Vergewe My Suid-Afrika: Onderhoud Met Bakkies Botha

‘n Sokkerspeler kry sy opponent terug deur hom aan die sokkerhemp af te trek. ‘n Tenniskampioen kry ‘n woede-aanval op die tennisbaan en dit kos haar die groot titel. ‘n Rugbyster stamp ‘n opponent met die kop en ewe skielik oorskadu dit sy loopbaan en talent en word as skandvlek vir die spel beskou. Aggressie en adrenalien is basiese komponente van die menslike instink waarsonder geen atleet sukses behaal nie. Maar as dit onbesonne of onbeheersd is, kan dit die talentvolste mededinger ondermyn. Wanneer atlete dit ‘verloor’, wonder aanhangers tereg: “Wat het hy dan gedink?”

John Philip ‘Bakkies’ Botha is ‘n baie bekende en geliefde Suid-Afrikaanse rugbyslot. Hy het tot dusver ‘n sterloopbaan geniet met vele professionele hoogtepunte. Ook ‘n paar laagtepunte: sy kontroversiële maalskrumspel in April 2009 (toe die SA-span uit protes armbande gedra het) en die veelbesproke kopstamp-episode in Julie tydens die drienasie-wedstryd teen Nieu-Seeland. Bakkies is bekend as ‘n toegewyde Christen; dus was die hele land geskok toe hy die Nieu-Seelandse skrumskakel, Jimmy Cowan, in die eerste minuut van die wedstryd met die kop gestamp het. JUIG! het eksklusief met hom gesels om vas te stel wat die oorsaak van sy aggressie was en of hy voel dat ander hom vergewe het deur op nasionale TV om vergifnis te vra. (Met trane in die oë het Bakkies op Supersport die Maandagaand na die wedstryd om versko¬ning gevra en ook die Nieu-Seelandse span, Jimmy Cowan en sy aanhangers gevra om hom te vergewe).

WAARMEE HET JY JOU BESIG GEHOU GEDURENDE DIE 9 WEKE WAT JY VERBIED IS OM RUGBY TE SPEEL?
Ek het tyd saam met my familie spandeer en ook vir berading by verskeie geestelike leiers, soos Nevil Norden, Mario Steyn en At Boshoff, gegaan. Ek sou nooit sonder my geloof kon oorleef nie. God se liefde en my vrou ¬Carien, het my in die tyd gehelp. Sy het vir my gebid en my ook bemoedig. Sy is altyd eerlik en ondersteunend. As ek val, help Carien my, en vice versa.

WAT PLA JOU DIE MEESTE VAN DIE KOPSTAMP-EPISODE?
Die feit dat ek so baie mense teleurgestel het, maar ook my Skepper gefaal het.

PIETER DE VILLIERS, FRANS LUDEKE EN JOU BLOU BUL-SPANMAATS ON-DER¬STEUN JOU GROOTLIKS. WAT BETEKEN DIT VIR JOU?
‘Coach’ Pieter is ‘n opregte persoon en ‘Coach’ Frans se vriendskap en omgee beteken vir my sommer baie. Vorige afrig¬ters het my almal geskakel en bemoe¬dig. Die gebede van my spanmaats het my laat besef hoe gelukkig ek is om deur súlke mense en vriende soos André Venter (voormalige Springbok) omring te wees.

WAT WAS DIE ALGEMENE REAKSIE TEENOOR JOU SEDERT JY VERSKO-NING GEVRA HET?
Ek sal altyd my Christen-beginsels handhaaf, soos wat ek op TV en Radio Kansel gedoen het. ‘n Deel van die proses was om God om vergifnis te vra. Dit het ek onmiddellik in my hotelkamer na die wedstryd gedoen. Later ook alle betrokke partye. God is genadig en ons het net nodig om Hom een keer vir iets om vergifnis te vra.

Ongelukkig aanvaar sommige mense dit nie só nie en verwag van jou om aanhoudend om verskoning te vra. Ek gee toe dat ek van die begin af verkeerd was – ek het geensins probeer om my optrede te regverdig nie. As ek nóú die horlosie kon terugdraai, sou ek – maar ek kan nie. Ek moet nou kies om die hele episode op ‘n positiewe manier te gebruik en om jonger spelers te help om nie in dieselfde slaggat as ek te trap nie. Ek kies om ander te help.

DIE PUBLIEK WEET DAT JY ALTYD DIE MAN IS WAT VOOR EN NA ‘N WEDSTRYD VOORGAAN IN GEBED. CHRISTEN-ONDERSTEUNERS SIEN JOU AS EEN VAN DIE BESTE SLOTTE IN DIE WÊRELD EN OOK AS VERTEENWOORDIGER VAN CHRISTUS OP DIE VELD. WIL JY OP DIE STADIUM ENIGIETS AAN HULLE SÊ?
Solank as wat ek rugby speel, sal ek op die veld bid. Ek is ‘n Christen en ek maak foute. Van Moses, Dawid tot Paulus – almal het op een of ander stadium foute gemaak. Dit is hoe jy jou fout(e) hanteer, wat die verskil maak. As Christene behoort ons mekaar te help om sodoende meer siele vir Sy Koninkryk te wen. Ek wil mense vertel hoe groot God se genade is. As iemand soos Bakkies Botha vir Hom goed genoeg is; dan is almal vir Hom goed genoeg!

WANNEER HET JESUS JOU VERLOSSER GEWORD?
Ek het in ‘n Christen-huis grootgeword en nog altyd in Hom geglo. In 2003 is ek weergebore en het besef dat ek as kind van die Lig behoort te leef. En dit is hoekom ek so verpletter is deur hierdie insident – ek het toegelaat dat die vlees oor¬neem. Die Heilige Gees het my oortuig van die verkeerdheid daarvan en ek was letterlik siek langs die veld omdat ek so teleurgesteld in myself was. Almal wou weet wat ek gedink het toe ek Jimmy gestamp het. Niks! Ek het bloot nie gedink nie! Het ek maar gedink! Het ek iets geleer? Ja – wag altyd 5 minute voordat jy reageer. Rugby is fisies en almal wat self al gespeel het, besef dit.

