Plaas Jou Vertroue In Hom

Elke dag gaan ons deur beproewinge en die rede hiervoor is dat ons voorberei word om die ‘oorblyfsel’, die oorwinnaars te wees. Dit word nie uit boeke aangeleer nie, maar deur praktiese beproewinge en toetse. Hoe getrou en vol wysheid is God nie!

Oefen jou gees
Hy sê: “Retah, jy moet hierdie beproewinge as oefeninge beskou wat ontwerp is om jou vertroue-, gehoorsaamheid- en oorgawespiere te oefen. Julle leef te midde van hewige geestelike gevegte en vrees is een van die satan se gunstelingwapens. My kind, wanneer vrees met jou praat, moet jy onmiddellik jou vertroue in My verklaar. Moenie hierdie stemme toelaat om jou te manipuleer nie. Oefen jou gees, spreek die Woord uit, bly in My, moet niks sonder My doen nie, laat My Heilige Gees toe om met jou te praat en bly in ’n liefdesverhouding met My.”

Fokus op vandag
“Dit beteken om ten alle tye in die Gees met My te kommunikeer. Weerstaan die duiwel in My Naam, bly in die lig, bly in die waarheid – wees openhartig. Hou jou gedagtes in die lig en wees waaksaam vir die stem van Isebel, wat enigiets sal doen om jou na ou gedragspatrone terug te lok. Moenie terugkyk nie, My kind, gister is verby.
Fokus op vandag. Wees van ‘hier en nou’ bewus. So baie mense sit in gister vasgevang, of droom oor hulle lewe in die toekoms – maar hulle is bang vir vandag. Jy het net vandag – leef dus in vandag en hou jou oë op die wenpaal. Fil 3:14: ‘Ek span my in om by die wenstreep te kom sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus.’
Verfris jou in My heilige teenwoordigheid en vind jou vreugde in My. Sing ’n lied van vreugde in jou gees, verbly jou in ons Verbond. Bly in My, My kind, en My aangesig sal stralend oor jou skyn. Dit is hoe die seuns van YHVH sal wees – opreg, stralend met die glorie van YHVH oor hulle.”

Soveel groter as ons probleme
Ps 105:4 lui: “Soek hulp en beskerming by die Here, soek gedurig Sy teenwoordigheid.” Ons stryd hier is moeilik, maar ons Abba is soveel groter as enigiets wat ons moet deurmaak. Ons is so bevoorreg om al ons sorge op Hom te kan plaas, want Hy gee vir ons om. Ps 55:23: “Laat jou sorge aan die Here oor [laat die gewig daarvan val], Hy sal vir jou sorg, Hy sal die [konsekwente] regverdige nie in die steek laat nie [laat gly, val of misluk nie].”

Vertrou met geloof
Alles wat ons beleef, is daar om ons net sterker in die Here te maak en ons karakter meer soos Syne te laat word. Vertrou op Hom met ’n on-uitputlike geloof – daar is geen ander manier om hierdie dinge te vermag nie, neem elke detail na Hom en vertrou Hom dan geheel en al vir die resultaat. Ons oog is op Hom, op Sy wil vir ons lewens.

Elke uitdaging ’n getuienis
Leer saam met my dat elke uitdaging ’n getui-enis word as jy dit aan Yeshua oorhandig en op Hom alleen vertrou. Elke tree van geloof wat ek neem, wortel my dieper in Yeshua – en teen hierdie tyd weet ek, Hy is altyd getrou! Gee alles oor aan YHVH!

RETAH MCPHERSON is die skrywer van “A message from God’ en verskeie ander boeke. Vir meer inligting: Tel 082 610 5757; e-pos: office@retahmcpherson.com; www.retahmcpherson.com