“Kill the Boer, Kill the Farmer”

Aan wie se kant gaan Zuma staan – Malema of die Grondwet? Nie so lank gelede nie, is Julius Malema nog beskou as dié politieke frats en nar in Suid-Afrika – die voorwerp van spot en die weerligafleier van die werklike kwessies. Dinge het egter verander. Vandag is hy die verpersoonliking van die ANC se bedreiging van die Grondwet.

MALEMA DIE NUWE ANC
Malema is die spreekbuis vir hulle rasse-nasionalisme; hy gebruik haatspraak om rassekonflik aan te wakker; hy sien homself as bo die wet verhewe (òf dit nou is deur te weier om sy spoedboetes te betaal, belasting te ontduik òf om homself deur ‘n ‘boesembroerspeletjie’ tydens tenderprosedures te verryk).

Hy is die verpersoonliking van magsvergryp, soos in George Orwell se Animal Farm uitgebeeld. Hy bly nog steeds die groot nar, maar hy is lank nie meer net daar om die aandag af te lei nie. Hy ís die ANC van vandag!

POLITIEKE VAKUUM IN DIE ANC
Hoe het dit gebeur? Elke keer wat hy sy mond oopmaak om sy politieke gal te braak, groei sy aansien en geniet hy die openbare kollig. Sommiges redeneer dat hy bloot van die toneel sal verdwyn indien hy geïgnoreer word. Dit is natuurlik valse en bedrieglike logika. Die rede waarom Malema so vinnig opgang in ANC-geledere gemaak het, is a.g.v. die gapende leierskapsvakuum wat daar bestaan.

In politiek, net soos in die natuur, is dit onhoudbaar. Terwyl Jacob Zuma probeer om al die vegtende faksies in sy party tevrede te stel, het Malema soos blits die gaping raakgesien en gevat. Hy is nou die politieke spreekbuis van die ANC. Dit is die stem van verregaande rassenasionalisme en populistiese opswepery. Die regte wat in ons Grondwet gewaarborg word, word deur hom met totale minagting bejeën.

TERUGGRYPE NA APARTHEID
Sy haatsang – “Kill the Boers, they are Rapists” – het die politieke arena die afgelope tyd oorheers. Gevra om daarop kommentaar te lewer, het Zuma bloot gesê dat hy dit nie kondoneer nie, maar dat Malema die reg het om kwessies te lug.

Hy het voortgegaan deur te sê indien hy Malema sou aanpraat, hy daarvan beskuldig sal word dat hy teruggryp na Apartheid. Het enige mens nou al ooit sulke twak gehoor! Om die Grondwet te verdedig, het absoluut niks met die terugbring van Apartheid te doen nie! Ons Grondwet verskaf juis beskerming teen die teistering van rassisme. Zuma het deur hierdie reaksie net wéér bewys dat hy absoluut niks verstaan van ons Grondwet of ‘n grondwetlike regeringstelsel nie. Vir hom is die ANC belangriker as die Grondwet!

ANC VERHEWE BO DIE WET
Dit is juis om hierdie rede dat alle onafhanklike instellings van die Grondwet verlengstukke van die ANC word. En dit is hoekom die ANC homself as verhewe bo die wet beskou. Kyk net na die ‘prestasies’ van die verlede – haatspraak; dronkbestuur; tenderbedrog; belastingontduiking. Dit is hoekom die Skerpioene ‘verdwyn’ het – hulle moes korrupsieklagte teen ANC-leiers ondersoek!

Dit is ook waarom die Nasionale Direkteur van die Vervolgingsgesag in die pad gesteek is: hy het geweier om die klagtes teen Zuma te laat vaar! En dit is ook waarom die ANC op slinkse wyse die Regsdienskommissie se meerderheid gemanipuleer het. Dit staan hulle nou vry om regters te kies en Regter John Hlophe teen ‘n regverdige ondersoek te beskerm.

Hierdie houding is baie duidelik deur Winnie Madikizela Mandela opgesom toe sy Mandela vroeër daarvan beskuldig het dat hy die ‘swartes in die steek gelaat het’ deur te onderhandel en toe saam met De Klerk die Nobel-prys vir vrede ontvang het. Sy het voorts gesê: “Economically we are still on the outside.” Gerieflikerwys vergeet sy egter dat die ander alternatief van onderhandeling, ‘n lang uitgerekte burgeroorlog gegrond op ras, sou wees. Dit sou Suid-Afri¬ka as land vernietig het.

SWART SUID-AFRIKANERS NOG STEEDS ARM
Madikizela Mandela is reg – swart Suid-Afrikaners is nog steeds grootliks aan die ‘buitekant’. Miskien moet sy ‘n vrywillige oudit van haar eie bates aanvra. Die werklike rede waarom die ANC nie daarin kan slaag om “ ‘n beter lewe vir almal” te skep nie, is omdat daar grootliks van boesembroederskap, korrupsie en kriminalisering deur die staat gebruik gemaak word – en dit het slegs die swart elite verryk en die res verarm.

Weereens is Malema ‘n verpersoonliking hiervan. Die brûe deur sy ongeregistreerde maatskappy in Limpopo gebou nadat hy tenders deur boesembroederskap verkry het, het na enkele weke weggespoel! Dit is ‘n duidelike simbool van die diens wat die ANC lewer. Ons kan egter nie verwag dat Malema of Madikizela Mandela dit moet besef nie, want hulle het ‘n belang in die onderhouding van hierdie ‘boesembroer-konsep’.

