Stry Vir Die Geloof

Terwyl ek Dallas Willard se ‘The Divine Conspiracy’ gelees het, is ek getref deur ‘n analogie wat hy gebruik het. ‘’n Vlieënier het onlangs hoëspoed-oefeninge met ‘n straalvegvliegtuig uitgevoer. Sy het die kontroles gedraai volgens wat sy gedink het ‘n baie hoë styging was – en het in die grond vasgevlieg! Sy was nie bewus daarvan dat sy onderstebo gevlieg het nie.’
Hierdie analogie het niks met vrouebestuurders te doen nie, maar eer-der dat sy geen idee van die werklike bokant gehad het nie. Hierdie analogie het my regtig getref omdat ek onlangs uit die Bybelboek Judas gepreek het.
Sommige verse het my in die besonder getref: “Julle, geliefdes, moet egter die woorde wat die apostels van ons Here Jesus Christus lank terug gesê het, goed onthou. Hulle het vir julle gesê dat daar in die eindtyd spotters sal wees wat hulle lewe inrig volgens hulle eie goddelose menslike drange. Dit is juis hierdie mense wat verdeeldheid veroorsaak: hulle leef volgens hulle natuurlike drange en het nie die Gees in hulle nie.” Jud 17-19.

Verdeeldheid in die kerk
Ons leef in die laaste dae, en deel hiervan is dat ons, binne en buite die Kerk, mense het wat met God spot en hulle eie goddelose begeertes navolg. Op hulle beurt veroorsaak hulle weer deur hulle vals lering dat ander van die Woord afvallig word. Dit veroorsaak verdeeldheid in die Kerk en onder God se kinders. Soos die vlieënier, vlieg hulle, maar het nie die vaagste benul waar die bokant is nie.
Ons word as gelowiges opgeroep om wys te wees en te besef dat ons in bose tye leef. Een van die dodelikste booshede waarmee ons gekonfronteer word, is die een wat ons deesdae in die Kerk vind – vals profete en hulle bose dogmas. Ons waardeer verdraagsaamheid soveel dat die hele konsep om op te staan vir die waarheid en geregtigheid vir ons heel vreemd is. Tog het die vroeë Kerk standpunt ingeneem in ‘n gemeenskap wat baie aan ons eie herinner. Die vroeë Christene het daarop aangedring dat Jesus die enigste weg na God is. In-dien ‘n mens vandag dié betrokke me-ning sou huldig en daarop sou aandring, word jy deur die gemeenskap, erger nog, die gelowiges, wat polities korrek wil wees, gebombardeer.
Onderskeiding broodnodig
Ons behoort egter in staat te wees om enige dwaalleer en die subtiliteite daarvan, asook enige prediking wat nie 100% met die Waarheid van die Woord strook nie, te herken. Ons behoort ook te weet hoe om teenoor hierdie valse leermeesters te reageer.
Judas het hierdie kort briefie aan die Kerk van Jesus Christus geskryf. Sy taalgebruik is sterk, hard, ernstig en vermanend. Dit is deesdae totaal onaanvaarbaar om enigsins onverdraag-saam teenoor dwaalleer, valse lering en afgewaterde Christenskap te wees – dit is baie meer aanvaarbaar om ‘n ont-
erende houding teenoor Jesus Christus te huldig. Daar is kerke, mans en vrouens, bewegings en organisasies regoor die wêreld wat miljoene siele mislei en hulle reguit hel toe lei!

