Die apologeet: Hoe lyk jou lewe?

Daar bestaan geen twyfel dat die enkele grootste struikelblok tot die doeltreffende verdediging van die Evangelie nie die onvermoë is om die regte antwoorde aan die wêreld te verskaf nie, maar eerder Christene wat nie die Evangelie uitleef nie.
“Daar is vyf Evangelies – Matteus, Markus, Lukas, Johannes en die Christen; sommige mense sal nooit die eerste vier lees nie.”