Breinkaping: Hoe Pornografie Werk

Ons is vinnig besig om ‘n pornografiese generasie te word. Oor die afgelope dekade het ekspli¬siete seksbeelde in reklame, bemarking, en feitlik elke ander nis in ons lewens, ons lewens kom oorneem. Pornografie is nou feitlik oral – van die plaaslike winkelsentrum tot tydens spitsuur-televisie.

TOENAME IN PORNOGRAFIE
Daar word beraam dat die vervaardiging en verkope van eksplisiete pornografie deesdae die sewende grootste industrie in Amerika verteenwoordig. Nuwe videos en internetblaaiers word weekliks vervaardig en die digitale rewolusie het ‘n hele horde nuwe aflewe¬ringstelsels tot gevolg. Elke nuwe digitale platvorm word as uitstekende bemarkingsgeleent¬heid beskou – veral vir pornografie.

PORNOGRAFIEVERBRUIKERS IS MEESTAL MANLIK
Dit is geensins verrassend dat die grootste gros pornografieverbruikers manlik is nie. Dit is geen geheim dat mans baie gestimuleer word deur visuele materiaal, in stil- of videoformaat, nie. Dit is ook nie iets nuuts nie, pornografiese geskiedenis bewys dit.

Wat egter wél nuut is, is die maklike toegang. Vandag kyk seuns en mans nie na sketse op grotwande nie, hulle het kitstoegang tot talle nuwe vorms van pornografie. Maar, saam met hierdie nuwe vorms van pornografie, kom nuwe begrip oor hoe pornografie ín die manlike brein werk.

Hierdie nuwe begrip kondoneer geensins die ‘gebruik’ van pornografie nie; dit verminder die morele verantwoordelikheid ook glad nie. Dit help egter om te verklaar waarom hierdie gewoonte so hoogs verslawend by mans is.

William M. Struthers van Wheaton College verduidelik dit só: “Men seem to be wired in such a way that pornography hijacks the proper functioning of their brains and has a long-lasting effect on their thoughts and lives.”

SLEUTELINSIGTE UIT DIE NEURO-WETENSKAP
Struthers is ‘n sielkundige met ‘n agtergrond in Neuro-wetenskap en het ook klas gegee in ‘Die biologiese basis vir menslike gedrag.’ In sy boek Wired for Intimacy: How Pornography Hijacks the Male Brain, fokus hy op sleutelinsigte uit die Neuro-wetenskap wat verduidelik waarom pornografie so ‘n versoeking vir die manlike geslag is. Volgens hom word mans gedryf deur seksuele intimiteit.

Die drang na seksuele intimiteit is ‘n gawe van God en is noodsaaklik vir mans. Dit kan egter baie gou verkéérd gekanaliseer word. Mans word in die versoeking gestel om ‘’n kortpad na seksuele be¬vrediging via pornografie’ te neem en ewe skielik is hierdie kortpad deesdae hoogs toeganklik.

GEVALLE WÊRELD
In die wêreld waarin ons vandag leef, word pornografie ‘n afleiding en ‘n verwringing van God se bedoeling met seksualiteit. Dit word ‘n verslawende gif! Struthers verduidelik: “Viewing pornography is not an emotionally or physiologically neutral experience. It is fundamentally different from looking at black and white photos of Table Mountain or taking in a colour map of Victoria Falls.

Men are reflexively drawn to the content of pornographic material. As such, pornography has wide-reaching effects to energize a man toward intimacy. It is not a neutral stimulus. It draws us in. Porn is vicarious and voyeuristic at its core, but it is also something more. Porn is a whispered promise.

It promises more sex, better sex, endless sex, sex on demand, more intense orgasms, experiences of transcendence.” Pornografie werk soos ‘n poli-dwelm. Dr. Patrick Carnes verduidelik: “Pornography is a pathological relationship with a mood-altering experience.” Verveeldheid en nuuskierigheid lei baie mans en seuns na ervarings wat vir hulle veel meer soos dwelmverslawing word as wat hulle ooit sal toegee.

MANS EN VROUE VERSKILLEND BEDRAAD
Waarom gebeur dit eerder met mans as met vrouens? Struthers verduidelik dat mans en vroue verskillend ‘bedraad’ is. “A man’s brain is a sexual mosaic influenced by hormone levels in the womb and in puberty and molded by his psychological experience.”

Mettertyd neem pornografie mans en seuns op ‘n ‘eenrigting neurologiese supersnelweg waar ‘n man se geesteslewe verskraal en oor-seksualiseer’ word. Op hierdie supersnelweg is daar verskeie opritte, maar weinig afritte. Pornografie is ook ‘visueel-magneties’ vir die manlike brein.

Struthers verduidelik dat plesierhormone vrygestel en aangeskakel word deur die kyk van pornografiese materiaal. Deur hierdie hormone vry te stel, word nuwe patrone in die ‘bedrading’ van die brein gevorm en herhaling van die aksies wat hierdie vrystelling tot gevolg het, word sodoende geformaliseer. En dan is genoeg net nooit genoeg nie!

WERK DIESELFDE AS DWELMS
Indien enigiemand dieselfde hoeveelheid van ‘n spesifieke dwelm oor ‘n tydperk inneem, sal ‘n verhoogde dosis later daarvan vereis word ten einde dieselfde effek te hê.

Dit is presies dieselfde in die geval van pornografie – daar is later ‘n drang na meer, en meer en meer! Omdat mans ge¬stimuleer word deur die seksbeelde wat oral om hulle is, verhoog die eksplisiete seks¬beelde hierdie effek. Struthers verduidelik dat dit eintlik dieselfde is as die verskil tussen die ou tradisionele televisiebeelde en die nuwe hoë-definisie-tegno¬logie. Alles is duideliker, meer eksplisiet en baie meer stimulerend.

GEWILLIGE VERBRUIKERS
Struthers gaan egter verder. Hy maak dit baie duidelik dat géén man hierdie argument mág gebruik om hul sonde – die verslawing aan pornografie – te kondoneer nie. Sondaars is van nature altyd op soek na die spreekwoordelik vyeblare om as skans te gebruik en sodoende hul eie verantwoordelikheid weg te redeneer.

Die verantwoordelikheid van die sonde van pornografieverslawing moet nog altyd voor die voete van diegene gelê word wat hierdie eksplisiete beelde so gewilliglik gebruik. Elke mens hét ‘n vrye wil van God gekry om teen hierdie dinge te kan kies.

Dit is egter van groot hulp indien enig¬iemand verstaan hóé pornografie in die manlike brein werk – kennis is mos mag. Pornografie is ‘n sonde wat God van Sy heerlikheid en glorie beroof – glorie omdat Hy seks en seksualiteit as gawe aan die mens geskenk het. Ons weet al baie lank dat sonde gyselaars het. Sonde neem nou egter ‘n nuwe dimensie aan – dit kaap die manlike brein!