Geloof dink en glo soos ’n kampioen

Israel het sewe jaar lank verdrukking en armoede onder die Midianiete gely en na God uitgeroep. In antwoord verskyn die Engel van die Here aan Gideon met ’n belofte van verlossing en ’n gepaardgaande opdrag dat Gideon as aanvoerder sou optree (Rig 6:1-16).

Gideon se fokus was egter op sy onbelangrike familieherkoms en geringheid. Dit het hom swak en ontoereikend laat voel. Talle Christene trap in dieselfde slaggat.

Skaf gerus vir jou die nuutste JUIG! Tydskrif aan wat tans op die rakke is, om meer oor hierdie artikel te lees. Ware mense, ware lewe, ware Christenskap!