Vuurwapens en Geloof

Misdaad is ’n baie onaangename werklikheid wat deesdae byna almal raak, selfs in ons eie huise.
Huisinval
Net toe my broer se 18-jarige nefie by die oprit wou inry, het vyf gewapende aanvallers uit ‘n BMW gespring en op hom afgestorm. Hulle het hierdie jong man met ‘n geweer teen sy kop uit sy motor gesleep. My broer se vrou het ’n waarskuwing geskree dat daar aanvallers in die tuin is.
Gewapende invaller
Toe my broer die voorportaal binnekom, is hy onmiddellik gekonfronteer met ‘n man wat ’n grootkaliber silwer semi-outomatiese pistool op hom rig. Toe die aanvaller losbrand, het my broer sy pistool oorgehaal en teruggeskiet. Daar is vyf skote op hom geskiet en hy het drie skote gevuur, waarvan twee die misdadiger getref het. Hoewel hulle minder as drie meter van mekaar af, in ‘n smal voorportaal, tromp-op op mekaar gevuur het, het al vyf skote my broer wonderbaarlik gemis.
Ongedeerd en veilig
Terwyl die gewonde aanvaller in die tuin weggestrompel het, het Derek nog vier skote op die ander misdadigers afgevuur wat op die vlug geslaan en sy nefie ongedeerd agtergelaat het. Sy motor, met die sleutel nog in die aansitter, is net so in die oprit gelaat. Tydens die skietery het Sandra en Lauren, my broer se vrou en dogter, na ’n veilige kamer gevlug, waarvandaan hulle die polisie gebel en op die grond gelê en bid het.
’n Wonderwerk
Tydens die polisieondersoek van die misdaadtoneel was hulle verstom dat die aanvaller in so ’n klein ruimte en op ’n afstand minder as drie meter, met vyf skote gemis het. Hulle het dadelik saamgestem dat God my broer beskerm het.
Danksy my broer se beskrywing kon hulle die bende van vyf vinnig identifiseer. Hulle het geweet wie die leier is – die man wat van ’n silwer outomatiese pistool gebruik gemaak het. Die bende boewe het in huisinbrake, verkragting en moord gespesialiseer. Die week tevore het hulle ’n gesin uitgewis.
Ons loof die Here dat Hy ’n skild vir my broer se gesin was en dat Hy my broer gehelp het om vinnig en akkuraat te vuur. Soos Oliver Cromwell gesê het: “Vertrou op God en hou jou kruit droog.”
Selfverdediging in die Wet van God
Die Wet van God is duidelik: “As ’n dief betrap word terwyl hy inbreek, en hy word geslaan, sodat hy sterwe, sal daardeur geen bloedskuld ontstaan nie,” Eksodus 22:2. Die Wet van God stel die basiese reg tot selfverdediging in. Elkeen is geregtig daarop om homself of sy gesin te verdedig wanneer hulle aangeval, of hulle lewens bedreig word. Enige wapen is toelaatbaar in selfverdediging. Die wet van God sê nie dat die huiseienaar skuldig is as hy ‘n swaard gebruik, maar onskuldig as hy ‘n knuppel gebruik nie. Die wapen is nie die kwessie nie, maar die reg en die plig tot selfverdediging.
Jesus Christus het aan Sy dissipels gesê: “En wie nie ’n swaard het nie, moet van sy klere verkoop en een aanskaf.” Lukas 22:36.

