Wat Jy In Jou Hart Bedink

Ek deel my getuienis omdat God my ’n opdrag gegee het om ander teen huweliksontrou in daad óf gedagte te waarsku.

Selnommer op ’n flenter papier
Die meisie agter die teller by die kusdorpwinkeltjie was beeldskoon. Ek het my plaas pas teen ’n goeie wins verkoop en die toekoms het blink gelyk. Die laaste paar jaar was finansieel moeilik, maar nou het dinge beter gelyk. Ek was op pad terug plaas toe en my vrou en kinders steeds met vakansie. Op die ingewing van die oomblik vra ek die mooi meisie haar selnommer, en sy gee dit! Vieruur die middag wag ek vir haar by ’n chalet wat ek vir ons in die karavaanpark bespreek het. Sy het nooit opgedaag nie.

Teleurgesteld in myself
Teen sesuur was ek op pad plaas toe. Ek het skuldig en teleurgesteld in myself gevoel. My sel het gelui. Dit was my vrou wat wou hoor of ek al tuis is. “Nee, vreeslike verkeer,” het ek gelieg.

Nóóit weer nie
Ek was met ’n fantastiese vrou getroud. Sy was my alles! ’n Maand ná die voorval het ons vir ons vyftiende huweliksherdenking in ’n hotel oornag. In my binneste het ek gebid: “Dankie Here dat my ‘beoogde’ ontrouheid op niks uitgeloop het nie. Nóóit weer nie!”

Vrou van my lewe
Die middag daarna, op pad huis toe, vra ek my vrou om alles in my ou beursie oor te pak in die nuwe een wat sy my vir ons trou-dagherdenking gegee het. Die heel eerste nota wat sy uithaal, is die karavaanparkkwitansie. Ons was albei in ’n toestand van skok! Ek wou van skaamte by die motor uitspring… Ses maande later is ek en ‘die vrou van my lewe’ geskei.

Is dit die reuseverlies werd?
Was die ontrouheid, selfs net ‘ontroue gedagtes’, hierdie reuseverlies werd? Ek was lief vir my vrou, ek kon nie aanbeweeg nie. Ek het gevas en gebid dat God asseblief my worsteling moet sien en antwoorde moet gee.

Ego groter as jou geloof
Ek het ’n duidelike opdrag van God gekry: “Sê vir die manne van Suid-Afrika, as enig-iemand ontrou is, selfs net in sy gedagtes, moet hy dit staak. Dit is van die satan!” Satan weet wanneer jou ego groter as jou geloof is.
As jy satan se aanloklike aanbod aanvaar, is jy op die pad wat jou gesin, jou huwelik, en jou gaan vernietig! Boosheid saai verwoesting in alles wat vir jou kosbaar is. ’n Mens besef dit eers wanneer jy ’n kosbare ‘skat’ verloor het en die pyn jou siel uitmekaar ruk.

God weet van jou
My vriend, wie jy is en waar jy is, God weet van jou! God ken jou sit en jou opstaan! Ontrouheid is ’n gruwel in Sy oë! Miga 6:8: “Mens, die Here het jou bekendgemaak wat goed is: Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied…dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God.” Jy kan nie gehoorsaam aan God wees en ontrou in jou huwelik nie.

Tienie Myburgh is ’n senior finansiële adviseur, skrywer van ‘Een Kwitansie te Veel’, lid van Gideons, en ’n uitgesproke ambassadeur vir Jesus. Besoek sy Facebookblad om sy petisie teen huweliksontrouheid te ondersteun.


Josua Verduidelik

Party Christene dink dat die Beloofde Land die Hemel simboliseer. Een bekende gesang het die volgende reëltjie: “Wanneer ek op die oewer van die Jordaan staan, gebied my angstige vrees te wyk”. Die Jordaanrivier vergestalt die oorgang na die dood; van hierdie wêreld na die Hemel. Dit is egter ’n misverstand. Hoewel baie Christene inderdaad ná hulle bekering in die wildernis blyk rond te dwaal sonder om dissipelskap in te gaan, is dit nie hoe dit veronderstel is om te wees nie!

Gered om te dien
Josua is ’n boek van geloof en gehoorsaamheid, ’n boek waar God se volk deur die volging van Sy gesalfde leiers verenig word. Die Woord van God staan sentraal. Josua is ’n boek van verowering en oorwinning.

Neem ‘n tree in geloof
Net soos Moses die kinders van Israel deur die Rooisee gelei het, het Josua hulle nou deur die vol Jordaanrivier gelei. Die priesters is egter aangesê om die Ark van die Verbond te dra en eers in die Jordaanrivier te tree voordat die Here ’n weg vir hulle deur die Jordaan gebaan het. Hulle moes ’n tree in die geloof neem. Net soos Moses die kinders van Israel uit Egipte gelei het, moes Josua nou die kinders van Israel die Beloofde Land binnelei.

Moses en Josua
• In die wet van Moses is daar belofte, maar in Josua: vervulling
• In die wet is wetgewing, maar in Josua: toepassing
• In die wet word die verbond gevestig, in Josua vind die verbond uitdrukking
• Die Pentateug bevat die oorsaak, Josua toon die gevolge
• God seën gehoorsaamheid en Hy straf ongehoorsaamheid

Die Josua-generasie
’n Nuwe generasie is opgelei en in die wildernis gedissiplineer. Hulle het heelhartig gereageer: “Alles wat U ons beveel het, sal ons doen, en oral waarheen U ons stuur, sal ons gaan” Jos 1:16.

Geestelike oorlogvoering
Oorkant die rivier het daar talle vyande, oorlogvoering, opoffering, beserings en die dood voorgelê. Om in die Beloofde Land in te gaan, was om van slawerny te rus, maar dit was kwalik passiwiteit, of onaktiwiteit. Die inname van die Beloofde Land het ware, ernstige oorlogvoering behels. So behels ’n gebalanseerde Christelike dissipelskapslewe baie geestelike oorlogvoering; die stry van die goeie stryd van geloof. “Wees veral sterk, en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie…Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan.” Jos 1:6-9.

Uitstel weens ongehoorsaamheid
Moses het die kinders van Israel uit slawerny in Egipte, deur die Rooisee, en deur die wildernis gelei. As die volk van Israel getrou en gehoorsaam was, kon hulle die Beloofde Land 39 jaar vroeër binnegegaan het.
Dit was egter hulle ongeloof en ongehoorsaamheid wat daartoe gelei het dat hulle veroordeel is om in die wildernis te sterf. Van al die manne ouer as 20 jaar wat deur die Rooisee gekom het, het slegs twee, Josua en Kaleb, die Beloofde Land binnegegaan.

Konfrontasie
Toe Josua buite die kamp naby Jerigo gaan wandel, is hy deur ’n man met ’n ontblote swaard gekonfronteer. “Is u aan ons kant of aan ons vyande s’n?” Die man het geantwoord: “Nee, ek is die aanvoerder van die leër, van die Here. Daarom is ek hier.” Josua is beveel om sy sandale uit te trek omdat hy op ’n heilige plek gestaan het. Dit was nie ’n engel van die Here nie, maar Die Engel van die Here, ’n verskyning van Jesus Christus in die ou Testament.

Leëraanvoerder
Josua is daaraan herinner dat, al was hy die generaal van die Israelitiese weermag, hy onder die Leëraanvoerder van die Leërskare van die Here is. As jy nie onder gesag staan nie, het jy geen gesag nie. Die Here kom nie om ons planne te seën nie, maar om Sy bevele te gee. Die vraag is nie: Is God aan ons kant nie, maar is ons aan God se kant? “Wie vir die Here is, kom hier na my toe!” Eks 32:26.

Jerigo
Die eerste teiken was die versterkte stad Jerigo. Met twee mure, beide 30 voet hoog (9 m), en die binnemuur 12 voet breed
(3,6 m), was dit ’n gedugte vesting.

