet ons word mislei. Al het die wêreld saamwoon aanvaarbaar gemaak, en al verstaan ons as Christene ook nie altyd waarom sekere dinge verbied word nie; dan weet ons nog steeds dat Sy weë nie ons weë is nie en dat Hy weet wat vir ons die bes¬te is (Jer 29:1).

As kinders van God word ons opgeroep om heilig te leef. Ons het die hulp van die Heilige Gees nodig om God se Woord vir ons verstaanbaar te maak sodat ons kan onderskei en kan doen dit wat Hy van ons verwag. Ons kan dit nie self regkry nie, omdat ons as sondige mense reeds met die sondeval bedorwe geraak het. Ons móét volgens die Gees leef (Gal 5: 16).

Die Bybel waarsku ook teen vals profete. “Pas op vir die vals profete. Op die oog af lyk hulle soos onskuldige lammetjies, maar in werklikheid is hulle gulsige wolwe. Julle sal hulle aan hulle optrede uitken, net soos mens ‘n boom aan sy vrugte kan uitken… Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hierdie mense aan hulle vrugte uitken.” Matt 7:15-20

DIE KERK MOET OPSTAAN VIR GEREGTIGHEID
Geen Christen wat die Woord van God lees, gehoorsaam en bestudeer en die inwo-ning van die Heilige Gees ervaar, sal hierdie voorstel kan ondersteun of goedkeur nie. I.p.v. wanhopig raak en dink dat sommige kerke van die Waarhede van Sy Woord wegbeweeg en ons niks daaraan kan doen nie, moet ons as Christene saam opstaan vir dit wat reg is volgens die Bybel.

Die Bybel sê in 1 Joh 4:4 dat Hy wat in ons is veel groter en magtiger is as hy wat in die wêreld heers. Die hel self sal nie daar¬teen kan bly staan nie! “Op hierdie rots sal Ek My Kerk oprig, en al die magte van die hel sal dit nie kan oorwin nie.” Matt 16:18. Ons moet onder geen omstandighede deur vals profete mislei word nie; veral nie in hierdie laaste dae waarteen die Bybel ons waarsku nie (Matt 7:15-20; 2 Pet 2).

GOD SE GENADE
Is jy op hierdie stadium in ‘n saamleef-verhouding? Moet dan nie veroordeel voel nie. God se genade is groter as wat ons ooit kan hoop of dink. Bid daaroor, bespreek dit met jou predikant of pastoor, vind ‘n oplossing vir die situasie waarin jy is en dóén dan die regte ding – die regte ding in God se oë, nie in die wêreld se oë nie.

Ons sou in ons liefde vir mekaar faal as ons nie hierdie boodskap baie duidelik volgens Sy Woord oordra nie. Die liberale pers sal dit beslis nie doen nie, want hulle is nie bekommerd of mense hemel toe gaan of nie. Vir God is elke mens egter belangrik – dit is juis waarom Hy Sy Seun gestuur het. Sodat ons ons sonde kan bely en laat staan. Hy verwag nie dat jy dit alleen moet doen nie – Hy sal jou help.

Vertrou Hom en volg Sy Woord na. “Menslik gesproke is dit onmoontlik. Maar by God is alles moontlik!” Matt 19:26 Vir meer inligting, besoek gerus
www.leaderu.com/critical/cohabitation-
socio.html