‘n Baie sterk waarskuwing
Judas begin en eindig sy sendbrief met geweldige stellings oor ons ewige seku-riteit as gelowiges. Te midde van die vals lering wat deesdae so algemeen is, word ons daaraan herinner dat ons deur God geroep en bewaar word om in die teenwoordigheid van ons groot en glorieryke God te mag verskyn. “Gevolglik kan Hy hulle wat deur Hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Ja, Hy leef vir altyd om hulle saak voor God te bepleit.” Heb 7:25.
Judas het hierdie sendbrief geskryf omdat daar mense is wat by die Kerk ingesluip het en valse en goddelose leringe versprei het. Op sigwaarde was hulle deel van die Kerk, maar eintlik was hulle vreemdelinge vir Jesus Christus omdat hulle Hom nie geken het nie. Jesus Christus het Sy dissipels ook gewaarsku dat diesulkes vir die verdoemenis bestem is. Daar is deesdae mense wat die Naam van Jesus gebruik, maar nie werklik weet of daar ‘n God is nie. Hulle weet nie werklik of Christus die Seun van God is, of daar lewe na die dood is, of daar werklik ‘n maagdelike geboorte was en of wonderwerke
regtig plaasgevind het nie. Nog minder weet hulle of sondaars regtig gered kan word!
Judas veroordeel valse leermeesters in sy sendbrief en gee sewe voorbeelde uit die Ou Testament om sy stelling te bewys:
• Israel (v 5)
• Gevalle engele (v 6)
• Sodom en Gomorra (v 7)
• Migael en Moses (v 8-10)
• Kain (v 11)
• Bileam (v 11)
• Korag (v 11)
Wettiging van sonde
Al die bogenoemde groepe was ongehoorsaam aan God en het hulle straf daarvoor ontvang. Judas sê hierdie valse leraars het op eie gesag gepraat. “Hierdie mense praat beledigend oor dinge wat hulle nie regtig verstaan nie. Hulle is eintlik soos redelose diere wat net hulle eie natuurlike instinkte ken waardeur hulle hulle eie vernietiging veroorsaak.”
(v 10) Hulle was brommers, klakouse, trotsaards en het hul eie weë gevolg. Daar was geen morele kompas nie, geen etiese besluite, geen leiding deur die Gees en geen geestelike insig nie – en dit is juis wat hulle vernietig. Vandag sien ons kerke en kerkleiers wat, hoewel hulle Jesus se Naam bely, openlik sondig en sonde om ons aanmoedig. Wat moontlik by hulle begin het as ‘n gebrek aan eerbied vir die Woord van die Here wat hulle nie gehoorsaam het nie, wettig en regverdig hulle interpretasie van die Skrif, sonde.
Judas verwys ook na Henog wat “met God gewandel” het. Hy is direk in die Hemel opgeneem sonder om die dood te ervaar. Daar word ook gesê dat hy God “behaag” het. Hy is dus die perfekte voorbeeld van voorkomende optrede teen afvalligheid, valse lering en dogmas. Die verhouding tussen Henog en God impliseer versoening met God – geen mens kan God behaag indien hy nie God in versoening ken en dien nie.
Daar moes ook ‘n karakterooreenkoms wees: Henog moes heilig wees omdat God heilig is. Hy moes Goddelike morele waardes hê omdat God nie onheilige lewenswandel kan verdra nie en omdat God onder geen omstandighede Sy standaarde verlaag om by ons aan te pas nie. Henog moes ook sy wil aan God onderwerp omdat God nie Sy Wil op enigiemand afdwing nie. Henog het verkies om God te behaag – net so moet ons ook ons wil aan God onderwerp en op ‘n daaglikse basis kies om Hom te behaag.
Verstaan jou geloof
• Ons moet die woorde van die Apostels “onthou” (v 17-18)
Onthou wat Jesus en die Apostels oor hierdie afvalliges gesê het – sodat ons nie onverhoeds betrap word nie
• Ons moet ons in die Heilige geloof “opbou” (v 20)
Die harte van diegene wat oorleef, is sterk in die geloof – dit beteken dat die Waarhede van die Christelike geloof in ons harte gegraveer is. 1 Tes 5:20-21 lees: “Moenie profesieë geringskat nie, maar ondersoek alles wat gesê word en behou wat goed is.” Ons het dus onderskeiding nodig. Ons moet waaksaam wees ten opsigte van liberalisme, dogmatisme, wettisisme, sekulêre sielkunde en relativisme wat die egte dogma van die Woord aftakel en
ernstig aantas.
• Ons moet ook “aan die Heilige Gees verbind bly.” Dit beteken ons moet voortdurend in die Gees bid volgens Sy Wil, leiding en wysheid. Ons behoort ons na die Wil van God te rig en Sy Woord te bestudeer en in geloof te bid.
• Ons moet ook “in Sy liefde gegrondves wees” (v 21) terwyl ons op Sy Wederkoms wag. Ons moet daarom wees daar waar ons die seën van God se liefde kan ervaar. Moenie jouself in ‘n posisie bevind waar jy God se oordeel begin voel nie. Jy moet dus net aan Hom gehoorsaam wees. Leef met oorgawe in Sy Lig.
Bedreiging vir die Kerk
Daar is drie groepe mense wat die Kerk van Jesus Christus bedreig en ons behoort genadig teenoor hulle op te tree en te probeer om hulle weer by die Waarheid uit te bring.
Die wat twyfel of onkundig is (v 22). Hulle ken nie die Woord van God nie, pas dit nie in hul lewens toe nie en vind die valse lering bevredigend. Hulle is verward. Judas sê ons moet hulle in die Waarheid lei deur die pad saam met hulle te stap.
Diegene wat uit die “vuur geruk” moet word (v 23). Dit is ‘n baie groter uitdaging. Hulle het die leuens wat aan hulle voorgehou is, geglo. Hier word dit ‘n reddingsoperasie! Ons behoort alles in ons vermoë te doen om hulle te red.
Diegene wat “deur hulle luste besmet is” (v 23). Hierdie mense het die leuens heelhartig aanvaar en deel van hulle leefwyse gemaak. Ons behoort hulle met ontferming te benader, maar ook baie seker maak dat ons nie self daardeur besmet word nie.
Stry vir die geloof
Wanneer jy die sendbrief van Judas lees kan jy nie anders as om te besef dat Christene alles in hul vermoë behoort te doen om die valse leraars en profete teen te staan nie.
Christus bewaar ons, maar Hy wil ook hê dat ons dít wat Hy in ons hand geplaas het, met ons lewens sal be-skerm. Ons behoort ook bereid te wees om toe te sien dat ons familie, vriende en ook ons vyande uit die hand van die valse lering en leefwyse ruk.
Ons behoort ons in die geloof op te bou deur die Woord van God te bestudeer en in Sy Lig en Waarheid te wandel. Mag die Here jou seën in jou stryd vir die Geloof!
-deur Greg Blair


Pasop vir leiers wat n vals evangelie preek

Tydens dié onderhoud het Obama sy steun aan ‘huwelike’ tussen lede van dieselfde geslag toegesê. Hierdie aankondiging, geensins ’n verrassing nie, het hom die eerste VSA-president in die geskiedenis gemaak om hierdie namaaksel van die huwelik te steun. Met dié aankondiging het hy dan ook die samelewing se blywendste instelling ’n vernie-tigende hou toegedien. Die leier van die vrye wêreld het verder ook die magtigste aktivis vir die sosiale wettiging van seksuele perversie en moord op onskuldige ongeborenes geword.

