Is Noag Se Ark Al Gevind

Omdat Noag se ark van sulke groot belang vir die Christendom is, word daar oor die eeue heen, van die tyd van Eusebius, ’n Christen-historikus en vader van die kerkgeskiedenis (263-339 n.C.), tot vandag toe na Noag se ark gesoek. Waar vroeë kerkvaders en wetenskaplikes van die 18de eeu geglo het in ’n wêreldwye vloed en die ark, bevind ons ons in ’n era waar nie net wetenskaplikes dit as ’n mite afmaak nie, maar selfs Christene glo dit het nie werklik gebeur nie.
Sou dit nie eens en vir altyd ongelowiges se mond snoer as betroubare oorblyfsels van die ark gevind kan word nie? Dit verklaar dalk waarom mense al soveel eeue probeer om die ark op te spoor. Lê die oorblyfsels dalk in die Araratberge op die Durupinar-terrein, die geloofwaardigste van die vyf liggings wat al aangedui is as die rusplek van Nog se ark?