Transendentale Meditasie

Oor die afgelope paar dekades het ‘New Age’-filosofie en -praktyke toenemend alledaags geword in die Westerse samelewing. Volgens die algemene definisie draai die sentrale leringe daarvan om beide Oosterse en Westerse geestelike en metafisiese tradisies wat deurtrek is van invloede uit selfhelp- en motiveringsielkunde, holistiese heelkunde, ens. ’n Primêre eienskap is om ’n ‘holistiese wêreldbeskouing’ te handhaaf en só te beklemtoon dat die intellek, liggaam, en siel onderling verbind is, en dat daar ’n vorm van enigheid en eenheid oral in die heelal is.
New Age-filosofie en -praktyk
Een van die gewilde praktyke van diegene wat New Age aanhang, is transendentale meditasie (TM) wat sy ontstaan in Hindoeïsme het, maar ’n wydverspreide Westerse meditasiemetode geword het. Dit is gewild gemaak deur mense, soos Oprah en Julia Roberts (wat tot Hindoeïsme bekeer het ná afloop van haar rolprent, ‘Eat, Pray, Love’, waarin sy gereeld gemediteer het).
’n Ontstellende feit is dat dit nou nie meer net Hollywoodrolprentsterre en spa’s in die Verre Ooste is wat TM onderskryf nie. Die opvoedkundige gemeenskap onderskryf nou ook hierdie praktyk as ’n wyse om die gedrag van bandelose leerlinge en ongedissiplineerde studente te ‘wysig’ en te ‘beheer’.
TM word by verskeie skole in Suid-Afrika, asook by oorsese universiteite, onder die naam van CBE (Consciousness-based-education) geïmplementeer. Die aanspraak is dat dit konsentrasievermoë verbeter en dus akademiese resultate verbeter. Nie alleen word die godsdienstige aard daarvan weerhou nie, maar dit word inderdaad ontken.

Neem ’n jong bewussyn gevange
Die TM-aktiviste beplan om opvoedkundige stelsels te infiltreer deur opvoedkundiges op te lei hoe om te mediteer, en is reeds in verskeie skole in Durban geïmplementeer (waar onderwysers en leerlinge 15 minute lank aan die begin en einde van elke skooldag mediteer).

Oor die TM-beweging
Die TM-beweging bevorder hulle agenda deur:
• opvoedkundige instellings onder die naam van CBE (consciousness-based-education) te nader – en dus so hulle agenda te verbloem
• die sogenaamde voordele te beklemtoon wat deur navorsing en getuigskrifte bekragtig word wat deur hulleself en hulle volgelinge befonds word
• opvoedkundiges, wanneer hulle eers geïnteresseerd is, te vra om in te skryf vir opleiding wat nie genoegsaam verduidelik word nie. Tydens hierdie opleiding word hulle aan Hindoerituele blootgestel
• diegene wat vir die program ingeskryf het te vra om ’n dankoffer aan die vaders van die program te maak (die ghoeroes van die verlede). Die offer bestaan uit ’n lappie (sakdoek), blomme, vrugte, kamfer, en geld. ’n Inwydingseremonie word uitgevoer – die puja-seremonie. Dit is nie ’n dankseggingseremonie of -ritueel soos beweer word nie. Kamfer word gebrand, water gesprinkel en die blomme, sakdoek, wierook, sandelhoutsmeer, rys, meelblom, vrugte, betelblaar en klapper word aan die gode/godinne geoffer terwyl die smeekbede gelees word.
• die gebede in Sanskrit te doen, wat verhoed dat ’n mens verstaan wat gesê word en eintlik besig is om jouself aan die gode te onderwerp. Al hierdie aksies dra betekenis binne die Hindoegeloof (meer inligting is aanlyn beskikbaar). Mense van Indiese afkoms is normaalweg bewus van die betekenis van sulke offerandes; van die puja-seremonie; die Sanskritgebede – en talle van hulle onttrek aan die program. Ander etniese/rasse groepe het nie hierdie verwysingsraamwerk nie en neem deel aan die program op grond van wat voorgehou word (dat dit nie ’n godsdienstige praktyk is nie – slegs ’n dankoffer).