Geslaagde strategie
Die strategie wat die Here aan Josua gegee het, het vereis dat al die gewapende manne ses dae lank om die stad stap. Op die sewende dag moes hulle sewe keer om die stad stap met die priesters aan die voorpunt, en met die sewende keer moes al die trompette geblaas word en al die manne ’n magtige kreet gee. Toe die verskansings ineenstort, was die leërskare van Israel slaggereed omdat hulle die stad omsingel het, gereed om die vesting in te neem. Die sedelose vrou, Ragab, en haar familie is ge-spaar sodat die belofte van die spioene wat sy gehelp het, nagekom sou word.

Nederlaag by Ai
Ná so ’n verbasende maklike oorwinning, het die kinders van Israel oormoedig geword en Ai, hulle volgende teiken onderskat. Net ’n klein afdeling is gestuur om hierdie versterkte stad in te neem. Daar is hulle op loop gejaag en het in skande gevlug. Toe die nuus van hierdie skokkende nederlaag kom, het Josua op sy aangesig op die grond voor die Ark van Here neergeval en gebid.

Gebed en aksie
Die Here het Josua gereggewys: “Staan op. Hoekom lê jy met jou gesig in die grond? Israel het gesondig…” Jos 7:10-11. Daar is ’n tyd om te bid, en daar is ’n tyd om tot aksie oor te gaan. Gebed moet nooit ’n verskoning vir ongehoorsaamheid en luiheid wees nie.
Gebed is die grondslag vir ’n daad van gehoorsaamheid, nie ’n alternatief tot die daad nie. Ons moet ook die verskil tussen geloof en veronderstelling verstaan.
Verdeel en verower
Josua se militêre strategie was om die Beloofde Land in twee te verdeel. Deur Jerigo en Ai in die middel in te neem en na die see op te mars, was dit vir hulle moontlik om eers die suidelike koninkryke en daarna die noordelike koninkryke te verower. Ná jare van volhardende stryd is die land tussen die stamme van Israel verdeel.

Klippe as gedenkteken
Nadat hulle die Jordaanrivier oorgesteek het, het God die kinders van Israel beveel om klippe van die rivierbodem te neem, een vir elk van die twaalf stamme van Israel, en ’n gedenkteken op te rig wat toekomstige geslagte sal herinner aan wat God daar gedoen het. Aan die einde van sy lang en produktiewe lewe het Josua nog ’n gedenkteken opgerig as getuienis van die Verbond dat die kinders van Israel gekies het om die Here te gehoorsaam
(Josua 24:27).
Berg Ebal en Gersim
Die verbond is deur die kinders van Israel in die middel van die Beloofde Land hernuwe. Die seëninge van die Verbond was van Berg Gersim af verkondig. Die vloeke vir ongehoorsaamheid is vanaf Berg Egal voor al die mense van Israel verkondig waar hulle met ’n innige Amen! op elke aspek van die Verbond geantwoord het.

Geloofshelde in Bybel
Die Evangelie van Matteus sluit Ragab by die koninklike bloedlyn van Dawid en Jesus in. Beide Josua en Ragab word in Hebreërs 11 vereer as deel van die groot wolk van getuies wat ons behoort aan te spoor om ons oë op Jesus gerig te hou en die wedren met volharding te hardloop.

Die seëninge van gehoorsaamheid
In sy afskeidstoespraak herinner Josua die kinders van Israel aan God se getrouheid, Sy voorsiening, Sy beskerming en leiding. Hy herinner ons daaraan dat wanneer ons gehoorsaam aan die Here is, Hy ons met oorwinning seën. Wanneer ons ongehoorsaam aan die Here is, ly ons die nagevolge en ervaar nederlae. “Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien Hom met opregtheid en met trou…dien die Here. Kies dan vandag wie julle wil dien…Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien.” Jos 24:14-15.

Jesus in Josua
Die boek Josua maak dit duidelik dat ons gered word om te dien, om die goeie stryd van geloof te stry. God se dienaar is hoofsaaklik ’n soldaat. Die naam Josua beteken Jahweh red’. ‘Josua’ is die Hebreeuse vorm wat in die Griekse Nuwe Testament as ‘Jesus’ vertaal word. +

Geestelike oorlogvoering
Oorkant die rivier het daar talle vyande, oorlogvoering, opoffering, beserings en die dood voorgelê. Om in die Beloofde Land in te gaan, was om van slawerny te rus, maar dit was kwalik passiwiteit, of onaktiwiteit. Die inname van die Beloofde Land het ware, ernstige oorlogvoering behels. So behels ’n gebalanseerde Christelike dissipelskapslewe baie geestelike oorlogvoering; die stry van die goeie stryd van geloof. “Wees veral sterk, en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie…Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan.” Jos 1:6-9.

Uitstel weens ongehoorsaamheid
Moses het die kinders van Israel uit sla-werny in Egipte, deur die Rooisee, en deur die wildernis gelei. As die volk van Israel getrou en gehoorsaam was, kon hulle die Beloofde Land 39 jaar vroeër binnegegaan het.
Dit was egter hulle ongeloof en ongehoorsaamheid wat daartoe gelei het dat hulle veroordeel is om in die wildernis te sterf. Van al die manne ouer as 20 jaar wat deur die Rooisee gekom het, het slegs twee, Josua en Kaleb, die Beloofde Land binnegegaan.

Konfrontasie
Toe Josua buite die kamp naby Jerigo gaan wandel, is hy deur ’n man met ’n ontblote swaard gekonfronteer. “Is u aan ons kant of aan ons vyande s’n?” Die man het geantwoord: “Nee, ek is die aanvoerder van die leër, van die Here. Daarom is ek hier.” Josua is beveel om sy sandale uit te trek omdat hy op ’n heilige plek gestaan het. Dit was nie ’n engel van die Here nie, maar Die Engel van die Here, ’n verskyning van Jesus Christus in die ou Testament.

Leëraanvoerder
Josua is daaraan herinner dat, al was hy die generaal van die Israelitiese weermag, hy onder die Leëraanvoerder van die Leërskare van die Here is. As jy nie onder gesag staan nie, het jy geen gesag nie. Die Here kom nie om ons planne te seën nie, maar om Sy bevele te gee. Die vraag is nie: Is God aan ons kant nie, maar is ons aan God se kant? “Wie vir die Here is, kom hier na my toe!” Eks 32:26.

Jerigo
Die eerste teiken was die versterkte stad Jerigo. Met twee mure, beide 30 voet hoog (9 m), en die binnemuur 12 voet breed
(3,6 m), was dit ’n gedugte vesting.

Geslaagde strategie
Die strategie wat die Here aan Josua gegee het, het vereis dat al die gewapende manne ses dae lank om die stad stap. Op die sewende dag moes hulle sewe keer om die stad stap met die priesters aan die voorpunt, en met die sewende keer moes al die trompette geblaas word en al die manne ’n magtige kreet gee. Toe die verskansings ineenstort, was die leërskare van Israel slaggereed omdat hulle die stad omsingel het, gereed om die vesting in te neem. Die sedelose vrou, Ragab, en haar familie is ge-spaar sodat die belofte van die spioene wat sy gehelp het, nagekom sou word.

Nederlaag by Ai
Ná so ’n verbasende maklike oorwinning, het die kinders van Israel oormoedig geword en Ai, hulle volgende teiken onderskat. Net ’n klein afdeling is gestuur om hierdie versterkte stad in te neem. Daar is hulle op loop gejaag en het in skande gevlug. Toe die nuus van hierdie skokkende nederlaag kom, het Josua op sy aangesig op die grond voor die Ark van Here neergeval en gebid.

