Hoekom laat God rampe toe?

Die afgelope paar maande is talle lande deur ’n ongekende reeks natuurrampe getref. Op sosiale media kom ’n mens uiteenlopende menings teë. Party skryf die storms aan die duiwel toe, ander voer aan dat aardverwarming die oorsaak is en God glad nie betrokke is nie. Natuurlik lei sulke rampe ook tot die eeue oue vraag: “God is tog almagtig, Hy kan die storms stop, hoekom laat Hy dit dan toe?”