EVANGELISASIE IN SY NAAM

Liewe Vriend,
“Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God.” 1 Korinthiërs 1 v 17 – 18.
In die bogenoemde hoofstuk, beskryf Paulus die boodskap van die kruis van Christus as synde die krag van God. In Romeine 1 v 16, benadruk hy dieselfde konsep met ‘n klein verskil in die bewoording: “Want ek skaam my nie vir die Evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo.” So, wat is hierdie Evangelie, wat is die boodskap van die kruis? Wel, dit is niks anders nie dan die Woord van God betreffende Sy Seun, die getuienis van Christus Homself, die verheerliking van die Naam van Jesus. Dit dra groot krag! As ons aanbeweeg na 1 Korinthiërs 2, dan sien ons die merkwaardige verband tussen die prediking van Jesus en die krag van die Heilige Gees. “Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor Hom as die gekruisigde.” Wat sê Paulus hier? Eenvoudig net dit. Toe Paulus getuig het, het hy van Jesus gepraat; wanneer hy gebid het, het hy dit gedoen in die Naam van Jesus; wanneer Paulus aanbid het, het hy Hom verheerlik. Kom laat ons nou lees wat skryf hy in verse 4 en 5 : “Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dus is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God.” Hier is die resultaat wanneer die Naam van Jesus opgehef word: die Heilige Gees kom in werking! Die Heilige Gees reageer op die noem van Sy Naam, hetsy deur getuienis, aanbidding of gebed. Hy begin onmiddellik handel – die Naam van Jesus word ‘n magtige voertuig waarin die Gees beweeg om die werk te laat plaasvind. Verheerlik Hom, liewe vriend! Sy Naam is onmeetlik, kosbaar by uitnemendheid, merkwaardig kragdadig, asembenewend heilig. Die oomblik wanneer Sy Naam en Sy Gees met mekaar verbind, word kettings verbreek, duisternis vlug en wonderwerke begin manifesteer.
Tesame in Sy diens,
Tamryn Klintworth
Evangelis
‘N LANGVERWAGTE WONDERWERK

Die Naam van Jesus bring lewe, genesing en vrymaking. Hierdie is ‘n eenvoudige waarheid wat die 64-jarige Xoliswa Mtyongwe self aanskou het. Nadat sy van ‘n pastoor verneem het van ons MDANTSANE Evangelisasie-veldtog wou sy geen tyd mors om dit by te woon nie. Na menige doktersafsprake en operasies, het sy alle hoop verloor. “Vir tien jaar lank was ek in pyn. Geen dokters kon my help nie,” was haar kommentaar. Tydens die genesingsgebede het Xoliswa die wonderwerk ontvang waarvoor sy so lank gebid het. “My liggaam is genees, ek het geen pyn meer nie!” het sy uigeroep. Terwyl sy op en af op die verhoog gespring het en haar getuienis gelewer het, het sy verduidelik hoe selfs haar pastore en bure almal bewus was van haar lyding. Dis al waaroor sy kon praat. “Ek het gesukkel om skoene te dra, ek kon niks vir myself doen nie. Ek het baie kerkdienste en begrafnisse gemis omdat ek niks anders kon doen as net om in my bed te bly lê nie. Ek voel goed, ek is gesond, ek voel vry! Ek is so opgewonde nadat ek siek was vir so ‘n baie lang tyd. Nou sal ek nie meer sukkel nie. Na al hierdie jare kan ek weer skoene begin dra, ek is nou waarlik vry!” So het Xoliswa aanskou hoe die krag van God in haar lewe gemanifesteer het!

Tamryn is die stigter van In His Name Ministries,
‘n Evangelistiese organisasie, toegewy tot die verkondiging
van die Evangelie van Jesus Christus, dwarsdeur Afrika en die hele wêreld.
Op Facebook onder Tamryn Klintworth, of besoek die bediening se webtuiste by:
www.inhisname.org.za