Vertrou Op God – Psalm 111

Die Christen-lewe behels seëninge en stryd, en ons kan beide te wagte wees. Ek vertrou dat daar altyd meer seëninge as geestelik stryd sal wees, maar iemand wat glo dat daar nie ’n stryd woed nie, op persoonlike, nasionale of internasionale vlak, misgis hom lelik.
‘n Baie eerlike worstelstryd
Een van my gunstelingskrywers is A.W. Tozer, wat ‘n wonderlike boek, The Knowledge of The Holy, geskryf het. In hierdie boek maak hy ‘n studie van die eienskappe van God. Hy begin die boek deur te sê dat “wat ons glo die waarheid is oor God, sê wie ons is”.
As Christene kom ons voor al hoe meer uitdagings te staan en word ons gekonfronteer met baie belangrike kwessies; ons kan nie daarvan wegkom nie. Die persoonlike stryd wat ons voer, kom dikwels in die vorm van verhoudings, geld, gesin, werk en gesondheid, maar selfs wanneer daar oorweldigende en veeleisende uitdagings is, bepaal dít wat ons glo die waarheid is oor God, hoe ons hierop sal reageer.
So baie mense in die wêreld glo nie eens dat daar ’n God is nie, of glo dat Hy irrelevant is. Die Psalms weerspieël die Psalmdigters se eerlike stryd met die werklikhede van die lewe en hoe God betrekking het op daardie werklikhede. Die Psalms is ’n daad van aanbidding, maar aanbidding wat plaasvind te midde van die stryd en uitdagings van die lewe. Wanneer jy die Psalms lees, ontdek jy persoonlike
krisisse, natuurrampe, en worsteling met depressie. Daar is vrees, daar is vyande wat bedreig. Daar is dood, sonde, en persoonlike mislukking. Dit alles word deur die Psalmdigters, Dawid en andere, aangeroer binne die konteks van aanbidding en geloof in God, en hoe Hy verband hou met hierdie kwessies.
Loof die Here met jou hele hart
Psalm 111 is een van daardie Psalms wat met die werklikhede van die lewe worstel – vra jouself af wat jy uit hierdie Psalm kan neem. Waaraan moet jy herinner word wanneer jy met die seëninge en stryd van die lewe te doen het? Die Psalmdigter gee erkenning aan die grootheid van God. In die werklikhede van sy worstelstryd verklaar hy dat hy glo God volkome voldoende is:
“Halleluja! Ek wil die HERE loof van ganser harte; in die kring van die opregtes en in die vergade-ring. Die werke van die HERE is groot; nagespeur word hulle deur almal wat daar ’n welbehae in het. Sy dade is majesteit en heerlikheid en Sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid.”
Hy sê dat een van die funksies van God se kinders is om mekaar aan Sy grootheid â��â��te herinner. Wanneer iemand terneergedruk voel, herinner hulle hieraan: God is groot! God is magtig. God is tot alles in staat. Ons hoef nie te vrees nie. Ons vertroue is nie in ’n onbenullige godjie wat onvoldoende is nie en nie in staat is om ons te help nie; ons vertroue is in God wat magtig is en alles kan vermag.
Hoe kan ons die uitdagings van die lewe hanteer?
Hoe moet ons daardie dinge hanteer wat in die toekoms gaan gebeur, die goeie sowel as die slegte? Hoe gaan ons die seëninge en die worsteling hanteer? As ons net na die wêreldwye politieke arena kyk, is dit duidelik dat daar ‘n enorme krisis aan die ontwikkel is. Ons moet weet dat God ten spyte van alles almagtig en tot alles in staat is.
