Kosmetiese Chirurgie: Is dit vir ‘Christene’?

Die samelewing hou van kosmetiese chirurgie; al is dit nou net om daar¬van in die sogenaamde ‘beroem¬des se skindertydskrifte’ te lees. Stories wissel van die spekulatiewe ‘wie het wat gedoen?’ tot stories oor die gewone ‘verdagtes’: “Het sy neus regtig ingesak?” Verslae toon dikwels rewolusionêre nuwe mediese deurbrake en die enkele ‘kosmetiese ramp’.

Lelike eendjie na skoonheidskonigin
Dié hoofopskrifte is al meer as bekend – maar volgens die legendariese Suid-Afrikaanse kosmetiese chirurg, Dr. Dirk Lazarus, is “kosmetiese chirurgie ’n chirurgiese dissipline met vele fasette. Dit is ’n spesialiteits¬rigting wat deur hoogsopgeleide dokters beoefen word. Dit is op vaste grondslag gebou, volg logiese prosedures en is op die voorpunt wanneer dit kom by nuwe opwindende tegnieke en ontwikkelings op mediese en gesondheidsgebied.” Plastiese snykunde is die snelgroeiendste mediese rigting in die VSA en veral gewild gemaak deur Hollywood-akteurs en die media.

Plastiese snykunde is ook nie meer net die rykes en beroemdes beskore nie en sedert 1997 was daar ’n 162%-toename in die aantal kosmetiese prosedures wat uitgevoer is. Chirurgiese prosedures het met feitlik 80% toegeneem en nie-chirurgiese prosedures met meer as 233%.

Kosmeties vs rekonstruktief
Wanneer daar van kosmetiese chirurgie gepraat word, is die eerste waaraan ¬enige mens dink, gewoonlik: ontrimpeling, botoks, maagverkleining – en tog is daar baie ander dissiplines en prosedures binne hierdie ontluikende bedryf. Plastiese chi¬rurgie kan in twee hoofkategorieë verdeel word: kosmetiese chirurgie en rekonstruktiewe chirurgie.

Rekonstruktiewe chirurgie is wanneer normale funksies en vorm herkonstrueer word, miskien wanneer ’n kind met een of ander misvorming gebore word of ’n traumapasiënt wat deur ’n ongeluk of siekte misvorm gelaat is, gehelp word. Volgens Dr. Lazarus: “Baie plastiese chirurge ‘slyp’ hulself (hul skalpels?) op rekonstruktiewe gevalle. Die meeste geniet nog steeds hierdie soort chirurgie.”

The American Society for Aesthetic Plastic Surgery Procedures vereis dat plastiese chirurgie “enhance normal, improve, make more beautiful or make younger. Frequently techniques used for cosmetic surgery are transplanted to reconstructive surgery, eg. Fat transfers, which have become an inevitable component of most facelifts, are now used to enhance the repaired lips in cleft lip patients.”

Hoe kan ’n mens dit evalueer?
Die vraag wat nou ontstaan, is: is dit onchristelik of ‘immoreel’ om plastiese, ver¬al kosmetiese chirurgie, te ondergaan? En waar word die streep nou eintlik getrek t.o.v. wat aanvaarbaar is en wat nie? Is dit bv. aanvaarbaar om borsrekonstruksie te ondergaan indien jy ’n mastektomie gehad het, maar nie indien jou borste a.g.v. babas gerek en gesak het nie? Hoe behoort ’n Christen op Bybelsverantwoordbare manier hierdie kos¬metiese uitgawe te evalueer? Met die groeiende normalisering van chirurgie en die desensitisering van kosmetiese prosedures (deur tydskrifte en TV-programme), behoort Christene baie versigtig te wees om nie vleeslik ingestel te raak en vasgevang te raak in ’n oppervlakkige en ‘plastiese’ gemeenskap se siening hieroor nie.

Ons moenie naïef wees nie
Om egter standpunt teen kosmetiese chirurgie in te neem en dit sonder meer te veroordeel, is baie naïef t.o.v. die werklikheid waarin ons leef. Sedert Ester se dae in Bybelse tye, Cleopatra en tot en met vandag se supermodelle, bly skoonheid die fokus en die fondasie vir menslike interaksie. God se Woord is egter baie duidelik: skoonheid is vlietend en kinders van God behoort nie vasgevang te word in oppervlakkige denke daaroor nie.

“Moenie dink dis bloot uiterlike dinge soos haarkapsels, juwele en pragtige klere wat jul¬le mooi maak nie. Julle skoonheid moet veral innerlik wees: blywende beskeidenheid en ’n gemoed wat kalm en rustig is. Dis vir God kosbaar.” 1 Pet 3:3-4.

Wat is jou motief?
Christene wat kosmetiese prosedures oorweeg (of dit nou chirurgies is of nie), behoort baie seker te maak wat hulle motief is. ’n Vrou wat groter borste wil hê om haar huwelik te red, is reeds in die moeilikheid en het eintlik verhoudingsberading dringend nodig.

Net so behoort ’n man wat bles is en ’n haaroorplanting nodig het net om meer selfvertroue te hê, eerder seker te maak dat sy identiteit in Christus gevestig is. In dieselfde asem kan genoem word dat ’n Christen wat sy/haar tande laat bleik, of ’n ma wat na ’n paar swangerskappe haar maag laat verklein, nie noodwendig deur die Skrif veroordeel word nie.