VERSKUIF DIE BLAAM
Dit is natuurlik die rede waarom hulle weer die taal van Apartheid terugbring. In die proses word individue weer in rasse gekategoriseer om as sondebokke die aandag van die ANC se flaters en onvermoë af te lei. Dit is die nuwe Apartheid.

Jacob Zuma fasiliteer hierdie nuwe Apartheid deur Malema vrye teuels te gee. Indien Zuma weier om vir Malema grense te stel, moet iemand anders dit doen. Ons moet. En dit is waarom my regspan ‘n brief aan Malema gerig het waarop hy versoek word om sy haatspraak terug te trek, verskoning daarvoor te vra, en dan te onder¬neem om dit nie weer te uiter nie. Indien hy dit nié doen nie, gaan ons hom in die Gelykheidshof beveg. Ons het ook aan Zuma geskryf en op die ongrondwetlikheid van haatspraak gewys en gevra wat hy, as president, daaromtrent gaan doen.

MOORD OP MEDE-BURGERS WORD AANGEBLAAS
Toe ANC-Jeugligaleier, Peter Mokaba, in 1993 “Kill the Boer, Kill the farmer” gesing het, het die Nasionale Uitvoerende Komitee onder leierskap van Nelson Mandela, hom in die openbaar tereggewys en gesê die slagspreuk ondermyn die bevordering van rasseversoening.

Deur egter dubbelsinnig op Malema te reageer, onderskryf Zuma die opsweping tot moord op mede-burgers. Zuma het homself as leier doelbewus op die beeld van Mandela geskoei, maar iets van Mandela se wese misgekyk.

GAAN ZUMA SLAAG?
Dit is nou Zuma se groot toets: is hy bereid om ongewild by die Jeugliga te wees, soos Mandela inderdaad was, ter wille van ons Grondwet? Indien nie, gaan ons beslis nie handegevou staan en toekyk nie. Ons gaan optree om dinge te verander terwyl daar nog tyd is. As óns dit nie doen nie, is ons mede-verantwoordelik vir die erosie van die grondwetlike regte in Suid-Afrika. En dít sal ons beslís nie doen nie!


Heiligheid in die Huis

Die vyand lei soveel gelowiges binne hulle huise in lokvalle in. Die Amerikaners het in die 1970’s die B-2 Stealth Bomwerper ont¬wikkel. Hierdie vliegtuig is feitlik onsigbaar vir enige vyandelike sensors en dit lyk soos ‘n insek op die redarskerms. Deur radarverskansing kan dit heeltemal ‘wegraak’.

BOMWERPER IN CHRISTEN-HUISE
Net so doen satan dit baie suksesvol in baie Christen-huise. Hy infiltreer op ‘n baie onopsigtelike manier en veroorsaak verwoes¬ting soos “Dit is die klein jakkalsies wat die wingerde verniel, terwyl die win¬gerde al bot.” Hooglied 2:15. Ons huise behoort ‘n heiligdom te wees, ‘n heilige, beskermde omgewing sonder enige korrupsie van die wêreld, en tog, hoe ironies dat dit dikwels deur loutere nalatigheid die duiwel se speelveld en arena vir verwoesting word.

GEDRAG IN DIE HUIS
Dit het nog altyd ‘n besondere betekenis en klem by God gehad. Toe Moses voorberei het om die Israeliete van die oorheersing van Farao te bevry, was dit die sprinkeling van bloed op die lateie en deurkosyne wat verhoed het dat die verwoester kon toe¬slaan. (Eks 12). Later, toe Moses die Wette daargestel het en die generasie wat die veertig jaar in die woestyn oorleef het, toegespreek het, het hy sterk gefokus op die gedrag binne die huis, veral t.o.v. die eenvoudige waar¬hede van God.

Deut 6: 7, 9: “Herhaal hierdie woorde oor en oor vir julle kinders… praat daaroor by die huis… bind dit op jou hande… skryf dit op die deurkosyne van jou huis en van jou poorte.” God se oorspronk¬like plan was dat Sy Wette deur ons gedrag, in die harte van diegene wat in ons huise is, geskryf sal word! In baie opsigte het die besit van opgeneemde materiaal en tegnologie ons swakker en baie minder gedissiplineerd gemaak.

Bybels wat nie gelees word nie, versier die rakke in ons huise. Ons gedrag en gesprekke getuig van so baie ander invloede, behalwe dié van Jesus en Sy Koninkryk. Die moderne gelowiges het Heiligheid verkeerdelik omgekeer en Heiligheid beperk tot hul tyd in die heiligdom van die Kerk.

ASUURTOETS IN DIE HUIS
Die asuurtoets vir ons heiligheid is egter nie tydens die vurige eredienste, hartverwarmende aanbiddingsessies of die son¬dagskoolklasse nie, maar in die daaglikse bestaan, veral tuis. In 1 Timoteus spel Paulus die kriteria vir ‘n kerkleier uit en hy be¬klemtoon veral die bestuur en organisasie van die huishou¬ding.

1 Tim 3:4 sê: “Hy moet sy huisgesin goed kan bestuur, met kinders wat hom respekteer en gehoorsaam.” Die huis is dan die beginpunt vir die Kerk.” Tog bly dit ‘n baie moeilike toets. Daar moet geveg word vir Heiligheid en Rein¬heid! Heiligheid beteken om afgeskei te wees vir, eenkant te wees, sonder sonde te wees vir God. Alhoewel dit grootliks deur die reddingsproses bewerkstellig word, kan die rol wat elke mens se vrye wil en keuse in hierdie saak speel, nie sonder meer genegeer word nie. Dit verg inspanning. Laat ons dus nou ‘huisbesoek’ doen!