TER AFSLUITING, CARIEN, WIE IS BAKKIES VAN DIE VELD AF?
Ek kon nie vir ‘n beter man gevra het nie. Hy het ons lief en sal enigiets vir ons doen. Ek is bevoorreg om met hom getroud te wees. Ek sê altyd: ek is met die man, nie met die rugbyspeler nie, getroud. As hy nie speel nie, is hy koel en kalm en 100% toegewyd. Ek is trots op hom dat hy gekies het om in die openbaar vergifnis te vra. Hy het daarna opgetree soos wat God verwag het hy moes.

LAASTE GEDAGTES
As dinge warm raak, doen ons almal goed wat seermaak of disrespekvol is en waaroor ons jammer is. Laat ons dus, as broers en susters in Christus, vir Bakkies bid. Volwassenheid word gekenmerk deur die manier waarop ons insidente hanteer. Ons glo dus Bakkies sal groei in wysheid en geduld en dat sy sportloopbaan van krag tot krag sal gaan.


Ontdek Jouself Voor God

Wie is ek regtig? Wat is my ware identiteit? Hoe weet ek dat ek is waar Christus wil hê ek moet wees? Hoe moet ek my talente en gawes gebruik tot Sy eer? Vir elkeen wat al met sommige, of selfs al bogenoemde vrae geworstel het, is Braam en Mariette Hanekom se boek, ‘Ontdek jouself voor God’, een van die baie handige stukke gereedskap wat jou kan help om uit te kom by dít wat God ons bedoel het om te wees.

Hoewel Braam baie besig is as moderator van die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland van die N.G. Kerk, leraar is van die N.G. Gemeente, Stellenberg in Durbanville en betrokke is by leierskaps- en gemeente-ont¬wikkeling op sinodale vlak en Mariette, as sy vrou, betrokke is by kursusse wat fokus op lidmaatbemagtiging en Bybelstudiegroepe in hul gemeente hanteer, vind hulle dit skyn¬baar baie maklik om nog tyd vir skryfwerk ook in te ruim.

JUIG! het by die veelsydige paartjie gaan inloer om oor dié boek, maar sommer oor die hele kwessie van Christen-wees in die hedendaagse tydsgewrig, te gesels. Dit was baie inspirerend om die passie vir dit waarby hulle tans betrokke is, te kon sien en ervaar, en ook hul warm en opregte menswees te beleef.

GEBROKE MENSE
Beide het ‘n absolute passie vir mense in nood en juis omdat hulle elke dag van dui-sende gebroke en stukkende mense hoor – of dit nou bloot net in die koerant is, oor die nuus, op televisie, in die samelewing, om hulle en bý hulle – het hulle besef die soort boek is ‘n móét. Die res het vanself gebeur. Omdat hulle mekaar so goed ken en aanvul, kon hulle natuurlik en lekker saamdink en –praat oor en skryf aan hierdie ‘hand¬leiding’ wat ook gebruik behoort te word om jongmense te lei om die regte keuses in die lewe te maak.

WARE IDENTITEIT
Volgens Braam het: “So baie van die ouer generasie egter ook nooit die geleentheid gehad om hierdie baie belangrike beginsels wat in die lig van die Skrif bespreek word, te hoor nie en hulle sal opnuut besef wie hulle is – in Hom, en sodoende sal die lewe opnuut betekenis kry. Die probleme wat baie mense deesdae ervaar, spruit uit die feit dat hulle nie regtig weet wie hulle is en wat hulle behoort te doen om ‘n vervulde lewe in Christus te leef nie. Dit is deesdae só maklik om toe te laat dat die samelewing jou identiteit bepaal. Jou kwalifikasies, geld, status, vriende, talente, of die afwesigheid van al die genoemde, kan só gou bepaal wie jy in die moderne samelewing is.

Die gevaar bestaan dat dít (mense en dinge) wat jou identiteit bepaal, jou god kan word en sodoende jou hele menswees beïnvloed. As kinders van God, is dit uiters noodsaaklik dat Christene sal wéét wie hulle in Hom is. Dat Hý, en nét Hy, ‘n Christen se identiteit sal bepaal.”

GEEN KORTPAD NIE
Baie Christene worstel met hoé presies, prakties-gesproke, jy kan vasstel wie jy in Hom is. Braam en Mariette is dit eens dat daar geen kortpad of kitsantwoord op hierdie vraag is nie. Die paartjie glo: “Jy leer jouself eerstens ken deur eerlik na jouself te kyk. Gaan dink oor jou geskiedenis, jou foute, jou vreugdes, jou suksesse, hoe jy op ander mense reageer.
Hierdie nadenke oor jouself moet opgevolg word deur baie tyd saam met God te spandeer. Dissipline is hier die wagwoord. Dit mag dalk nodig wees dat jy jouself moet dissiplineer om elke dag tyd te maak om jouself af te sonder op ‘n plek waar alle ander dinge wat moontlik op jou tyd en aan¬dag kan aanspraak maak, opsy geskuif word. Waar jy kan stil word en net op God kan fokus. Hy openbaar Homself in Sy Woord – lees dus, en bestudeer Sy Woord! Deur Sy Woord sal jy baie van Hom leer en ook uitvind hoe Hy oor elkeen van Sy kinders voel.

Jy sal ook, mettertyd, ‘n verdieping in jou gebedslewe ervaar en ervaar hoe sekere onsekerhede deur Sy Woord uit die weg geruim word. Daar is ook verskeie ‘sekulêre hulpmiddels’ beskikbaar wat kan help om jou identiteit, passie sowel as sterk en swak punte te bepaal indien jy steeds onseker is oor wie en wat God jou bedoel het om te wees.”

MEER AS NET ‘N LIGGAAM
Braam waarsku: “Ons word so gebombardeer met die vi¬suele deesdae – die media gaan uit hul pad om voorkoms, etikette, indrukke, ens. te be¬klemtoon. Mense spandeer ure en baie rande daaraan om hul liggame goedgevorm te kry en te hou. Nog meer word spandeer om die ouderdom te probeer hokslaan. Dui¬sende rande word uitgegee op die regte soort kleredrag.

En tog is die mens soveel meer as net ‘n liggaam waaraan so baie tyd en geld spandeer word. Die liggaam gaan na sestig of sewentig jaar tot niet; dit is dus gevaarlik as jou indentiteit lê in iets wat vergaan. Ironies egter, is dat dié deel van die mens wat nie vergaan nie, wat tot in ewigheid gaan bly, so afge¬skeep word. Dit het tyd geword dat mense ook aandag sal gee aan die onverganklike. Juis daarom is dit nodig dat mense sal uitvind wat hulle geestelike gawes is en dit tot eer van Sy Koninkryk gebruik.”

