Verblind Deur Vooroordeel

In die onlangse Amerikaanse presidensiële verkiesing (en in die vorige Brexit-stem in Engeland), het ons gesien hóé verkeerd die media-kenners kan wees. ’n Nuwe woord is by die Engelse woordeskat gevoeg: ‘presstitutes’.
Daar word nou beweer dat die massa-media ’n prostituut van joernalistiek gemaak het deur so partydig te wees en die propaganda van Clinton en Obama se sekulêr-humanistiese globale agenda te bevorder – in plaas daarvan om oor die nuus te berig. Die meeste sogenaamde nuusberigte, in die gedrukte media sowel as op televisie, skyn bevooroordeelde standpunte te wees, eerder as onpartydig nuus.
Blootgestel
Nou is die massamedia, CNN, BBC, CBS, NBC, Time Magazine, en The New York Times blootgelê vir die dwase, huigelaars, en bedrieërs wat hulle is – verblind deur hulle eie vooroordeel.
Daar is diegene wat na CNN verwys as die Clinton News Network, BBC as die Biased Broadcasting Corporation, Newsweek (wat aanmatigend ’n voorblad gepubliseer het met ’n stralende Hillary Clinton en die titel, ‘ Madam President – Hillary’s Path to the Whitehouse) is al Newspeak genoem (met verwysing na George Orwell se klassieke boek, 1984, en die voorspelling van gedagtepolisiëring en newspeak).
Teen alle verwagtinge in
Ten spyte van al die mediavooroordeel en haatveldtogte teen Donald Trump; sowel as al die negatiewe voorspellings en bedrieglike me-ningspeilings, het ‘n buitestaander, met ’n anti-establishment-veldtog, teen alle verwagtinge in die Amerikaanse presidensiële verkiesing gewen.
Soortgelyk aan die val van die Berlynse Muur
Op die 27ste herdenking van die val van die Berlynse Muur (9 November 1989), het ‘n ‘grondverskuiwing’ oorkant die Atlantiese Oseaan die wêreld verbyster. Die Franse ambassadeur van Amerika, Gerard Araud, het verklaar: “Ná Brexit en hierdie verkiesing, is enigiets nou moontlik…”
Lees die res van die artikel in JUIG! se Januarie-uitgawe.


Gevange Gehou Met Die Bybel

Alles tot Sy eer
Later in 1 Korintiërs 10:25 sê Paulus nogmaals vir gelowiges hulle mag vleis eet wat op die markte verkoop word en in vers 2 tot 29 sê hy vir hulle om alles te eet wat voorgesit word wanneer ongelowiges hulle vir ete uitnooi (tensy daardie ongelowiges se gewete hulle hieroor pla!). Paulus weier dat die Evangelie vasval in kosgebruike. God het alles – insluitend kos – gemaak om tot Sy eer gebruik te word. Dus, of ons eet of drink, ons doen dit alles tot Sy eer (1 Kor 10:31).
Die verskil in Korintiërs en Romeine in tekste oor voedsel
Paulus gee egter nog een tree verder in sy antwoord: Christene is vry om te eet…mits dit nie swakker gelowiges sal aanstoot gee nie. Hy is bewus van ‘swakker’ en ‘sterker’ gelowiges wat oor verskillende vlakke van geloofskennis beskik. Hierdie groepe is ook in Romeine 14 aanwesig wanneer Paulus later weer oor kosgebruike skryf. Tog is daar ’n tegniese verskil tussen 1 Korintiërs 8 en Romeine 14. Romeine 14:1-15:6 handel oor onrein kos (wat ’n sleutel-
kwessie vir Jode was), terwyl 1 KorintiÄ”rs 8 handel oor kos wat aan afgode gewy is. Gevolglik was die verskille in Rome intern tussen gelowi-ges, maar in Korinte het dit reeds verhoudings tussen gelowiges en nie-gelowiges geraak. In Romeine 14 is mense se geloof ook ter sprake, terwyl Korintiërs 8 en 10 handel oor mense se gewete wat gebind word, al dan nie.
Ons vryheid mag mekaar nooit laat struikel nie
Paulus verduidelik naamlik in al hierdie tekste, al is die afgode dood, dit nie beteken gelowiges kan goedsmoeds in hulle tempels gaan eet soos hulle wil nie. Diegene wat nog nie oor die regte kennis beskik nie, se geloof kan deur sulke gedrag geskud word. Kos is nie sulke skokke, of skeurings in die Kerk werd nie. Opbou is die kern van geloof, nie eet en drink nie (1 Kor 8:1-3, 7-13 en Rom 14:13-17). Ongetwyfeld is Christene vry van dooie wette en tradisies, maar dan mag hulle vryheid mekaar nooit laat struikel nie.
Lees die res van die artikel in JUIG! se Januarie-uitgawe.