Die waardes van TM
Die weerhouding en selfs ontkenning van die godsdienstige aard van TM is die wêreldwye verspreidingstrategie. Volgens die Maharishi (die grondlegger van TM) is transenden-tale meditasie:
• ’n weg na God
• die enigste weg na verlossing en sukses in die lewe; daar is geen ander weg nie
• ’n goeie vorm van gebed wat ons na die sfeer van die skepper toe lei, na die bron van die skepping
• ’n wyse waarop ’n “sondaar baie maklik uit die sfeer van die sonde kan kom en ’n deugsame man kan word”

Die agenda
Die Maharishi se motivering om TM as niegodsdienstig te bevorder, is ‘uitgeslape opportunisme’: “Wanneer en waar ook al gods-
diens die massa bewustheid domineer, moet transendentale diepmeditasie geleer word in terme van godsdiens…Deesdae, waar politiek die lot van die mens stuur…lyk dit, voorlopig, dat hierdie transendentale diepmeditasie deur die agenda van die regering aan die mense beskikbaar gestel moet word.”
Die TM-mantras (wat aan kursusgangers uitgedeel word om te herhaal en as hulle eie aan te neem) is nie net ‘sinnelose klanke’ nie. ’n Mantra is ’n godsdienstige vokaal uit die Sanskrittaal; die mantras is onlosmaaklik deel van die name van godsdienstige gode. Mantras word beskou om effektief as vibrasies te wees, dit mag verbale herhaling insluit in die vorm van dreun-sang (‘chanting’) of innerlike sielsbeswerings (‘mental incantations’).
Mantras het in die Vediese godsdiens van Indië ontstaan, en later ’n wesenlike deel van die Hindoetradisie geword. Mantras word in Oosterse geestelike tradisies gebruik om die gedagtes te herlei deur dit op ’n geestelike idee te laat fokus. Die Maharishi verduidelik self dat mantras ’n geestelike instrument is wat gebruik moet word om geestelike wesens “op ander vlakke van die skepping” aan te roep. Hy sê: “Mantras bied ons die genade van persoonlike gode en bring ons geluk in die lewe.”

Gedokumenteerde newe-effekte van TM
Daar is verskeie implikasies wat uit die TM-praktyk voortspruit. Negatiewe gevolge sluit in: spierspasmas, stuipe, vermoeidheid, slaapstoornisse, onvermoë om te fokus, angstigheid, depressie, dissosiasie, ontpersoonliking, senuwee-ineenstorting, en selfmoordneigings. Natuurlik sal jy dit nie op TM-webwerwe vind wat ’n menigte sielkundige en gesondheidsvoordele daaroor verkondig nie.
Hoewel hulle talle aansprake indrukwekkend mag klink, lewer ’n analise van hulle studies ’n heel ander prentjie van die ‘Maharashi-uitwerking’ op. Dit is interessant om op te merk dat die Verenigde State distrikshof, New Jersey-distrik, beslis het dat transendentale meditasie ’n godsdiens is (19 Oktober 1977) en dat die TM-groep en hulle literatuur toe uit alle skole verwyder is. Jare later is hierdie beslissing egter vergete…

Wat is die Christelike reaksie?
Natuurlik moet Christene bekommerd wees oor die bevordering van New Age neo-Hindoepraktyke wat plaaslike skole infiltreer. Dit sou wys wees vir jou om aktief by die bestuur betrokke te wees om te sien of TM in die skool beoefen word, om jou kommer te verwoord, en om te versoek dat jou kind nie daaraan deelneem nie. Die beste manier om TM in skole te stop, is om die feite aan die skoolrade voor te lê en ouers wat dieselfde voel te versoek om ’n (vriendelike, maar onversetlike) standpunt saam met jou in te neem.
Dit is ook belangrik om jou en jou kinders in te lig oor die werklikhede van meditasie en wat dit alles behels. Die Bybel leer ons om elke gedagte gevange te neem om dit aan Christus gehoorsaam te maak (2 Kor 10:5) en om God toe te laat om ons te verander deur die vernuwing van ons denke (Rom 12:2). Om ons verstand leeg te maak is nie, en sal nooit, die oplossing tot die uitdagings van die lewe wees nie. Om jou verstand leeg te maak laat eerder ’n gaping vir allerhande ongewenste elemente om te infiltreer!

WAT IS HINDOEÏSME?
Hindoeïsme is die hoofgodsdiens in Suid-Asië. Aanhangers verwys dikwels daarna as Sanātana Dharma (’n Sanskritfrase wat ‘die ewige wet’ beteken).
Demografies is Hindoeïsme die wêreld se derde grootste godsdiens, ná die Christen-geloof en Islam, met meer as ’n biljoen navolgers, waarvan ongeveer 1 biljoen in Indië woon. Ander bevolkingsgroepe is in Nepal (23 miljoen), Bangladesj (14 miljoen) en Bali (3.3 miljoen).
Oorspronklik was ‘Hindoe’ ’n sekulêre term vir alle inwoners van die Indiese subkontinent, ongeag hulle godsdienstige affiliasie.
Die term ‘Hindoeïsme’ is in die 19de eeu in die Engelse taal ingevoer om die godsdienstige, filosofiese en kulturele tradisies inheems aan Indië aan te dui.