Beskerm jou gesin
God Almagtig verwag van vaders en mans om voorsiening te maak vir hul families. “As iemand nie vir sy eie mense en veral nie sy huisgesin sorg nie, het hy die geloof verloën en is hy slegter as ‘n ongelowige.” 1 Timoteus 5:8. Dit sluit in: die verskaffing van kos, behuising, klere, onderwys, mediese sorg, liefde, dissipelskap en geestelike leiding, maar ook beskerming. Van watter nut is al die voorsiening as ‘n mens versuim om ook beskerming te bied? Enigiemand wat nie vir sy gesin voorsien nie, verloën die geloof en is slegter as ‘n ongelowige. Trouens, diegene wat weier om hulle kinders te be-skerm is erger as ’n dier. Watter dier sal nie veg om sy kleintjies te beskerm nie? God het wapens aan al Sy skepsels geskenk: horings, tande, kloue, naels, snawels, kamoeflering, angels, veg-of-vlug-vermoëns en ‘n instink om hul kleintjies te beskerm.
Sendelinge: gewapend en gereed
Die pioniersendeling, William Carey, lys in sy boek, ‘An Enquiry into the Obligation of Christians to use means for the Conversion of the Heathen’ (die boek wat die moderne sendingbeweging van stapel gestuur het) “messe, buskruit en patrone” as noodsaaklike toerusting vir enige sendeling.
Ontdekkingsreisiger en pioniersendeling, dr. David Livingstone, wat in 1840 vir die eer-ste keer in Afrika aangekom het, was goed toegerus met ’n paar van die mees gevorderde wapens wat destyds beskikbaar was, insluitend ‘n seslooprewolwer en dubbelloopgeweer. David Livingstone was eenkeer verplig om sy wapens te gebruik om homself te verdedig en slawehandelaars te oorreed om gevangenes vry te laat. In ’n stadium het Livingstone só op kritiek gereageer nadat hy en sy geselskap verplig was om op Moslem-slawehandelaars terug te vuur: “Ek hou net soveel van vrede as enige ander sterf-ling. Trouens, ek oortref julle daarin, want ek is bereid om daarvoor te veg.”
CT Studd, die wêreldberoemde krieketspeler wat ’n pioniersendeling geword het, het die eerste bekeerlinge in ’n rivier in die Kongo met die een hand gedoop terwyl hy ’n rewolwer in die ander gehad het, gereed om krokodille af te weer.
Die vurige Skotse rooikop, Mary Slessor, ’n pioniersendeling na Calabar (hedendaagse Nigerië), het in haar gebedsbrief aan haar kerk by die huis masjiengewere aangevra om die bedreiging van slawehandelaars in Nigerië af te weer.
Baie gelowige lesers sal geskok wees om sulke verslae in hedendaagse sendingnuusbriewe te lees. Miskien het die gemaklike en voorspoedige omgewing waarbinne die meeste Christene in die Weste vir so lank al leef, ons verblind vir die harde werklikheid wat die meeste Christene deur die eeue heen in die gesig moes staar – iets wat Christene in minderbevoorregte dele van die wêreld tans ook ervaar. ’n onBybelse pasifisme het baie Westerse Christene aangegryp.
Sendelinge word deurentyd deur gevare gekonfronteer wat ons ons skaars kan indink. Ons moenie ander te vinnig oordeel omdat hulle doen wat die Bybel hulle beveel om te doen nie – om gepaste voorsorgmaatreëls te tref om hulleself en hulle gesin te beskerm en te verdedig.
Persoonlike verantwoordelikheid en nie verwaandheid nie
Natuurlik is die primêre wapens van sendelinge die Bybel, gebed, geloof en om te oortuig. So ook is ons primêre geestelike voedsel die Woord van God, maar dit weerhou ons nie daarvan om saad te saai, te oes, inkopies te doen en voedsel voor te berei nie. Christene moet gebalanseerd wees en ons moet weet dat sonde uit die hart van die mens kom (Mark 7: 21-23). Dit maak nie sin om ‘n instrument, ‘n koue lewelose metaalvoorwerp te blameer vir die boosheid wat in die mens se hart is nie.
Pasfisme is teenstrydig met die historiese Christelike lering. Die Nege-en-dertig Artikels, die grondleggende verklaring van die Church of England, verklaar duidelik in Artikel 37: “Dit is wettig vir Christen-mans om wapens te dra.”
