Saam met God het ons het ons n toekoms in SA

Ons het ’n keuse: óf ons laat toe dat ons toekoms gerig word deur mense in hul gebrokenheid óf ons kies vandag doelgerig om ons toekoms deur God te laat bepaal. Waarskynlik sal die meeste mense die laaste opsie kies, maar nie nood-wendig weet hoe om daarby uit te kom nie. Gelowiges is ook nie onwillig om God se wil met mense te deel nie, maar ons weet nie altyd hoe om die talryke uitdagings wat ons in die gesig staar, te takel en op te los nie. Ons voel ontmagtig omdat ons nie deel is van besluitnemingsprosesse nie; omdat ons nie insae het in wat agter die skerms gebeur nie; omdat ons nie toegang het tot gesagsfigure wat hul posisie misbruik nie. Dan wonder ons of daar enigsins iets is wat ons kan bydra tot ’n nasie wat oënskynlik koersloos geraak het.