MEDIA-INHOUD
Min invloede is so magtig soos die eenoog-duiwel – die televisie. Baie gelowiges wat dit goed bedoel, word deur die duiwel verlei om allerhande soorte onreinheid in hul sitkamers of slaapkamers toe te laat. Ons word definitief mislei indien ons glo dat die gemors en onreinheid wat deesdae op die televisie te sien is, ons nie beïnvloed nie.

Die Bybel is baie duidelik: waaraan ons oë of ore ook al blootgestel word, beïnvloed ons siel. Die vyand se genadelose aanslag het God se kinders net onsensitief gemaak vir hierdie foute en aanslag. Net soos in die tyd van Jeremia, Jer 6:15 – “Is hulle hoegenaamd skaam oor die gruwels wat hulle doen? Nee, hoegenaamd nie! Hulle weet nie eers hoe om te bloos nie!”

MEDIABEDREIGING
Pa, Ma, sit af, gooi weg, maak skoon! Julle sal beheer moet neem oor die CD’s, MP3’s, DVD’s, boeke en tydskrifte indien julle be¬slis is om Heiligheid in die huis te handhaaf. En dan is daar die gevaarlikste mediabe¬dreiging van alles – die internet!
Die internet se versekering van algehele anonimiteit en kitstoeganklikheid het grootliks bygedra tot die ontsagwekkende pornografiepro¬bleem. Die tentakels word nou na die kinders, wat voorheen redelik beskerm en onbesmet was, uitgesteek. Hoë-spoed-verbindings en rekenaars in verskeie slaapkamers het die geleentheid tot privaatsig vergroot.

Ouers, julle is die voogde en toesighouers in die huis – kry ‘n internetfilter! Daar is verskeie, maar dié wat ek wil uitlig, is: ‘Hedgebuilders’, ‘NetNanny’ en ‘Bsafe’ wat baie goedkoop is. Goedkoop beskerming wat dalk moontlik net die verwoesting van jou geliefdes kan teëwerk.

Hierdie filters is moontlik nie heeltemal onfeilbaar nie; sommige kundige tieners is baie geslepe en kan maklik hierdie filters systap. Implementeer dus liewer ‘n maatreël wat dit kan verhoed, eerder as om hulle aan die genade van die roofdiere oor te lewer.

KONFLIK IN JOU HUIS
Geen huishouding spring dit vry nie! ‘n Huishouding wat dit nie ervaar nie, is ‘n huis waarin niemand bly nie! ‘n Christenhuishouding, aan die ander kant, behoort egter ook nie ‘n oorlogsone te wees nie. Hoe ontstaan konflik? Maklik – trou net en kry ‘n kind of twee! Nie alle konflik is ‘n slegte ding nie; somtyds is konflik baie konstruktief en probeer individue mekaar beter verstaan. Almal ly daaronder, die verskil is net die graad van beheer. Die beste raad om woede te kan hanteer, word in Ef 4:26 gevind: “Moenie sondig as jy kwaad word nie. Moenie tot die aand kwaad bly en aan die duiwel so ‘n houvas gee nie.” Woede verander in sonde as ons dit teen die persoon rig en nie teen die oortreding nie, of wanneer ons uit wraak reageer, of as ons onvergewensge¬sindheid koester. Lede van ‘n Goddelike huishouding sal dus oor woede besin voordat die gedrag van die inwoners verder versleg. Wanneer daar baie warm humeure en vyandigheid is, behoort die betrokkenes hulself te staal, die strydbyl te begrawe en doodeenvoudig op gedissiplineerde wyse te weier om hierdie hele saak nog ‘n dag te laat sloer.

HOOFSKAP IN DIE HUIS
Kom ons kom sommer dadelik tot die punt – die rol as leier rus vierkantig op die skouers van die eggenoot. God het aan hom die rol van hoof van die huis toegeken. Indien daar twee hoofde in ‘n huishou¬ding is, het jy te doen met ‘n mon¬ster. ‘n Ou Spaan¬se gesegde sê: “Wee die huis waar die hen kraai en die haan doodstil is.” Met ander woorde – iemand moet in beheer wees. Indien die rolle baie duidelik uitgespel is en daar word daarvolgens opgetree, sal die huwelik en die huishou¬ding floreer.

Ef 5:21-33 spel die rolle van man sowel as vrou baie duidelik uit. Veral Ef 5:24, 25 is baie duidelik – “Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet julle, getroude vroue, in alles aan julle mans onderdanig wees. Getroude mans, julle moet jul vroue liefhê net soos Christus liefde aan die kerk bewys het toe Hy Sy lewe daarvoor gegee het.” ‘n Vrou is die verlengstuk van haar eggenoot se gesag; dit beteken doodeenvoudig dat sy, ná hom, in beheer is. In huishoudings waar daar geen vaderfiguur is nie, word sy die ge¬sags¬figuur. In¬dien daar ‘n man in die huis is, behoort hy die pas aan te gee – veral op geestelike vlak – deur sy voorbeeld. Pa’s, stel die voorbeeld!