Een van my gunstelingboodskappe uit die Skrif is die verhaal van Sadrag, Mesag en Abednégo uit die boek Daniël. Koning Nebukadnésar en sy raadgewers het druk op Sadrag, Mesag en Abednégo uitgeoefen deur hulle met die dood in ’n vuuroond te dreig as hulle nie buig voor die goue afgod wat die koning opgerig het nie. Hulle het geweier om te buig, omdat hulle voor niemand behalwe die lewende God sou kniel nie. Hulle is na die koning ontbied, en het die volgende gesê:
‘n Vreeslose antwoord
“Sadrag, Mesag en Abednégo het geantwoord en aan koning Nebukadnésar gesê: ‘ Ons ag dit nie nodig om u hierop ’n antwoord te gee nie. As onse God wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal Hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos; maar so nie, laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie.” Daniël 3:16-18.
Daar is wêreldwyd so baie Christene wat vervolg en mishandel word, bloot omdat hulle in die Naam van Jesus glo. Ons moet mekaar daaraan herinner dat God tot alles in staat is, Hy is almagtig en die arm van die Here is nie te kort om te help nie. Daar sal baie uitdagings wees, baie omstandighede wat moontlik twyfel kan saai, selfs spotters wat die spot met ons dryf, maar op die ou end sal elke knie buig, en elke tong bely dat Hy die Here is.
Die eerste ding wat die Psalmdigter in die vergadering van die regverdiges doen, is om hulle aan te moedig om mekaar aan die grootheid van God te herinner. Tweedens erken en verklaar hy God se getrouheid. God is lief vir Sy volk, Hy is getrou; ons kan op Hom vertrou. Sy almagtigheid is nie ‘n teorie waaroor ons kan argumenteer en teologiese gesprekke oor voer nie, Sy almagtigheid is werksaam in die werklikheid van ons lewe.
“Hy het vir sy wonders ’n gedagtenis gestig, die HERE is genadig en barmhartig. Aan die wat Hom vrees, het Hy spys gegee. Hy dink vir ewig aan sy verbond. Hy het die krag van sy werke aan sy volk bekend gemaak, deur hulle die erfdeel van die heidene te gee. Die werke van sy hande is trou en reg; al sy bevele is betroubaar. Vasgestel is hulle vir altyd, vir ewig; uitgevoer in trou en opregtheid.”
Ons kan staatmaak op die feit dat ons Vader weet wat aangaan in ons lewens, en dat Hy getrou sal wees. Die Psalmdigter verheug hom oor die verskillende maniere waarop die Here sy getrouheid bewys. In vers vier herinner hy ons daaraan dat God genadig is. Ons gaan almal die genade van God nodig kry. God is getrou; Hy sal ons alles skenk wat ons nodig het. Gelukkig handel God nie met ons volgens wat ons sondes verdien nie. Selfs in die werklikhede van ons mislukkings en ons tekortkominge, kan ons vertrou op die genade van God.
Hou op om met spyt terug te kyk. Hou op om rond te kyk in vrees. Hou op om na binne te kyk met skuldgevoel. Kyk op en vertrou op ons goeie God.
God se genade is oorvloedig
Ek is lief vir die woord ‘oorvloedig’, wat oral in die Skrif aangetref word. Om oorvloedig te wees, beteken om iets mildelik of in oordadigheid te skenk. God, wat Sy genade oorvloedig aan ons bewys het, sal voortgaan om Sy genade oor-
vloedig oor ons uit te stort. “Deur die bloed van Sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God wat Hy in al Sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het.” Efesiërs 1:7-8.
Nie een van ons sou vandag hier gewees het, as dit nie vir die oorvloedige genade van God was nie. Ons kan verseker weet dat God Sy genade oorvloedig uitgiet oor diegene wat op Hom vertrou.
God is barmhartig
Die tweede manier waarop God getrou is volgens die Psalmdigter, is dat God barmhartig is. Hy weet hoe ons voel, en Hy weet wat ons beleef. Party van ons worstel met ernstige kwessies, of dit nou gesondheidskwessies, verhoudingskwessies of finansiële probleme is; wat ook al die probleem is, God is barmhartig. Die Skrif verseker ons herhaaldelik dat ons ‘n Middelaar aan die regterhand van God het, wat weet wat ons beleef. “Maar U, o Heer, is ‘n barm-hartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou.” Psalm 86:15.
