Waarom Vier Ons Kersfees?

Christene oor die wêreld vier Kersfees ter ere van die geboorte van Jesus Christus in Betlehem. Verskeie tradisies word aan Kersvieringe verbind en elke kultuur vier dit op sy eie manier. Die verenigende faktor is die historiese feit dat Jesus gebore is.
Die engel wat aan die herders verskyn het op die nag van Jesus se geboorte het gesê: “Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle ’n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here!” – Lukas 2:10-11 (NAV).