RESPEK VAN DIE KINDERS
Een van die Tien Gebooie is Eks 20:12 – “Behandel jou ouers met respek. Jy sal dan lank en gelukkig lewe in die land wat die Here jou God vir jou gee om in te bly.” As daar nou ooit ‘n plek was waar kinders respek behoort te toon; dan is dit in die ouerhuis. Ma, Pa, hulle is nie veronderstel om met julle te redeneer oor alles en disrespekvol teenoor julle op te tree nie! Om te eer is om te respekteer.

Moenie hulle goedkeuring soek wanneer dit by ouerskap kom nie. Kinders is beslis nie die sosiale gelyke van hul ouers nie en moet daarom nie toegelaat word om as gelykes behandel te word nie. Grootouers en ander ouer persone verdien ook dieselfde soort, indien nie nog meer nie, res¬pek. Die aftakeling van gesag is baie duidelik sigbaar in die wegdoening of weg¬lating van enige ‘respekaanspreekvorme’ soos bv. Meneer, Mevrou, Tannie, Oom…

‘n Ander saak wat deesdae meer en meer kop uitsteek: vra jou kinders tog om die geselskap te verlaat wanneer dit volwassenes is wat met mekaar gesels. Hulle het tog mos nie regtig insette om in volwasse geselskap te lewer nie! God beloof aan hulle ‘n lang lewe indien hulle aan Sy instruksies gehoor gee en indien hulle hul ouers gehoorsaam. (Kyk gerus na Ef 6:1-3).

ONS WOORDE
Nog ‘n moeilike saak. Die Bybel vergelyk dit met die roer van ‘n skip asook die stang wat in ‘n perd se bek gesit word, want ons woorde kan ons lewens baie duidelik in ‘n spesifieke rigting stuur…

Indien woorde die primêre manier is waarop ons met mekaar kommunikeer, behoort ons seker te maak dat ons woorde aan die Heiligheidstandaarde voldoen… Ons woorde behoort sonder sonde en vir God aanvaarbaar te wees.

Kyk wat die Skrif in hierdie verband sê: “Vuil taal moenie uit julle mond kom nie.” Kol 3:8. Is julle gereed? Dit beteken geen ge¬vloek nie! Swak taal ‘bevuil’ nie net onsself nie, dit beïnvloed almal in die huishouding. Min dinge kan so ‘n swak indruk laat as die vuil taal wat by iemand se mond uitkom. Ons moet daarna streef om ons tong en die toon van ons taal te monitor sodat ons huis¬houding suiwer kan bly. Ef 4:29: “Moenie enige vuil taal gebruik nie. Gebruik eerder die regte opbouende woorde wat nodig is om dié wat luister, te bevoordeel.”

GASVRYHEID IS BELANGRIK
Soos die jare aangestap het, het daar ‘n onwilligheid ontwikkel om ons huise vir ander oop te stel. Veiligheid en seku¬riteit het sekerlik iets daarmee te doen, maar die staalhekke, diefwe¬ring en alarmstelsels is tekenend van die toesluit en afsper van ons harte vir ander. Christenhuise behoort warm en verwelkomend te wees! Jesus het baie dikwels saam met sondaars en ‘heili¬ges’ vergader. Priscilla en Aquilla, saam met vele ander, het ‘n baie belangrike rol gespeel om besoe¬kers by hulle aan huis te verwelkom. Om die waarheid te sê, in die Nuwe Testament kom die gelowiges baie meer dikwels op ‘n informele as op ‘n formele manier bymekaar. Is jou huis vir ander oop?

In Romeine 12 praat Paulus baie duidelik oor gasvryheid en die letterlike betekenis van die woord is: ‘om vreemdes te ontvang en tuis te laat voel’. Die Skrif waarsku selfs dat vreemdes soms ons pad sal kruis en dat ons nie sal weet dat ons inderwaarheid God se engele ontvang nie. In ons pogings om ander te huisves, behoort ons huise Sy liefde en aanvaarding te weerspieël.

WEES VERSIGTIG
Die Bybel waarsku ons om sober en waaksaam te wees, want die brullende leeu, satan, is op die loer by ons huise – hy wag net vir die regte oomblik en plek om in te kom. Moenie eers vir hom die kleinste geleentheidjie gee of skep nie.

Om hierdie teenstand teen Heiligheid te weerstaan, is dit uiters noodsaaklik dat ons baie duidelike grense stel – grense wat baie duidelik uitspel waar Heiligheid heers. Dit moet ‘n uitstippeling wees wat geen kompromieë t.o.v. ons Goddelike stan-daarde toelaat nie. Josua het Moses se protégé geword.

AG WYSHEID HOOG
Terwyl sommige verkies het om die wysheid van hierdie gesoute veldheer en leier nie te ag nie, het Josua sy raad en wysheid opgesoek. Deur dit te doen, het hy ‘n ver¬klaring gemaak wat vandag nog as baken dien: “Ek en my huisgesin sal die Here aanbid.” Jos 24:15. Laat ons dieselfde sê – en doen!


Die Lewe Wink vir die Wincklers

Min mense in Suid-Afrika weet nié wie Heinz en Alette Winckler is nie. Nie alleen was Heinz die eerste Suid-Afrikaanse Idol nie – hy het ook derde geëindig in die internasionale Idols-kompetisie! Hy was te sien in die sepies Egoli, 7de Laan, Villa Rosa en is tans in Binnelanders. Hy is ook onlangs deur ‘n tydskrif aangewys as S.A. se ‘ideale trouman’!