VERWOESTERS VAN MENSWEES
“Daar is lankal reeds besef dat sekere dinge wat nie so ooglopend is nie, ongelooflike pyn en skade aan die mens kan aanrig. Dink maar bietjie aan dinge soos leuens, gierigheid, ongebalanseerdheid, ‘n verkeerde leefstyl, verkeerde prioriteite, valse trots, om maar net ‘n paar te noem. ‘n Mens kan maar net om jou rondkyk, die koerante lees of die televisienuus dophou om te sien wat hierdie verwoesters aan mense doen. En dit geskied juis omdat mense nog nie hul identiteit in God ontdek het nie.”

EN WAT NOU AS EK WEET?
“Wat gebeur nou as ek weet wie ek in God is? Verander ek? Voel ek anders oor dinge? Verseker sal die lewe nuwe betekenis kry omdat jy in die eerste plek weet hoe jou Skepper oor jou voel. Jou selfbeeld veran¬der, jy ervaar vrede en vreugde juis omdat jy weet dat die Skepper van die heelal, vir jou, nietige, unieke en spesiale mens ‘n baie spesifieke rol en taak op aarde het.”


God Genees My Van MS

Johan Jacobs is ‘n sakeman wat aan Veelvuldige Sklerose (MS) gely en wonderbaarlik genees is. Hy het sy vrou, Alicia, in 1994 ontmoet, is ses jaar later met haar getroud en vandag is hulle die ouers van Carli (7), Ruan (3) en Lindi (1). Hul gunste¬ling-tydverdryf is om as gesin, tyd in die natuur saam te spandeer, te kampeer en vis te vang. JUIG! het met hom gesels.

WANNEER HET JY SIEK GEWORD?
Twee jaar voor ons troue, ek was besig met my MBA, het ek dubbelvisie gekry en be¬sluit om dokter toe te gaan. Hy het my ge¬stuur vir ‘n CT-skandering, maar ek is verkeerd gediagnoseer.

Die dubbelvisie het metteryd verdwyn en ek het normaalweg aangegaan. Pas na ons troue het ek ervaar iets neurologies was fout – dit het stadig begin, maar daagliks vererger. My regterarm het nie meer ‘geluister’ wat ek vir hom ‘gesê’ het nie, my regterbeen het begin sleep. ‘n Toenemende erge moegheid het my oorval en eers toe my tong begin sleep, het ek besef dit is nie meer net ‘n senuwee wat iewers vasknyp nie. Ek is die volgende week met Veelvuldige Sklerose (MS) gediag¬noseer.

KAN JY MENSE RAAD GEE OOR MS? WAT STEL JY VOOR MOET HUL DOEN?
Vandag kan ek met ondervinding sê dat MS nie ‘n siekte is nie. My ervaring en kennis uit boeke wys my dat MS ‘n progressiewe toksiese toestand is. Google net ‘Minemata Disease in Japan’ – almal in daardie dorpie is met kwik vergiftig en het erge neurologiese probleme, tipies aan MS, gehad.

Dis hoog tyd dat ons meer verantwoordelik t.o.v. ons eie gesondheid raak en nie simptome behandel nie, maar die oorsaak verwyder.Baie siektes vandag is toksiese toestande met mooi name. Nadat ek medies ongeskik verklaar is met ‘n sogenaamde ongeneeslike toestand, het ek begin met die volgende stappe:
1. Verwydering van die oorsaak van vergiftiging: Die oorsaak – die boogskutters (Amalgaan-vulsels wat betaan uit ±50% Kwik) moet met die regte en veilige pro¬sedure verwyder word. Hulle besoedel die brein met die giftige element, Kwik. Dit is een van die gevaarlikste swaar¬metale op aarde. Kwik word afgegee en word opgeneem in die bloedstroom, maar omdat dit vet¬op¬losbaar is en jou brein ±70% vetweefsel is, klou dit aan veral die breinselle en laat die brein anders funsioneer en op selvlak anders lyk. Jou immuunstelsel ‘verstaan’ dat een van sy eie selle vreemd lyk – dis dán dat jou eie immuunstelsel teen homself draai en sy eie breinsel wat vergif is, aanval en die sel verloor sy funksie. Dit is ‘n outo-immuunsiekte. Hoekom sal God jou immuunstelsel so ontwerp om sy eie weefsel te vernietig? Ek weet dis ‘n mensgemaakte toestand.
2. Ontgiftiging/skoonmaakproses: Die gifpyle in die brein wat skade veroorsaak, moet verwyder word. Mens kan net ontgif indien die hoofoorsaak weg is.
3. Boublokke vir genesing: Die liggaam kan nie genees met ‘n nutrient-leë en toksiese voedselketting nie. Verder wil jy jou ook nie verder vergif met al die moderne voedselchemikalië nie. Dus stel ek voor: volg die bewese jagleefstyl van ons voorouers. Dit behels basies die volgende:
• Natuurlike, heilsame kos – niks verwyder of bygevoeg nie
• Organiese kos – geen toksines nie, maar ryker in nutriënte
• Vars kos – dis baie belangrik dat kos nie geoksideer is nie. Ons gebruik geen geprosesseerde kos nie
• Ongepreserveerde kos – geen chemiese preserveerdmiddels nie. Ook nie kos wat in karton verpak is nieLees gerus ook “Solving the MS Mystery, Help Hope and Reco¬very” deur Dr. H. Huggins. Ons verkoop dit juis omdat dit so leersaam is.
HOE HET DIE HERE JULLE GELEI OM DIE BESIGHEID TE BEGIN?
Met my beterskap op die natuurlike manier wou ons ook ander mense help. Alicia het vir my Skrif uit Jesaja (55:13) waarin staan die Here gaan die doringbos in my lewe verwyder en daar sal ‘n mirteboom opkom en dit sal vir my ‘n ewige teken wees, gegee. Dit was my hoop, maar ook my visie. Ons het verder ook vele Skrifte oor bome gekry en geweet ons logo moet en sal iets met ‘n boom te doen hê.

