Vlugteling: Die Drie Modelle Van Hoop

Hierdie miljoene mense is besig om die begrip geografie te herdefinieer, die geo-politiek te verander en sending te omskep. Nog nooit tevore het ons geslag soveel ontheemde mense aan die beweeg gesien wat so desperaat op soek is na menslikheid teenoor hulle nie. Volgens die Verenigde Nasies se Hoë Kommissariaat vir Vlugtelinge is daar wêreldwyd ongeveer 65,3 miljoen ontwortelde mense – 44 miljoen inheemse ontwortelde mense en 21,3 miljoen vlugtelinge. Anders gestel: Een uit elke 113 mense wêreldwyd is weens geweld ontwortel. Die opkoms van die Islamitiese Staat (IS) in Irak en Sirië het tot die grootste vervol-ging gelei wat ons geslag nog gesien het. In die eerste vyf maande van 2016 is minstens 3,3 miljoen Irakese ontwortel. As al die vlugtelinge in een land gewoon het, sou dit die 21ste grootste nasie ter wêreld gewees het – groter as Suid-Afrika, Frankryk of Brittanje.


God Verander Dinge Oornag

In die Amplified Bible sê die Prediker: “He has also planted eternity [a sense of divine purpose] in the human heart [a mysterious longing which nothing under the sun can satisfy, except God]” – niks en niemand kan daardie verlange van die mens se hart bevredig behalwe die Here nie. Tog is dít waarmee God van die begin af besig is en wat Hy aan die einde sal voltooi [Sy allesomvattende plan] ver bo die mens se begrip.


Ek En My Huis Sal Die Here Dien

Draai terug na God, Suid-Afrika. Wees stil en weet dat Hy God is! Verootmoedig julle, bely julle sondes en neem Sy Wapen op! Dus besluit ek om ook my vrees vir die Vader te gee – opnuut – en ek lees die kosbare strategie in die boek van Josua.


Beklee Jouself Met God Se Wapenrusting

Met dié waarskuwende woorde begin Priscilla Shirer, Amerikaanse outeur, evangelis en motiveringspreker, haar “Armour of God”-Bybelstudie. En sy is doodreg. Ons is geneig om te vergeet dat die geestelike stryd ’n harde werklikheid is; dit is nie ’n versinsel nie.
Jy kan jouself bewapen of ’n sagte teiken wees
As Christen het jy nie die luukse om te kies of jy aan hierdie stryd wil deelneem nie. Die dag toe jy deel van God se gesin geword het, het jy ’n vyand van die duiwel geword met ’n groot teiken op jou rug. Jy kan hierdie stryd doelgerig en goed toegerus veg, of ongewapen en oningelig op die strydveld rondstrompel – ’n sagte teiken vir die bose wat jou voortdurend in die visier het: “Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.” – Efesiërs 6:12. Jy sal nooit die volle krag van God in jou lewe ontplooi as jy die geestelike wapenrusting ignoreer wat Hy tot jou beskikking gestel het nie. Jy moet dit net “aantrek” en met gebed, ons geheime wapen, aktiveer!