Bevorder bose agenda
Barack Obama is een van die gevaarlikste politieke leiers op aarde omdat hy Christus se Naam gebruik om sy bose agenda te bevorder. Gedurende die ABC-onderhoud het Obama na ‘Christus se offer vir die mens’ verwys ten einde sy steun aan die ‘huwelik tussen lede van dieselfde geslag’ te regverdig.

Hollywood betrokke
In 2006, tydens ’n onderhoud met pastoor Rick Warren, het die toenmalige senator Obama op Warren se vraag oor die huwelik verklaar dat “die huwelik ’n verbintenis tussen ’n man en ’n vrou is… dit is ook heilig omdat God deel daarvan is.”
Hy het toe gestaan vir president en het by daardie geleentheid ’n gehoor van evangeliese Christene toegespreek. Nou meen hy dat sy siening oor die huwelik ‘ge-evolueer’ het. Ontleders was egter nie verras oor dié ommekeer in standpunt nie omdat hy ’n baie sterk pro-homoseksuele inslag het. Die tydsberekening van sy aankondiging is ook ’n duidelike politieke skuif.
Die Withuis het verklaar dat Obama geforseer is om sy standpunt ten opsigte van ‘siviele regte van homoseksuele’ te definieer omdat die vise-president, Joe Biden, voortydig in een van sy televisie-onderhoude aangedui het dat die president hierdie soort ‘huwelik’ steun. Die dag na die aankondiging van sy steun hiervan, het Obama Hollywood toe gevlieg om ’n fondsinsamelingsgeleentheid, aangebied deur George Clooney, by te woon. Hierdie geleentheid is deur die pro-homoseksuele Hollywood-elite bygewoon en het sowat $15 miljoen (R120 miljoen) vir Obama se herverkiesingsveldtog ingesamel.
Dit is opgevolg deur ’n fondsinsameling gereël deur die Lesbies, Gay, Biseksuele en Transgender (LGBT) beweging in Los Angeles en nog een deur die homoseksuele vermaaklikheidster, Ricky Martin in New York. Fox News het aangekondig dat die president se veldtog miljoene dollars in nuwe skenkings binne enkele ure na sy veelbesproke aankondiging ontvang het. Die Obama-veldtog het onmiddellik handelsware waarop slagspreuke soos “My two dads support Obama” en “My two moms support Obama” kwistig gebruik is, op die webwerf geplaas ten einde maksimum voordeel uit sy sie-ning te trek.

Liberale media in snelrat
Die liberale media het onmiddellik na snelrat oorgeskakel. Robin Roberts, die ABC-verslaggewer wat die aanvanklike onderhoud met Obama gedoen het, het die volgende dag oor die ‘thrills and chills’ wat sy tydens dié stelling ervaar het, gepraat. Die liberale Washington Post het op die koop toe ’n bytende voorbladartikel gepubliseer waarin die Republikeins-genomineerde kandidaat, Mitt Romney, ’n homoseksuele klasmaat ongeveer 47 jaar gelede sou afgeknou het’. Die tydsberekening van laasgenoemde artikel was uitstekend sodat dit kon saamval met Obama se oënskynlik toevallige aankondiging.

Hoofstroom-media geveins
Die liberale media, wat sogenaamd regverdig en objektief in hulle verslaggewing is, is reeds met smeerveldtogte teen Romney besig en het hom reeds as ‘anti-gay homofobies’ geëtiketteer. Konserwatiewe media-ontleders het op die hoofstroom-media se geveinsdheid gewys en daarop gewys dat die liberale pers Obama se erkende drankmisbruik, dwelmgebruik asook die treite-ring van ’n vroulike klasmaat gedurende sy kollegejare geïgnoreer het. Obama se
steun aan hierdie namaaksel van die huwelik behoort Bybelgelowiges egter nie te verras nie, want net ná sy inhuldiging in 2009 het die Obama-administrasie die Withuis se webwerf verander en hulle radikale, anti-gesins-, pro-abosie- en pro-homoseksuele agenda vir Amerika ontbloot.

Sy anti-Christen standpunt
Barack Obama was die eerste president van die VSA wat geweier het om die ‘Nasionale Gebedsdag’ in 2009 by die Withuis aan te bied. Na die minagting van hierdie gebedsdag, is homoseksuele aktiviste na die Withuis genooi en is Junie as ‘ gay pride month’ verklaar. Hy het ook sy belofte om die ‘Don’t ask, don’t tell-beleid’ nietig te ver-klaar, nagekom en homoseksuele dus die wetlike mag gegee om hulle perversie in die weermag openlik uit te leef.
Obama se administrasie het verder geen tyd verspil om die huweliksbeskermingswet te herroep nie. Op die televisieprogram, ‘The View’, het Obama gesê: “I have given the US Congress notice that defending the Defence of Marriage Act is a bad idea.” Nog meer verontrustend, was Newsweek se voorblad waarop Obama met ’n ligkrans bo sy kop in die reënboogkleure van die homoseksuele beweging uitgebeeld is met die slagspreuk: “The first gay president.” Die hoofstroom liberale media beeld Obama reeds as heilige op grond van sy steun aan die alternatiewe huwelik uit. Enigeen wat die Bybelse defi-nisie van die huwelik steun, word afgekraak as haatlik, bevooroordeeld en homofobies. Obama regverdig die bose terwyl hy voorgee om Christus te bely en die Skrif te verdraai. ’n Hele aantal pastore steun hom steeds ten spyte van sy anti-Christelike uitsprake en beleid.