Hindoe-oortuigings
Prominente temas in Hindoe-oortuigings sluit in: Dharma (etiek/pligte), Samsāra (die aanhoudende kringloop van geboorte, lewe, dood en hergeboorte), Karma (aksie en gevolglike reaksie), Moksha (verlossing van samsara), en die verskillende Yogas (weë of praktyke)
Hindoeïsme is ’n diverse stelsel denke met gelowe wat onder meer monoteïsme, politeïsme, panteïsme en gnostisisme oorspan; Christene beskou dit as hoogs demonies.

Oor TM
Maharashi Mahesh Yogi, die grondlegger van transendentale meditasie, is in 2008 oorlede, maar het ongeveer vyf dekades lank die Hindoepraktyk, bekend as TM, wêreldwyd bevorder. Hy het dit tot ’n multimiljoendollar-organisasie opgebou, wat die Maharishi Internasionale Universiteit in Iowa insluit. Maharishi het gepoog om sy Hindoeïsme aan die Weste te verkoop onder die versluierde misleiding van pseudo-wetenskaplike taal. Met die gebruik van terme soos ‘die Wetenskap van Kreatiewe intelligensie’ het hy gepoog om sy Hindoegodsdiens vir die Westerse wetenskaplike bewussyn aanvaarbaar te maak.

’n Bybelse opinie oor TM
Wat is hierdie filosofie van die Maharishi? Hy het die eenheid van alle dinge verkondig: dat die heelal, en alle bestaan, van een onpersoonlike, gemeenskaplike essensie of aard is. Om hierdie denkbeeldige, fisiese wêreld te transendeer en ’n toestand van geestelike verligting of eenheid met die onpersoonlike kosmos te bereik, het die Maharishi gesê ’n mens moet van die yogategniek van transendentale meditasie gebruikmaak. Hoewel volgelinge beweer dat dit nie godsdienstig is nie, is die hele lering duidelik Hindoeïsties.
TM bevorder uiterste rebellie teen die Skepper. Dit ontken die ewige persoonlike Skepper/God en vervang hom met ’n onpersoonlike Alles of Brahma / Atman van Hindoeïsme. Dit ontken die fisieke, persoonlike skepping en vervang dit met ’n onpersoonlike geestelike kosmos. Die hartseer werklikheid van TM is dat ’n onpersoonlike heelal niemand nog ooit liefgehad het nie. Slegs ’n persoonlike Skepper het Sy skepping lief en gee daarvoor om. Ware Bybelse Meditasie is nie ’n introspektiewe, subjektiewe afdaling in jouself, soos TM bevorder nie, maar ’n uitwaartse, objektiewe opstyging na die persoonlike Skepper. — deur Ron Carlson

Wat is Christelike Meditasie?
Ongelukkig kan die woord ‘meditasie’ die konnotasie dra van iets van die mistieke. Vir sommige is meditasie die kommunikasie met die geesteryk om ons.
Begrippe soos hierdie is beslis nie kenmerkend van Christelike meditasie nie. Christelike meditasie het niks te maak met praktyke wat die Oosterse mistiek as grondslag het nie.
Sulke praktyke sluit in: lectio divina, transendentale meditasie, en ander vorme wat as ‘kontemplatiewe’ gebed bestempel word. Hierdie praktyke huldig almal die gevaarlike uitgangspunt dat ons ‘God se stem moet hoor’, nie deur Sy Woord nie, maar deur persoonlike openbaring wat deur middel van meditasie verkry word.

God se Woord is voldoende
Christene mag nie God se Woord prysgee nie; dit is “God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ’n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorbereid en toegerus sal wees vir elke goeie werk.” 2 Tim 3:16-17.
As die Bybel voldoende is om ons deeglik vir elke goeie werk toe te rus, hoe kan ons dink dat ons in plaas van die Bybel, of aanvullend daartoe, ’n mistiese ervaring moet najaag?

Vind jou vreugde in die Woord
Christelike meditasie moet alleenlik oor die Woord van God wees en wat dit oor Hom openbaar. Dawid het gevind dat dit die waarheid is, en hy beskryf die man wat ‘geseënd’ is, as die een wat “in die Woord van die Here sy vreugde vind, [en] dit dag en nag oordink.” Ps 1:2.

Aktiewe denkproses
Christelike meditasie is ’n aktiewe denk-proses waartydens ons ons wy aan die bestudering van die Woord, en God vra om ons insig te gee, deur die Gees, wat ons “in die hele waarheid lei.” Joh 16:13.
Dan pas ons hierdie waarheid toe, en verbind ons tot die Skrif as die rigsnoer vir lewe en praktyk in ons daaglikse doen en late. Dit lei tot geestelike groei en volwassenheid in die dinge van God.