Nalatenskap Van n Vader

Ons Afrikaanse kultuur was nog altyd op sterk Christelike en morele waardes gegrond en ons ouers en voorouers het baie hard gewerk om ’n beter lewe vir hul kinders te verseker. Tog het baie van ons pa’s feitlik geen verhouding met ons oupas gehad nie. Daar was ’n groot “afstand” tussen ons ouers en grootouers en dit het ook ’n uitwerking op ons gehad.