Onderskeiding en Verwagting Oor SA

Suid-Afrika ondergaan tans intense skommeling – fisiek en geestelik. Dit vind teen so ’n spoed plaas, ’n mens besef eintlik nie hoe omvangryk dit is nie. Reeds in die eerste helfte van 2017 het daar verreikende gebeure aan die kant van die ‘lig’ sowel as die kant van die ‘duisternis’ voorgekom. Dit is besig om op ’n hoogtepunt uit te loop as een van die mees betekenisvolle tye in ons land se geskiedenis en wat die rigting bepaal wat ons toekoms sal in-slaan; dáárom moet ons onderskeiding aan die dag lê om die kwade van die goeie te kan skei.


n Geloof Wat God Behaag

Wie sou kon raai dat die nageslag van ’n Joodse man wat saam met die Britse setlaars in Suid-Afrika aangekom het, later een van die geestelike vaders van Suid-Afrika sou word? Neville Norden, die nasaat van Marcus Benjamin, die Joodse man wat later tot bekering gekom het, het in 1976 die Here hoorbaar hoor sê: “Ek roep jou tot voltydse bediening en as jy My gewillig en gehoorsaam volg, sal Ek jou oprig in ’n bediening waar wonderwerke en genesings ‘n normale uit-vloeisel van die bediening sal wees.” Sedertdien is Neville reeds 36 jaar lank in voltydse bedie-ning betrokke en is wonderwerke en genesings inderdaad vir hom nie iets ongewoon nie.
Hy is ook die geestelike vader van Woord in Aksie, ’n interkerklike bediening wat mense d.m.v. naweekkampe in elke provinsie van Suid-Afrika bedien.
Hy en sy vrou, Rina, is al 42 jaar lank gelukkig getroud en die twee is oupa en ouma van drie pragtige kleinkinders.


Minagting Van God

Twee jaar gelede het die Amerikaanse hoë hof met ’n omstrede meerderheidsuitspraak beslis dat homoseksuele ’n grondwetlike reg tot die huwelik het. Die uitspraak het skokgolwe deur die land gestuur, veral omdat meer as twee dosyn state voorheen met hulle eie grondwetlike beslissings die huwelik tussen homoseksuele uitgesluit het, en nog state het soortgelyke wetgewing oorweeg.


Geloof Verdryf Twyfel

Geloof is dood vir twyfel, doof vir ontmoediging en blind vir onmoontlikhede, maar vol verwagting vir sukses in die Here.
Habakuk 2:4 sê juis: “…die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe” en Hebreërs 10:38 voeg by “…en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie.” Geloof glo nie net God kan nie, maar dat God wíl. In Matteus 8:3 sê Jesus vir die melaatse man: “Ek wil (jou genees), word gereinig!” Daarom sê Hebreërs 10:39: “Maar by ons (wat glo) is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe.”
Geloof is ’n sleutel tot behoud van die lewe.