Afstootlik vir God
Hy het ook sy belofte om die ‘Don’t Ask don’t Tell’-beleid in die VSA se nasionale weermag in te stel, nagekom. Die Bybel veroordeel homoseksualisme baie duidelik in sowel die Ou as Nuwe Testament. God is die gewer van lewe. Wanneer onskuldige lewe in die baarmoeder reeds vermoor word omdat dit die moeder verontrief, vra dit om God se oordeel.
Tog is daar miljoene Christene wat Obama steeds baie lojaal steun. Eerwaarde Delman Coates van die Mount Ennon Baptiste Kerk het in ’n media-onderhoud hulle onwankelbare steun aan Obama, ten spyte van sy onbybelse uitsprake en sienings, toegesê. Toe hy oor poligamie uitgevra is, het eerwaarde Coates geantwoord: “President Obama (nie God nie!) het die grense van die huwelik daargestel.”

Blinde steun aan goddelose leier
Die VSA het eens die wêreld met sy sterk Bybelse oortuigings beïnvloed en het ook duisende sendelinge na die mees verafgeleë en onherbergsame plekke van die wêreld gestuur om die Evangelie van Jesus Christus te verkondig. Vandag egter, steun Christene ’n leier wat die Bybel blatant verdraai, die gesag van die Skrif verwerp en hom voortdurend bo die God van die Bybel verhef.

Huigelagtige Christenskap
Obama se huigelagtige Christenskap en Bybelse regverdiging van homoseksua-liteit het op ’n grootskaalse steun vir die alternatiewe huwelik uitgeloop. In ’n onlangse opname het 51% van die Amerika-ners aangedui dat hulle hierdie ‘huwelik’ steun met slegs ’n minderheid wat daarteen gekant was. Dit wil dus voorkom asof die Bybel nie meer die uiteindelike gesag oor huwelik- en gesinsake en seksualiteit is nie. Die wêreldbeskouing van die meeste Christene word deesdae deur die ideologie van die media en die heersende politieke bestel gevorm. Die Bybel word nie meer as die gesag van God aanvaar nie. Gewilde openbare figure soos Barack Obama, Desmond Tutu en ander se persoonlike sienings oor moraliteit word hoër as die Bybel geag.

Kerk doodstil
Obama kon egter nie sy standpunte verkondig het sonder die hulp van die Christelike Kerk nie. Obama se onbybelse boodskap is uiteindelik aanvaar omdat hy die steun van so baie Christen-leiers het wat ras, politieke wenslikheid en media-sterrekrag belangriker as die gesag van die Skrif beskou.
Die Kerk in Suid-Afrika kan hieruit leer hoe die gemeenskap verval wanneer die Kerk swyg en media- indoktrinasie en politieke affiliasie die waardes van die kultuur domineer. Die VSA is vinnig besig om ’n heidense nasie te word. Net die Kerk van Jesus Christus kan hierdie tendens stuit deur die nasie tot sondebelydenis op te roep en terug te keer na die gesag van God se Woord. Hiervoor is ’n grootskaalse herlewing broodnodig!
Indien die Kerk faal om hulle in die lig van God se Woord te beoordeel en Sy Woord as die Waarheid te onderhou, sal die VSA vernietiging in die gesig staar.


MARTHA DU PLESSIS – dienend deur musiek

’n Nuwe stem het veral die geestelike musiekmark soos ’n storm op die oop see getref – Martha du Plessis. Sy is onder baie jongmense en kinders as ‘Juffrou’ bekend, maar hierdie vrou wat haar inspirasie uit die natuurskoon van Kommetje, waar sy deesdae woon, put, sing lof- en aanbiddingsmusiek tot God se eer. JUIG! het met haar gesels.
Martha, jy kom uit ’n toegewyde Christen-gesin. Wanneer het jy tot bekering gekom en het jy ’n spe-sifieke ontmoeting met die Here gehad?
Ek was van kleins af gelowig, maar het in graad 8 ’n oorgawe aan die Here gemaak. In daardie stadium het ek omtrent dag en nag Bybel gelees. Ek was nie altyd ewe toegewyd nie, maar my verhouding met die Here en liefde vir Hom het daarvandaan
net verder gegroei.

Jy het B. Mus. studeer en jy was betrokke by verskillende kore. Het jy toe al geestelike musiek geskryf en gesing of het julle hoofsaaklik op die sekulêre mark gefokus?
Die kerkkoor van die Studentekerk op Stellenbosch, waarvan ek lid was, het uit die aard van die saak geestelike musiek gesing. Pro Cantu het sekulêre sowel as geestelike musiek gesing en ek het toe reeds as solis graag ‘gospel’ gesing. In daardie stadium het ek nog nie eintlik liedjies geskryf nie.

