Sekulere invloed en materialisme in die Kerk

Die afgelope dekades het bewys dat materialisme en sekularisme die grootste hindernisse in die verkondiging van die Evangelie is. Dit het selfs ’n groter invloed as byvoorbeeld vervolging, weerstand van ander godsdienste en demonies-okkultiese vestings.

Ek het God nie nodig nie
Die gevolge van sekularisme lei onafwendbaar tot humanisme. Humanisme stel die mens sentraal; die lewe wentel om die mens. Ek word die meester van my eie siel. Mense sê: “Ek kan dit self doen”, “ek bepaal my eie toekoms”, “ek het God nie nodig nie.” In humanisme vertrou mense op hulleself, hulle eie vermoëns en gawes om hulle eie toekoms te bepaal. Hulle gesindheid is: Ek het God nie nodig nie, want my eie vermoëns is genoeg om vir my ’n goeie lewe te verseker.”

Welvaart maak geloof oorbodig
Materialisme het ’n ander effek. ’n Land soos Suid-Korea het vir meer as 70 jaar lank herlewing en buitengewone kerkgroei beleef. Vir Christene was dit normaal om 5:00 in die oggend op te staan en by die kerk vir die kragtige werking van die Gees in hulle eie lewe, die kerk en die gemeenskap te gaan bid. In die vroeë tagtigerjare het Korea egter ’n tydperk van ekonomiese voorspoed betree. Dit het ’n onmiddellike uitwerking op die kerk gehad. Skielik was dit nie meer so ’nodig’ om vroeg op te staan om te gaan bid nie, want dit gaan mos nie regtig sleg nie. Daar was nie meer soveel geestelike druk en weerstand teen die Evangelie nie en Christene het meer geld gehad.
Geestelike sake soos mense se verlossing en om in die krag van die Heilige Gees te leef was nie meer so belangrik nie, want finansiële voorspoed het ’n gemaklike lewe moontlik gemaak en mense het God nie meer so nodig gehad nie. Die oomblik wanneer ons ‘genoeg’ het, verflou ons toewyding en ons afhanklikheid van God baie maklik.

God is nie meer nodig nie
Voorspoed bring mense tot waar God nie meer benodig word nie, want hulle glo vas dat hulle voorspoed deur hulle eie harde werk en vermoëns bepaal word. Wanneer God nie meer nodig is nie, neig mense maklik na ateïsme en agnostisisme. By welvaartsamelewings soos in Europa, Amerika en China, asook in Suid-Afrika, is daar ’n toename in ateïsme – welvaart maak geloof in God oorbodig. (Dit is egter belangrik om te verstaan dat dit nie die enigste redes vir ’n toename in ateïsme is nie.)

Voorspoedteologie die grootste gevaar
Voorspoed maak ook ’n ander ‘reus’ in ons wakker: gierigheid. Mense wat baie besit, wil meer hê. As gevolg van ons sondige natuur is dit ’n noodwendige gevolg van voorspoed. Mense word ook onvergenoegd. Voorspoed, gierigheid en onvergenoegdheid is op hulle beurt die bou-stene van ‘voorspoedteologie’.
Die prediking van voorspoedteologie is vandag die grootste gevaar vir die Kerk omdat dit op sukses en welvaart fokus. Daar is basies geen fokus op die redding en die sosiale nood van mense nie – dít is tog die kern van die Evangelie.
Indien ons voorspoedteologie ontleed, sien ons baie duidelik dat dit sy wortels in materialisme, sekularisme en humanisme het. Hierdie drie begrippe verklaar: Ons het God nie nodig nie: ons kan dit self doen.

Hoe bied jy weerstand teen sekularisme en humanisme?
• Bid vir ’n diep besef by mense oor die kortstondigheid van die lewe teenoor die Ewigheid; dat mense sal besin oor waar hulle die Ewigheid gaan deurbring
• Bid dat mense van hulle sonde bewus sal word en na ’n Verlosser sal soek
• Bid dat mense sal vra hoe hulle veilig kan wees en na ’n Beskermer sal soek
• Bid dat mense sal besef dat daar probleme is wat hulle nie self kan oplos nie en dat hulle na God sal soek
• Bid dat mense veral sal vra wat die doel van hulle lewens is, waarom hulle hier is en wat die sin van die lewe is
• Bid dat mense sal verstaan dat voorspoed en onafhanklikheid nie hulle diepste behoeftes aan ’n verhouding met God, intimiteit en die sin van die lewe kan bevredig nie

Vra ook die Here om jou spesifiek te wys waar voorspoedsdenke ’n vastrapplek in jou lewe gevind het, en bid dat God jou sal help om jou fokus onverskrokke op Hom terug te plaas.

BENNIE MOSTERT is die bestuurder van Jerigo-Mure-Gebedsnetwerk in Pretoria. Meer inligting: www.jwipn.com