Vyf elemente van die Bybelse seën

In ’n wêreld vol onsekerhede, het ons Bybelse ankers nodig om aan vas te hou. Een so ’n anker is Bybelse seëninge. Hulle is baie belangrik in ons kinders se lewens. Ongeag hoe oud jy is, daar is niks beter as ’n ouer se seën nie. Mans behoort ook hulle vrouens te seën en vroue hul mans. Vriendskappe word dieper en sterker wanneer mense mekaar seën. In ’n kerkfamilie kan seën genesing en hoop bring vir ons broers en susters in Christus wat dalk onder veroordeling en met pyn lewe. 

’n Bybelse seën bestaan uit vyf elemente: Betekenisvolle aanraking; ’n gesproke boodskap; waardering vir die persoon wat geseën word; die visualisering van ’n besondere toekoms en ’n aktiewe verbintenis tot die vervulling van die seën.

Skaf gerus vir jou die nuutste JUIG! Tydskrif aan, om meer hieroor te lees.