Ons het ook Ps 1:3 en Jer 17:8 gekry wat presies dieselfde sê: “Jy sal wees soos ‘n boom langs strome water wat in seisoen vrug sal dra en waarvan die blare nie sal verwelk nie; al raak dit warm.” Dit is toe dat ons ons logo begin omskryf, skaaf en ontwerp het. Vandag is ons so dankbaar, ons weet dit is van ons Vader af.

Besoek gerus Johan se winkel om alle tipe produkte en gesondheidsidees te kry. Verseker só ‘n beter leefstyl en ook dat die Here vir jou lewe kan gee – in oorvloed!

GO NATURAL: Skakel Johan Jacobs by 021 852 2744 of 082 876 8142 of besoek www.gonatural.co.za


Die Waarheid Oor Noupoort

Daar word dikwels met afkeer en intense kritiek in Christen- en sekulêre kringe van “Noupoort” gepraat en mense het hierdie rehabilitasiesentrum al dikwels van ontstellende insidente beskuldig. Dis baie hartseer dat die meeste van hierdie beskuldigings ongegrond is en eensydige kritiek lewer – dikwels selfs tweede- en derdehandse skindernuus.

SKOKKENDE PUBLISITEIT
‘n Paar jaar gelede het ek, in die lig van die skokkende artikels wat oor hierdie sentrum gepubliseer en op televisie vertoon is (‘n jongman is daar oorlede), besluit om self te gaan ondersoek instel. Ek was bekommerd dat Christene oor die algemeen deur dié sentrum in ‘n swak lig gestel word en ek was vasbeslote om agter die kap van die byl te kom.

Noupoort is òf ‘n baie swakbestuurde sentrum met kommerwekkende rehabilitasiepraktyke (soos die pers berig het), òf dit was maar net nog ‘n voorbeeld van ‘n aanval wat deur die sekulêre media in bevooroordeelde verslae en onregverdige beskuldi¬gings op ‘n Christen-instelling geloods is op grond van die morele waardes wat daar gehuldig word. Dus het ek, as vryskut-joernalis wat toe vir TODAY Magazine gewerk het, met Noupoort geskakel en gevra om met die eienaar te praat. Ek is na Pastoor Sophos Nissiotis, ‘n Griekse pastoor, voorheen van Rhema Kerk, wat Noupoort-Christen-sorgsentrum 18 jaar gelede in die dorpie Noupoort – in die Karoo – saam met sy vrou Gladys, gestig het, verwys.

ONAANGEKONDIGDE BESOEK
Ons het vir meer as ‘n uur oor die foon ge¬sels en ek het hom oor sekere van die moeilike dinge (soos “korrektiewe intervensie”, “handearbeid”, “werk met ‘pitbulls’”, ens.) waaraan studente onderwerp word, uitgedaag. Sophos het al my vrae beantwoord en sy weergawe van die feite gegee (die ‘teenoorgestelde‘ as wat in die sekulêre media verskyn het).

Hy het my ook uitgenooi om die sorgsentrum onaangekondig te besoek en self te sien wat op ‘n daaglikse basis daar gebeur. Verskeie weke daarna is ek, die voormalige Redakteur, Nico Bougas, en ‘n ka¬meraman al die pad Noupoort toe. Met ons aankoms daar, was ek baie geskok om te sien dat daar absoluut geen heinings of mure om die sentrum was nie. Ek skat ek het uit die mediaberigte afgelei dat dit soos ‘n tronk sou lyk!

VERRASSENDE ERVARING
Nog iets wat my grootliks verras het, was dat ‘n groep jongmense op ‘n muur gesit en almal gerook het! Hulle het ons skaars gegroet, maar net aangegaan met gesels, in die tuin gewerk en mure geverf. Nadat ons eers by die gastehuis waar ons sou oorbly, ‘n draai gemaak het, het ons die pastoor geskakel en is vir koffie genooi.

Met ons aankoms by hom, moes ek ‘n privaatoproep in die tuin neem en was absoluut bevrees toe ek ewe skielik deur veghonde (‘pitbulls’) omring is. (Hulle was nie aggressief nie). Sophos het my verseker dat hulle baie mak was en my binnegenooi.

Ek is baie bekend vir my reguit, en soms konfronterende, styl. Ek het Sophos direkte vrae oor alle belangrike beskuldi¬gings gevra. Dit was baie duidelik dat hy my vrae en direkte benadering waardeer het. Sy antwoorde was ernstig en opreg. Hy het verduidelik waarom hulle met ‘pitbulls’ en nie poedels nie, werk en het ook na die ongelukkige insident van die jongman wat by die rehabilitasiesentrum dood is en soveel media-reaksie ontlok het, verwys.

Verskeie ander dinge waaroor ek duidelikheid wou hê, het ter sprake gekom. Later het ek en my kollega op ons eie op die terrein rondgestap, met die pasiënte, die dorps¬polisie en selfs die dorpsinwoners gesels. Ons was baie verras om te ontdek dat daar ‘n heeltemal anderkant as die sensasionele mediastories is.

‘KORREKTIEWE DIENS’
Daardie aand het ons gaan uiteet (in die dorp se enigste restaurant wat deur die pasiënte bestuur word) en ‘n onderhoud met die superintendent gevoer. Die volgende oggend het ons die NCC-kerk, wat deur Pastoor Sophos gelei is, bygewoon. Ons is ook later na die ‘korrektiewe huis’ (CI) – ‘n huis wat ongeveer 2 km van die hoofgebou is en waar die oortreders aangehou word. Ek het baie vrae gehad en het met al die pasiënte wat daar was, gepraat. Dit was vir hulle, uit die aard van die saak, baie moeilik omdat hulle in afsondering was en hulle dae is deur die strafste oefeninge gevul. Hulle het egter almal baie fiks en gesond gelyk.
Inwoners wat nie by die reëls en regulasies van die sorgsentrum hou nie, of wat aktiwiteite ontwrig, word vir ‘n rukkie na dié huis ge¬stuur. Indien hulle rebelse fase voortduur, word hulle gevra om te gaan en hulle verbeur die koste. Ons het besluit om ‘n paar getuienisse in te sluit omdat dít nie in die sekulêre pers gepubliseer word nie.

GETUIENISSE VAN GEREHABILITEERDE DWELMSLAWE
Fabian Grenz was vir 26 maande ‘n kliënt van Noupoort en het die hele program deurloop. Hy is in 1998 toegelaat nadat hy vir 14 jaar lank aan alle dwelms verslaaf was. Sy verslawing, hoofsaaklik gebore uit groepsdruk en nuuskierigheid, het op 15-jarige ouderdom by crack/kokaïne begin. Fabian was 5 keer by ander sentrums voordat hy uiteindelik by Noupoort uitgekom het.