Wat het jou laat besluit om ’n geestelike album op te neem?
Dit was altyd my droom om ’n geestelike album op te neem en op ’n manier uit te reik na ander mense en God se Naam deur my sang te verheerlik, want dit is my bedie-ning. Ek het egter ook ’n geruime tyd voor my egskeiding in 2009 met die woorde van Ps 63:5 ’n belofte aan die Here gemaak. In ’n tyd toe ek in ’n put was, het Hy my op ’n besondere manier geleer van die krag wat daar in lof en aanbidding is. Ek het ontdek dat wanneer ek God loof en aanbid, Hy my optel, troos en krag gee. Toe het ek regtig ’n liefde vir musiek waarin die Here se Naam grootgemaak word, begin ontwikkel. Met hierdie CD en met my bediening wil ek onder meer ander mense wat in moeilike omstandighede verkeer, ondersteun en met hulle die vertroosting wat daar in lofprysing en aanbidding is, deel.

Die titel van jou album is ‘Ek soek U, O God’. Waarop sinspeel die titel – jou eie persoonlike soeke?
Die titel sinspeel hoofsaaklik op drie dinge:
• Ek is baie lief vir die lied omdat dit my eie daaglikse honger na God verwoord.
• Die spesifieke lied is die woorde van Ps 63 waaruit ek die belofte aan die Here gemaak het om Sy Naam groot te maak en Hy my gebed verhoor het.
• Dit is die boodskap wat ek wil uitdra: die belangrikste ding wat ons in hierdie lewe kan doen, is om God groot te maak.

Kommetje is ewe bekend onder kunstenaars en branderplankryers. Sou jy sê die plek inspireer jou geestelik of put jy nie noodwendig inspirasie uit die natuur nie?
Ek het ’n groot bewondering vir God se Skepping en is lief vir die natuur. Hier in Kommetje is ons bevoorreg om redelik na aan die natuur te kan leef met die berg aan die een en die see aan die ander kant. Dit is juis die natuurskoon wat my geïnspireer het om ‘Ek wil sing’ op hierdie CD te skryf.
Jy beskryf jou liedere as ‘die resultaat van gebed en verootmoediging’. Wanneer het jy begin ervaar dat God só met jou praat?
Ek stel nie daarin belang om net ’n paar mooi geestelike woorde op papier te skryf en daarvan ’n lied te maak nie. Dit is vir my belangrik dat ek in my verhouding en intimiteit met God moet groei en dit wat ek skryf, is ’n uitvloeisel daarvan. God praat mos deur verskillende dinge en wanneer daar so-iets op my hart is, bid ek dat God vir my die woorde en die melodie sal gee en ek probeer daaroor skryf.

Enige boodskap vir jong opkomende kunstenaars?
Hou aan om Hom te loof en prys, want ek het geleer dat God op wonderlike en onverwagte wyses werk.

Martha se debuut-CD is beskikbaar aan JUIG! lesers teen die spesiale prys van R100, posgeld ingesluit.
Vir bestellings of optredes kontak marthas.duplessis@gmail.com, of www.facebook.com/MarthaduPlessis, of 082 823 7553


