Geen misdaad om Bybelse waarheid te verkondig

Die gevaar lê by onwedergebore Christene wat met hulle verstand glo en bloot ’n akademiese begrip van Jesus Christus het; hulle het die tradisies en wette lief, maar wil nie standpunt inneem vir die waarheid nie.
Onlangs is ’n berig in ’n Afrikaanse koerant gepubliseer waarin beweer word dat ’n pastoor tydens sy preek by St. Andrew’s College in Grahamstad sekere dinge gesê het wat daartoe gelei het dat hy by die Menseregtekommissie verkla is. Ná ’n gesprek met die pastoor het dit duidelik geword dat die waarheid weer eens verdraai is.