Die verskillende beskouings oor die eindtyd, duisendjarige vrederyk en wegraping word verduidelik

Christene het te dikwels ’n wêreldbeskouing oor die eindtyd wat gevorm is deur gewilde Christelike fiksie, Hollywood-rolprente en gebrekkige lering. Daar is ’n groot behoefte in Liggaam van Christus vir teologiese insette en onderrig op hierdie (dikwels verwarrende) gebied van die Christelike leer. 

Sienings oor die eindtyd het al dikwels groot skeurings in Christelike kringe veroorsaak, maar dit hoef nie tot sulke verdeeldheid te lei nie. 

Lees in hierdie artikel oor die verskil tussen premillenialisme, posmillenialisme en amillenialisme, asook watter een van hierdie beskouings die wegraping insluit.