Manne Van Eer

Daar is alreeds so baie boeke geskryf oor mans wat die hoogste berge geklim het ten spyte van skynbaar onoorkombare probleme; mans wat dapper in oorloë vir hulle land of lewens geveg het; polisiemanne, brandweermanne en reddingspanne wat groot risiko’s geloop het ten einde ander te red. Hulle is helde wat die gang van die geskiedenis gevorm en ander tot nuwe hoogtes geïnspireer het. Ons is hierdie manne ontsettende dank verskuldig. Ek wil hier egter op die karakter¬trek wat in al hierdie mans teenwoordig is, fokus omdat dit andere om hulle ¬inspireer, verander en selfs die gang van die ge-skiedenis raak.
Dit is iets wat nie net vir ‘n paar magtige en dapper mans gereserveer is nie, alhoewel dit moed, deursettingsvermoë, getrouheid, gewilligheid om ander tot diens te wees en selfs hulle lewens vir ander op ‘n daaglikse basis op die spel te plaas, vereis.
Die erekode
Ek verwys na die lewensveranderende opdrag van God om eerbaar te wandel. Om volgens God se erekode te leef, is ‘n onvervangbare waarde wat ons op elke verhouding moet toepas.
Eer bring respek, waardigheid en waarde vir diegene met wie ons op ‘n
daaglikse basis kontak maak. Ek verwys hier na mans wat hulle vrouens en kinders met respek en eer behandel en hulle aanmoedig om alles te wees wat God hulle bedoel het om te wees; mans wat moreel rein leef en finansieel met integriteit optree en nie hulle posisie van mag of gesag misbruik nie.
Dit word gewoonlik buite die openbare oog gedoen – stil en onopvallend dien hulle ander deur hulle houding, woorde, dade, saketransaksies en op baie ander lewensgebiede.
Eer is iets wat elke dag vir elke man beskikbaar is. Dit mag moontlik nie
koerantopskrifte haal nie, maar dit kan die gang van die geskiedenis vir individue, gesinne, gemeenskappe en nasies
vir altyd verander.
Skraap moed bymekaar en wees ‘n ware man!
Ons lees in 1 Kon 2:1-3 die volgende: “Toe dit duidelik word dat Dawid se dood voor die deur is, het hy sy seun, Salomo, beveel: ‘Dis tyd dat ek die pad van alle mense moet gaan. Wees sterk en dapper. Hou jou aan die vereistes van die Here jou God en leef daarvolgens. Gehoorsaam Sy Gebooie, bevele, opdragte en bepalings soos opgeteken staan in die voorskrifte van Moses. Dan sal jy suksesvol wees in alles wat jy doen en waar jy ook al gaan.”
Hoekom het Dawid juis hierdie woorde vir sy seun gesê? Dawid het baie goed geweet dat hierdie seëning/erfporsie die heel belangrikste is wat hy sy seun kon nalaat: “My seun, wees ‘n ‘man van eer’ – een wat waardig is, ‘n kampioen, ‘n man met integriteit, krag en dapperheid.”
Kyk ons egter vandag so na die wêreld om ons – na die morele verval, finansiële bedrog, politieke korrupsie en die absolute gebrek aan Goddelike leierskap op alle lewensterreine, dan besef ons dat baie mense as mans gebore word, maar bitter min van hulle werklik ‘manne’ is!
Neem die morele hoë grond in die lewe terug en behou dit
Dit is ongelooflik hoe die dae met reëlmaat kom en gaan sonder dat iets noemenswaardig gebeur, en dan, eensklaps, gebeur iets wat jou ingesteldheid teenoor dinge vir die res van jou lewe beïnvloed!
Ek het ‘n oproep van ‘n man wat my wou kom spreek ontvang omdat hy huweliksprobleme ervaar het. Tydens ons ontmoeting het ek hom oor sy agtergrond uitgevra. Hy het my van sy kinderdae in Skotland vertel en hoe hy, op agtienjarige ouderdom, by die Skotse Regiment aangesluit het omdat dit vir die Skotte tradisie is dat alle jongmans aansluit en hulle familiegroep (‘clan’) in die Regiment verteenwoordig. Nadat hy die besonderhede van sy opleiding en die eer wat aan die Regiment verbonde is, met my gedeel het, het hy my ‘n storie vertel wat my lewe vir altyd verander het.
Die Skotse Regiment het gedurende die Tweede Wêreldoorlog saam met die Geallieerde Magte in Europa geveg en hulle was onder hewige artillerievuur van vyandelike magte wat op die spits van ‘n strategiese berg was. Hulle bevelvoerder het opdrag gekry om die berg te verower en die vyande se vesting te vernietig. Die kaptein het die hele regiment byeengeroep en hulle meegedeel dat hulle die berg die volgende dag sou bestorm, die vesting sou oorneem en die regiments-vlag op die spits sou plant. Dit was ‘n uiters gevaarlike opdrag, maar ‘n groot eer vir die Regiment.
Elkeen moes toe na die man aan hulle linker- en regterkant kyk. “Ten minste een, maar moontlik altwee wat langs jou staan, sal nie weer terugkom nie,” het hy hulle meegedeel. Hulle moes, ter wille van die eer van hulle regiment, bereid wees om hulle lewens vir die persone wat op daardie oomblik langs hulle gestaan het, op die spel te plaas.
Eerbare offer
Die volgende dag het die Regiment die berg bestorm. Die voorste soldate het die koeëls trotseer sodat dié agter hulle nog ‘n paar meter verder kon vorder en sodoende nader aan die spits kon kom. Die Regiment het daardie dag die berg verower, die vyand verslaan en die vlag op die spits geplant. Ek was stomgeslaan deur hierdie aangrypende storie. “Hoekom sou enigeen so dapper wees om sy eie lewe gewilliglik vir die soldaat agter hom op te offer?” wou ek weet. En sy antwoord was iets wat my my lewe lank sal bybly: “Vir die eer van die Regiment en die eer van hulle familiegroep!”
Daardie mans was baie beslis manne wat hulle familie eer gebring het, wat weer die morele ‘hoë grond’ teruggeneem het en vrede bewerkstellig het. Hoe sou ons wêreld nie vandag daar uitgesien het in-dien mans nog soveel waarde aan eer geheg het nie!
Ons wêreld gaan ten gronde omdat daar ‘n skreiende gebrek aan Goddelike leierskap onder ons mans is. Daar is baie min mans wat deesdae enigiets sou opoffer, wat nog te sê hulle lewens, ter wille van die eer van diegene om hulle. Die vlak van integriteit, verantwoordelikheid en eer wat by mans teenwoordig is staan in direkte verband met die toestand van die wêreld waarin ons vandag leef.
