EVANGELISASIE IN HIS NAME: ‘n nota vanaf Tamryn

Liewe Vriend

Jeremia 8 vers 21 – 22 lees soos volg: “Vanweë die verbreking van die dogter van my volk is ek gebreek, is ek in die rou, verbaasdheid het my aangegryp. Is daar geen geneesheer nie? Want waarom het die genesing van die dogter van my volk nie tot stand gekom nie?”

Hierdie hoofstuk vorm deel van ‘n emosie-belaaide klaaglied van Jeremia oor die volk van Juda. Dit is ‘n klassieke uitbeelding van ‘n dienskneg van die Here wat die hart van die Vader openbaar. Die volk van Juda was ‘n korrupte en sondige nasie wat hul rug op die Here gedraai het en die knie voor die afgode gebuig het. Wanneer Christene in hierdie moderne eeu waarin ons leef, struikel of terugval, word hul so dikwels deur mede-broeders gemarginaliseer, veroordeel en as onwaardig beskou. Hierdie optrede weerspieël beslis nie die hart van God nie. Tekortkominge en misstappe dryf nie die Here weg nie; inteendeel – dit trek Hom nader aan diégene wat swak en neergeboë van hart is.

Geniet die getuienis hieronder. Die oombliklike genesing van Patricia met haar aankoms by ons veldtog, is ‘n verhaal wat doodeenvoudig die gretigheid van God verklaar om ons treurigheid in ‘n gejubel te verander, en om ons bande te verbreek sodat ons heerlike vryheid kan ervaar!

KRAGTIGE RESTORASIE

Patricia Nklabatu was in ekstase. “Ek is so bly,” het sy gejuig, “hierdie is die beste dag van my lewe!” As inwoner van Diepsloot, het Patricia die Here geloof en geprys, terwyl sy haar genesing gevier het.

Vir drie jaar het Patricia ‘n kroniese nierinfeksie gehad wat haar hopeloos en werkloos gelaat het. Ten spyte van haar gereelde besoeke aan die hospitaal, kon die dokters wat haar gespreek het, haar nie help nie. Haar lewe was om ver gegooi. Sy moes noodgedwonge haar vorige werk by Shoprite Checkers bedank het, as gevolg van die feit dat die koelkaste in die winkel haar siekte-toestand net meer vererger het. Patricia is ‘n enkel-ouer en om haar werk te moes verloor, het haar omstandighede net meer gekompliseerd gemaak, omdat sy nie haarself en haar seun finansieel kon onderhou nie. Toe sy die nuus verneem van die opkomende In His Name veldtog by ‘n plaaslike gemeente, was Patricia gretig om dit by te woon, want sy geglo het dat die Here ’n wonderwerk in haar lewe kan doen. “Ek is ‘n kind van God”, het sy verduidelik. “Toe ek gehoor het van die veldtog, het ek vir myself gesê ‘ek sal gaan – miskien is dit my kans om gesond te word’”.

Ja, Patricia het inderdaad haar genesing ontvang. Om die waarheid te sê die moment toe sy die veldtog-gronde betree, met die luide geklank van die lofprysinge in die lug, het die pyn eenvoudig verdwyn. Wat ‘n wonderwerk! En dit te midde van die feit dat die Evangelie-boodskap nog nie eers verkondig was of dat daar nog nie eers vir die siekes gebid was nie! Die Heilige Gees was so bereidwillig om vry te maak, dat die siekte verban is die oomblik toe haar voete die grond aanraak. “Ek was vir so ‘n lang tyd in pyn,’ het sy getuig, ‘maar toe ek in hierdie plek inkom, het die pyn verdwyn. Ek is genees! Alle eer aan God!”

Ons God is ‘n wonder-werkende Here. Ons probleme en moeilikhede dien slegs as ‘n platform vir die manifestasie van Sy genade, krag en liefde teenoor Sy kinders. Patricia kon nie ophou om te jubel nie. “Van nou af”, het sy gesê “wil ek ‘n kragtige vrou van God word. As dit moontlik is, wil ek ‘n prediker word.” Gaan voort, Patricia, ons jubel saam met jou!

Tamryn is die stigter van In His Name Ministries, ‘n evangelistiese organisasie toegewy tot die verkondiging van die Evangelie van Jesus Christus dwarsoor Afrika en die hele wêreld. Kontak haar op Facebook onder Tamryn Klintworth of besoek die bediening se webtuiste:

WWW.INHISNAME.ORG.ZA