Hoe om te bid vir ongereddes

Hoe verander ons ’n land? Deur vir die redding van mense te bid: een vir een. God sê baie duidelik dat Hy nie wil hê dat enigiemand verlore moet gaan nie, en dat almal hulle moet bekeer (2 Pet 3:9). God sê ook dat Hy die wêreld so liefgehad het dat Hy Sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die Ewige Lewe sal hê (Joh 3:16). Selfs toe ons nog sondaars was, God nie geken het nie en Hom verwerp het, het Jesus vir ons sonde gesterf (Rom 5:8).
Identifiseer drie tot vyf mense en begin om op die naam vir hulle te bid. Gebruik die volgende eenvoudige riglyne wanneer jy vir die redding van mense bid:

Stap 1
Bid dat God hulle sal seën. Bid vir hulle totale menswees: waar hulle leef, hulle ge-sinslewe, waar hulle werk en hulle werksverhoudings, sosiale lewe, vriende en vriendskappe, beskerming, gesondheid, finansies, redding, ens. Moenie oordeel nie; bid dat God hulle sal seën.
Nie alle mense het die gawe van evangelisasie nie, maar ons almal kan bid, selfs die grootste introvert en mense wat dit moeilik vind om met ander te praat of openlik te getuig.

Stap 2
Bou verhoudings op sosiale en vriendskapsvlak (waar moontlik) – ongeag van geloofs-oortuiging, maar sonder kompromie!

Stap 3
Identifiseer die nood van hierdie mense: geestelike, emosionele en fisiese nood.
Luister na hulle en probeer verstaan en identifiseer met hulle nood. Verleen fisiese of emosionele hulp indien moontlik. Indien die persoon enigsins toeganklik is daarvoor, bid vir hom/haar. Ongeveer 99% van alle mense is gewillig dat jy vir hulle bid. (Maak jou gebed kort, fokus op die
probleem/situasie, moenie in jou gebed preek, of hom/haar na die Here probeer lei nie.)

Stap 4
Getuig teenoor hulle. Vertel wat God in jou lewe gedoen het. Moenie preek of spog nie. Probeer die vrae van die persoon so goed moontlik beantwoord en wanneer jy nie antwoorde het nie, erken dit, gaan soek die antwoorde en kom deel dit dan met die persoon. Moenie bekommerd wees as jy nie kan antwoord nie. Vra die Here om ook ander mense wat met hulle kan praat, op hulle pad te bring.
Waarvoor bid ons? Bid spesifiek dat die Heilige Gees die volgende vrae in die persoon se hart sal bring en dat hy/sy antwoorde op die vrae sal begin soek. Dit is basiese lewensvrae en dit gebeur dikwels dat wanneer hulle oor hierdie vrae begin dink, hulle by God uitkom. Wanneer jy vir die redding van mense bid, vra dat die Heilige Gees in mense se harte sal werk om die volgende vrae vir hulleself te vra:

1. Wie kan ek vertrou?
2. Wat is die doel van my lewe?
3. Wanneer sal ek vry wees?
4. Waar gaan ek heen wanneer ek sterf?
5. Waarom haat ek God? / Waarom hardloop ek van God af weg?
6. Hoe kan ek my probleme hanteer?
7. Waar sal ek veilig wees?
8. Waarom is ek skepties of betwyfel ek die bestaan van God?

Onthou: Dit is die Gees wat iemand lewend maak; die mens kan dit nie doen nie. (Joh 6:63).

Onthou die volgende wanneer jy vir mense bid
God wil mense red. Die Here Jesus het gekom om mense te red en het reeds die volle prys vir ons sondes betaal.
Staan in geloof op God se beloftes in verband met die redding van mense. God beantwoord gebed. Wie ook al na God toe gaan, moet glo dat Hy werklik God is en dat Hy ’n beloner is van dié wat Hom soek.

Geen hart is vir God te hard nie.
Soms kan dit maande of jare neem voordat iemand tot oorgawe kom. Jesus sê dat ons volhardend moet bid.
(Luk 18:1-8). Wees getrou in jou gebede!