Gebed en aksie
Die Here het Josua gereggewys: “Staan op. Hoekom lê jy met jou gesig in die grond? Israel het gesondig…” Jos 7:10-11. Daar is ’n tyd om te bid, en daar is ’n tyd om tot aksie oor te gaan. Gebed moet nooit ’n verskoning vir ongehoorsaamheid en luiheid wees nie.
Gebed is die grondslag vir ’n daad van gehoorsaamheid, nie ’n alternatief tot die daad nie. Ons moet ook die verskil tussen geloof en veronderstelling verstaan.
Verdeel en verower
Josua se militêre strategie was om die Beloofde Land in twee te verdeel. Deur Jerigo en Ai in die middel in te neem en na die see op te mars, was dit vir hulle moontlik om eers die suidelike koninkryke en daarna die noordelike koninkryke te verower. Ná jare van volhardende stryd is die land tussen die stamme van Israel verdeel.

Klippe as gedenkteken
Nadat hulle die Jordaanrivier oorgesteek het, het God die kinders van Israel beveel om klippe van die rivierbodem te neem, een vir elk van die twaalf stamme van Israel, en ’n gedenkteken op te rig wat toekomstige geslagte sal herinner aan wat God daar gedoen het. Aan die einde van sy lang en produktiewe lewe het Josua nog ’n gedenkteken opgerig as getuienis van die Verbond dat die kinders van Israel gekies het om die Here te gehoorsaam (Josua 24:27).

Berg Ebal en Gersim
Die verbond is deur die kinders van Israel in die middel van die Beloofde Land hernuwe. Die seëninge van die Verbond was van Berg Gersim af verkondig. Die vloeke vir ongehoorsaamheid is vanaf Berg Egal voor al die mense van Israel verkondig waar hulle met ’n innige Amen! op elke aspek van die Verbond geantwoord het.

Geloofshelde in Bybel
Die Evangelie van Matteus sluit Ragab by die koninklike bloedlyn van Dawid en Jesus in. Beide Josua en Ragab word in Hebreërs 11 vereer as deel van die groot wolk van getuies wat ons behoort aan te spoor om ons oë op Jesus gerig te hou en die wedren met volharding te hardloop.

Die seëninge van gehoorsaamheid
In sy afskeidstoespraak herinner Josua die kinders van Israel aan God se getrouheid, Sy voorsiening, Sy beskerming en leiding. Hy herinner ons daaraan dat wanneer ons gehoorsaam aan die Here is, Hy ons met oorwinning seën. Wanneer ons ongehoorsaam aan die Here is, ly ons die nagevolge en ervaar nederlae. “Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien Hom met opregtheid en met trou…dien die Here. Kies dan vandag wie julle wil dien…Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien.” Jos 24:14-15.

Jesus in Josua
Die boek Josua maak dit duidelik dat ons gered word om te dien, om die goeie stryd van geloof te stry. God se dienaar is hoofsaaklik ’n soldaat. Die naam Josua beteken Jahweh red’. ‘Josua’ is die Hebreeuse vorm wat in die Griekse Nuwe Testament as ‘Jesus’ vertaal word.

Sonde in die kamp
God het Agan aan die kaak gestel omdat hy goud, silwer en ’n kledingstuk gesteel het in weerwil van God se uitdruklike opdrag dat daar absoluut niks in hierdie stad buitgemaak mag word nie. “Wees verseker jou sonde sal aan die lig kom!” Niemand se lewe raak net homself nie. Sonde kan ’n uitwerking op die hele gemeenskap hê. Soms ly ’n hele nasie weens die sonde van een indiwidu. Alles het gevolge. In die Nuwe Testament het Ananias en Saffira dood neergeval omdat hulle vir die Heilige Gees gejok het. Net soos Agan vir die sonde gesterf het wat hy in die kamp ingebring het, so moes die vroeë Kerk leer dat sonde ernstig is en dat alles gevolge het.

Gee my hierdie berg!
Ons weet nie wat die name van die ander tien spioene was nie, maar die name van Josua en Kaleb word verewig vereer. Hulle mag wel die minderheidsverslag gelewer het, maar God was met hulle. Kaleb en Josua was nie louwarm, passief en lui nie. Hulle was nie halfhartig of lafhartig nie. Hulle harte was onverdeeld. Selfs ná 45 jaar getroue diens het Kaleb nie agter enige verskonings weggekruip nie, hy wou steeds betrokke wees. Hy wou nie agteroorsit nie. Hy het nie vir die maklike taak gevra nie, maar het die eer van ’n harde en moeilike opdrag verkies: Gee my daardie berg! Josua 14:7 -1


Gretha Wiid – Hart Vir Gesinne

Dat Gretha Wiid ’n impak maak, staan soos ’n paal bo water. Google jy haar naam, kry jy ’n verskeidenheid reaksies op hierdie dinamiese vrou. Sommige is openlik vyandig teenoor haar sterk Christelike standpunte oor pornografie, seks, en die vrou se rol, terwyl ander haar prys vir haar ‘guts’. Een ding is seker, sy laat niemand koud nie. Sy ontlok reaksie – positief of negatief.

Openhartige getuienis
Gretha en Francois se openhartige getuie-nis oor hulle byna-egskeiding is welbekend. Dit was deur hierdie pynlike proses dat hulle tot bekering gekom het en ’n radikale lewe vir Jesus begin leef het. Hulle is so oop oor die pyn en herstel van hulle gebroke huwelik omdat hulle nie alleenlik hoop vir God se genesing en vergifnis wou gee nie, maar ook om praktiese raad uit eie duur lesse met ander te deel.

Geheim om huwelik te laat werk
Die Wiids het al ’n paar sakke sout saam opgeëet. Volgens Gretha is die geheim om jou huwelik te laat werk om die klein dingetjies rég te doen en wanneer sy hulle opnoem, is dit so voor die handliggend: “Máák tyd vir mekaar, leef geheim vry, lag saam, bid saam, vergewe, kyk mekaar in die oë, ‘cuddle’ baie, maak julleself mooi vir mekaar, spreek waardering uit vir klein ou dingetjies”.
Die Wiids se huwelik werk omdat God deel daarvan is en soos Gretha dit stel: “Ons het ’n diepe begeerte om saam oud te word, ons het mekaar se gees lief, want ons glo dat as ons mekaar geestelik ook liefhet, kan die plooie en dinge maar kom!”

Foute om te vermy
Gretha waarsku dat getroudes soms so besig is om besig te wees, dat hulle nie besef hulle groei weg van mekaar nie.
Sy sien daagliks mense wie se huwelike op die rotse loop omdat hulle emosioneel afgeskakel het.
Sy stel dit so: “Jy dink die kitsoplossing is om aan jou maat te doen wat jy aan jouself gedoen wil hê, maar die uitdaging is om elke dag te weet wat jou maat se emosionele, seksuele en geestelike behoeftes is, en dit vir hulle te probeer gee. Een van die grootste foute is dat ons te trots is. Ons leef selfsugtig en wag vir die ander party om die regte dinge te doen of te sê voordat ons respek of liefde sal bewys. Die waarheid is dat die verbond by jóú begin…Jesus het sekerlik nie verniet éérste liefgehad nie, of hoe?”

Balans tussen beroep, ouerskap en die huwelik
Dit is makliker gesê as gedaan om nie so besig te wees nie, veral vir beroepsvroue. Hoe balanseer ’n mens jou rolle as ma, vrou vir jou man en as vriendin? Gretha se kort antwoord is: “Moeilik!”
Vir haar is beplanning die antwoord. Sy skryf letterlik álles van die verskillende skole se programme ’n jaar vooruit in haar dagboek: “Jip, ek maak die skole van Oktober af mal om die volgende jaar se kalender in die hande te kry. Ek ‘boek’ vir myself aftyd, en ‘juggle’ verder soos ’n professionele sirkusnar. My kinders verstaan dat God ons bediening begin het en ons stuur. Dit maak dit makliker vir hulle om begrip vir ons uitdagende werksure te hê.” Gretha het ook ’n netwerk van mense wat haar lewe makliker maak – ’n sekretaresse, bemar-kingsbestuurder en die mammas wat help met die op- en aflaai by die skole.

