Verhoudings Voor Die Huwelik

Ek wil graag ’n saak aanroer waaroor daar baie verwarring in die Kerk is omdat die wêreldse stelsel weer eens inge-sluip en die denke en gedrag van Christene
beïnvloed het. Hoewel hierdie onderwerp op die oog af net op jongmense betrekking het, is dit eintlik ter sake vir alle gelowiges.
Intieme, fisieke verhoudings buite die huwelik is deesdae heeltemal aanvaarbaar en dit word selfs aangemoedig. Die uitgaantyd en verlowing is volgens die wêreld veronderstel om die tyd te wees waarin beide partye moet vasstel of hulle bymekaar pas. Dit lei gewoonlik tot intieme fisieke verhoudings.

Bybelse riglyne
Dit is hartseer dat dit met so baie jongmense – ook in kerke – die geval is. Die kerkleierskap, die ouers, en so meer, spreek ongelukkig nie hierdie onderwerp sterk genoeg aan nie. Jongmense word aan hulleself oorgelaat om oor hierdie uiters sensitiewe saak te besluit in plaas daarvan dat daar duidelike, Bybelse riglyne gegee word.
Laat ons baie duidelik hieroor wees: Daar kan geen onduidelikheid by God wees nie; Sy Woord is nie dubbelsinnig nie. In Sy Woord vind ons ’n baie duidelike visie en plan vir Sy Kerk. Hy wil beslis nie hê dat ons enige kompromie met die wêreld moet aangaan nie. Maar God wil ook nie wettiesheid in Sy Kerk hê nie, want dit het nie die krag om lewens te verander nie. Hy wil hê dat Christene almal deur Sy Heilige Gees deur die Evangelie van Jesus Christus verander sal word aangesien Hy baie duidelik getoon het op watter fondament ons moet bou. Daarom glo ek dit is uiters noodsaaklik om na die fondament – God se Woord – terug te keer om te sien wat Hy oor die saak sê.

Ons liggame is lede van Christus
Kom ons kyk hoe God die huwelik, asook verhoudings buite die huwelik sien, dan sal ons besef dat enige fisieke verhouding buite die huwelik, in watter mate ook al, sonde in God se oë is. Dit is nie ’n kwessie van: ‘Waar trek ons die streep?’ nie, want waar ook al die streep, ons sal probeer om dit oor te steek.
In 1 Kor 6:15 lees ons: “Besef julle nie dat ons liggame deel van Christus is nie? Sal ’n mens dan jou liggaam wat aan Christus behoort, met ’n prostituut verenig? Dit kan tog nie!” Dit is dus nie net ons gees wat met Hom verenig nie; ons hele wese is een met Hom. “Of dink julle nie daaraan dat iemand wat homself aan ’n prostituut verbind, liggaamlik met haar een word nie? Die Skrif sê tog: ‘Die twee sal tot een liggaam verenig word.’ Daarteenoor word dié wat hulle aan die Here verbind, geestelik met Hom een.”
Paulus stel dit hier dus baie duidelik: dit is die seksuele handeling wat twee mense een maak en dit behoort in ’n baie ernstige lig beskou te word. Ons kan nooit vergeet dat liggaam, siel en gees een met Jesus Christus is nie. Baie Christene doen deesdae net wat hulle wil met hulle liggame sonder om te besef dat daar ’n geestelike implikasie is.
Paulus maak dit baie duidelik dat daar ’n onderskeid tussen sonde van die liggaam en ander sondes is. Immoraliteit maak jou een met die persoon met wie jy intiem is en immoraliteit is enige verhouding buite die huwelik. Leuens, diefstal, woede en so meer, is anders; dit is vrugte van ons vleeslike
begeertes. Indien God sou kies om ’n onderskeid tussen die sonde teen ons liggame en ander sonde te tref, behoort ons baie goed aandag daaraan te gee en te verstaan hoe Hy daaroor voel.
In vers 18 lees ons: “Vlug dus weg van seksuele losbandigheid. Geen ander sonde beïnvloed ’n mens se liggaam so direk soos hierdie een nie. Want as jy seksuele losbandigheid bedryf, sondig jy teen jou eie liggaam.” Ons moenie vergeet dat ons liggame, sowel as ons gees, één met Jesus Christus is nie en om dus seksueel immoreel te leef, is baie ernstig in God se oë. Ons lees ook in vers 19 en 20 dat ons liggame tempels van die Heilige Gees is en ons word opgeroep om: “God met julle liggaam [te] verheerlik.”

