God Se Genadevisier

In ‘The Capitol of the World’ vertel Ernest Hemingway die verhaal van ’n seun, Paco, wat ná ’n heftige woordewisseling met sy pa, uit sy ouerhuis padgee. Later soek die bedroefde pa orals in Spanje na sy kind, maar sonder sukses; dit breek sy hart.
Uiteindelik plaas hy ’n advertensie in Madrid se dagblad, El Liberal, met die woorde: ‘Paco, meet me at Hotel Montana. Noon Tuesday. All is forgiven.’ Toe daag daar 800 seuns met die naam Paco daardie einste Dinsdagmiddag by die hotel op!

Rustelose harte
Hoe honger is mense nie vir vergifnis nie! God het ons gemaak om op aanvaarding te floreer. Hy het ons veral gemaak om aan Sy hemelse aanraking behoefte te hê. Ons is die Here S’n. Sy handtekening is op ons.
Nie eers die wreedste krapmerke van die sonde kan dit uitvee nie. Die kerkvader, Augustinus, het dit goed begryp, daarom skryf hy in sy beroemde outobiografie: “Here, U het ons vir Uself gemaak en ons hart is rusteloos totdat dit rus vind in U!”

Binne God se genadevisier
Daar is ’n behoefte aan God, ’n ‘God-nood’ diep in ons elkeen verpak. Ons honger en dors na die Here, al wil ons dit nie aldag erken nie. Selfs al is ons met ons eie klein rebellie teen die Hemel besig, gee God nooit moed op met ons nie. Hy hou ons gedurig binne Sy genade-visier. Die Here ken ons koördinate. Sy hemelse GPS is haarfyn op ons doen en late gefokus; wegkomkans is daar nie.

Een-Man-soekgeselskap
Jesus is God se Een-Man-soekgeselskap hier op aarde. Hy is dag en nag op die hakke van Sy Vader se verlore eiendom wat in die wind en die weer rondlê. O ja, Hy is ook op die hakke van God se kinders wat op slegte afdraaipaaie uithang en wat op moedverloor se vlakte kampeer.
Wanneer Jesus jou naam en adres het, moet jy weet: jy kan hardloop, maar nie weghardloop nie; jy kan vlug, maar nie wegvlug nie; jy kan kruip, maar nie wegkruip nie.

Boer met genade
God wil ons almal naby Hom hê. Hy het ons geskep en ook herskep vir ‘koinonia’ – gemeenskap – met Hom en met mekaar. Hy het vir ons ’n plek gereedgemaak by Jesus se fees wat tot in ewigheid anderkant die dood aanhou. Daarom kan God dit nie verdra dat daardie feessaal nog nie vol genoeg is nie, soos Jesus ons in Lukas 14 vertel.
Geen wonder nie dat daar om elke hoek en draai in die Bybel luidkeels verkondig word: “Alles is vergewe!” Jesus se ganse lewe op aarde basuin dit uit.
Sy sterwe aan die Kruis, en die leë graf onderstreep dit – Hy boer met genade. Gaan haal dit net. Staan met leë bedelaars-hande voor Christus; jy sal elke slag met propvol hande daar wegstap. Hande vol ewige lewe, oorvloed, en liefde is dadelik joune as jy op Sy perseel om gratisgenade kom bedel!

Sewentig maal sewe
Nog goeie nuus is dat God nie ’n kwotastelsel vir vergifnis het nie. Jy kan nooit só ver val dat Jesus jou nie in sy genadegreep kan vang nie. Petrus, een van Jesus se dissipels, het aanvanklik anders hieroor gedink.
Hy het gemeen sewe keer se vergifnis vir onderlinge oortredings teen mekaar is baie ruim, soos ons in Matteus 18 lees. Die godsdienstiges van daardie dae het immers geglo drie maal vergewe is oorgenoeg. Toe verras Jesus Petrus met ’n nuwe hemelse formule – sewentig maal sewe. ‘Ad infinitum’. Oneindig.
Vir altyd en aanhoudend! God hou nooit boek as dit by vergifnis kom nie. Hy tel nie hoeveel keer jy Hom al om vergifnis kom vra het nie.

Uitnodiging na Christus
Natuurlik het jy nie ’n lisensie gekry om droog te maak, of in sonde rond te lê nie. Maar, as jy wel die slag die pad byster raak, moet jy weet Jesus spesialiseer steeds in droogmakers en struikelendes.
Hy bring genadebedelaars se saak voor God graag in die reine. Hy maak slegte boeke toe. Hy begin elke keer oor en voor. Gevolglik is daar regdeur die Bybel soveel dringende notas en ‘advertensies’ wat jou na Christus toe nooi. Hoor weer: “Alles is vergewe!”