Geestelike petrolstasie
Haar tyd met God is egter ’n prioriteit: “Hoe sal ek kan aanhou gee as ek nooit self by die geestelike petrolstasie stop vir ’n vol tenk nie? As jy nie tyd vir God maak nie, kom jy maklik op die punt wanneer jy bedien vanuit ’n kennisvlak, en nie vanuit nuwe openbaring nie.”
Praktiese antwoorde
Die media het in die verlede daarin geslaag om haar te brandmerk as die seksvrou van Suid-Afrika. Die waarheid is dat sy oor baie meer as die fisieke verhouding tussen ’n man en vrou bedien. ‘‘Miskien is dit net vir mense vreemd dat iemand met gemak oor God se plan, ook vir die slaapkamer, gesels,’’ sê sy. ‘‘Ek dink ons ervaar soms huwelikspro-bleme omdat ons nie oor die klein jakkalsies in die praktyk wil praat nie. Ons kan nie vir iemand wat met ’n lae libido sukkel, net sê: ‘Bid daaroor nie.’ Christene het praktiese antwoorde nodig wat Woord gebaseer is. Daarom praat ek reguit oor alles wat verhoudinge laat bloei of laat groei – emosionele behoeftes in die huwelik, kommunikasie, skoonfamilie, geld, om maar ’n paar te noem. Ek is gedurende die week by skole betrokke rondom alles wat die kind en ouers raak – van dissipline in die klaskamer, groepsdruk, tot groter knelpunte soos pornografie.”

Suksesvolle vroue
In veral die Christelike konteks, word ’n suksesvolle vrou dikwels as dominerend beskou. Soms lei dit tot uitdagings binne die huwelik. Gretha word beslis as ’n sterk vrou beskou en tog is sy ook al in die media gekruisig oor haar standpunt oor die vrou se onderdanigheid.
Haar mening rondom die saak: “Ek is die Here dankbaar dat dit nog nooit ’n kwessie in ons huwelik was nie. Ek weet dat my bediening net bestaansreg het omdat Francois die hoof van ons huis is en ek onder sy outoriteit bedien. Dit verg ’n baie sterk man om sy vrou te kan ‘release’ vir ’n openbare bediening en nie altyd die een te wees wat in die kollig is nie. Maar ek weet ook dat dit ’n sterk vrou neem om te weet dat die kroon op haar man se kop hoort.”

Spieëlbeeld van haar man se glorie
Gretha kry toenemend te doen met verhoudinge wat struikel omdat vroue wat meer geld as hulle mans verdien, op hulle mans neersien. Sy kry ook te doen met mans wat emosioneel op ’n slegte plek is omdat hulle voel dat hulle nie meer bestaansreg het nie omdat vroue hulle kwansuis ‘verbysteek’.
Sy sê: “Mans moet weet dat hulle outoriteit en identiteit nie in hulle inkomste of status geleë is nie, en vroue moet weet dat hulle plek in die huwelik nie verander wanneer hulle meer as hulle man verdien nie. 1 Kor 11:7 leer ons mos dat ons die spieëlbeeld van ons manne se heerlikheid is – wat ’n maklike manier om die koningin te wees!”

God se wonderlike genade
Gretha het ’n passievolle hart vir gesinne en verhoudinge. Sy erken: “Ek was maar nog altyd ’n radikale en passievolle mens. As ek in iets glo, of iets wil vermag, gaan ek voluit daarvoor, maar weet ook dat ek absoluut niks hiervan sou kon regkry sonder God se wonderlike genade nie!”

VERWRONGE MEDIABEELD
Die media het ’n sekere beeld van Gretha geskep wat nie altyd vleiend of korrek is nie. Gretha sê dat hierdie beeld geskep is deur haar buite konteks aan te haal: “Daar is baie stellings wat ek kwansuis gemaak het, waarvan ek ook maar eers in die koerante gelees het. Oornag is ek geëtiketteer as vulgêr, platvloers en pervers. Mense dink byvoorbeeld dat ek net oor seksuele aspekte by seminare praat.”
Hoe hanteer sy dit wanneer daar valslik oor haar berig word: “Ék kan selfs ’n verwronge beeld van God skep as ek die Woord deurgaans uit konteks aanhaal, of hoe? Wat die verkeerde aanhaal betref, glo ek vas dat God my regter is. Ek verdedig myself nie teen leuens nie, ek bid dat ek dit reg sal leef!”


God Se Plan Vir Jou

Ek glo dat baie mense ’n doel vir hulle lewe vind sonder om betekenis te vind. Hulle bemeester sekere vaardighede, pas dit doeltreffend toe en mag selfs sukses beleef, maar in oomblikke van stille eerlikheid, is daar ’n knaende gevoel van leegheid. Iets skiet te kort…
’n Sinvolle lewe beteken dat ’n mens die rede waarvoor almal geskape is, ontdek het: “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel, en met jou hele verstand” en “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself” Matt 22:37-39. Ek het gevind dat daar ses belangrike vereistes vir ’n betekenisvolle lewe is.

1. Vind jou roeping
Om jou ‘roeping te vind’ beteken nie om die suksesleer te klim nie. Dit behels om uit te vind wat die unieke bydrae is wat jy kan maak om ander se lewens te verbeter. Dit beteken om te snap hoe jou be-kwaamhede aangewend kan word om jou barmhartigheid op die beste wyse te rig. Hoe ontdek ’n mens jou roeping? Die be-langrikste is om die hart en gedagtes van ’n voorsienige God te soek. Hy is die Een wat die sleutel tot die doel en betekenis van jou lewe het.
Vra Hom daagliks om Sy hulp om jou weg na sinvolheid te vind. Hiersonder sou die vind van ’n betekenisvolle doel vir my lewe onmoontlik wees. Jy moet jouself toelaat om ’n verreikende visie te hê.
Moenie beskroomd wees oor die moontlike sin van jou lewe nie: ’n tuis-teskepper behoort nie te dink dat sy maar net ’n tuisteskepper is nie…sy moet haarself beskou as die karaktervormer, opvoeder en versorger in ’n wêreld wat neem sonder om te gee, en ’n voorbeeld van sorg wat verder as net die grense van die gesin strek.
In jou soeke na jou roeping moet jy seker maak dat dit by jou talente en belangstellings aansluit. Waarom sou God iemand ’n passie vir iets gee waarvoor hy geen vermoë of aanleg het nie? Volg jou belangstelling geesdriftig, ken en ontwikkel jou talente en jy sal jou roeping ontdek.

2. Leer uit jou ondervindings
Ervaring is die beste leermeester. Dit geld vir positiewe sowel as die pynlike ervarings. Die ervarings wat jou geleer het hoe om sukses ten spyte van verskillende uitdagings te behaal, is ’n waardevolle skatkis. Wees ontvanklik vir waardevolle lewenslesse, selfs vanaf onwaarskynlike bronne. In die loop van die jare is ek telkens verras deur wat ek by mense kon leer wat ek onderskat het. Toe ek ’n kind was, het ek praktiese kennis geleer van die mees onopgeleide boswerkers wat in ons gemeenskap gewoon het.

Waardevolle lesse
Om waardevolle lewenslesse te leer, benodig jy goeie mentors. Mentors is daardie mense wie se lewens voorbeelde is hoe om ’n lewensdoel te bereik. My mentors het my onderrig op ’n wyse wat geen boek of klaskamer ooit kon doen nie. Hierdie leerproses verg van jou om die versteekte geleenthede in probleme raak te sien: menslike vooruitgang is die uitvloeisel van struikelblokke wat oorkom is. Die probleme wat jou pad kruis, bring ervarings mee wat jou die nodige lesse en vaardighede leer om ’n betekenisvolle lewensdoel te verwesenlik. Waar het jy jou teen ’n probleem vasgeloop en het jy ’n oplossing daarvoor gevind? Wat het jy geleer en hoe kan jy dit op ’n huidige probleem toepas?
Mislukkings kan ook wonderlike leermeesters wees. Aanvaar mislukkings, maar moet nooit toelaat dat mislukkings ’n pessimis van jou maak nie – as jy glo dat jy gaan misluk voordat jy begin, sál jy heel waarskynlik misluk. Onthou ook om ’n oorspronklike aanslag of nuwe perspektief te gebruik wanneer jy probeer om probleme op te los: sien struikelblokke as ’n geleentheid om kreatiewe oplossings te vind!