Skending van vertroue
Die kantoor van die staatspresident en ons politieke leiers is eens baie hoog geag en die land en sy mense het op hulle staat gemaak. Politici wat deesdae egter toelaat dat hulle volgelinge onder armoede ly, honger gaan slaap en mishandel word ter wille van hulle eie strewe na politieke mag, weet
weinig van ‘eer’ en ‘eerbaarheid’.
Ons sien hoe miljoene mense regoor die wêreld ly en sterf as gevolg van die selfsugtige optrede van politieke leiers. Ons word ook grootliks aan finansiële korrupsie blootge-stel as gevolg van die persoonlike hebsug en misleiding van sakeleiers wat diegene wat onder hulle aangestel is, of wie se belange hulle verteenwoordig, se vertroue met hul walglike selfbelang skend.
Gesinsverbrokkeling
In baie lande is die egskeidingsyfer hoër as 50%. Statistiek bewys dat die gemiddelde man verskeie seksuele maats gedurende sy lewe sal hê. Dit wil voorkom asof ontrouheid in die huwelik ‘n nuwe aanvaarbare norm geword het en getrouheid glad nie meer na waarde geag word nie. Slegs 34% van die kinders wat in Amerika gebore word. staan ‘n kans om saam met albei hulle biologiese ouers in een huis tot op ouderdom 18 groot te word.
Die ‘gesin’ wat deur God daargestel is en die basis van die samelewing is, is besig om onder ons oë te verkrummel. Dit is ‘n krisis wat letterlik die stabiliteit en toekomstige welstand van ons eie lewens en dié van toekomende geslagte bedreig. Dit is ‘n bekende feit dat sodra die gesin verbrokkel, alles – van die effektiwiteit van die regering tot die algemene welsyn van die samelewing – afgetakel word (dr. James Dobson, ‘Bringing up boys’).
Waarheen is ons op pad indien ons in hierdie apatiese selfvoldaanheid voortploeter? Indien mans hulle vroue sou eer en die huweliksbed onbesmet hou (Heb 13:4), sal die egskeidingsyfer baie beslis daal. Kinders sal weer grootword met die besef van wat eer is en sodoende ‘n seë-ning beërf indien hulle hul ouers eer. “Eer jou vader en jou moeder…sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank op die aarde mag lewe.” Ef 6:2-3. Eer in families sal weer eenheid in die volk aan die hand werk en armoede, korrupsie, misdaad, wantroue en stres sal sodoende uitgewis kan word. Produktiwiteit in die werkplek kan, byvoorbeeld, verdubbel!
Genoeg is genoeg
Ons leef deesdae in ‘n wêreld waar enigiets goedgekeur word: ‘As dit goed voel, doen dit!’ Mense beskou dit as hulle grondwetlike reg om te doen net wat hulle wil. Ons gewetes is definitief nie meer aktief nie. Dit het tyd geword dat manne van eer weer standpunt teen morele kompromie, korrupsie en die bose inneem.
Geregtigheid hef ‘n land en sy inwo-ners op. Dit het baie moed van die Skotse Regiment geverg om die vesting op die berg in te neem. Ek het saam met my Skotse vriend gebid dat hy weer sy posisie in God se ‘familiegroep’ in die oorlog teen die vyand sal inneem.
Met eer gekroon
“Wat is die mens dat U aan hom dink, die mensdom dat U vir hulle omgee? U het ons bietjie minder gemaak as hemelse wesens, en ons gekroon met roem en eer.” Ps 8:5-6. Ons is deur God gekies, gekroon met glorie en eer en die mag gegee om oor Sy hele skepping te regeer. Hierdie ereposisie wat die man in God se skepping beklee, impliseer ook ‘n innerlike waarde, nie net vir die mens in die algemeen nie, maar vir elkeen van ons as individue.
Leef in eer
Iemand wat hierdie ereposisie verstaan, sal daarna streef om andere te eer. Om die waarheid te sê, sonder eer is geen ware liefde moontlik nie. Om eer te gee, moet ons met mense, veral diegene wat die naaste aan ons is, op ‘n sagte, dog ferm manier praat. Eer hanteer mense met meelewing, respek, waardering, met in agneming van die ander; dit kommunikeer voortdurend aanvaarding en prys mense na waarde. Dit, op sigself, verseker waardigheid en waarde.
Ons verantwoordelike houding teen-oor andere behoort een van egte, en opregte, bemoediging en eer te wees. Deur aanvaarding en waarde aan ander oor te dra, kan letterlik meewerk dat die lewens om jou verander!
Eer is die Hemelse atmosfeer
In sy visioen van die Hemel, soos deur Johannes in die boek Openbaring vir ons weergegee, sien en hoor hy hoe elke lewende wese vir Jesus aanbid. “U is waardig, O Here, om al die eer en heerlikheid te ontvang.” Op 4:11.
Hierdie lofprysing skep ‘n atmosfeer van eer. Eer kan die atmosfeer in jou huwelik, huis, kantoor, kerk, sportspan en ons nasie verander. Moenie toelaat dat jou titels, posisies en belangrikheid of trots in jou pad staan om nederig en opreg eer aan ander te gee waar eer toekom nie.
Eer vs. oneer
Oneer beteken om gevoelens van verwerping of ‘n gebrek aan waarde, diepe gevoel van onwaardigheid en gebroke identiteit te ervaar. Dit hou negatiewe gevoelens oor wie jy is en wat jou doel op aarde is, in. Ons is dikwels nie eens bewus hoe diep die gevoelens van oneer in ons lewens regtig is nie, maar dit kom tot uiting in geïrriteerdheid, woede, verwer-ping, voortdurende kritiek en om andere voortdurend af te kraak.
Ons dra oneer op mense oor wanneer ons op ‘n afbrekende manier met hulle praat of hanteer, wanneer ons hulle waarde deur voortdurende kritiek, sarkasme of onttrekking van ons liefde aftakel.
Herevalueer jou eie posisie
Sodra ons ons ‘posisie van eer’ in God deur Jesus Christus begryp en aanvaar, sal ons lewens vir ewig verander word. Dán kan ons begin om só te leef dat ons ‘n atmosfeer van eer in ons huise, kantore en daaglikse verhoudings skep.
Ons keuse om te seën of te vervloek behoort nie te berus op hoe andere ons hanteer nie, maar op ons ereposisie in Hom, asook God se bemagtigende Genade.