As vrou wat hierdie bekende man se voete onder hom uitgeruk het, het Alette self oornag baie bekend geword. Baie mense weet egter nie van die passie vir die Here wat in hierdie twee pragtige jongmense se harte brand nie. Hierdie paartjie straal liefde, oorwinning, krag, sukses en rigting uit. Maar bowenal is hulle nederig. Op die vooraand van ouerskap, het Heinz en Alette aan JUIG! ‘n onderhoud toege¬staan.

WANNEER IS JULLE WEDERGEBORE EN HOE HET DIT GEBEUR?
Heinz: Ek het in Oktober 1994 as 16-jarige by ‘n CSV-kringleierskamp op Kleinmond ‘n ontmoeting met die Vader gehad en my hart vir Hom gegee. Dit was vir my ‘n fantastiese belewenis. Tydens die aanbidding het die sangleier ons gevra om ons te verbeel ons stap deur ‘n groot bos.

Aan die einde van die paadjie kom jy voor ‘n groot muur tot stilstand en God is agter die muur. Hy vra toe wat die muur in elkeen se lewe is wat verhoed dat jy by God kan uitkom. Ek het besef myne is sonde in my lewe. Elke baksteen in die muur lyk toe vir my soos ‘n demoon wat vir my lag.

Ek het gebid dat God my my sonde moet vergewe en dat ek graag Syne wil wees. Die muur het dadelik verbrokkel en ek het fisies ervaar hoe ek in God se arms hardloop. Ek was nooit weer dieselfde nie!

Alette: Ek was 10 toe ek vir die eerste keer my hart vir die Here gegee het (ek moes intussen al weer ‘n keer of twee terugdraai), maar ek kan goed onthou die Pastoor het genoem dat ek nie in die hemel gaan kom omdat my ouers die Here dien nie, ek moet my eie besluit neem. Ek het baie gehuil en besef ek moet my lewe vir die Here gee. Ek het regtig daardie aand gevoel Hy word vir my lewend.

WANNEER IS JULLE GEDOOP EN HOEKOM HET JULLE GEVOEL DIT IS NODIG?
Heinz: Ek het eers op 24-jarige ouderdom besluit om gedoop te word nadat ek ‘n dissipelskap-pad saam met ‘n pastoor in Stellenbosch gestap het. Dit was ongeveer ‘n jaar nadat ek die Idols-kompetisie gewen het. Ek was baie vinnig op ‘n afdraand-pad a.g.v. die skielike roem en die aandag wat ek van die meisies gekry het. Hy het in Oktober 2002 oor my pad gekom en in daardie verhouding het die Here my kom gesond maak van ‘n klomp dinge en my geestelik begin voorberei vir dit wat voorgelê het.

Nadat die nodige fondasie gelê is, het ek volkome verstaan hoekom ek gedoop moes word. In die geesteswêreld is dit die eerste stap van gehoorsaamheid in die gelowige se lewe. Dieselfde was vir my waar vir die doop met die Heilige Gees.

Alette: Ek is gedoop toe ek 14 was. Ek onthou daardie ongelooflike gevoel toe ek uit die water kom. Ek wou die hele tyd net lag. Dit was werklik of iets in die geesteswêreld gebeur het. Ek is gedoop omdat die Here van my verwag het om simbolies te wys, hoe die ou mens sterf en hoe Hy in my ‘n nuwe mens laat leef!

IS ALBEI JULLE OUERS WEERGEBORE? INDIEN WEL, WATTER GEESTELIKE ROL HET HULLE IN JULLE LEWENS GESPEEL?
Heinz: Ek is baie bevoorreg om ouers te hê wat in Jesus glo en ons met die Bybel grootgemaak het. Ek glo die belangrikste rol wat ouers in kinders se lewens speel, is om hulle te leer om dissipels van Jesus te wees. As ek terugkyk op my lewe, besef ek hulle het my van kleins-af in die weë van die Here grootgemaak.

Baie van die dinge wat hulle my geleer het, het eers later vir my sin gemaak, maar die fondasie is belangrik. Die enigste negatiewe ding is dat daar ‘n hele klomp mensgemaakte reëls, tradi¬sies en godsdienstigheid ook in my lewe ingekom het – dit het die belewenis van die Heilige Gees belemmer. Dit het dit vir my ook baie moeilik gemaak om die volle vryheid wat Jesus bied, te beleef. Selfs daar het God leiding gegee en my gehelp om Sy Woord te verstaan en dit in my lewe reg te stel.

Alette: Ek is werklik bevoorreg om ‘n ongelooflike wonderlike erfdeel te hê! Ons het dalk nie baie geld gehad nie, maar ons huis het oorgeloop van die Here se dinge, musiek en gawes.

My ouers was eers albei onderwysers; my pa was later ook lektor aan die destydse Goudstadse Onder¬wyskollege en R.A.U. , maar toe ek 14 was, het hulle die bediening betree. Ek kan in alle eerlikheid sê dat hulle daagliks die wêreld om hulle verander deur hul roeping te vervul; al is hulle baie naby aan aftree-ouderdom.

HEINZ, WATTER GEESTELIKE BOEK, BEHALWE DIE BYBEL, HET DIE GROOTSTE IMPAK OP JOU LEWE GEHAD, EN HOEKOM?
Celebration of Discipline – dit het my aangemoedig en uitgedaag om sekere baie belangrike dissiplines in my lewe te vorm om daardeur ‘n dieper belewenis van God te hê. Heavenly Man, oor Brother Yun, het my ook geskud. Hierdie man se waardes, hoe hy sonder skroom Jesus verkondig en op God se Woord vertrou, is werklik navolgenswaardig.