Leef tot Sy eer
Daar is nie ’n Bybelse wet wat sê: “Jy mag nie kosmetiese chirurgie ondergaan of ’n BMW ry nie”. Die Bybel sê egter wel Christene behoort nie hulle vryheid te gebruik vir selfbevrediging of genot nie, maar mekaar eerder in liefde dien. Paulus stel dit so: “Ten slotte, liewe broers en susters, beplan alles wat waar, eerbaar, skoon, suiwer, lieflik en lofwaardig is.” Ons weet dat, wanneer ons sterf, ons gees weer sal opstaan en ons ’n geestelike liggaam sal ontvang. Ons weet ook dat ons werke wat in gehoorsaamheid aan Jesus Christus gedoen is, tydens die Oordeel van die Gelowiges (1 Kor 3:10-15) deur die louteringsvuur sal gaan – nie ons glansende hare of sprankelglimlag nie.

As jy egter ’n weergebore, Geesvervulde, Bybellesende kind van God is en jy voel in jou hart oortuig dat ’n maagverkleining of ’n gesigsontrimpeling jou gaan help om met groter selfvertroue te leef; dan is dit ’n saak van jou gewete en om voor die Here verantwoording te doen oor hoe jy jou geld spandeer het.

Kosmetiese chirurgie en ’n botoks-inspuiting dan en wan, affekteer beslis nie jou redding nie. (Ek moet sê, dit sal komies wees om eendag in die Hemel te sien hoe almal gaan lyk in vergelyking met die gepoleerde, afgeronde en geskakeerde weergawes van onsself wat hier op aarde rondloop!)

Ons is almal onder konstruksie
Die Bybel vertel in Gen 1:26-27 dat God die mens (man en vrou) na Sy beeld geskape het. Daar is geen kwalifikasies hiervoor nie – nie net die ‘pragtiges’, ‘jonger as 40’ of ‘tensy jy kinders gehad het’ nie. Ons het waarde en waardigheid danksy die werk wat deur ons Skepper God gedoen is. Wanneer dit by skoonheid kom, is die Bybel baie reguit: “Skoonheid is soms misleidend. ’n Mooi voorkoms hou nie vir altyd nie. ’n Vrou wat ontsag het vir die Here verdien om geprys te word.” Spr 31:30. Almal het egter nie reeds hierdie openbaring nie en baie Christene is in die proses om hulself te aanvaar vir wie hulle in Christus is en vind hulle waarde in Hom. Ons almal leer hoe om ons liggame as “lewende en heilige offers” (Rom 12:1) aan God te gee. Dr. Jack Bauyer, ’n Christen, is vas oortuig van die krag van kosmetiese chirurgie ten einde ’n mede-gelowige te help om sy/haar Godgegewe bestemming en potensiaal te bereik.

Hy het eens ’n pasiënt gehad wat aan rhinophyna, ’n toestand waar die neus vanself vergroot, gely het. Hy het letterlik as kluisenaar geleef en het slegs saans uitgegaan om inkopies te doen en dan was sy neus versteek agter iets. Deur ’n baie eenvoudige operasie is die ekstra weefsel verwyder, sy neus tot normale grootte herstel en kon hy ’n normale lewe lei.

Emosionele en geestelike genesing is eerste prioriteit
Wat ookal jou mening omtrent hierdie saak, die blote feit dat die gemeenskap obsessief is oor skoonheid en uiterlike beeld, is ’n duidelike teken dat die mens ’n behoefte het aan liefde en aanvaarding. Kerke, Bybelstudiegroepe en Damesgroepe behoort hieraan aandag te gee en kwessies soos afgodery, selfwaarde en liefde vir Christus aan te spreek. Hy is die enigste een wat werklik jou diep¬ste behoeftes bevredig. Indien jy vriende het wat net op voorkoms fokus, gebruik die Skrif om hul te bemoedig of weer die fokus te laat val op wat Christus aan die Kruis gedoen het.

Indien jyself ’n probleem met een of ander fisieke aspek het, bid oor die saak en doen dan prakties wat jy kan om die saak op emosionele en geestelike gebied deur te werk, voordat jy jou tot chirurgie wend. Indien jy al die dinge gedoen het, gesels met ’n betroubare vriend en sluit hom/haar in by jou gedagteproses. Rampe vind plaas wanneer mense vinnige oplossings soek – sonder om werklik na die beste oplossing te soek en daaroor te bid. Om God se aangesig te soek ten opsigte van die hele saak, bly die heel belang¬rikste.

Die Bybel is baie duidelik daaroor dat God begaan is oor ons en ons probleme – ons kan dus al ons probleme met ’n oop gemoed na Hom neem (1 Pet 5:7). Deur die leiding en wysheid van die Heilige Gees het ons die vermoë om besluite te neem wat Hom sal eer.

Indien jy plastiese chirurgie oorweeg (rekonstruktief of andersins), maak seker dat jy jou navorsing doen en seker maak dat die chirurg geregistreer en gesertifiseer is. Die VPRCSA (Die Vereniging van Plas¬tiese en Rekonstruktiewe Chirurgie van SA) is ’n beheerliggaam en sal jou help. Besoek www.plasticsurgeons.co.za