Visie

JUIG! Tydskrif wil God verheerlik deur te onderrig, in te lig, 'n Bybelse Wêreldbeskouing te bevorder en op elke terrein van die lewe aan die heerskappy van Jesus Christus gestalte gee.

Waardes

 • Streef na uitnemendheid en integriteit in alles
 • Verskaf altyd interessante, akkurate en eerlike verslae
 • Beveg die satan, en nie  ons broers en susters in Christus nie
 • Respekteer alle Christen-denominasies
 • Streef daarna om die Liggaam van Christus  te verenig
 • Evalueer alles in die lig van die Skrif
 • Moedig lesers aan om die Bybel-mandaat van sout en lig wees in die gemeenskap te vervul
 • Moedig leserdeelname aan
 • Motiveer lesers tot aksie
 • Fokus op oplossings
 • Neem persoonlike Verantwoordelikheid

Geloofsverklaring

 • Ons glo die Bybel is die geïnspireerde, onfeilbare en gesaghebbende Woord van God.
 • Ons glo in een God, alomteenwoordig in drie persone: Vader, Seun en Heilige Gees.
 • Ons glo aan die goddelikheid van ons Here Jesus Christus, Sy maagdelike geboorte, Sy sondelose lewe, Sy
  wonderwerke, in die regterhand van die Vader en in Sy persoonlike liggaamlike wederkoms in mag en in heerlikheid.
 • Ons glo dat die wedergeboorte deur die Heilige Gees absoluut noodsaaklik is vir die redding van verlore en sondige mense. Redding kom slegs deur Genade van God, op grond van Jesus se boetedoening aan die kruis en geloof in Hom.
 • Ons glo aan die teenswoordige bediening van die Heilige Gees deur Wie se inwoning dit vir Christene moontlik is om ‘n goddelike lewe te leef.
 • Ons glo aan die opstanding van gereddes sowel as ongereddes; die Ewige Lewe vir vrygekooptes en die ewige verdoemenis vir die verlorenes.
 • Ons glo aan die geestelike eenheid van gelowiges in ons Here Jesus Christus.