Geloof Verdryf Twyfel

Geloof is dood vir twyfel, doof vir ontmoediging en blind vir onmoontlikhede, maar vol verwagting vir sukses in die Here.
Habakuk 2:4 sê juis: “…die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe” en Hebreërs 10:38 voeg by “…en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie.” Geloof glo nie net God kan nie, maar dat God wíl. In Matteus 8:3 sê Jesus vir die melaatse man: “Ek wil (jou genees), word gereinig!” Daarom sê Hebreërs 10:39: “Maar by ons (wat glo) is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe.”
Geloof is ’n sleutel tot behoud van die lewe.