Pasop vir leiers wat n vals evangelie preek

Tydens dié onderhoud het Obama sy steun aan ‘huwelike’ tussen lede van dieselfde geslag toegesê. Hierdie aankondiging, geensins ’n verrassing nie, het hom die eerste VSA-president in die geskiedenis gemaak om hierdie namaaksel van die huwelik te steun. Met dié aankondiging het hy dan ook die samelewing se blywendste instelling ’n vernie-tigende hou toegedien. Die leier van die vrye wêreld het verder ook die magtigste aktivis vir die sosiale wettiging van seksuele perversie en moord op onskuldige ongeborenes geword.

Bevorder bose agenda
Barack Obama is een van die gevaarlikste politieke leiers op aarde omdat hy Christus se Naam gebruik om sy bose agenda te bevorder. Gedurende die ABC-onderhoud het Obama na ‘Christus se offer vir die mens’ verwys ten einde sy steun aan die ‘huwelik tussen lede van dieselfde geslag’ te regverdig.

Hollywood betrokke
In 2006, tydens ’n onderhoud met pastoor Rick Warren, het die toenmalige senator Obama op Warren se vraag oor die huwelik verklaar dat “die huwelik ’n verbintenis tussen ’n man en ’n vrou is… dit is ook heilig omdat God deel daarvan is.”
Hy het toe gestaan vir president en het by daardie geleentheid ’n gehoor van evangeliese Christene toegespreek. Nou meen hy dat sy siening oor die huwelik ‘ge-evolueer’ het. Ontleders was egter nie verras oor dié ommekeer in standpunt nie omdat hy ’n baie sterk pro-homoseksuele inslag het. Die tydsberekening van sy aankondiging is ook ’n duidelike politieke skuif.
Die Withuis het verklaar dat Obama geforseer is om sy standpunt ten opsigte van ‘siviele regte van homoseksuele’ te definieer omdat die vise-president, Joe Biden, voortydig in een van sy televisie-onderhoude aangedui het dat die president hierdie soort ‘huwelik’ steun. Die dag na die aankondiging van sy steun hiervan, het Obama Hollywood toe gevlieg om ’n fondsinsamelingsgeleentheid, aangebied deur George Clooney, by te woon. Hierdie geleentheid is deur die pro-homoseksuele Hollywood-elite bygewoon en het sowat $15 miljoen (R120 miljoen) vir Obama se herverkiesingsveldtog ingesamel.
Dit is opgevolg deur ’n fondsinsameling gereël deur die Lesbies, Gay, Biseksuele en Transgender (LGBT) beweging in Los Angeles en nog een deur die homoseksuele vermaaklikheidster, Ricky Martin in New York. Fox News het aangekondig dat die president se veldtog miljoene dollars in nuwe skenkings binne enkele ure na sy veelbesproke aankondiging ontvang het. Die Obama-veldtog het onmiddellik handelsware waarop slagspreuke soos “My two dads support Obama” en “My two moms support Obama” kwistig gebruik is, op die webwerf geplaas ten einde maksimum voordeel uit sy sie-ning te trek.

Liberale media in snelrat
Die liberale media het onmiddellik na snelrat oorgeskakel. Robin Roberts, die ABC-verslaggewer wat die aanvanklike onderhoud met Obama gedoen het, het die volgende dag oor die ‘thrills and chills’ wat sy tydens dié stelling ervaar het, gepraat. Die liberale Washington Post het op die koop toe ’n bytende voorbladartikel gepubliseer waarin die Republikeins-genomineerde kandidaat, Mitt Romney, ’n homoseksuele klasmaat ongeveer 47 jaar gelede sou afgeknou het’. Die tydsberekening van laasgenoemde artikel was uitstekend sodat dit kon saamval met Obama se oënskynlik toevallige aankondiging.

Hoofstroom-media geveins
Die liberale media, wat sogenaamd regverdig en objektief in hulle verslaggewing is, is reeds met smeerveldtogte teen Romney besig en het hom reeds as ‘anti-gay homofobies’ geëtiketteer. Konserwatiewe media-ontleders het op die hoofstroom-media se geveinsdheid gewys en daarop gewys dat die liberale pers Obama se erkende drankmisbruik, dwelmgebruik asook die treite-ring van ’n vroulike klasmaat gedurende sy kollegejare geïgnoreer het. Obama se
steun aan hierdie namaaksel van die huwelik behoort Bybelgelowiges egter nie te verras nie, want net ná sy inhuldiging in 2009 het die Obama-administrasie die Withuis se webwerf verander en hulle radikale, anti-gesins-, pro-abosie- en pro-homoseksuele agenda vir Amerika ontbloot.