Die prys vir sonde is betaal
God se deernis vir Sy kinders sal nie verander nie. Sonde is nie net vergewe en vergeet nie, maar die losprys daarvoor is betaal. Dit is die Christelike boodskap; Jesus het die prys daarvoor betaal aan die Kruis. Hy het Sy lewe neergelê vir ons sondes sodat almal wat op Hom vertrou, vergewe kan word. God sal ons vergewe, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat die prys reeds aan die Kruis betaal is. God sal getrou verlossing voorsien.
Vertrou op die Here
Daar sal aan diegene wat op die Here vertrou, se behoeftes voorsien word. Baie van ons is geseën en hoef ons nie te bekommer waar ons volgende maaltyd vandaan gaan kom nie. Party van ons moet selfs ’n bietjie inkort – ons het so baie. Vir baie mense is dit egter ’n daaglikse stryd. In ons almal se lewens is daar ‘n paar areas waar ons God se voorsiening nodig het. Lees hierdie wonderlike belofte: “Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie.” Psalm 37:25.
Hy sal ons tot die einde bewaar. Ons verlossing is nie ‘n lukrake gebeurtenis nie, dit is ‘n verbond. God het ‘n verbond met ons gesluit. Tydens ons daaglikse doen en late sal die vyand ons kom beskuldig, want hy kom om te steel, te slag en te roof. Ons word egter daaraan herinner dat te midde hiervan, is ons deel van God se familie. Hy het ons lede van Sy huisgesin gemaak. Hy het ons die reg gegee om Sy kinders genoem te word, en om Hom ons Vader te noem. Hy het ons sy Gees gegee as ‘n seël om ons uiteinde te verseker. Hy het ons belowe dat niks ons ooit uit Sy hand kan ruk nie. Ons naam is in die Lam se Boek van die Lewe geskryf. En te midde van al die uitdagings wat nog sal kom, sal Hy ons standvastig hou. Daar kan geen vertroue in die vlees wees nie, maar vertroue in die genade van God.
Genade is gratis; nie goedkoop nie
In hierdie Psalm sal jy ontdek dat ook iets van ons verwag word. Een van die groot sondes wat in die Skrif genoem word, is die sonde van verwaandheid. Verwaandheid is altyd rampspoedig. Toe Israel in verwaandheid aangeneem het dat hulle kan doen wat hulle wil, en dat God altyd genadig sou wees, was die gevolg rampspoedig. Die gevolge is vandag nog blywend. Hoewel genade gratis is, is dit nie goedkoop nie. “Die vrees van die HERE is die beginsel van die wysheid almal wat dit beoefen, het ’n goeie verstand. Sy lof bestaan tot in ewigheid.”
Dít is ons deel, om die Here te vrees. Die vrees vir die Here behels nie dat jy bang in die hoek sit en vrees vir Sy straf nie, maar vrees vir die Here behels respek, eer, eerbied en erkenning van Sy almagtigheid. Dit draai daarom om onsself aan Hom te onderwerp en te sê: “Here, wat ook al gaan gebeur, ek gaan U dien, want U is tot alles in staat.” In die tye wat voorlê, sal daar baie stryd en seëninge wees. Ons gaan Sy teenwoordigheid nodig hê, en ons gaan Sy genade nodig hê. Namate die mens se dwaasheid toeneem, des te meer sal God se kinders mekaar aanmoedig en hierdie woorde bely: Ons God is tot alles in staat, en Hy is magtig. Hy is lief vir ons, en sal vir ons sorg.
________________________________________
Dennis Loots is die voormalige hoof-pastoor van Somerset-Wes Baptistekerk. www.swbc.co.za