3. Kweek gewoontes wat karakter bou
Daar is sekere karaktereienskappe wat noodsaaklik is om ’n ware roeping uit te leef. Ek noem hulle kortliks: Jy moet jou gereeld afsonder en stil wees, want bedrywighede wat jou aandag aflei, sal veroorsaak dat jy jou fokus verloor (Bedaar en erken dat Ek God is. Ps 46:11). Jy moet ook ’n gees van verdraagsaamheid aankweek wat jou in staat sal stel om met ’n wye verskeidenheid mense te kan saamwerk sonder enige polarisasie of om kant te kies. “Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik…is nie liggeraak nie…” 1 Kor 13).

Sien jouself deur God se oë
Dit is ook belangrik dat jy selfvertroue opbou. Selfvertroue wat op rykdom of sosiale status gebaseer is, is ’n wankelrige struktuur wat onverwags inmekaar kan tuimel. Ware selfvertroue word deur iets baie dieper gebou: leer om jouself deur God se oë te sien – as iemand wat vir ’n sinvolle lewe gebore is. Jou lewe is waardevol, want God “[Het] ons as Sy eiendom beseël en die Heilige Gees in ons harte gegee…” 2 Kor 1:22. Nog ’n karaktereienskap wat jy moet aankweek, is integriteit; iemand wie se woord en bedoelings altyd vertrou kan word. Die Deense filosoof, Kierkegaard, het ‘reinheid van hart’ beskryf as: “om na [slegs] een ding te streef”. Integriteit is dus die teenoorgestelde van dubbelhartigheid. Vir ’n mens om te sê dat die doel van sy lewe een ding is en dan vir ander minderwaardige doelstellings te werk, is dubbelhartigheid.
Kweek ’n positiewe gees. Jy moet glo dat jy ’n betekenisvolle verskil deur jou betrokkenheid by ’n verdienstelike saak kan maak. Oorwinning sal kom met ’n nuwe benadering – die houding dat wat onmoontlik blyk te wees, moontlik is! “Alle dinge is moontlik vir die een wat glo.” Mark 9:23.
Laastens: om die uitsonderlike te vermag, moet jy gewillig wees om meer te doen as wat verwag word. Met ‘uitsonderlik’ bedoel ek nie skitterende prestasies soos om die president van die grootste bank te wees nie. ‘Uitsonderlik’ beteken dat ’n mens verwagtinge oortref deur uit jou pad te gaan om ander te help, toe te rus en raad te gee. Om betekenisvol te leef is nie om skitterend te wees nie: dit behels die raaksien en benutting van geleenthede om medelye te betoon bo en behalwe dit wat verwag word.

4. Ontdek die vreugde van vrygewigheid
Het jy ’n vrygewige gees? Vrygewigheid spruit uit ons dankbaarheid vir die onverdiende goeie wat ons ontvang het. Ek het gevind dat die volgende vyf stappe ’n vrygewige gees aankweek:
Eerstens: gee terug aan diegene van wie jy ontvang het. Wie is diegene wat oor jou pad gekom het? Hoe gee jy nou aan hulle terug? Soveel vreugde spruit uit vrygewigheid!

Om goeie gewoontes aan te kweek
Tweedens moet jy die gewoonte van vrygewigheid aankweek. ’n Groot deel van jou lewe word deur gewoontes beheer. Gewoontes is herhaalde gedragspatrone – dit is innerlik geprogrammeerde handelinge. Vrygewigheid is ’n karaktereienskap wat deur gewoonte versterk word. Hoe meer dikwels ons vrygewig is, hoe dieper word die eienskap in ons vasgelê. Welwillendheid is ’n gewoonte wat onmeetlik tot die lewens van ander kan bydra.
Derdens moet jy seker maak dat jy jou sukses in ’n wyer wêreld van behoefte deel. Ek is daarvan oortuig dat die kennis en vaardighede wat God aan my geskenk het, beskikbaar gestel moet word aan ander wat ’n behoefte het. Die betekenis van jou lewe word verhoog wanneer ’n groter verskeidenheid mense uit jou sukses voordeel trek. Waarin jy ook al goed doen, deel dit met ’n wyer wêreld en leer ander om dieselfde te doen.
Die vierde stap om ’n vrygewige gees aan te kweek, behels die ontwikkeling van blywende vennootskappe met diegene wat jou visie deel. Die effek binne ’n ware vennootskap is kragtig. Vennootskappe wat vrygewigheid uitbou, is ’n sterk dryfveer vir dit wat goed in die wêreld is. Neem in ag hoe jou bydrae tot die lewens van ander vermenigvuldig kan word deur jou vennootskappe met ander mense.
Gaan ’n vennootskap aan met diegene wat jou respekteer en saam met wie jou lewensdoelwitte die beste verwesenlik sal word. Maak seker vennootskappe is op gedeelde waardes en waardige doelwitte gegrond.
Laastens moet jy vergifnis beoefen – die vrygewigheid wat genees. Vergifnis is waarskynlik die vrygewigste daad. Ek glo in ’n God wat vergewe en ek is aan die ontvangkant van daardie vergifnis. Dit is vir my moontlik om te vergewe omdat ek bevoorreg is om dit self ook te ontvang. Vra God om jou ’n vergewensgesinde gees te gee.

5. Bou blywende verhoudinge
Die lewe gaan oor verhoudinge. Ons is ’n gemeenskap en ons het mekaar nodig. Ons nabye verhoudings bemoedig en versterk ons. Om blywende verhoudings te bou, moet jy seker maak ’n vriendskap is eg en op beproefde vertroue, respek en integriteit gegrond.
Maak ook seker dat die vennootskappe wat jy vorm, ’n barmhartige doelwit voor oë het. My medewerkers met betrekking tot sake wat dieper betekenis aan ander mense se lewens gegee het, het beide my leermeesters en vriende geword.
As jy getroud is, koester wie en wat jy het. Belê daarin om jou verhouding intiem en interessant te hou. ’n Huwelik kan so ryk en vervullend wees wanneer ons ten volle daarin belê. As jy nie ’n lewensmaat het nie en jy wil graag een hê, bid ernstig, wag geduldig en wanneer jy tot aksie oorgaan, doen dit beslissend. “Is daar ’n pa onder julle wat as sy seun vir hom ’n vis vra, vir hom ’n slang sal gee in plaas van die vis?“ Luk 11:11.

6. Moenie aftree nie!
’n Betekenisvolle lewe sluit ook die soge-naamde aftreejare in. ’n Beroep eindig, maar ’n roeping nooit nie. Maak die aftreejare die grootste belegging in sinvolheid! Beskou daardie jare as ’n seën met ryke geleent-hede om jou blywendste bydrae te maak.
Dit sal vir jou moontlik wees om jou lewe met ander te deel en om jou bemoediging, wysheid en vrygewigheid sal van onskatbare waarde vir ander wees. Dit maak nie saak hoe oud jy is nie, besluit elke oggend dat jou roeping jou vir die res van jou lewe gaan lei. Sien uit na die res van jou lewe met groot verwagting.
Glo dat die God wat vir jou voorsien het en jou ’n wonderlike gawe van lewe gegee het, sal voortgaan om jou ’n toekoms binne te lei wat waardig van jou hoogste verwagtinge en hoop is. Vra Hom elke dag om jou te help om ’n betekenis-volle doel vir jou lewe te vind.
Daar is inderdaad meer aan die lewe as net om ’n bestaan te maak. Laat hierdie gebed jou konstant deur die seisoene van die lewe bybly: “ Liewe Vader, help my om te alle tye die beste wat ek kan te doen, met dit wat ek het, waar ek is. Amen.”
JACK C.MCDOWELL het 38 jaar in die Heilsleer diens gedoen. Sedert sy aftrede het hy hom daaraan toegewei om mense te mentor. Hierdie artikel kom uit sy boek, ‘There’s more to Life Than Making a Living’.