Die Westminster Kategismus, wat as die beste uitdrukking van Bybelse lering beskou word, bepaal in die Sesde Gebod, dat die verbod teen moord van ons vereis om: “Deur sorgvuldige bestudering en wettige pogings ons eie lewe en die van ander te bewaar, deur weerstand te bied, en deur geregverdigde verdediging, die onskuldige teen geweld te beskerm en te verdedig. “(Q135)
“’n Troebel fontein en ’n vuile bron, so is die regverdige wat wankel voor die goddelose.” Spreuke 25:26
Misdadigers verkies ongewapende slagoffers
Die onderliggende argument vir vuurwa-penbeheer is dat die beskikbaarheid van wapens tot misdaad aanleiding gee, maar dit is nie die Bybelse standpunt nie. Genesis 4 dokumenteer die eerste moord toe Kain vir Abel vermoor het. God se reaksie was nie om klippe, messe, knuppels, of watter moordwapen ook al gebruik is, te verbied nie, maar om die moordenaar te verban. Dit is die moordenaar se hart wat die probleem is, nie die wapen wat gebruik is nie.
Nêrens in die Bybel word wapenbeheer voorgestaan nie. Die Bybel dokumenteer wel die beheer van wapens deur die Amalekiete en die Filistyne (Rigters 5: 8 en 1 Sa-muel 13: 19-22), maar dit veroordeel hierdie beperkings op individuele selfverdediging as ‘n heidense poging om buitensporige mag te sentraliseer.
Switserland is ‘n voorbeeld
As vuurwapens misdaad veroorsaak, sou Switserland die gewelddadigste en wetteloosste land ter wêreld wees omdat die meeste landsburgers wapens in hulle huise aanhou. Tog is die misbruik van vuurwapens in Switserland uiters gering, en dit ondanks die feit dat daar miljoene militêre tipe gewere en ‘n groot aantal ander vuurwapens en oorlogswapens in woonhuise aangetref word. Switserland het ook die laagste aantal inbrake en moorde in die industriële wêreld.
Geweld was ’n werklikheid voor die koms van vuurwapens
Die voorstel dat geweld mettertyd sal afneem as ons net vuurwapenbeheer instel, onthul onkunde oor geskiedenis sowel as die menslike natuur. Geskiedkundige dokumentering dui aan dat geweld algemeen voorgekom het, selfs voor die uitvinding van vuurwa-pens in die 15de eeu. Attila die Hun, Ghenghis Kahn, Shaka Zulu en Mzilikazi het daarin geslaag om miljoene mense sonder die hulp van enige vuurwapens om die lewe gebring.
Rwanda was ‘n wapenvrye sone
Die volksmoord in Rwanda het in ’n wapenvrye sone plaasgevind. Binne net ses weke is meer mense met pangas en stokke vermoor as wat daar weens die gebruik van kernwapens in die geskiedenis van die mensdom omgekom het. Die volksmoord in Rwanda is nie deur internasionale optrede beëindig nie, maar deur gewapende Rwandese uitgewekenes wat van Uganda af teruggekeer het, wat die moordenaars op die vlug laat slaan het.
Gewapende burgers red lewens
Elke dag word ontelbare misdade voorkom, honderde potensiële slagoffers word be-skerm en talle tragedies afgeweer deur gewapende burgers. Gewapende burgers red lewens, maar ongewapende burgers word alte dikwels hulpelose slagoffers. Vuurwa-penbeheer ontneem potensiële slagoffers van die beste manier om hulleself te be-skerm. Dit is elke man se plig om gewapen te wees en gereed te wees om die onskuldige te beskerm en die weerlose te verdedig. Mag God elkeen van ons in staat stel om vinnig en akkuraat te reageer.
DR PETER HAMMOND is ‘n sendeling, skrywer en Bybelleraar. Skakel: 021-689-4480; e-pos: mission@frontline.org.za; webwerf: www.frontline.org.za.