IS DAAR ENIGE SPESIFIEKE PREEK WAT JULLE GEHOOR HET WAT VIR JUL¬LE UITSTAAN? HOE HET DIT JULLE LEWENS GE¬RAAK?
Alette: Ons luister deesdae nogal baie na ‘podcasts’ van Pastoor Bill Johnson en Kris Vallotten van die Bethel Kerk in Redding, Kalifornië. Ek moet sê die wysheid, insig en waarheid wat elke week oor die eter kom, is verbysterend.Daar is soveel openba-rings dat ‘n mens behoorlik voel ‘Hoekom het ek nie daaraan gedink nie?’ Daardie mense leef net op ‘n ander vlak en is ‘n inspirasie vir my om geestelik ‘die¬per’ te leef.

HOU JULLE SAAM STILTETYD? HOE MAAK JULLE SEKER DAT JULLE PERSOONLIK GROEI IN JESUS?
Alette: Ons hou saam stiltetyd, maar het ook al 21 dae gevas. Dit is nogal gefokus op persoonlike stiltetyd. Ek is veral verstom oor hoe die Here met Heinz werk.

HEINZ, WAT BETEKEN ALETTE VIR JOU IN JOU SPESIFIEKE BEROEP?
Ek is só dankbaar ek dien ‘n God wat my beter ken as wat ek myself ken. Alette is ‘n beeldskone vrou, ‘n pragtige mens en het ontsettend baie liefde in haar. Dit borrel behoorlik uit haar en sy is ‘n seën vir almal om haar. Sy is net die regte vrou vir my. Sy verstaan die druk, verwagtings en uitda¬gings van my beroep, sonder dat sy eintlik doelbewus probeer om dit te doen.

Dis behoorlik asof sy geprogrammeer was om by my in te pas. As lewensmaat beteken sy vir my ontsettend baie. Sy ondersteun my, moedig my aan en sy speel ook natuurlik in my ‘band’ – en dis ‘n bonus! Sy was ook nou vir langer as ‘n jaar my agent. Ek kan my die lewe sonder haar nie meer voorstel nie.

SING JY ENIGE GOSPEL-MUSIEK?
Ek het nog nie kontemporêre Christelike musiek opgeneem nie, maar wanneer mense my vra om my getuienis te lewer of te preek; dan sal ek lofliedere en van my gunsteling-sangers se liedere sing.

WAS JY AL BY EEN VAN ANGUS BUCHAN SE MIGHTY MEN-KONFERENSIES?
Ja, in 2009. Dit was wonderlik om te beleef.

HEINZ, HOEKOM, DINK JY, WOON SO BAIE AFRIKAANSSPREKENDE MANS DIÉ BYEENKOMSTE BY?
Ek weet dat elkeen van ons ‘n ‘Godvormige gat’ in ons harte het, totdat ons ons lewens aan Hom oorgee. Alle mense, t.s.v. wat jy hoor en sien aan die buitekant, hunker na God. Ek glo oom Angus is deur God aange¬stel en ‘n mantel gegee om tot verál die Afri¬kaanssprekende mans se harte te spreek. As hy sy mond oopmaak ‘trigger’ hy hierdie hunkering na God. Iets sê vir jou die woorde is die Waarheid.

Ons Afrikaners het ‘n baie ryke erfenis en een daarvan is godsdiens. Die negatiewe kant daarvan is egter dat ‘n groot deel daarvan doodse, mensgemaakte reëls en blote godsdienstigheid is waarmee ons grootgeword het. Jesus is gepreek, maar vanuit ‘sonde-bestuur’. Jesus het ons kom vrymaak – ons kan nou ons sonde bely en nie verder daaroor bekommerd wees nie. Ek het Galasiërs en Efesiërs 1 nou onlangs weer bestudeer en dit het my opnuut getref hoe maklik dit vir ons is om die essensie van die werklike betekenis van hoe om Jesus te dien, mis te lees. Oom Angus slaag daarin om die Evangelie weer na ‘goeie nuus’ te laat klink sonder om dit te ‘sugar coat’. Indien die Waarheid weer gepreek word, sal mense kom net soos wat hulle Jesus fisies gevolg het toe Hy op aarde was.

WAT DINK JULLE VAN DIE LI¬BERALE TEOLOGIE WAT DEESDAE IN SOMMIGE KERKE GEPREEK WORD – VERAL DIE FEIT DAT DIE BYBEL BEVRAAGTEKEN WORD EN DIE SONDEVAL, DIE MAAGDELIKE GEBOORTE VAN JESUS, DIE HUWELIK EN SATAN SE BESTAAN ONDER AANVAL KOM?
Heinz: Ek kan glad nie in 50 woorde reg laat geskied aan die vraag nie, maar die eenvoudige ‘kort en lank’ van die saak is, dat die Bybel die absolute Woord van God is. Ek weet dit omdat ek weet wat dit in my lewe beteken het. Ek sien en ervaar elke dag eerstehands die Krag daarvan.

Mense bevraagteken God en Sy Woord omdat dit dan vir hulle makliker en geriefliker is om hul ‘godsdiens’ uit te leef eerder as om die ware geloofspad te stap soos wat Jesus van ons vereis. Hoekom? Jesus se manier vra dat jy aan jouself moet sterf en so baie is doodeenvoudig nie bereid om dit te doen nie.