Die Sewende Gebod

Almal behoort na Dokters vir Lewe se dokumentêre DVD ‘In Your Face’ te kyk. Dit gaan nie net oor MIV/VIGS nie. Daar is meer as 65 verskillende seksueel-oordraagbare siektes, waarvan baie ongeneeslik is, met simptome wat ek liewer nie wil beskryf nie.
Dit is voldoende om te sê dat diegene wat hulle laat wysmaak dat homoseksualiteit ’n normale gesonde alternatiewe lewenstyl is, omtrent die helfte van hulle leeftyd prysgee. Die lewensduur van getroude heteroseksuele mense is twee maal langer as dié van die gemiddelde homoseksueel.

Historiese feite
Die geskiedenis getuig daarvan dat groot beskawings verrys en voorspoedig word omdat hulle op streng dissipline, selfbeheersing en sterk gesinne gebou is. Wanneer sulke samelewings egter in seksuele losbandigheid verval, gaan produktiwiteit agteruit, begin dinge uitmekaarval, en stort so ‘n beskawing in duie.
Historici het 26 beskawings be-studeer (onder meer die Egiptiese, Assiriese, Babiloniese, die Mediese en Persiese, Griekse en Romeinse, ens.). Hulle het geen uitsondering op die patroon gevind nie. Geen samelewing kan lank sónder streng wette, sterk gesinne en konsekwente selfdissipline voortbestaan nie. Seksuele immoraliteit wat die samelewing besmet, lui vir enige nasie die doodsklok.

Die huwelik is eerbaar
Die sogenaamde ‘vrye seks’ is allesbehalwe vry. Die duur prys daarvan sluit in: seksueel-oordraagbare siektes, VIGS, gebroke gesinne, gebroke lewens, misdaad-besmette samelewings, en die uiteindelike ineenstorting van die samelewing self.
“Maar weens die gevare van onsedelikheid behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man.” 1Kor 7:2. God het die huwelik ingestel (Gen 2:22). Hy het man en vrou in die huwelik aan mekaar verbind. Ons Here het die huwelik met Sy teenwoordigheid by die bruilof in Kana vereer en daar ook Sy eerste openbare wonderwerk verrig. (Joh 2:1-11).
“Die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word.” Heb 13:4. Die huwelik is ’n voorbeeld van die mistieke eenheid tussen Christus en Sy Kerk. “Daarom sal ’n man sy pa en ma verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Hierin lê daar ’n diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit toe op Christus en die Kerk.” Ef 5:31-32.
Die Sewende Gebod is beskermend. Die onderhouding van hierdie gebod sal ons van ‘n wêreld vol ellende en trauma spaar. Dit kan ons daarvan weerhou om kosbare geleenthede verlore te laat gaan, om onmisbare vriendskappe te vernietig, om die spoor byster te raak en ons lewens te verwoes. Die Sewende Gebod is daar om ons veilig binne die grense van getrouheid en reinheid te hou.

Om die slagyster van wellus te vermy
“Wat ek jou voorskryf, is ’n lamp, my onderrig is ’n lig…My onderrig sal jou beskerm teen die slegte vrou van ’n ander wat jou met haar gladde tong wil verlei. Moenie dat haar skoonheid jou begeerte wek nie, moenie dat sy jou vang met haar oë nie…owerspel kan jou lewe kos. Kan jy kole vuur in die vou van jou klere inhark sonder dat jou klere aan die brand raak? Kan jy op brandende kole loop sonder dat jy jou voete verbrand?” Spr 6:23-28.

Moenie julleself mislei nie
“Of weet julle nie dat mense wat onreg doen, geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie? Moenie julleself mislei nie: geen onsedelikes of afgodsdienaars of egbrekers of mense wat homoseksualiteit beoefen of diewe of geldgieriges of dronkaards of kwaadpraters of bedrieërs sal deel kry aan die koninkryk van God nie.” 1 Kor 6:9-10.
Simson is ’n goeie voorbeeld van ’n man van God wat deur sy eie wellus verlei is. Sy reusepotensiaal is deur sy gebrek aan selfbeheersing vermors. Simson het ’n oog vir ’n mooi vrou gehad. Hy het graag gekyk. Sy dwalende oë het hom dikwels met prostitute in die moeilikheid laat beland. Sy swakheid vir vroue het sy leierskap ondermyn juis toe sy eie volk ’n reusekrisis beleef het.
Toe vang sy oog die vrou wat hom uiteindelik sou vernietig. Haar naam –
Delila – is sedertdien sinoniem met skoonheid en verraad. Deur haar liggaam en haar kop te gebruik, het Delila vir Simson ’n lokval gestel. Hoe meer Simson die slaaf van haar skoonheid en sy eie wellus geword het, hoe meer het hy onderskeidingsvermoë en selfbeheersing ingeboet. Uiteindelik het hy ál sy krag prysgegee en was hy magteloos om weerstand te bied. Hy het te laat besef dat hy sy vryheid verbeur het. Simson het ontdek dat sonde bind, verblind en verslind.

Sonde bind en verblind ons
Simson het nooit sy potensiaal verwesenlik nie omdat hy verseg het om gedissiplineerd te lewe. Die tekortkominge aan sy karakter, en sy sonde, het effektiewe leierskap ondermyn. Die ganse Israel het daaronder gely. Simson het sy poten-siaal op los vroue vermors, sy ouers oneer aangedoen, sy krag ondermyn, sy roeping oneer aangedoen en sy potensiaal verkwis. Simson het homself willens en wetens aan die vyand blootgestel, met ’n selfvertroue wat aan roekeloosheid en onverskilligheid grens.

Ons maai wat ons saai
Simson het krag sonder reinheid en selfbeheersing gehad, en omdat heiligheid nie deel van sy lewe was nie, was hy gedoem om te misluk. Terwyl hy sterk teenoor mans was, was hy swak teenoor vroue. Hy kon ’n leeu doodmaak, maar nie sy eie luste bedwing nie. Hy kon die boeie van die vyand verbreek, maar nie sy eie selfvernietigende neigings nie.
Die tragiese verhaal van Simson in Rigters 14-16 leer ons dat hoereerdery tot blindheid, slawerny en die dood lei. “Moenie julleself mislei nie: God laat nie met Hom spot nie. Wat ’n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes.” Gal 6:7-8.
Simson het gedoen wat reg was in sy eie oë, en sy oë is uitgesteek. Hy het die begeerlikheid van sy oë gevolg, en hulle verloor. Hy het ’n prostituut in Gasa besoek, en as ’n gevangene opgeëindig. Hy het Filistynse vroue opgesoek en op die ou end hulle dienskneg geword.
Hy het verseg om homself te dissiplineer en die uiteinde daarvan was dat hy ’n krygsgevangene en ’n slaaf van sy vyande geword het. Die tragiese verhaal van Simson behoort vir ons almal ’n goeie les en waarskuwing te wees. “Op hoogmoed volg ondergang, op selfverheffing volg die val.” Spr 16:18.

Verwoestend en vernietigend
Omdat pastore met vele soortgelyke gevalle te doen kry, sal enige pastor kan bevestig dat soos in die geval van Simson, owerspel nie slegs op die owerspeliges ’n verwoestende uitwerking het nie, maar ook op die betrokke gesinne. Ontrouheid vernietig verhoudinge en gesinne. “Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.” 1 Kor 10:12.

