Jou Gesondheid En Die Bose

Nie alle siekte het n fisieke oorsaak nie. Dr. Michelle Strydom ondersoek in hierdie artikel die invloed van die okkulte op jou gesondheid. Wanneer n mens die deur vir die bose oopmaak deur mee te doen aan okkultiese praktyke soos waarseery, glasie-glasie te speel, by Oosterse praktyke betrokke te raak of deel te wees van geestelike groepe wat in misleiding verstrengel geraak het, kan dit ook fisieke siektes tot gevolg he. Die verskillende okkultiese praktyke sowel as moontlike siektetoestande waartoe dit aanleiding kan gee, word in hierdie artikel bespreek.
ΜΆ deur dr Michlle Strydom