deur Drummond Robinson


Bereik Die Nasies

Evangelis Reinhard Bonnke is reeds langer as 35 jaar as evangelis en stigter van ‘Christ for all Nations’ (CfaN), bekend. Hy is onlangs as leier van dié bediening deur die 30-jarige Daniel Kolenda opgevolg. Hier is ‘n openlike gesprek met hulle albei oor die leierskapsposisie en ook die verwagting vir die bediening vorentoe.
Pastoor Bonnke, waarom het u besluit om ‘n opvolger vir hierdie bediening aan te wys?
Ek wil graag toesien dat die buitengewone siele-oes solank as die geleent-heid daar is, voortgaan. Wat ons span sedert 2000 beleef het, is iets wat ongeëwenaard in die kergkgeskiedenis is: massas wat die Koninkryk van God wil binnegaan.
Die Here het u vir meer as 35 jaar as leier van CfaN gebruik. Was dit ‘n moeilike besluit om die leisels oor te gee?
Ek is nou 70 jaar oud en my verstand is nog helder genoeg om te besef dat die aflosstok aan die jonger geslag oorgegee moet word. Hierdie bediening behoort nie aan my nie. Ek wil siele wen – die hel beroof en die Hemel met siele vul. Jesus het nie gesterf sodat ons loopbane kan hê nie, maar wel om verlorenes te red. Ek het my lewe in my bloei-tydperk vir die Here gegee en ek glo dat Hy nie nou die ‘stingel’ sal weggooi nie.
God het Daniel Kolenda se pad met myne laat kruis. Die Heilige Gees het met my gepraat en gesê dat die gesalfde aangestel moet word – en dit is presies wat ek gedoen het. Daniel het maklik aangepas en God seën sy bediening net soos my eie. Ek is nog ten volle betrokke totdat Jesus kom.
Watter raad het u vir predikers wat dieselfde besluit ten opsigte van hulle bediening moet maak?
Hulle moet na die Heilige Gees luister en nie na vlees en bloed nie. Soek ook altyd eers die Koninkryk van God, want ‘n gemaklike oorgang geskied nie outomaties nie.

Daniel, hoe het God jou gewys dat dit Sy Wil is dat jy pastoor Bonnke opvolg?
As ek na die gebeure kyk wat ons tot hier gebring het, kan ek God se hand baie duidelik daarin sien. Ek het nie na CfaN gekom met die bedoeling om die bediening oor te neem nie – dit was nie eens deel van my wildste drome nie! Maar soos ons voortdurend die stem van God, treetjie vir treetjie, gevolg het, het dit vir pastoor Bonnke en vir my baie duidelik geword en ons het wonderlike bevestigings daaromtrent gehad.
Beoog jy om enige onmiddellike veranderinge aan die bediening aan te bring?
Ons verfyn ons metodes deurentyd sodat die impak van ons bediening maksimaal kan wees. Die kern van ons visie en missie sal altyd dieselfde bly. Ons fokus regoor die wêreld, maar veral in Afrika, op massa-evangelisasie.
Hoe lank sedert julle met die proses begin het, het die oorgawe geneem?
Vanuit ‘n organisatoriese oogpunt het dit ongeveer vier jaar geneem, maar die oorgee van die bedieningstok is ‘n voortdurende proses. Dit is vir my ‘n groot voorreg om saam met pastoor Bonnke te werk, sy leierskap te aanvaar en van hom as my geestelike vader en mentor te leer.
Glo jy dat massa-veldtogte die beste metode vir die toekoms van hierdie evangelisasiebediening van julle is?
Ons fokus op die massa omdat dit die opdrag is wat die Here hierdie bediening gegee het. Ons vind dat dit die effektiefste is wanneer ons doen waarvoor God ons toegerus en geroep het. Nie die roeping of die gawe het verander nie; daarom sal ons voortgaan om te groei waar ons geplant is.
Kan jy vir ons van ‘n interessante wonderwerk of insident wat jy tydens ‘n onlangse veldtog beleef het, vertel?
In Sapele in Nigerië het ‘n ma met haar driejarige seuntjie na ons veldtog gekom. Hy was baie siek en sy het gehoop dat hy gesond gemaak sou word. Gedurende die byeenkoms het die seuntjie neergeval en toe die ma afkyk om uit te vind wat fout is, was daar nie meer ‘n polsslag of asemhaling nie. Hy het net daar gesterf!
Gebroke het sy hom na die verhoog gebring waar die plek-aanwysers ook die liggaampie ondersoek en bevestig het dat hy dood is. Hulle was so geraak dat hulle die vrou met haar seuntjie se liggaampie by die veiligheidsheining ingelaat het en sy het by die trappies van die verhoog gaan staan.
Nadat ek klaar gepreek en vir die siekes gebid het, het ek met die trappe afgegaan en die hartseer ma gesien wat onbeheersd huil en die pap liggaampie vashou. Ek het my hande op die seuntjie gelê en gebid. ‘n Paar sekondes later het hy sy oë oopgemaak en begin asemhaal. Die volgende dag, toe ek by die veld aankom, was die heel eerste ding wat ek gesien het, die seuntjie wat rondhardloop en speel. Jesus het hom uit die dood opgewek en hom gesond gemaak!

-REINHARD BONNKE is die stigter van CfaN 35 jaar gelede en internasionale evangelis.
-DANIEL KOLENDA is die 30-jarige nuutgekose president van CfaN. www.cfan.org