Die huweliksliefde
Egpare moet mekaar heelhartig liefhê, die Here gereeld vir mekaar dank, daagliks vir mekaar bid en alles moontlik doen om mekaar te versterk en te dien. In die Bybel word eerbied, agting, respek, sagmoedigheid, beleefdheid, en liefdevolheid by die huweliksliefde ingesluit. Dit moet gekoester, aangemoedig, en beskerm word. Getrouheid aan ons plegtige beloftes beskerm ons op God se pad van seëninge, verhoog ons doeltreffendheid in ons bediening en loop uit op groot vreugde in ons gesinne en God se koninkryk. Ons is geroep om aan die Here, en ons man of vrou met wie ons ’n verbond gemaak het, getrou te wees. Ons moet ook getrou bly aan alle ander verhoudinge waartoe God ons geroep het. Getrouheid moet ’n kenmerk van alle Christene wees.

Moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie
Geen uiteensetting van die Sewende Gebod is volledig, sonder om ook die waarskuwing teen ’n huwelik met ’n ongelowige ter sprake te bring nie. Die Moabitiese vroue het baie Israelitiese mans tot seksuele immoraliteit verlei. Een so ’n man, Simri, het die Moabitiese vrou, Kosbi, openlik in sy tent ingebring.
Die Skrif openbaar dat dié voorval die Here se afkeur soos ’n vuur laat ontbrand het en ’n vernietigende plaag het die gemeenskap getref. Maar een Israeliet, Pinehas, het die moed gehad om teenstand te bied teen die afbrekende boosheid wat besig was om sy mense te vernietig (Num 25). Vandag is daar baie mans, Christene ingesluit, wat deur middel van DVD’s, DStv, M-Net, MMS en die Internet, immorele vrouens in hulle huise toelaat. Die epidemie van seksueel-oordraagbare siektes getuig duidelik van die toenemende immoraliteit van vandag.
Ons het meer mense soos Pinehas nodig. Maak skoon jou kas. Skeur jou pornografiese foto’s, tydskrifte, en boeke op. Vernietig die aanstootlike video’s en DVD’s. Kanselleer daardie satelliet-kanaal met die ‘volwasse’ rolprente. Praat met jou plaaslike handelaar wat hedendaagse Moabiete bemark. Mobiliseer ander kerklidmate om julle gemeenskap te help reinig. “Julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit om God te dien.” 1 Pet 2:16.
“Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is: onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes, en gierigheid, wat afgodery is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan Hom ongehoorsaam is.” Kol 3:5-6.
Om in die huwelik te tree, moet met wysheid en gebed benader word. Ek het al te veel as sendeling die rampspoedige en tragiese gevolge gesien van Christene wat met ongelowiges getrou het.

Huwelike sluit families in
Die huwelik het nie net met twee individue te make nie, maar met twee families. Wanneer ons dit oorweeg om te trou, behoort ons ons ouers in die saak te ken en leiding van ons kerkleiers te soek. Diegene wat in dieselfde juk met ’n ongelowige trek, is kortsigtig. Hulle plaas hulle emosies bó God se Woord. Die Bybel sê duidelik God wil hê “dat daar ’n nageslag moet wees, wat Hom eer.” Mal 2:15. Dit behoort Christene se begeerte te wees om ’n God-gesinde nageslag te vestig. “Ek bring ’n verbond tot stand tussen My en jou en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is ’n blywende verbond…Jy moet My verbond nakom, jy en jou nageslag en al hulle nageslagte.” Gen 17:7-9. “Weet dan nou: die Here jou God, Hy is God. Hy is die betroubare God wat Sy verbond in stand hou en Sy troue liefde betoon aan die duisendste geslag van hulle wat Hom liefhet en Sy gebooie gehoorsaam.” Deut 7:9.

Beskerming en seën
God se Wet is duidelik: Gehoorsaamheid beskerm ons teen rampe, en lei ons na seën. Om van alle immoraliteit weg te vlug, van alles wat selfs net na boosheid of wellustige verleiding lyk, en om ons na God en Sy Woord te wend, is die enigste wyse waarop ons ’n lewe kan leef wat reg aan ons roeping in Christus laat geskied. “Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame.” Ef 5:28. “Elkeen moet sy vrou so liefhê soos hy homself liefhet, en ’n vrou moet aan haar man eerbied betoon.” Ef 5:33.

Dr. Peter Hammond is ’n sendeling en konferensie-spreker. Hy is die skrywer van ‘The Ten Commandments – God’s Perfect Law of Liberty’. Skakel 021 689 4480 of besoek www.frontline.org.za


Die Geloof Van ʼn Vrou

As Britse burger is daar ook ’n Suid-Afrikaanse ereburgerskap aan Emily Hobhouse toegeken vir haar moedige en opofferende dade wat die onmenslikheid van die konsentrasiekampe gedurende die Anglo-Boereoorlog (1899-1902) blootgelê het.

Gesin
Emily is op 9 April 1860 gebore en het op St. Ives in Oos-Cornwall grootgeword. Haar vader was 51 jaar lank ’n leraar in die Kerk van Engeland. Haar moeder was die dogter van sir William Trelawney, ’n parlementslid vir Oos-Cornwall. Ná haar moeder se dood het Emily na haar vader omgesien tot en met sy dood in 1895.

Geloof in aksie
Ná sy dood het sy na die Verenigde State vertrek om welsynswerk onder die myners in Minnesota te gaan doen. Haar verlowing aan John Carr Jackson is in 1898 verbreek en sy het na Engeland teruggekeer.
Emily was betrokke by maatskaplike werk en was ’n lid van die ‘Women’s Industrial Committee’. Met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog in Oktober 1899 het sy by die ‘South African Conciliation Committee’ aangesluit. As sekretaresse het sy protesvergaderings teen die oorlog georganiseer.

Vroue in nood
Gedurende die somer in 1900 het sy vir die eerste keer bewus geword van die honderde Boerevroue wat verarm het en van hulle huise weggedryf is. Emily Hobhouse het die ‘South African Women’s and Children’s Distress Fund’ gestig en na Suid-Afrika gereis om aan die Boerevroue en -kinders wat weens die oorlog gely het, noodbystand te verleen.

Sending na Suid-Afrika
Sy het 27 Desember 1900 in Kaapstad gearriveer en begin verneem van konsentrasiekampe in onder meer Port Elizabeth, Johannesburg, Bloemfontein, Potchefstroom, Norvalspont, Kroonstad en Irene.
Omdat krygswet oor groot gedeeltes van die Kaapkolonie afgekondig is, het sy nie alleenlik die toestemming van lord Milner benodig nie, maar ook dié van generaal Kitchener om hierdie kampe te besoek. Danksy haar volharding en deursettingsvermoë het sy uiteindelik toestemming verkry om voort te gaan, maar slegs tot by Bloemfontein.

Konsentrasiekampe
Emily beskryf haar aankoms by die konsentrasiekamp buite Bloemfontein op 24 Ja-nuarie 1901: ‘‘Twee duisend mense is met onvoldoende huisvesting teen die helling van ’n koppie neergeplak, met massiewe oorbewoning van tien tot twaalf mense in ’n tent, geen seep nie, onvoldoende water, geen beddens nie, geen matrasse nie, ’n te kort aan vuurmaakgoed, uiters skamele rantsoene. Die wesenlike hoeveelheid wat uitgedeel is, het ver te kort geskiet aan die voorgeskrewe hoeveelheid.
Dit het doodeenvoudig hongersnood beteken. Allerlei siektes het in die in die kamp gebroei, insluitend masels, brongitis, longontsteking, disenterie en buiktifus. Bykans elke tent het een of meer siek mense gehuisves.’’ Toe Emily seep vir die gevangenes aanvra, is sy deur die owerhede meegedeel dat seep “’n luukse” is!

Liefde in aksie
Terwyl sy ondersoek ingestel en onderhoude gevoer het, het Emily geween. Sy het verder as Bloemfontein gegaan om by ander konsentrasiekampe ook ondersoek in te stel.
Toe sy deur die administrateur van die Oranjerivierkolonie ingelig is dat sy “te veel persoonlike simpatie betoon”, het Emily geantwoord: “Dit was presies waarom ek gekom het – om persoonlike simpatie te toon en om bystand in gevalle van persoonlike beproewinge te verleen.”

