Sketse Van Hoop

Woorde verloor dikwels hul trefkrag en word blote klanke of godsdienstige begrippe omdat ons hulle al soveel gehoor en gebruik het. Kom ons kyk byvoorbeeld na die woord “hoop”: “Ek hoop ek kry die werk”, “Ek hoop ons het môre goeie weer op die strand” of “My hoop is in die Here”. Kan ’n mens Bybelse hoop in dieselfde asem as hierdie voorbeelde noem? Hebreërs 11:1 leer ons dat geloof ’n vaste vertroue is op die dinge wat ons hoop. Dit is belangrik om die ware Bybelse betekenis van die woord “hoop” te verstaan, want dit beskryf waaruit ons geloof bestaan, die geloof waardeur ons gered word (Efesiërs 2:8). Wat is die ware prentjie van “hoop” wat God in Sy Woord skets?