Jona En Die Groot Vis

Om van God af weg te vlug, is ’n duur besigheid. Dit gaan jou duur te staan kom om buite God se wil te wees. Daar is ’n prys te betaal as ’n sondaar. Die loon van die sonde bly steeds dieselfde – die dood. Satan versuiker dit met allerhande ander name, maar dit bly steeds sonde, dit is steeds opstand teen God.
…kry jou April-uitgawe van JUIG! wat nou te koop is, vir die volledige artikel!