Skokkende onthulling
Emily Hobhouse se ‘Report of a Visit to the Camps of Women and Children in the Cape and Orange River Colonies’ het vernietigende kritiek gelewer.
Kinders het teen ’n koers van 50 per dag in die oorbevolkte en onhigiëniese kampe gesterf. “Ek noem hierdie kampstelsel ’n grootskaalse wreedheid…om met hierdie kampe voort te gaan, is kindermoord. Die vroue is wonderlik. Hulle huil baie min en kla nooit nie. Die omvang van hulle lyding, hulle vernedering, verlies en angs blyk hulle verby hulle trane te dra…die verpleegster ondervoed en oorwerk…hanteer ongeveer 30 tifusgevalle asook ander pasiënte.
’n Ses-maande oue baba is besig om sy lewe op sy ma se knie uit te snak…’n 21-jarige meisie sterwend op ’n draagbaar…die moeder wat waghou by ’n kind van ses, ook sterwend…hierdie paartjie het reeds drie kinders in die hospitaal verloor…soos verwelkte blomme weggegooi…’n pragtige kind vermaer tot vel en been…’n baba so swak dat dit nooit sal kan herstel nie…die kindjie was slegs drie maande, maar so ’n liewe kleinding…die kindjie het vanoggend nog geleef; toe ek vanmiddag inloer, het hulle my ingenooi om die kleinding uitgelê te sien…”

Vermoorde onskuldiges
‘‘Vir my het dit soos die moord van ’n onskuldige voorgekom. ’n Uur of twee daarna, is nog ’n kind dood. By Springfontein moes ’n jong dame in ’n sak begrawe word…dit is ’n eienaardige stand van sake; leeg en verrot tot in die kern daarvan, die groot ontwortelde gemeenskappe wat regoor die staat geskep is.
Mense wat deur julle as vlugtelinge bestempel en glo beskerm word, maar hulleself as oorlogsgevangenes beskou wat teen hulle wil gevange gehou word en julle beskerming verag.
Diegene wat die ergste gely en wat die meeste verloor het, hetsy deur hulle kinders aan die dood af te staan, of die verlies van hulle besittings deur vuur en die swaard, soos daardie vroue in die kampe, het die opvallendste geduld. Hulle spreek nooit die wens uit dat die mans diegene moet wees wat oorgee nie. Dit moet nou uitbaklei word, tot die bitter einde toe.”

Die koste van oorlog
‘‘Dit is ’n baie duur saak waarmee Engeland begin het en selfs teen so ’n koste, kan slegs die allernodigste, sonder enige ge-riewe, voorsien word. Die kampmense van Mafikeng was baie verras om te hoor dat Engelse vroue oor hulle lyding besorg is. Dit het hulle goed gedoen om te hoor dat daar ware simpatie vir hulle is, en daarom is ek bly dat ek my pad hierheen oopgeveg het, al is dit net om daardie rede.’’

Verskroeide aarde
Emily Hobhouse het onverpoosd ’n veldtog teen die wrede konsentrasiekampstelsel gevoer: die oorlog teen die Boerevroue en -kinders, die Verskroeide Aarde-beleid, die afbrand van plaashuise, vergiftiging van boorgate, slagting van troppe van beeste en skape, verwoesting van kosvoorrade en die gevangeneming van burgerlikes in konsentrasiekampe.
Een van die eerste suksesse van Emily Hobhouse se veldtog was dat daar seep saam met die karige rantsoene uitgedeel is en dat toestande in die kampe begin verbeter het.

Barbaarse metodes
Heftige afkeur in Engeland het die regering einde ten laaste aangespoor om toestande in die kampe te verbeter.
Eerw. Charles Aked, ’n Baptiste leraar in Liverpool, het op Sondag 22 Desember 1901 verklaar: “Groot Brittanje kan die stryd nie wen sonder om die laaste laagste lafhartigste daad van die walglikste skurk op aarde aan te wend nie – om deur die eer van sy vrou en sy kinders se lewe op ’n brawe man se hart toe te slaan! Hierdie lafhartige oorlog word deur barbaarse metodes gevoer…die konsentrasiekampe is moordkampe.”

Teen alle verwagtinge in
Emily Hobhouse het geskryf dat sy nie die ‘growwe manlike stommiteit, hulpeloosheid en knoeiery’ kon vergewe nie. “Ek vryf soveel sout as moontlik in die seerplekke in hulle gedagtes…’’ het sy geskryf.
Emily Hobhouse het met haar terugkeer na Brittanje snydende kritiek van die media en vyandiggesindheid van die Britse regering ontvang. Die opposisieleier, sir Henry Campbell-Ballerman, het egter die barbaarse metodes veroordeel en die regering gedwing om die Fawcett-kommissie aan te stel om ondersoek na haar aansprake in te stel.

Toegang geweier
Alhoewel Emily Hobhouse nie toegelaat is om deel van die kommissie te wees nie en met haar terugkeer na Kaapstad in Oktober 1901 nie toegelaat is om aan wal te gaan nie en gedeporteer is, het haar verslae steeds die rondtes gedoen.
Sy het na Frankryk verhuis om die boek, ‘The Brunt of the War and Where it Fell’ te skryf. Die boek het selfs meer woede en aksie tot gevolg gehad. Die Fawcett-kommissie het Emily Hobhouse se bevindinge bevestig.

Red lewens
Ten spyte van hewige teenkanting van die Britse koerante wat die regering se oorlog ondersteun het, het Emily voortgegaan om openbare vergaderings toe te spreek oor die lot van vroue en kinders in Suid-Afrika. Dit is nie te betwyfel dat die ondernemings en energieke handeling van Emily Hobhouse die oorlog verkort het en talle lewens gered het nie. Sy het ook hoop aan moeders gegee wat alle hoop verloor het.

Brawe veldtog
Emily Hobhouse se brawe veldtog om ’n spreekbuis te wees vir die Boerevroue en -kinders wat brutaal behandel is, het ’n belangrike rol gespeel in die ondermy-ning van die Britse volksondersteuning van die oorlog.
Dit het ook die regering gedwing om enorme toegewings aan die Boe-remagte te maak, wat daartoe gelei het dat die Boere deur die Unie van Suid-Afrika in 1910 beheer oor hulle land teruggekry het. Die eersteministers van die Unie van Suid-Afrika was almal Boeregeneraals: generaal Louis Botha, generaal Jan Smuts en gene-raal James Barry Hertzog.

Heropbou
Emily Hobhouse het in 1903 na Suid-Afrika teruggekeer om Boere-tuisnywerhede wat jongvroue leer spin en weef, op die been te bring. Danksy haar is 27 skole in die Transvaal en die Oranje-Vrystaat gestig. Sy het in 1913 weer na Suid-Afrika gereis vir die inhuldiging van die Nasionale Vrouemonument in Bloemfontein, maar moes weens swak gesondheid by Beaufort Wes stop.

Diens aan die wat ly
Emily Hobhouse was ook ’n vurige teenstaander van die Eerste Wêreld Oorlog en het ywerig daarteen geprotesteer. Danksy haar is duisende vroue en kinders in Duitsland en Oostenryk wat weens Britse vlootblokkades aan hongersnood gely het, gevoed deur die ondersteuning wat sy aan hulle kon deurstuur.

Gedenkstene
Emily Hobhouse se oorskot is in ’n nis by die Nasionale Vrouemonument in Bloemfontein begrawe. Die mees suidelike dorp in die Oos-Vrystaat is Hobhouse. Een van die Suid-Afrikaanse duikbote was die SAS Emily Hobhouse.

Dr. Peter Hammond is ’n sendeling, historikus en outeur. Tel: 021 689 4480; mission@frontline.org.za; www.ReformationSA.org