Sy anti-Christen standpunt
Barack Obama was die eerste president van die VSA wat geweier het om die ‘Nasionale Gebedsdag’ in 2009 by die Withuis aan te bied. Na die minagting van hierdie gebedsdag, is homoseksuele aktiviste na die Withuis genooi en is Junie as ‘ gay pride month’ verklaar. Hy het ook sy belofte om die ‘Don’t ask, don’t tell-beleid’ nietig te ver-klaar, nagekom en homoseksuele dus die wetlike mag gegee om hulle perversie in die weermag openlik uit te leef.
Obama se administrasie het verder geen tyd verspil om die huweliksbeskermingswet te herroep nie. Op die televisieprogram, ‘The View’, het Obama gesê: “I have given the US Congress notice that defending the Defence of Marriage Act is a bad idea.” Nog meer verontrustend, was Newsweek se voorblad waarop Obama met ’n ligkrans bo sy kop in die reënboogkleure van die homoseksuele beweging uitgebeeld is met die slagspreuk: “The first gay president.” Die hoofstroom liberale media beeld Obama reeds as heilige op grond van sy steun aan die alternatiewe huwelik uit. Enigeen wat die Bybelse defi-nisie van die huwelik steun, word afgekraak as haatlik, bevooroordeeld en homofobies. Obama regverdig die bose terwyl hy voorgee om Christus te bely en die Skrif te verdraai. ’n Hele aantal pastore steun hom steeds ten spyte van sy anti-Christelike uitsprake en beleid.

Afstootlik vir God
Hy het ook sy belofte om die ‘Don’t Ask don’t Tell’-beleid in die VSA se nasionale weermag in te stel, nagekom. Die Bybel veroordeel homoseksualisme baie duidelik in sowel die Ou as Nuwe Testament. God is die gewer van lewe. Wanneer onskuldige lewe in die baarmoeder reeds vermoor word omdat dit die moeder verontrief, vra dit om God se oordeel.
Tog is daar miljoene Christene wat Obama steeds baie lojaal steun. Eerwaarde Delman Coates van die Mount Ennon Baptiste Kerk het in ’n media-onderhoud hulle onwankelbare steun aan Obama, ten spyte van sy onbybelse uitsprake en sienings, toegesê. Toe hy oor poligamie uitgevra is, het eerwaarde Coates geantwoord: “President Obama (nie God nie!) het die grense van die huwelik daargestel.”

Blinde steun aan goddelose leier
Die VSA het eens die wêreld met sy sterk Bybelse oortuigings beïnvloed en het ook duisende sendelinge na die mees verafgeleë en onherbergsame plekke van die wêreld gestuur om die Evangelie van Jesus Christus te verkondig. Vandag egter, steun Christene ’n leier wat die Bybel blatant verdraai, die gesag van die Skrif verwerp en hom voortdurend bo die God van die Bybel verhef.

Huigelagtige Christenskap
Obama se huigelagtige Christenskap en Bybelse regverdiging van homoseksua-liteit het op ’n grootskaalse steun vir die alternatiewe huwelik uitgeloop. In ’n onlangse opname het 51% van die Amerika-ners aangedui dat hulle hierdie ‘huwelik’ steun met slegs ’n minderheid wat daarteen gekant was. Dit wil dus voorkom asof die Bybel nie meer die uiteindelike gesag oor huwelik- en gesinsake en seksualiteit is nie. Die wêreldbeskouing van die meeste Christene word deesdae deur die ideologie van die media en die heersende politieke bestel gevorm. Die Bybel word nie meer as die gesag van God aanvaar nie. Gewilde openbare figure soos Barack Obama, Desmond Tutu en ander se persoonlike sienings oor moraliteit word hoër as die Bybel geag.

Kerk doodstil
Obama kon egter nie sy standpunte verkondig het sonder die hulp van die Christelike Kerk nie. Obama se onbybelse boodskap is uiteindelik aanvaar omdat hy die steun van so baie Christen-leiers het wat ras, politieke wenslikheid en media-sterrekrag belangriker as die gesag van die Skrif beskou.
Die Kerk in Suid-Afrika kan hieruit leer hoe die gemeenskap verval wanneer die Kerk swyg en media- indoktrinasie en politieke affiliasie die waardes van die kultuur domineer. Die VSA is vinnig besig om ’n heidense nasie te word. Net die Kerk van Jesus Christus kan hierdie tendens stuit deur die nasie tot sondebelydenis op te roep en terug te keer na die gesag van God se Woord. Hiervoor is ’n grootskaalse herlewing broodnodig!
Indien die Kerk faal om hulle in die lig van God se Woord te beoordeel en Sy Woord as die Waarheid te onderhou, sal die VSA vernietiging in die gesig staar.