Kruisig die vlees
In Gal 5:24-25 verklaar Paulus: “Christene is mense wat die hartstogte en die begeertes van hulle sondige geaardheid gekruisig het. Ons lewe deur die Gees; daarom moet die Gees ook ons leefstyl bepaal.” Elke Christen het ten minste ’n basiese begrip van wat hierdie Skrif beteken. Vir diegene wat begeer om in die Gees te wandel en wat op die punt staan om te trou, is dit soveel te meer van toepassing.
Ons word opgeroep om ons vlees en begeertes te kruisig. Dit is juis die rede waarom ons deurentyd die boodskap van die Kruis behoort te hoor, want dit herinner ons om onsself te verloën en ons lewens af te lê. Daar is nie meer langer tyd om mekaar om die bos te probeer lei nie. Ons is uitverkies en ons liggame behoort aan Jesus Christus.

Moedig mekaar tot respek aan
Hoe kan ons dus dink dat vir ’n paartjie wat formeel verloof is, of andersins, reg is om dinge te doen wat slegs vir ’n getroude man en vrou geoorloof is? ’n Huweliksbelofte iewers in die toekoms beteken algehele re-spek vir mekaar voor die Here en totdat hulle getroud is, verwag die Here van hulle om ’n rein en heilige lewe te lei.
Jongmense, tensy julle van oortuiging is dat dit van die Here is, moenie eers ’n verhouding hê nie. Indien dit jou begeerte is om Sy plan en die persoon wat Hy vir jou eenkant gesit het te ken, kan jy maar seker wees Hy sal dit aan jou openbaar.

Sodra jy weet dat God se plan vir julle
albei is om in die huwelik te tree, en jy oortuig is van die heilige lewenswyse wat julle voor die huwelik moet handhaaf, is daar geen gevaar nie. Julle kan verloof raak en mekaar tot respek aanmoedig, juis omdat julle die oortuiging tot ’n rein en heilige lewe voor God totdat julle trou, deel. Sodoende sal julle vir mekaar voorbeelde van heilige lewens wees en mekaar respekteer.
Dit is die rede waarom julle oortuig moet wees van wat God sê, dan word niks aan die toeval oorgelaat nie. God se Woord is baie duidelik daaroor dat geen vorm van fisieke verhouding voor ’n huwelik voor God aanvaarbaar is nie.

Die voorbeeld van ’n rein en heilige verhouding
Jy is moontlik reeds in ’n fisieke verhouding buite die huwelik betrokke, en die Here is besig om jou te oortuig dat dit nie reg is nie. My raad is dat jy dit sal staak, jou sonde bely en nie weer terugkyk nie. Dit is nie iets wat in grade kan plaasvind nie en dit is ook nie iets wat ligtelik opgeneem kan word nie. God se Genade is daar om jou te help. Indien julle albei weet dat julle vir mekaar bedoel is, respekteer mekaar, bewaar julleself en lei ’n rein en heilige lewe totdat julle in die huwelik een word.
Die prediking van Jesus Christus het ’n antwoord verskaf op elke kwessie waarmee ons in die lewe gekonfronteer word. Dit stel ons in staat om met oortuiging en uiteindelike oorwinning te leef. Christene, ongeag ouderdom – getroud of nie – behoort baie versigtig te luister na wat God sê. Indien jou hart getuig van ’n rein en suiwer lewe voor Hom, vorm dit ’n stewige fondament vir die huwelik!