Die berader het ten einde laaste aanbeveel dat hy Noupoort toe moes gaan omdat hy regtig ‘hardcore’ was en nie by ander sentrums vordering getoon het nie. Hoewel Noupoort stowwerig en onvriendelik gelyk het, was die mense by dié afgeleë sentrum geensins onvriendelik nie. Na twee maande het hy probeer wegloop omdat hy nie ernstig was oor die herstelproses nie. Hy het teruggegaan en die program vir agt maande gevolg, vrywilliglik aangebly vir nog twee jaar en is nou reeds tien jaar ‘skoon’. By Noupoort het hy die Here vir die eerste keer ontmoet en ‘n verhouding met Hom ontwikkel.

Hy het daarvandaan teruggekeer na ondersteunende ouers, ‘n goeie werk, by ‘n kerk en selgroep ingeskakel en kyk vir geen oomblik terug nie. Fabian voel sterk daar¬oor dat Noupoort by almal aanbeveel kan word. Dwelmslawe soek dikwels die maklike manier sonder die nodige dissipline en steunstelsels, maar dit werk eenvoudig nie.

Hy gaan gereeld vir kort besoeke terug om diegene wat nou rehabilitasie ondergaan, te bemoedig omdat dit ui¬ters noodsaaklik is om die hele program te voltooi. Slegte gewoontes moet totaal gebreek word. Korter tye aan ander sentrums sonder God se hulp, is nie suksesvol nie. Hy is beskikbaar om met enig¬iemand oor versla¬wing of Noupoort te gesels. Skakel hom by 083 443 2448.

‘N TWEEDE KANS…
Marco Brocarrdo is in 1999 opge¬neem nadat hy ongeveer 5 jaar lank in die greep van dwelms was en 3 maal selfmoord wou pleeg en reeds by 3 ander plekke, Houghton House, Nova Lodge en Sterkfontein, was vir hulp. Vir hom was die eerste indrukke van Noupoort skrikwekkend en die program uiters moeilik. Hy was nie ‘n Christen nie en die ‘Christen-bedrywig¬hede’ het hom afgeskrik. Binne ‘n week het hy Jesus leer ken en sy lewe het verander. Hy het uiteindelik 3 jaar vrywillig gebly. Marco beklemtoon dat dwelmslawe nie van reëls en dissipline hou nie, nog minder van fisiese werk. By Noupoort het hy geleer wat verantwoordelikheid is en dat jy jou eie probleme moet hanteer. Hy het ook sy vrou daar ontmoet, besit nou sy eie besigheid en is reeds 11 jaar lank ‘skoon’.

Hoewel hy Noupoort sterk aanbeveel, waarsku hy dat enige eks-verslaafde se stryd eers begin as jy daar uitstap. As jy aan Jesus vashou, by ‘n kerk en selgroep inskakel om jou verhouding met Hom te versterk, word die stem van die versoeking al dowwer. Noupoort het, volgens Marco, sy negatiewe beeld gekry omdat die sekulêre pers in¬gezoem het op die negatiewe inligting van verslaafdes wat nog nie ‘skoon’ was nie en dus nog nie ‘n objektiewe oordeel kon fel nie.

Hulle was nog in die rebellie-stadium en die pers het dit uitgebuit omdat sensa-sionele of slegte nuus verkoop. Vir ouers van verslaafdes het hy dié raad: “Tough people need tough discipline!” Vir meer inligting, kan hy geskakel word by 011 215 7140.

GETUIENIS VAN ‘n MA
Mevrou J.Z. se seun was vir ongeveer 7 jaar verslaaf aan heroïne, was eers vir rehabilitasie by Stepping Stones, maar het weer teruggeval. In 2001 is hy by Noupoort toegelaat nadat hulle by ‘n kennis daarvan gehoor het.

Haar seun het besef dat hy baie dring¬end hulp nodig het en het, nadat hy een keer gedissiplineer is omdat hy hom nie aan die maatreëls wou onderwerp nie, met die program en dissipline saamgewerk. Hy het sy eie kamer gehad, hy kon sy skoolloopbaan voltooi en het wonderlike steun van die onderwysers daar gekry. Die dissipline is baie streng, maar die personeel baie ondersteunend en hulle kan net met lof van Noupoort praat. Sy en haar man het tydens hul seun se verblyf daar, drie keer by hom gaan kuier. Aanvanklik was dit vir hulle baie moeilik om hul seun in die omstandig¬hede te sien; tog was die verbetering wat gaandeweg ingetree het, vir hulle as ouers, baie bemoedigend.

‘n LEWE VIR ALTYD VERANDER
Hy het die volle 52-week-program gevolg, teruggekom huis toe en moes weer stelselmatig sy ouers se vertroue wen. Hy het reeds verskeie naskoolse kursusse voltooi en is na 8 jaar nog steeds op die regte pad. Sy beveel Noupoort baie sterk aan omdat sy weet dat haar seun daar gehelp is. Enige ouer wat met haar wil kontak maak, kan ‘n e-pos aan toi@juig.co.za stuur en ons sal dit aan haar deurgee.

IETS OM OOR NA TE DINK
Nie elke ouer het ‘n gloei¬ende getuienis oor Noupoort nie (Blaai om en lees die briewe op die volgende blad). Baie het die sentrum gekritiseer, ook in die openbaar – deur koe¬rante en televisie. Ongelukkig is dit so, as iets eers gepubliseer is, kan dit nie maklik weer reggestel word nie. Ek kon Pastoor Sophos en Gladys se erns en opregte omgee vir die dwelmslawe aanvoel. Die Heilige Gees het my bewus gemaak van die feit dat hulle verkeerd in die media uitgebeeld word en dat hulle inderwaarheid honger is na Goddelike samesyn en steun van ander Christene – iets wat hulle ontneem is omdat Christene en nie-Christene hulle vermy.