Alette: Ek staan verstom oor wat die duiwel in die Kerk probeer regkry. Al wat ek weet, is dat die Woord van God die hoogste gesag is en die Here waarsku ons wat kan gebeur as ons net een woord bysit of wegvat. Ek glo elke woord wat in die Bybel staan. Johannes sê: “In die begin was die Woord en die Woord was met God en die Woord was God.” Joh 1:1.

As ek twyfel aan die Woord, twyfel ek ook aan God. Mense wil nie ander se gevoelens seermaak nie, gaan baie kompromieë aan en word dan veel eerder ‘people plea-sers’ as ‘God pleasers’.

ALETTE, JY IS ‘N BEKENDE VOOR¬KOMS¬KONSULTANT. HOE VERSOEN JY DIT MET JOU CHRISTEN¬SKAP – DIT FOKUS SÓ OP DIE UI¬¬TER¬LIKE?
60% van my kliënte kom na my toe omdat hulle seergemaak is. Iemand het iets gesê en dit het letsels gelaat – dit is dan vir my wonderlik om hulle op te bou na die beeld van God. Dis baie bevredigend om iemand te kan help om ‘n negatiewe beeld af te skud en te laat besef wat hulle waarde in God se oë is.

IN MEI VERWAG JULLE ‘N HEMELSE GESKENK VAN GOD. WEET JULLE OF DIT ‘N SEUN¬TJIE OF DOGTERTJIE GAAN WEES?
Alette: Dit is ‘n seuntjie en ons gaan hom Lian Theo noem.

IS JULLE GEREED VIR HIERDIE NUWE ROL EN WAT GAAN JULLE VIR LIAN THEO LEER T.O.V. KERSFEES EN PAASFEES?
Heinz: Ek het eers tydens Kersfees 2009 bewus geword van die geskilpunt t.o.v. Kersfees en die Paashaas. Ek het toe baie navor¬sing gedoen daaroor en daar is ekstreme argumente na beide kante toe.

Wat egter vir my baie duidelik is, is dat alles wat ons doen met Kersfees, behalwe dat ons Jesus se geboorte vier, niks met Jesus of die Bybel te doen het nie. Sy werklike geboortedatum is onseker – daar word bereken dat dit ongeveer einde Augustus, begin September was. Konstantyn het op die huidige datum besluit. Die hele idee van verjaarsdag vier is ook van heidense oorsprong. Herodes en Farao was van die eerstes wat dit vir hulself ingestel het. Jesus se kruisiging- en opstandingsdatum is makliker om vas te stel omdat Hy die heel tyd met Sy dissipels daar¬oor gesels het.

Ek weet van geen plek waar Jesus Sy dissipels aanmoedig om Sy geboortedag te vier nie. Jesus het gekom om aan ‘n kruis te sterf vir ons, en Hy het die dood oorwin – sodat ons ewig kan bly leef. En dit moet ons as gelowiges se fokus wees. Ons wil ons seun graag leer om op Jesus te fokus tydens die twee feeste, maar veral tydens Paasfees.

Hy moet verstaan waaroor dit werklik gaan, maar ons wil hom ook so ver moontlik grootmaak met wysheid en sensitiwiteit vir dit waarin ander mense glo. Ons vertrou die Here om ons hierin te lei. Ons as Christene moenie net alles vir soetkoek opeet nie, maar dit wat strydig is met God se Woord, moet bevraagteken word.

‘N HUWELIK AS VOORBEELD VIR BAIE ANDER
God het man en vrou saamgevoeg, ook vir Heinz en Alette Winckler, sodat die wêreld kan sien dat die huwelik wat deur God ingestel is, soveel blydskap, vrede, vreugde en sukses kan inhou. Mits Hy, en Hy alleen, jou eerste prioriteit is.


Breinkaping: Hoe Pornografie Werk

Ons is vinnig besig om ‘n pornografiese generasie te word. Oor die afgelope dekade het ekspli¬siete seksbeelde in reklame, bemarking, en feitlik elke ander nis in ons lewens, ons lewens kom oorneem. Pornografie is nou feitlik oral – van die plaaslike winkelsentrum tot tydens spitsuur-televisie.

TOENAME IN PORNOGRAFIE
Daar word beraam dat die vervaardiging en verkope van eksplisiete pornografie deesdae die sewende grootste industrie in Amerika verteenwoordig. Nuwe videos en internetblaaiers word weekliks vervaardig en die digitale rewolusie het ‘n hele horde nuwe aflewe¬ringstelsels tot gevolg. Elke nuwe digitale platvorm word as uitstekende bemarkingsgeleent¬heid beskou – veral vir pornografie.

PORNOGRAFIEVERBRUIKERS IS MEESTAL MANLIK
Dit is geensins verrassend dat die grootste gros pornografieverbruikers manlik is nie. Dit is geen geheim dat mans baie gestimuleer word deur visuele materiaal, in stil- of videoformaat, nie. Dit is ook nie iets nuuts nie, pornografiese geskiedenis bewys dit.

Wat egter wél nuut is, is die maklike toegang. Vandag kyk seuns en mans nie na sketse op grotwande nie, hulle het kitstoegang tot talle nuwe vorms van pornografie. Maar, saam met hierdie nuwe vorms van pornografie, kom nuwe begrip oor hoe pornografie ín die manlike brein werk.