Kies God se plan
Ek glo dit is God se plan vir Sy Kerk en Sy kinders. Daar is geen rede om ontmoedig te wees nie. God is lewend; Hy kan twee mense bymekaar bring. Hy ken die toekoms, Hy weet alles omtrent ons lewens en het ’n begeerte vir ons om rein en heilig te lewe. Dit is hoekom dit beter is om geduldig te wees eerder as om te ondersoek en te toets. Maak jou hart oop en laat God met jou praat en jou oortuig. Dit is nooit te laat vir Jesus Christus nie. Dit kan vandag die dag wees waarop jy aan Hom verklaar dat jy ’n Christelike lewe volgens Sy Woord gaan lei.
Ek wil graag ’n saak aanroer waaroor daar baie verwarring in die Kerk is omdat die wêreldse stelsel weer eens inge-sluip en die denke en gedrag van Christene
beïnvloed het. Hoewel hierdie onderwerp op die oog af net op jongmense betrekking het, is dit eintlik ter sake vir alle gelowiges.
Intieme, fisieke verhoudings buite die huwelik is deesdae heeltemal aanvaarbaar en dit word selfs aangemoedig. Die uitgaantyd en verlowing is volgens die wêreld veronderstel om die tyd te wees waarin beide partye moet vasstel of hulle bymekaar pas. Dit lei gewoonlik tot intieme fisieke verhoudings.

Bybelse riglyne
Dit is hartseer dat dit met so baie jongmense – ook in kerke – die geval is. Die kerkleierskap, die ouers, en so meer, spreek ongelukkig nie hierdie onderwerp sterk genoeg aan nie. Jongmense word aan hulleself oorgelaat om oor hierdie uiters sensitiewe saak te besluit in plaas daarvan dat daar duidelike, Bybelse riglyne gegee word.
Laat ons baie duidelik hieroor wees: Daar kan geen onduidelikheid by God wees nie; Sy Woord is nie dubbelsinnig nie. In Sy Woord vind ons ’n baie duidelike visie en plan vir Sy Kerk. Hy wil beslis nie hê dat ons enige kompromie met die wêreld moet aangaan nie. Maar God wil ook nie wettiesheid in Sy Kerk hê nie, want dit het nie die krag om lewens te verander nie. Hy wil hê dat Christene almal deur Sy Heilige Gees deur die Evangelie van Jesus Christus verander sal word aangesien Hy baie duidelik getoon het op watter fondament ons moet bou. Daarom glo ek dit is uiters noodsaaklik om na die fondament – God se Woord – terug te keer om te sien wat Hy oor die saak sê.

Ons liggame is lede van Christus
Kom ons kyk hoe God die huwelik, asook verhoudings buite die huwelik sien, dan sal ons besef dat enige fisieke verhouding buite die huwelik, in watter mate ook al, sonde in God se oë is. Dit is nie ’n kwessie van: ‘Waar trek ons die streep?’ nie, want waar ook al die streep, ons sal probeer om dit oor te steek.
In 1 Kor 6:15 lees ons: “Besef julle nie dat ons liggame deel van Christus is nie? Sal ’n mens dan jou liggaam wat aan Christus behoort, met ’n prostituut verenig? Dit kan tog nie!” Dit is dus nie net ons gees wat met Hom verenig nie; ons hele wese is een met Hom. “Of dink julle nie daaraan dat iemand wat homself aan ’n prostituut verbind, liggaamlik met haar een word nie? Die Skrif sê tog: ‘Die twee sal tot een liggaam verenig word.’ Daarteenoor word dié wat hulle aan die Here verbind, geestelik met Hom een.”
Paulus stel dit hier dus baie duidelik: dit is die seksuele handeling wat twee mense een maak en dit behoort in ’n baie ernstige lig beskou te word. Ons kan nooit vergeet dat liggaam, siel en gees een met Jesus Christus is nie. Baie Christene doen deesdae net wat hulle wil met hulle liggame sonder om te besef dat daar ’n geestelike implikasie is.
Paulus maak dit baie duidelik dat daar ’n onderskeid tussen sonde van die liggaam en ander sondes is. Immoraliteit maak jou een met die persoon met wie jy intiem is en immoraliteit is enige verhouding buite die huwelik. Leuens, diefstal, woede en so meer, is anders; dit is vrugte van ons vleeslike
begeertes. Indien God sou kies om ’n onderskeid tussen die sonde teen ons liggame en ander sonde te tref, behoort ons baie goed aandag daaraan te gee en te verstaan hoe Hy daaroor voel.
In vers 18 lees ons: “Vlug dus weg van seksuele losbandigheid. Geen ander sonde beïnvloed ’n mens se liggaam so direk soos hierdie een nie. Want as jy seksuele losbandigheid bedryf, sondig jy teen jou eie liggaam.” Ons moenie vergeet dat ons liggame, sowel as ons gees, één met Jesus Christus is nie en om dus seksueel immoreel te leef, is baie ernstig in God se oë. Ons lees ook in vers 19 en 20 dat ons liggame tempels van die Heilige Gees is en ons word opgeroep om: “God met julle liggaam [te] verheerlik.”