BESLUIT SELF
Ek wil geen leser vír of téén Noupoort beïnvloed nie, maar ek moedig julle aan om hierdie artikel baie noukeurig te lees, hul webwerf te besoek, die sorgsentrum te skakel of self te gaan kyk wat alles daar aangaan. Indien enigeen vir jou iets slegs vertel, ondersoek die saak en vind eerstehands uit of dit die waarheid of slegs gerugte is. Dwelmverslawing is ‘n doods¬vonnis en sonder rehabilitasie en gepaste intervensie, sal jy beslis jou geliefde ‘verloor’.

Noupoort is beslis nie ‘n rehabilitasiesentrum vir alle dwelmverslaafdes nie juis omdat dit so streng is en ‘n veeleisende program gevolg word (maar beslis niks er-ger as basiese Weermag-opleiding nie – iets waaraan die meeste jongmense vandag glad nie gewoond is nie en as straf en verbreking van hul ‘menseregte’ sal beskou).

As daar egter in ag geneem word dat hulle met die gehardste dwelmslawe in die land te doen kry en hul sukseskoers in ag geneem word, is Noupoort die effektiefste dwelmrehabilitasiesentrum in Suid-Afrika. Hulle fokus ook daarop om mense deur die Evangelie van Christus te bereik en sodoende hul lewens vir ewig te verander en hulle ‘n lewenslange waarborg op ‘n dwelmvrye lewe te bied. Dit is te verstane dat indien jou kind aan dwelms verslaaf is en jy moet toekyk hoe hulle deur die moeilike rehabilitasieproses wroeg, dit vir enige ouer baie ontstellend sal wees.

‘n Mens moet egter baie versigtig wees om nie ongegronde of sensasionele beskuldigings teen die sorgsentrum rond te gooi bloot op grond van eie persoonlike probleme wat jy in die gesig moet staar nie. Eweneens is die getuienis van dwelmslawe (wat bedrewe leuenaars en manipuleerders is) nie altyd betroubaar nie.

TER AFSLUITING
In die verlede het dwelmslawe al leuens oor Noupoort versprei bloot omdat hulle die sentrum wou verlaat om aan die roetine en dissipline waaraan hulle nie gewoond wil raak nie, wou ontkom. (Soos die geval was met die jongman links). Dit is waarom verantwoordelike verslaggewing in die pers uiters noodsaaklik is – maar nie altyd ge¬skied nie.

Soos wat in verslae oor Noupoort in prominente koerante gesien kan word, het Noupoort telkens in die sekulêre pers aan die kortste ent getrek – en tog weier die media om hulle foute te erken en skryf slegs ‘n baie klein verskoninkie wat iewers in die publikasie versteek word. Dit is uiters noodsaaklik dat ouers en lesers die waarheid vir hulself vasstel deur self ondersoek in te stel. Moenie altyd glo wat die sekulêre pers verkondig nie!

Kyk ook na hierdie video op YouTube:


Die 4 Geesbeheerde Temperamente

Ons temperament bepaal ons sterk sowel as ons swak punte. God het Christene egter Sy Heilige Gees gegee wat ons kan help om ons natuurlike sterk punte uit te bou en ons swak punte te oorkom – indien ons Hom toelaat om ons geaardheid te verander. Hierdie is ‘n baie kort oorsig van die vier verskillende temperamente. Ek is egter die eerste een om te erken dat hierdie nie ‘n flatervrye teorie is nie – om die waarheid te sê, geen teorie oor menslike gedrag is flatervry nie.

DIE WARE JY
Daar is vier temperamente: Sanguinies, Choleries, Melankolies en Flegmaties word reeds in Spr 30:11-14 genoem. Ongeveer vyfhonderd jaar later gee Hippocrates, die vader van die mediese beroep, die vier name. Reeds op die oomblik van be¬vrugting erf ons ‘n genetiese geaardheid wat beide uit sterk en swak punte bestaan. Hierdie geaardheid word verskeie dinge in die Bybel genoem – “die vleeslike natuur” Rom 8:13, is maar een daarvan. Om werklik te verstaan in hoe ‘n mate ‘n geaardheid handelinge kan bepaal, is dit nodig om die volgende drie terme baie goed te definieer: temperament (geaardheid), karakter en persoonlikheid.
Jou geaardheid is ‘n kombinaie van ingebore kenmerke wat onbewustelik al ons gedrag beïnvloed. Dit is jou geaardheid wat bepaal of jy ekstrovert of introvert is. Jou karakter is die ware jy. Die Bybel verwys daarna as die “innerlike” – 1 Pet 3:4. Dit is die resultaat van jou natuurlike geaardheid wat deur jou ervarings as kind, opvoeding en basiese houdings, beginsels en motiverings gevorm is. Soms word daarna verwys as ‘die siel’ – jou denke, emosies en wil. Persoonlikheid is die uiterlike uitdrukking van enige mens. Dit mag dieselfde wees, maar dit kan ook van die persoon se karakter verskil. Dit hang net af van hoe eg die persoon regtig is.

KAN MENSE VERANDER?
Baie mense is uiters suksesvol met die ont¬wikkeling van hul karakters en die verbetering van hul persoonlikhede. Dit is egter te betwyfel of hulle enigsins iets aan hul basiese temperament kan verander. Sommige Christene dink verkeerdelik dat hul temperament verander het, maar dit is onmoontlik – ons word daarmee gebore. Die Heilige Gees kan, deur Sy werking, ons temperamente so aanpas sodat dit amper lyk asof dit verander het.

Die waarheid is egter – ekstroverte bly ekstroverte. Maar wanneer ‘n grimmige, veeleisende, harde persoon ‘n saghartige en minsame persoon word, mag dit voorkom asof die temperament geheel en al verander het. Wat in werklikheid gebeur het, is dat God die persoon se swak punte uitgebou het. Onthou: geen temperament is beter as ‘n ander een nie.

Elkeen bevat sterk punte en rykdom, en tog ook sy eie swak punte en gevare. As ons na die Bybel kyk; dan sien ons hoe baie mans en vrouens van God met swak punte geworstel het. Ons sien egter ook hoe die Heilige Gees inkom en hulle stelselmatig verander sodat hulle in staat is om hul swak¬hede tot so ‘n mate te oorkom dat hulle groot en wonderlike dinge vir God en Sy Koninkryk bereik het.

‘N OORSIG VAN DIE VIER TIPES
Voorbeelde uit die Bybel is: Petrus die Sanguiniese, Paulus die Choleriese, Moses die Melankoliese en Abraham die Flegmatiese. Hierdie oorsig is van toepassing op beide geslagte, op volwassenes sowel as kinders. Indien jy hier lees, mag jy jouself dadelik identifiseer; indien jy nie kan nie, is dit waarskynlik omdat jy ‘n mengsel van verskillende temperamente is, bv. jy is deels een temperament en deels iets anders.

