Godsdiens vs. Lewe in Christus

Dooie vormgodsdiens skryf talle reëls voor om na te volg met die belofte dat as ons al die reëls nakom, God met ons tevrede sal wees. Jesus bied net mooi die teenoorgestelde as dooie vormgodsdiens aan. Ons word verlos van die tirannie van die wet as ons glo wat Jesus aan die Kruis vir ons vermag het. Jesus het gekom om vir ons lewe, en dít in oorvloed, te gee. Sy las is lig en Sy juk is sag!