Bevordering Van Transgenderisme In Openbare Skole

Volgens Genesis 1:27 het God die mens “man” en “vrou” geskape. Wêreldwyd is daar egter ’n toenemende neiging vir sekere individue om nie met hulle biologiese geslag te identifiseer nie. Hierdie individue verteenwoordig die “T” in LGBT+ en word as “transgender” bestempel. Skole word toenemend die platform waar daar met hierdie gevaarlike transgender-ideologie gesmous word. 

Lees gerus in hierdie insiggewende artikel oor die nuwe neiging en wat die Wes-Kaapse onderwysdepartement se voorgestelde Konsepriglyne oor Gender-identiteit en Seksuele Oriëntasie in Openbare Skole presies gaan behels.

Skaf gerus vir jou die nuutste JUIG! Tydskrif aan, om meer hieroor te lees.