Angus Buchan: Stry Die Goeie Stryd Van Die Geloof

Die tye waarvan daar in 2 Timoteus 3 gepraat word, is inderdaad op ons! “Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees…sonder liefde vir die goeie…so staan ook hierdie mense die waarheid teë, mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof…” (2 Tim 3:1-9).
Soos die meeste van ons lesers teen dié tyd weet, het die gay-regte-beweging in Skotland en Ierland onlangs ’n veldtog van stapel gestuur teen een van die wêreld se geliefdste en mees gerespekteerde geestelike vaders in Christen-kringe. JUIG! wil graag hiermee sy steun aan Angus Buchan uitspreek en publiseer ook ander leiers se mening en hulle steun aan Angus en die Bybelse waarheid waarvoor hy liefdevol, maar onwrikbaar standpunt inneem.
Arno van Niekerk
Dit is diep teleur-
stellend om te sien hoe daar versoek kan word dat iemand met die integriteit en getuienis van Angus Buchan op grond van sy Bybelse oortuigings verbied word om ’n visum te kry om Skotland te besoek. Ek het hom al verskeie kere in die openbaar hoor sê dat hy homoseksuele mense liefhet, hoewel hy dit kwalifiseer deur te sê dat hy nie met die leefstyl saamstem nie. Dit is ’n Bybelse standpunt; nie sy mening nie. Nou stel die gay-gemeenskap, ironies genoeg, ’n voorwaarde aan Buchan, naamlik, hy moet met hulle leefstyl saamstem. Hy word wêreldwyd as ’n geestelike vader erken; dit is dus soos kinders wat aan ’n ouer wil voorskryf: “As Pa ons regtig lief het, sal Pa ons laat doen wat ons wil.” Dit is absurd en ’n resep vir chaos.
Angus gaan uit sy pad om mense te help en maak persoonlike opofferings om wêreldwyd te reis en mense te bemoedig. Die verwikkeling is baie kommerwekkend omdat die pendulum besig is om van beskrywende pluralisme na vóórskrywende pluralisme te swaai. Dit is so goed liberale humaniste sê: “Jy kan verskeidenheid waardeer, maar slegs op ons terme.” Daar is ’n drakoniese tendens hier.
Vir Angus om boonop beskuldig te word dat hy ’n vrouehater is, is waansinnig en sonder feitelike instansiëring. Vra trouens net sy liefdevolle vrou wat met akkuraatheid kan sê wat die waarheid is. Hulle huwelik is ’n voorbeeld vir almal. Hy sê dikwels van die verhoog af dat hy nie kan wag om huis toe te gaan om by sy vrou te wees vir wie hy so lief is nie. Die onreg van hoe hy behandel word omdat hy sy geloof uitleef, spreek van die noodsaaklikheid vir God se mense om standpunt in te neem.

Dawie Spies – Manne van die Woord
Ek glo dat Angus Buchan deur God opgerig is vir ’n tyd soos hierdie. Ek beweeg as evangelis van dorp tot dorp in Suid-Afrika en sien die uitwerking wat hy die afgelope dekade in ons samelewing gehad het – onder alle groepe. Hy spreek die man reguit in eenvoudige taal aan oor sy verantwoordelikheid as eggenoot, vader, en ook in sy werkplek waar hy sy geloof moet uitleef. Dit is vir Angus die eerste prioriteit en hy draai nie doekies om nie!
Ek weet dat baie predikante en sielkun-
diges die saamtrekke bywoon om te sien waarom derduisende manne oopmond na hom luister, net om uit te vind dat hy nie ‘teologies’ praat nie, maar vanuit ’n vaderlike hart vol liefde die manne aanmoedig om die Here met integriteit te dien.
Hy praat uit die hart en het na my mening meer manne teruggebring na hulle knieë as enigiemand anders in ons tyd. Sy ‘back to basics’-metode is nie veroordelend nie, maar oortuig die manne vaderlik om terug te draai van wêreldse beginsels na God se beginsels.
Ek eer Angus Buchan as ’n man van God, en net soos Jesus, sal hy nie altyd gewild wees nie, maar die vrug van sy bediening in ons land spreek vanself. Mag die Here hom seën.

Kallie Kriel – uitvoerende hoof van AfriForum
Die nuus dat Angus Buchan deur ’n Skotse plaaslike owerheid verbied is om sy boodskap op enige van die raad se persele te verkondig, het my weer laat dink aan die dubbelstandaarde en onverdraagsaamheid van sommige wat hulleself as liberaal en vrydenkers voorhou.
Hierdie vrydenkers stel hulleself graag voor as mense wat ‘ope’ gesprek ondersteun en verdraagsaam teenoor almal en alles is. Die feit dat drukgroepe uit die liberale-dampkring in Skotland nou sensuur aanwend deur druk toe te pas om te verhoed dat Buchan in Skotland optree, plaas ’n groot vraagteken oor hulle eie verdraagsaamheid en bereidwilligheid tot ’n ope gesprek.
Of ’n mens met Buchan se teologiese standpunte saamstem of nie, is nie waaroor dit gaan nie. Ek is nie ’n teoloog nie en matig my nie aan om te poog om Buchan se sienings te verdedig of aan te val nie. Die kern van die saak is dat Buchan die volste reg het om sy standpunt te verkondig. Buchan hits nie geweld aan nie en dwing sy standpunte op niemand af nie. Die kern van geloofsvryheid is juis veronderstel om te wees dat mense soos Buchan volle vryheid moet hê om sy siening te verkondig.
In teenstelling met die druk wat op Buchan geplaas word, word mense wat die Moslem-geloof aanhang, en selfs ateïste, vryelik in Skotland toegelaat om hulle standpunt te verkondig. In Skotland is daar al byeenkomste gehou van ’n ateïstiese kerk. Vanuit hierdie groep is daar mense wat aggressief anti-godsdienstig is en selfs advertensies in die openbaar plaas teen godsdiens. Vanuit die Moslem-groepering word vroue dikwels as minderwaardig beskou en enkeles verkondig selfs geweld. Tog is baie uit die geledere van hierdie groepe wat Buchan teiken, stil hieroor. Dit getuig van dubbel standaarde.
Christene kan en moet nie toelaat dat hulle anders behandel word nie en moet met selfvertroue hulle reg om die Evangelie te verkondig, opeis. Die Evangelie is wesenlik ’n boodskap van liefde. Selfs al is daar ’n debat onder Christene oor sake soos homoseksualiteit, bly die gemene deler, ook volgens Buchan, Christene se liefde vir alle mense, al verskil jy van hulle lewenstyl. Geen sinvolle gesprek is moontlik as Buchan se sienings gesensor of onderdruk word nie. Daarom behoort almal, ook diegene wat van Buchan verskil, standpunt in te neem vir Buchan se reg om sy standpunte te huldig.
Lees ook die briewe van Bennie Mostert en Isak Burger in die Oktober-uitgawe van JUIG! (2016)