1. SPRANKELEND–SANGUINIES
Ekstroverte, sprankelende Sanguiniese persone is warm, opgeruimd, lewendig en vol pret. Hulle is ontvanklik vir uitwendige indrukke en het die vermoë om hulself te geniet en gewoonlik is dit maklik om deur hul opgeruimdheid beïnvloed te word. Wanneer so ‘n persoon die vertrek instap, word elkeen se gees onmiddellik opgevrolik deur die uitbundige gesprekvoering.
Hulle is gewoonlik wonderlike storie¬vertellers omdat hul warm, emosionele aard veroorsaak dat elke ervaring waarvan gepraat word, beleef word. Hulle het ook nooit ‘n tekort aan vriende nie. Sterk punte: Lief vir die lewe, optimisties, vriendelik, meelewend. Swakhede: Rusteloos, ongedissiplineerd, egoïsties en emosioneel.

BESTE LOOPBAANKEUSES
Die wêreld is ‘n beter plek a.g.v. hierdie sprankelende persone en hul natuurlike charisma. Hulle is gewoonlik uitstekende verkoopspersone en ook goeie akteurs, vermaaklikheidkunstenaars en predikers (veral evangeliste).

‘N BYBELSE VOORBEELD
Die Apostel Petrus is ‘n sprekende voor¬beeld van ‘n Sanguiniese persoon. Elke keer wat ons van hom in die Evangelies lees, was hy aan die praat. Sy maklike verraad en sondebelydenis ‘in trane’, is so tipies van persone met hierdie temperament. Petrus het egter ‘n sterk, betroubare leier van die Vroeë Kerk geword. In Handelinge is alles wat hy gesê het, reg – omdat hy die Heilige Gees in hom gehad het.

2. WANKELRIG-CHOLERIES
Hierdie ekstroverte persoon is warm, vinnig, aktief, prakties en hoogs eiesinnig. Dikwels is hierdie persone ook selfversorgend en onafhanklik, maar neig ook na vinnige besluitneming – ook namens ander. Hierdie temperament floreer op aktiwiteite. Hierdie persoon som die lewe in een sin op: die lewe is aktief. Hulle gee nooit toe onder druk of ander mense se opinies oor hulle nie, het ‘n baie besliste mening oor kwessies en is dikwels besig met een of ander veldtog teen ongeregtigheid.

Hierdie persone beskik oor vasbeslotenheid en is dikwels suksesvol waar ander onsuksesvol is. Hulle is gebore leiers en land altyd op hul voete. Hierdie persone se emosionele kant is dikwels die onontwikkeldste van hul temperament. Hulle het gewoonlik nie maklik simpatie met ander nie en toon ook nie sommer meelewing nie. Hulle toon min waardering vir die Skone Kunste, die primêre fokus is op lewenswaardes. Hulle het ‘n goed-georganiseerde intellek alhoe¬wel hulle details baie vervelig vind.

Sodra hulle hul koppe daarop gesit het om ‘n sekere doel te bereik, dan word almal wat in die pad daarvan kom, uit die weg gevee. Hiedie persone is baasspelerig en dominerend. Die Choleriese persoon se houding van selfgenoegsaamheid en eie-sinnigheid maak dit baie moeilik om hulle as volwassenes vir Christus te wen. Dit is dus uiters noodsaaklik dat Sondagskoolonderwysers nooit ooit ‘n Choleriese kind uit die klas sal laat stap voordat hy/sy nie Christus as Heer en Verlosser aangeneem het nie. Hierdie raad geld ook vir ouers.

Hoe meer Choleries ‘n kind is, hoe intenser behoort daar vir hom/haar gebid te word – dit is noodsaaklik dat hulle Christus aanneem terwyl hulle nog sensitief vir geestelike dinge is. Sterk punte: Eiesinnig, selfgedissiplineerd, prakties, leier, optimis¬ties. Swakhede: humeurig, wreed, baasspelerig en selfversorgend.

BESTE LOOPBAANKEUSES
Persone met hierdie temperament behoort loopbane waar leierskap, motivering en produktiwiteit vereis word, te oorweeg, met die een voorbehoud: dit moenie vereis dat hulle in detail moet beplan en analities moet wees nie. Hierdie persone is ontwikkelaars by uitstek. Die meeste entrepreneurs is Choleries. Omdat hierdie persone nie goeie delegeerders is nie, neig hulle daartoe om ander se pogings negatief te eva¬lueer. Hierdie persone is uiters selfversekerd en doelgerig en kan ander inspireer om sy/haar doel na te streef. As leier is die persoon bitter moeilik om tevrede te stel. Choleriese persone het ook ‘n ingeboude bevorde¬ringsvermoë en is uitstekend in verkope, onderwys (altyd praktiese vakke), politiek, militêre diens, sport, ens.

Die Westerse samelewing het uiters baie baat gevind by Wankelrige Choleriese persone, maar het net so baie onder hulle gely. Die wêreld se grootste generaals, diktators en bendelede was/is hoofsaaklik Choleries van aard. Wat het die verskil gemaak? Morele waardes en motivering. Dit beteken geensins dat hulle beter is as ander nie, maar hulle vasberadenheid dryf hulle absoluut om sukses te behaal waar ander, meer talentvolle persone, sal moed opgee.

‘N BYBELSE VOORBEELD
Die Apostel Paulus was ‘n Choleriese persoon. Hy was die hoof-vervolger van die vroeë Kerk voordat hy gered is. Hy het homself later meedoënloos gedryf totdat hy die Evangelie in die hele wêreld, soos wat dit in daardie tyd aan mense bekend was, verkondig het. Wie anders sou onder ‘n hoop rotse uitkruip en dan twaalf myl ver stap om die Evangelie te verkondig? En tog, gevul deur die Heilige Gees, het Paulus ‘n meelewing en sensitiwiteit getoon wat in sterk kontras met sy natuurlike aard gestaan het.