Hierdie nuwe begrip kondoneer geensins die ‘gebruik’ van pornografie nie; dit verminder die morele verantwoordelikheid ook glad nie. Dit help egter om te verklaar waarom hierdie gewoonte so hoogs verslawend by mans is.

William M. Struthers van Wheaton College verduidelik dit só: “Men seem to be wired in such a way that pornography hijacks the proper functioning of their brains and has a long-lasting effect on their thoughts and lives.”

SLEUTELINSIGTE UIT DIE NEURO-WETENSKAP
Struthers is ‘n sielkundige met ‘n agtergrond in Neuro-wetenskap en het ook klas gegee in ‘Die biologiese basis vir menslike gedrag.’ In sy boek Wired for Intimacy: How Pornography Hijacks the Male Brain, fokus hy op sleutelinsigte uit die Neuro-wetenskap wat verduidelik waarom pornografie so ‘n versoeking vir die manlike geslag is. Volgens hom word mans gedryf deur seksuele intimiteit.

Die drang na seksuele intimiteit is ‘n gawe van God en is noodsaaklik vir mans. Dit kan egter baie gou verkéérd gekanaliseer word. Mans word in die versoeking gestel om ‘’n kortpad na seksuele be¬vrediging via pornografie’ te neem en ewe skielik is hierdie kortpad deesdae hoogs toeganklik.

GEVALLE WÊRELD
In die wêreld waarin ons vandag leef, word pornografie ‘n afleiding en ‘n verwringing van God se bedoeling met seksualiteit. Dit word ‘n verslawende gif! Struthers verduidelik: “Viewing pornography is not an emotionally or physiologically neutral experience. It is fundamentally different from looking at black and white photos of Table Mountain or taking in a colour map of Victoria Falls.

Men are reflexively drawn to the content of pornographic material. As such, pornography has wide-reaching effects to energize a man toward intimacy. It is not a neutral stimulus. It draws us in. Porn is vicarious and voyeuristic at its core, but it is also something more. Porn is a whispered promise.

It promises more sex, better sex, endless sex, sex on demand, more intense orgasms, experiences of transcendence.” Pornografie werk soos ‘n poli-dwelm. Dr. Patrick Carnes verduidelik: “Pornography is a pathological relationship with a mood-altering experience.” Verveeldheid en nuuskierigheid lei baie mans en seuns na ervarings wat vir hulle veel meer soos dwelmverslawing word as wat hulle ooit sal toegee.

MANS EN VROUE VERSKILLEND BEDRAAD
Waarom gebeur dit eerder met mans as met vrouens? Struthers verduidelik dat mans en vroue verskillend ‘bedraad’ is. “A man’s brain is a sexual mosaic influenced by hormone levels in the womb and in puberty and molded by his psychological experience.”

Mettertyd neem pornografie mans en seuns op ‘n ‘eenrigting neurologiese supersnelweg waar ‘n man se geesteslewe verskraal en oor-seksualiseer’ word. Op hierdie supersnelweg is daar verskeie opritte, maar weinig afritte. Pornografie is ook ‘visueel-magneties’ vir die manlike brein.

Struthers verduidelik dat plesierhormone vrygestel en aangeskakel word deur die kyk van pornografiese materiaal. Deur hierdie hormone vry te stel, word nuwe patrone in die ‘bedrading’ van die brein gevorm en herhaling van die aksies wat hierdie vrystelling tot gevolg het, word sodoende geformaliseer. En dan is genoeg net nooit genoeg nie!

WERK DIESELFDE AS DWELMS
Indien enigiemand dieselfde hoeveelheid van ‘n spesifieke dwelm oor ‘n tydperk inneem, sal ‘n verhoogde dosis later daarvan vereis word ten einde dieselfde effek te hê.

Dit is presies dieselfde in die geval van pornografie – daar is later ‘n drang na meer, en meer en meer! Omdat mans ge¬stimuleer word deur die seksbeelde wat oral om hulle is, verhoog die eksplisiete seks¬beelde hierdie effek. Struthers verduidelik dat dit eintlik dieselfde is as die verskil tussen die ou tradisionele televisiebeelde en die nuwe hoë-definisie-tegno¬logie. Alles is duideliker, meer eksplisiet en baie meer stimulerend.

GEWILLIGE VERBRUIKERS
Struthers gaan egter verder. Hy maak dit baie duidelik dat géén man hierdie argument mág gebruik om hul sonde – die verslawing aan pornografie – te kondoneer nie. Sondaars is van nature altyd op soek na die spreekwoordelik vyeblare om as skans te gebruik en sodoende hul eie verantwoordelikheid weg te redeneer.

Die verantwoordelikheid van die sonde van pornografieverslawing moet nog altyd voor die voete van diegene gelê word wat hierdie eksplisiete beelde so gewilliglik gebruik. Elke mens hét ‘n vrye wil van God gekry om teen hierdie dinge te kan kies.

Dit is egter van groot hulp indien enig¬iemand verstaan hóé pornografie in die manlike brein werk – kennis is mos mag. Pornografie is ‘n sonde wat God van Sy heerlikheid en glorie beroof – glorie omdat Hy seks en seksualiteit as gawe aan die mens geskenk het. Ons weet al baie lank dat sonde gyselaars het. Sonde neem nou egter ‘n nuwe dimensie aan – dit kaap die manlike brein!