Hoera Vir Prof. Piet Strauss!

n Storm het die afgelope tyd om die kop van prof. Piet Strauss, moderator van die NG Kerk, losgebars nadat hy hom in ‘n onderhoud met JUIG! van evolusie gedistansieer en gesê het hy glo in die Bybelse Skeppingsleer met God Drie-enig as Skepper van die Hemel en die aarde.

’N MEDIA HERRIE
Die herrie wat hierna losgebars het, het, volgens Die Burger, begin toe mnr. Jean Oosthuizen van Kletskerk en nuusredakteur van Kerkbode (die NG Kerk se amptelike nuusblad), Prof. Strauss se antwoord op ‘n vraag tydens ‘n onderhoud aan die paleontoloog dr. Jurie van den Heever, van die Universiteit van Stellenbosch, gestuur het. Van den Heever het Strauss persoonlik aangeval en erg kwetsende dinge oor hom in die pers kwytge¬raak.

DIE LIBERALE AGENDA
Om ‘n gerespekteerde en Skrifgetroue leier van die kerk só te behandel, skreeu ten hemele. Dit is verstaanbaar dat baie mense nou sal wonder oor die lojaliteit van die kerk teenoor die moderator. Hierdie hele saga het die saak oor waar die kerk staan m.b.t. evolusie egter nou op die spits gedryf. Die NG Kerk sal hom nou duidelik hieroor moet uitspreek.

Ons doen hiermee ‘n beroep op alle Bybelgelowige Christene om predikante en diegene wat leiersposisies in die kerk be¬klee – en wat die moed van hulle oortui¬ging het om die Bybel as die ware en enigste Woord van God te erken – voortdurend in gebed voor die Troon van God te hou.

Elke wedergebore Christen behoort hom-/haarself ook af te vra of hy/sy nog langer kan stilbly oor dit waarvan hulle heilig oortuig is teenoor ’n toenemend sekulêre, arrogante en liberalistiese aka¬demiese wêreld.

UITTREKSELS UIT BRIEWE AAN REDAKTEURS IN DIE SEKULÊRE MEDIA
Dit lyk of die ko-evolusie-hipotese ‘n onbewuste erkenning is dat daar meer beplanning in die wordingsprosesse van alle lewensvorme was as wat die evolusie-dogma toelaat.
Deon Thom: DB 28/7

Kletskerk se vraag insake die NG Kerk se standpunt oor evolusie het ‘n spreekwoordelike klip in die bos gegooi, en toe vlieg daar vlermuise uit.
Dennis Siebrits: DB 31/7

Is dit genoeg rede om ‘n gerespekteerde Christenleier op so ‘n neerhalende wyse te behandel?
Pierre Jordaan: DB 30/7

Die standpunt van prof. Piet Strauss (Beeld, 27 Julie) oor die skepping verdien steun. Strauss is ’n teoloog. Sy standpunt is dus noodwendig in ooreenstemming met die Genesis-verhaal.
Dr. Christo Landman: Beeld 28/07

Talle evolusioniste, bv. dr. Jurie v.d. Heever, het ‘n pedantiese, beledigende houding teenoor andersdenkendes. Is evolusie se bewyse wel so rotsvas?
Skoolhoof: DB 29/7

Met die een oog toe en oogklappe aan steun ek prof. Piet Strauss volmondig in die debat oor evolusie.
Kobus Myburgh: Beeld 31/07

Wanneer mense oor evolusie praat, word dit gewoonlik gedoen uit ’n godsdiens-teen-wetenskap-raamwerk. Dié raamwerk is nie bevorderlik vir ’n konstruktiewe debat oor die geldigheid van evolusie nie.
Hanno den Boer: Beeld 31/07

Mense kritiseer prof. Strauss omdat hy nie die vuurtjie verder wil aanblaas nie. Aan Prof. Strauss wil ek net sê: Ek respekteer jou reaksie. Jy is duidelik kwaadwillig gekonfronteer omdat jy ’n gesiene figuur is.
Loot Grossmann: Beeld 30/07

VAN DIE REDAKTRISE AAN ALLE JUIG! LESERS VAN ALLE DENOMINASIES
Die Here het ons gewaarsku dat daar in die laaste dae valse leermeesters sal wees en dat gelowiges baie versigtig moet wees om nie ten prooi te val van elke dogma en lering wat teen die Evangelie en die gesag van Sy Woord is nie. Wanneer ons individue, kerke en organisa¬sies (soos kweekskole) sien wat gekritiseer word omdat hulle in God en Sy Woord glo, moet ons die gevaar besef. Die stryd tussen Bybelse Christendom ( Bybelgeloof ) versus die Liberale Teologie en Sekulêr-Humanistiese denkwyse, neem daagliks in intensiteit toe. Dit is ‘n stryd wat eie is aan die hele Liggaam van Christus en nie net een enkele denominasie nie. Die geskil oor evolusionêre denke en die liberale Christendom tussen kerke en die media is nie net ‘n ‘NG’-probleem of ‘n ‘tradisionele kerk’-situasie nie. Engelse en charismatiese kerke staar dieselfde uitdagings in die gesig. As een liggaam en een gelowige priesterdom behoort ons almal saam te staan vir die waarheid en ons broers en susters in Christus op te hef omdat hulle die beginselvaste Woord van God verkondig.