Beroemde Laaste Woorde

Die laaste woorde van ‘n sterwende man kan ’n mens dikwels baie van sy lewe vertel.
Die laaste woorde van John Wesley was vol sekerheid van ‘n man wat met God gewandel het. Hy het gesê: “Die allerbeste is, God is met ons!” Hy het op 2 Maart 1791 gesterf. Die groot evangelis, D. L. Moody, het gesê: “Jy sal eendag in die koerant lees D.L Moody is dood. Moenie ’n woord daarvan glo nie. Ek sal op daardie dag meer lewend wees as ooit tevore.” En op sy sterf-bed het hy gesê: “Die aarde val weg, die Hemel gaan voor my oop! As dit die dood is, is dit ’n soete ding. Daar is geen vallei hier nie. God roep my, en ek moet gaan.”
Daar is een mens in die geskiedenis wie se laaste woorde aan Sy dissipels baie sê oor hoe ons moet leef. Jesus het vir hulle een duidelike opdrag gegee:
“Gaan dan na al die nasies toe en verkondig die Evangelie…en kyk, Ek is met julle al die dae…”
Hy het hulle nie ‘n handleiding gegee nie. Hy het hulle nie ‘n lys van moets en moenies gegee nie. Hy het hulle een eenvoudige uitdaging en opdrag gegee – “Gaan dan na al die nasies toe en verkondig die Evangelie.”
Hy het hulle ‘n eenvoudige taak gegee; Hy het hierdie dissipels gevra om die res van hulle lewe daaraan toe te wy om dit te vervul. Sy laaste opdrag behoort die fokus van ons lewe te wees asook ons eerste prioriteit.

Die gesag van Jesus
Jesus het die Groot Opdrag ingelei deur te sê: “Aan My is alle mag gegee.” Hy was ‘n buitengewone man. Die dissipels het drie jaar lank die pad saam met Jesus gestap. Toe hulle die opgestane Jesus sien, “het hulle Hom aanbid”.
Hierdie mans, hierdie Joodse mans, wat deur die Eerste en die Tweede Gebod verbied word om enigiets behalwe die een ware God te aanbid, het voor Jesus neergeval en Hom aanbid. Slegs God moet aanbid word.
Hierdie dissipels wat drie jaar lank die stowwerige paaie van Israel saam met Hom deurkruis het, het Hom aanbid. Hulle het Hom op Sy swakste en kwesbaarste gesien. Hulle het Hom gesien toe Hy moeg en afgemat was; Hom aan ‘n kruis sien hang – en nou het hulle Hom aanbid.
Vir my spreek dit boekdele dat die manne wat Jesus die beste geken het, Hom sou aanbid. Ja, diegene wat Jesus die beste leer ken, aanbid Hom die meeste. Wanneer ons Hom aanbid, sal ons ook vind Hy kom nader aan ons en deel Sy woorde van lewe met ons.
As jy die geleentheid kry om jou laaste woorde en gedagtes met diegene te deel wat die naaste aan jou is, wat sou jy sê? Jy sou waarskynlik praat oor wat die naaste aan jou hart is. Dít wat jy glo die belangrikste vir jou is om te doen en nog moet doen.
Die eerste dissipels het nie ’n verlore wêreld in hulle eie gesag tegemoetgegaan nie, maar in die gesag van Jesus Christus.

Dit wat Hy van ons verwag
“Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense My dissipels.” Ons is nie veronderstel om te wag vir die mense om na ons toe te kom nie; ons moet na hulle toe gaan. Jesus wil hê Sy volgelinge moet op die voorvoet wees en nie altyd op die
verdediging nie. Soos Greg Laurie gesê het: “Jesus het nie gesê die hele wêreld moet kerk toe gaan nie. Hy het wel gesê die kerk moet na die hele wêreld toe gaan.”
Dalk dink jy: Dit is nie op my van toepassing nie. Ek is te oud, of, ek het ‘n gesin om te ondersteun, of, ek het ‘n mediese toestand of gebrek. Jesus het egter nie hierdie opdrag aan ‘n beperkte groep mense of ʼn uitverkore volk gegee nie. Hy het hierdie opdrag aan dissipels gegee. Beskou jy jouself as ‘n volgeling van Jesus? Dan is hierdie Woord vir jou. “Gaan dan na al die nasies toe en verkondig die Evangelie.” As jy nie fisiek self kan gaan nie, kan jy dit ten minste moontlik maak vir ander om te gaan deur jou gebede en finansiële ondersteuning.
Die probleem is, ons maak nie die verkondi-ging van die Evangelie tot aan die uithoeke van die aarde ‘n prioriteit nie. Ons is gemaklik in ons eie omgewing en in ons eie gemaksone. ‘n Buitensporige persentasie van ons geld, hulpbronne en ons mannekrag (en vrouekrag) word by die tuisbasis aangewend.
Ons is oorlaai met talle kerkaktiwiteite, maar die werklike werk van die Kerk – evangelisasie en die wen van verlore siele – word byna totaal verontagsaam.
Lees die res van die artikel in JUIG! se Januarie-uitgawe.