3. MEESTERLIK MELANKOLIES
Hierdie temperament word baie dikwels die ‘denker’-temperament genoem, maar eintlik is die Meester-Melankool die ‘rykste’ van al die temperamente aangesien hulle analities, selfopofferend, begaafd, perfeksionisties met ‘n baie sensitiewe emosionele aard is. Die natuurlike aard is om ‘n introvert te wees, maar omdat die gevoelens oorheers, kom ‘n verskeidenheid buie voor – somber en depressief, teruggetrokke en soms antagonisties. Meester-Melankool is ‘n baie lojale vriend, maar anders as die Sanguiniese persoon, maak hulle nie baie gou vriende nie. Hierdie is die betroubaarste van alle temperamente omdat die perfeksionistiese aard nie toelaat dat ander in die steek gelaat word nie.

A.g.v. teleurstellende ervarings wat verhoed dat persone op sigwaarde aanvaar word, word mense wat hulle baie aandag gee deur hierdie temperamente met wantroue beheen. Wanneer hulle in ‘n baie goeie inspirerende bui is, kan hulle uitstekende kunswerke of vernuftige werk lewer. Hulle vind gewoonlik betekenis in die lewe deur persoonlike opoffering.

Hulle is baie deeglik in die strewe na doelvervulling. Oor die algemeen het geen ander temperament ‘n hoër IK, meer kreatiwiteit of verbeelding as ‘n Melankool nie. Geen ander persoon is ook tot sulke ‘perfekte’ hoë-gehalte-werk in staat nie. Sterk punte: Sensitief, perfeksionisties, lojale vriend, selfopofferend. Swakhede: Selfge-sentreerd, wantrouing, oor-sensitief, buie¬rig, pessimisties.

BESTE LOOPBAANKEUSES
Die meeste van die wêreld se grootste komponiste, kunstenaars, musikante, uitvinders, filosowe, teoretici, teoloë, wetenskaplikes en toegewyde opvoedkundiges was hoofsaaklik Melankolies. Rembrandt, Beethoven en Mozart ook.
Die meeste betree egter nie professies of kunste nie, maar word eerder uitstekende vakmanne – skrynwerkers, bouers, loodgieters, pleisteraars, wetenskaplikes, tuinboukundiges werktuigkundiges, in¬genieurs, ens. Enige medemenslikheidsberoep sal Melankole aantrek.

BYBELSE MELANKOLE
Geen ander temperament het soveel na¬tuur¬like potensiaal wanneer die Heilige Gees hulle vul as die Melankool nie. Baie uitstaande Bybelse karakters het baie sterk Melankoliese neigings; alle profete was Melankolies asook Salomo en die Apostel Johannes. En dan was daar ook Moses – die begaafde introvert wat vol selftwyfel was, maar uiteindelik genoegsaam op God vertrou het, sodat hy een van die grootste leiers van die geskiedenis geword het. En tog het Moses nooit sy woede oorwin nie – dit het sy bruikbaarheid vir God se werk beperk.

4. FLIP DIE FLEGMAAT
Kalm, koel, stadig, gemaklik, goedgebalanseerd, niks kan hierdie temperament ooit versteur nie. Hulle het hoë kookpunte en beleef baie selde woede-aanvalle of lagbuie, maar hou te alle tye hulle emosies onder beheer. Hulle is gewoonlik goedhartig en simpatiek, maar deel baie selde hulle gevoelens met ander. Hulle is egter baie meer emosioneel as wat uiterlik sigbaar is en waardeer die skone kunste en ‘fyner dinge’ in die lewe.
Flegmate het nooit ‘n tekort aan vriende nie omdat hulle van mense hou. Hulle beskik ook oor ‘n baie droë humorsin wat baie deur ander geniet word. Hulle beskik oor ‘n baie goeie geheue, maar dis dikwels vir hulle moeilik om uit die daaglikse roetine te beweeg. Die ondernemende Choleriese gees sal dikwels sê: “Laat ons ‘n komitee saamstel en ‘n veldtog loods – iets moet gedoen word!” waarop die Flegmaat sal antwoord: “Hierdie toestande is verskriklik! Hoekom doen iemand nie iets hieraan nie?”

Onder die kalm, koel, terughoudendheid is ‘n bekwame kombinasie van vermoëns en ‘n baie huiwerige leier. Die wêreld het baie gebaat by die innemende aard van Flegmate. Hulle het ‘n samebin¬dende effek op ander en is natuurlike vredema¬kers. Hulle is meesters met enigiets wat nou¬gesette geduld en daaglikse roetine vereis. Sterk punte: Gevat, betroubaar, gemaklik, doeltreffend, kalm. Swakhede: stadig, lui, uitlokkend, selfsugtig, hardkoppig.

BESTE LOOPBAANKEUSES
Dit wil voorkom asof Flegmate deur die Opvoedkunde aangetrek word. Hulle maak dikwels uitstekende voormanne, toesighouers en bestuurders. Omdat hulle diplomaties en gelykmatig is, werk hulle baie goed met mense. Hulle is goed-georganiseerd, kom nooit onvoorbereid of laat by ‘n vergadering aan nie, werk baie goed onder druk en is uiters betroubaar.

‘N BYBELSE VOORBEELD
Abraham is ‘n baie goeie voorbeeld van ‘n Flegmaat. Hy is die klassieke voorbeeld van hoe God ‘n persoon se swakhede in sterk punte kan verander.

Abraham se vrese, bekommernisse en besluitloosheid het verander in moed, vasberadenheid en aksie tot die punt dat daar meer aandag aan Abraham in die Nuwe Testament gegee word as enige ander Ou Testamentiese karakter. Daar is nie net vier verskillende temperamente wat verskille veroorsaak nie, maar die kombinasies, mengsels en grade van die onderskeie temperamente vermenigvuldig die moontlike verskille. Die Goeie Nuus is egter dat God ons die Heilige Gees gegee het om ons te help om die vlees te oorwin en in die Gees te wandel. “…as die Gees ons lewe beheer, is die gevolg: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing.” Gal 5:22-23.

As Geesvervulde Christen sal jy outomaties begin om die vrugte van die Gees te vertoon, jy sal jou natuurlike sterk punte en individualiteit behou, maar sal nie meer deur jou natuurlike swakhede gedomineer word nie. Om jou swakhede te oorkom, moet jy a) dit as sonde bely elke keer wat dit voorkom, b) glo dat God jou die oorwinning gegee het en c) in Christus bly deur Sy Woord te lees en te doen. Dan sal jy tot Sy eer gebruik word.