Kruisig die vlees
In Gal 5:24-25 verklaar Paulus: “Christene is mense wat die hartstogte en die begeertes van hulle sondige geaardheid gekruisig het. Ons lewe deur die Gees; daarom moet die Gees ook ons leefstyl bepaal.” Elke Christen het ten minste ’n basiese begrip van wat hierdie Skrif beteken. Vir diegene wat begeer om in die Gees te wandel en wat op die punt staan om te trou, is dit soveel te meer van toepassing.
Ons word opgeroep om ons vlees en begeertes te kruisig. Dit is juis die rede waarom ons deurentyd die boodskap van die Kruis behoort te hoor, want dit herinner ons om onsself te verloën en ons lewens af te lê. Daar is nie meer langer tyd om mekaar om die bos te probeer lei nie. Ons is uitverkies en ons liggame behoort aan Jesus Christus.

Moedig mekaar tot respek aan
Hoe kan ons dus dink dat vir ’n paartjie wat formeel verloof is, of andersins, reg is om dinge te doen wat slegs vir ’n getroude man en vrou geoorloof is? ’n Huweliksbelofte iewers in die toekoms beteken algehele re-spek vir mekaar voor die Here en totdat hulle getroud is, verwag die Here van hulle om ’n rein en heilige lewe te lei.
Jongmense, tensy julle van oortuiging is dat dit van die Here is, moenie eers ’n verhouding hê nie. Indien dit jou begeerte is om Sy plan en die persoon wat Hy vir jou eenkant gesit het te ken, kan jy maar seker wees Hy sal dit aan jou openbaar.

Sodra jy weet dat God se plan vir julle
albei is om in die huwelik te tree, en jy oortuig is van die heilige lewenswyse wat julle voor die huwelik moet handhaaf, is daar geen gevaar nie. Julle kan verloof raak en mekaar tot respek aanmoedig, juis omdat julle die oortuiging tot ’n rein en heilige lewe voor God totdat julle trou, deel. Sodoende sal julle vir mekaar voorbeelde van heilige lewens wees en mekaar respekteer.
Dit is die rede waarom julle oortuig moet wees van wat God sê, dan word niks aan die toeval oorgelaat nie. God se Woord is baie duidelik daaroor dat geen vorm van fisieke verhouding voor ’n huwelik voor God aanvaarbaar is nie.

Die voorbeeld van ’n rein en heilige verhouding
Jy is moontlik reeds in ’n fisieke verhouding buite die huwelik betrokke, en die Here is besig om jou te oortuig dat dit nie reg is nie. My raad is dat jy dit sal staak, jou sonde bely en nie weer terugkyk nie. Dit is nie iets wat in grade kan plaasvind nie en dit is ook nie iets wat ligtelik opgeneem kan word nie. God se Genade is daar om jou te help. Indien julle albei weet dat julle vir mekaar bedoel is, respekteer mekaar, bewaar julleself en lei ’n rein en heilige lewe totdat julle in die huwelik een word.
Die prediking van Jesus Christus het ’n antwoord verskaf op elke kwessie waarmee ons in die lewe gekonfronteer word. Dit stel ons in staat om met oortuiging en uiteindelike oorwinning te leef. Christene, ongeag ouderdom – getroud of nie – behoort baie versigtig te luister na wat God sê. Indien jou hart getuig van ’n rein en suiwer lewe voor Hom, vorm dit ’n stewige fondament vir die huwelik!

Kies God se plan
Ek glo dit is God se plan vir Sy Kerk en Sy kinders. Daar is geen rede om ontmoedig te wees nie. God is lewend; Hy kan twee mense bymekaar bring. Hy ken die toekoms, Hy weet alles omtrent ons lewens en het ’n begeerte vir ons om rein en heilig te lewe. Dit is hoekom dit beter is om geduldig te wees eerder as om te ondersoek en te toets. Maak jou hart oop en laat God met jou praat en jou oortuig. Dit is nooit te laat vir Jesus Christus nie. Dit kan vandag die dag wees waarop jy aan Hom verklaar dat jy ’n Christelike lewe volgens Sy Woord gaan lei.